Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce s mezinárodními dodavateli Školení na řízení plánování a procesů PPP 27. 5. 2008 Twinningový projekt CZ/2005/IB/FI/04 Mikko AJ Ramstedt Senior Project.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce s mezinárodními dodavateli Školení na řízení plánování a procesů PPP 27. 5. 2008 Twinningový projekt CZ/2005/IB/FI/04 Mikko AJ Ramstedt Senior Project."— Transkript prezentace:

1 Práce s mezinárodními dodavateli Školení na řízení plánování a procesů PPP 27. 5. 2008 Twinningový projekt CZ/2005/IB/FI/04 Mikko AJ Ramstedt Senior Project Adviser Financial Partnerships Unit

2 Úvod Obecné informace Potenciální problémy Smlouva Důležitost průzkumů trhu Jak zorganizovat výběrové řízení Co uchazeče často odrazuje

3 Obecné informace PPP je mezinárodním trhem –Poradci –Financující subjekty –Dodavatelé Místní subdodavatelé

4 Potenciální problémy Skvělý zdroj zkušeností, ale pozor na rozdíly v postupech & standardech –Přístup k dialogu –Due diligence (povinná péče) –Struktury smluv –Náklady na účast v zadávacím řízení

5 Potenciální problémy „Nástrahy“ fáze předkvalifikačního dotazníku (PQQ) –Legislativa EU o zadávání veřejných zakázek –Definování „zkušeností“, které by splňovaly kvalifikační kritéria –Ověření realizovatelnosti konsorcia –Finanční situace – sladění různých standardů reportingu Měnové riziko –Reference –Vyjasnění pozice poradců v rámci konsorcia

6 Potenciální problémy Kulturní rozdíly mezi subjekty veřejného a soukromého sektoru –Míra delegování pravomocí –Délka/proces rozhodování –Vztahy mezi subjekty veřejného sektoru Jednotnost vs. oddělení funkcí –Vztahy mezi subjekty veřejného & soukromého sektoru

7 Smlouva Smlouva by měla být striktní spíše než nejednoznačná Zadavatel musí ověřit, že návrhy dodavatele plně splňují požadavky zadavatele Aby nedošlo k pochybnostem, měly by být všechny projektové protokoly odsouhlaseny a tvořit přílohy projektové smlouvy Monitorování práv a požadavků Časový harmonogram by měl umožnit adekvátní organizaci

8 Důležitost průzkumu trhu 1 Vývoj trhu –Formální & neformální testování Soutěž má pozitivní dopad na VfM!

9 Důležitost průzkumu trhu 2 Umožňuje testování trhu co se týče –Rozsahu projektu –Rozdělení rizik –Struktury smlouvy –Časového harmonogramu zadávání –Strategie zadávání

10 Jak zorganizovat výběrové řízení 1 Zkoumejte trh; zvažte solidnost & kapacity uchazečů Zapojte aktivně trh prostřednictvím průzkumů a „dnů otevřených dveří“ pro uchazeče Investujte do projektových informačních materiálů

11 Jak zorganizovat výběrové řízení 2 Jasně stanovte rozdělení rizik Předložte detailní a realistickou strategii zadávání Předložte detaily o požadavcích (informace & čas) na formální schválení zadavatelem v průběhu procesu

12 Jak zorganizovat výběrové řízení 3 Ukažte, že to myslíte vážně a že jste připraveni –Konzultace / schvalování –Průzkumy místa stavby –Přehled územních rozhodnutí/stavebních povolení –Referenční projekty –Zajištění projektových zdrojů –Finanční dostupnost

13 Jak zorganizovat výběrové řízení 4 Specifikace by měly jasně uvádět platné technické standardy Pokud budete vyžadovat informace v konkrétním formátu, poskytněte vzorové dokumenty Různé standardy pro due diligence – uveďte konkrétně své požadavky Buďte flexibilní, umožněte uchazečům přístup k informacím Dialog – ne monolog!

14 Co uchazeče často odradí: Nedostatečně jasně stanovený rozsah a požadavky Nerealistická finanční dostupnost projektu Nedostatek zdrojů veřejného sektoru Nedostatek podpory ze strany vedení a/nebo zainteresovaných subjektů Špatně stanovený časový harmonogram

15 Shrnutí Pozor na rozdíly v postupech a umožněte participaci prostřednictvím zapojení v raných fázích Definujte a otestujte si svůj trh, identifikujte klíčové faktory a zohledněte je při organizaci zadávacího procesu Využívejte mezinárodní znalosti komerčních poradců k vašemu prospěchu Přistupte k zadávání pouze až bude projekt připraven a potřebné zdroje budou zajištěny

16 Mikko AJ Ramstedt mikko.ramstedt@scotland.gsi.gov.uk 0131 244 4940 Otázky?


Stáhnout ppt "Práce s mezinárodními dodavateli Školení na řízení plánování a procesů PPP 27. 5. 2008 Twinningový projekt CZ/2005/IB/FI/04 Mikko AJ Ramstedt Senior Project."

Podobné prezentace


Reklamy Google