Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18. – 19. č ervna 2013. 780 – zalo ž ení kláštera (do roku 877 pro ž eny) 1066 – kostel vysv ě cen na Románskou baziliku 1525 – klášter tém ěř zni č.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18. – 19. č ervna 2013. 780 – zalo ž ení kláštera (do roku 877 pro ž eny) 1066 – kostel vysv ě cen na Románskou baziliku 1525 – klášter tém ěř zni č."— Transkript prezentace:

1 18. – 19. č ervna 2013

2

3 780 – zalo ž ení kláštera (do roku 877 pro ž eny) 1066 – kostel vysv ě cen na Románskou baziliku 1525 – klášter tém ěř zni č en 1743 – vysv ě cení nové baziliky 1803 – zesv ě tšt ě ní kláštera 1913 – znovu zalo ž ení kláštera 1941 – znovu povýšen na opatství

4 Komunita 160 mnich ů „Ora et labora“ (tiskárna, nakladatelství, knihkupectví, dílny) Obch ů dky Penzion Misie Gymnázium Sv. Egberta

5  N ě mecký katolický kn ě z  Benediktýnský mnich  Autor duchovní literatury (knihy i v č eštin ě )  Hlavní ekonom opatství

6

7 Krypta K ř í ž ová cesta v bo č ní kapli

8

9  Více ne ž 100 let misijní č innosti benediktýn ů  V sou č asnosti 1 400 misioná řů po celém sv ě t ě  Vzd ě lávání, zdravotnictví, pé č e o ž ivotní prost ř edí, slu ž ba pomoci p ř i rozvoji znevýhodn ě ných region ů  V Africe p ř edevším Tanzanie, Jihoafrická republika, Uganda a Ke ň a

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 D ě kuji za pozornost www.pardubice.charita.cz


Stáhnout ppt "18. – 19. č ervna 2013. 780 – zalo ž ení kláštera (do roku 877 pro ž eny) 1066 – kostel vysv ě cen na Románskou baziliku 1525 – klášter tém ěř zni č."

Podobné prezentace


Reklamy Google