Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Afrika, nebo také č erný kontinent, jak se druhému nejv ě tšímu sv ě tadílu planety p ř ezdívá, je domovem p ř ibližn ě miliardy lidí. Podle nejnov ě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Afrika, nebo také č erný kontinent, jak se druhému nejv ě tšímu sv ě tadílu planety p ř ezdívá, je domovem p ř ibližn ě miliardy lidí. Podle nejnov ě."— Transkript prezentace:

1

2 Afrika, nebo také č erný kontinent, jak se druhému nejv ě tšímu sv ě tadílu planety p ř ezdívá, je domovem p ř ibližn ě miliardy lidí. Podle nejnov ě jších v ě deckých výzkum ů vzešel č lov ě k práv ě odtud, aby pozd ě ji osídlil celý sv ě t...

3 Fakta a kontrasty černého světadílu Postupn ě zažili lidé tohoto horkého kontinentu množství významných zm ě n. P ů vodní obyvatele st ř ední a jižní č ásti Afriky, K ř ováky, vytla č ily bantuské kmeny ze západu kontinentu a obsadily tém ěř celou Afriku. Od té doby m ů žeme hovo ř it o č erném kontinentu. V saharské oblasti zase p ů vodní kmeny vytla č ili na jih Berbe ř i a poté Arabové. Afrika byla a z č ásti stále ješt ě je domovem unikátních domorodých etnik, která nesou neporušený kulturní a náboženský odkaz. P ř edevším mizejícím pokladem jedine č ných afrických etnik.

4

5 Ješt ě pom ě rn ě nedávno byla Afrika nahá a nespoutaná. Byla nebezpe č ná a fascinující. Po tvrdém zásahu evropských kolonizátor ů je ovšem Afrika oble č ená do roztrhaných šat ů, spoutaná a kulturn ě znásiln ě ná. Hledá vlastní identitu, kterou francouzští a angli č tí kolonizáto ř i zašlapali do prachu zem ě. Afri č ané nikoho nezvali. Evropané p ř esto p ř išli a odvezli s sebou miliony lidí, které prodávali do otroctví jako zv ěř. Ostatním nadiktovali nový ř ád života, který však nikdo necht ě l. Kmenová spole č enství se prom ě nila v nefunk č ní republiky v č ele se zkorumpovanými diktátory.

6 Místa

7 Evropa, která tam napáchala tolik zla, stále generuje nové a nové projekty nucené pomoci a modifikace celé spole č nosti k obrazu euroamerickému. Výsledkem je smutná realita tristní sou č asnosti.

8

9 P ř es širokou paletu kultur v západní Afriky, od Nigérie p ř es k Senegalu, tam jsou obecné podoby v šatech, kuchyni, hudb ě a kultu ř e to být ne sdílený zna č n ě se skupinami u geografické oblasti. Islám je p ř evládající historické náboženství západního afrického vnit ř ku a daleké západní pob ř eží kontinentu; k ř es ť anství je p ř evládající náboženství v pob ř ežních regionech Nigérie, Ghana, a Cote d'Ivoire; a prvky domorodých náboženství jsou vykonávány b ě hem ob ř ad ů. P ř ed úpadkem Mali a Songhai ř íšemi tam byla zna č ná skupina židovských spole č enství v oblastech jako Mali, Senegal, Mauritánie, a Nigérie. Dnes jsou malé židovské populace v Ghan ě, Nigérie a Mali. Spolu s historickými st ě hováními, tato náboženství mají kulturn ě spojil národy západní Afriky víc než ti v jiných č ástech náhradníka- saharská Afrika.

10

11 Hra Oware je docela populární v mnoha č ástech západní Afriky. Fotbal je také zábava, kterou afri č tí chlapci, ale dívky provozují. Národní skupiny n ě kterých západních afrických národ ů, obzvlášt ě Nigérie, Ghana a pob ř eží Ivory, se pravideln ě kvalifikují na sv ě tový pohár. Mbalax, Highlife, Fuji a Afrobeat jsou všechny moderní hudební žánry. Tradi č n ě, hudební a ústní historie se p ř echovali p ř es generace Griots (je typický pro západní africkou kulturu)

12 Typický formální od ě v nošený v této oblasti je proud ě ní Boubou (také známý jako Agbada a Babariga ), který má jeho p ů vody v oble č ení šlechty r ů zných západních afrických ř íší v 12. století.


Stáhnout ppt "Afrika, nebo také č erný kontinent, jak se druhému nejv ě tšímu sv ě tadílu planety p ř ezdívá, je domovem p ř ibližn ě miliardy lidí. Podle nejnov ě."

Podobné prezentace


Reklamy Google