Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektové řízení podle tzv. přístupu stage gate Školení na řízení plánování a procesů PPP 27.5. 2008 Twinningový projekt CZ/2005/IB/FI/04 Mikko AJ Ramstedt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektové řízení podle tzv. přístupu stage gate Školení na řízení plánování a procesů PPP 27.5. 2008 Twinningový projekt CZ/2005/IB/FI/04 Mikko AJ Ramstedt."— Transkript prezentace:

1 Projektové řízení podle tzv. přístupu stage gate Školení na řízení plánování a procesů PPP 27.5. 2008 Twinningový projekt CZ/2005/IB/FI/04 Mikko AJ Ramstedt Senior Project Adviser Financial Partnerships Unit

2 Úvod Obecné informace Přístup stage gate (založený na několika fázích a branách) Potřeba dodržování přesně stanoveného postupu PPP vs. konvenční projekty Plánování zdrojů

3 Obecné informace Proč je PPP jiné? –Smluvně stanovené výstupy Pevně dané Požadavky na výkony & dostupnost –Koncese Dlouhé trvání Smluvně stanovené povinnosti – omezená flexibilita Vzájemná odpovědnost Pobídky, stimulace

4 Obecné informace Řízení plánování a procesů PPP –šestifázový proces: Zahájení Příprava projektu Zadávací proces Výstavba Provoz Předání –Každá fáze se skládá z několika podfází

5 Obecné informace Proces PPP –Náročný na zdroje (na všech úrovních) –Náročný na vstupy na samém začátku –Dlouhodobé následky Zodpovědné orgány potřebují efektivní způsob sledování průběhu projektů a monitorování rizik.

6 Přístup stage-gate - principy Nástroj pro sebehodnocení Odborné nezávislé hodnocení Kontrola investic centrální vlády –Povinné pro skotská ministerstva & vládní úřady & projekty PPP, které získaly finanční prostředky od vlády nebo které vyžadují souhlas vlády. Zachování odpovědnosti na lokální úrovni Shromažďování zkušeností z veřejného sektoru & trhu

7 Přístup stage-gate: Účel Stanovení jasných a transparentních kritérií pro hodnocení projektů Audity v klíčových fázích Konzistentnost hodnocení/kontroly Ujištění pro sponzory z veřejného sektoru Ujištění pro trh: minimální standardy Vytváření nejlepší praxe Sdílení ponaučení Zajištění kvality

8 Přístup stage-gate : Kontext 1 10 největších rizik, která se objevila během zadávacích procesů PPP: Získání pozemků Vlastnictví místa stavby Územní rozhodnutí/stavební povolení Nedostatek konsenzu mezi zainteresovanými subjekty

9 Přístup stage-gate : Kontext 2 Finanční dostupnost Nedostatek soutěže Nestálý rozsah projektu Nejistá nabídková cena Komerční dohody Nepředvídané okolnosti během due diligence

10

11 Přístup stage-gate Proces – při každém hodnocení: 1.Podání 2.Vyjasnění & nezávislé hodnocení na základě stanovených kritérií 3.Nezávislá doporučení Podstatná vs. žádoucí 4.Reakce na doporučení/ podniknuté kroky 5.Hodnocení podniknutých kroků centrální vládou Žádné kroky –> ČERVENÁ Pozitivní kroky –> ZELENÁ

12 Přístup stage-gate: Zaměření Koncesní projekt (Outline Business Case) Rovnováha mezi potřebou, politikami/strategiemi a rozsahem projektu: Jasné prokázání potřeby, hodnocení všech možností, komplexní hodnocení value for money pro různé způsoby zadávání, prokázání finanční dostupnosti projektu s ohledem na příslušné citlivosti a identifikace klíčových problémů s proveditelností.

13 Přístup stage-gate : Zaměření Brána 1 – fáze předcházející oznámení v Úředním věstníku EU Připravenost na oslovení trhu: Řízení a správa Rozsah Zainteresované subjekty Soutěž Rizika zadávacího procesu Hodnocení value for money (hodnoty za peníze)

14 Přístup stage-gate: Zaměření Brána 2 – fáze předcházející výzvě k účasti v soutěžním dialogu Připravenost zahájit dialog a vést jednání, která zajistí vysoce kvalitní, udržitelné nabídky s minimálními kvalifikacemi uchazečů: Finanční dostupnost Value for money (VfM) Komerční záležitosti Proveditelnost Poskytování důvěrných informací (prostřednictvím tzv. data roomů) a obecných informací

15 Přístup stage-gate: Zaměření Brána 3 – fáze předcházející výzvě k podávání finálních nabídek Existuje dostatečná jistota týkající se technických a komerčních otázek na to, aby byla soutěž ukončena? Finanční dostupnost VfM Přenos rizik Komerční/ právní otázky/financování Technické řešení Proveditelnost

16 Přístup stage-gate: Zaměření Brána 4 – Fáze předcházející výběru preferovaného uchazeče Zajištění, že projekty mají minimální příležitosti k navyšování původní ceny (tzv. „deal creep“) a přerozdělování rizik: Finanční dostupnost Otázky související s financemi a riziky Komerční/právní otázky Technické otázky Proveditelnost

17 Přístup stage-gate: Zaměření Brána 5 – Fáze předcházející uzavření finančních záležitostí projektu Pomoc úřadům při zvažování kroků, které je třeba podniknout co se týče pracovníků a zdrojů před stavební a provozní fází jejich projektů PPP, podpora a řízení vypracovávání jejich smluv PPP: Management & správa smluv Platební mechanismus Řízení zainteresovaných subjektů

18 Přístup stage-gate: Zaměření Závěrečné hodnocení (tzv. Post Occupation Evaluation) Splnil projekt své strategické cíle? Reflexe Dokumentování & šíření ponaučení

19 Přístup stage-gate: Možnosti Hodnocení typu peer review Nezávislé hodnocení Odpovědnost Centrální požadavky & lokální odpovědnost Pozor na střet zájmů

20 Potřeba dodržování přesně stanoveného postupu Maximalizace VfM Důvěra trhu Ochrana před externími tlaky Minimalizace nákladů a časové náročnosti zadávání –Čas = peníze –Každá změna vyžaduje zdroje a čas Pro dodržení tzv. kritické cesty (tj. splnění naplánovaných kroků) je skutečně nezbytná individuální odpovědnost!

21 PPP vs. konvenční projekty Je třeba procesy řídit a kontrolovat jinak, protože: –Nové formy realizace projektů vyžadují větší míru zkoumání a kontrol –Pevně stanovený přenos rizik ovlivňuje dostupné strategie zmírňování rizik, což vede k potřebě řízení budoucích závazků –Vztah mezi veřejným a soukromým sektorem je regulován na základě jediné smlouvy, což vede k větší vzájemné závislosti v rámci veřejného sektoru –O projektech se často jedná s vysoce rozvinutými a soutěživými trhy, což vyžaduje zvýšenou míru delegování pravomocí

22 Plánování zdrojů 1 Postupujte správně od samého začátku! Každá ze 6 fází má jiné požadavky na zdroje –Zahájení – technické, finanční –Příprava projektu – manažerské, komerční (právní/finanční/technické), odborné vstupy –Zadávání – management, expertní komerční –Výstavba – management, monitoring, expertní technické –Provoz – management, monitoring –Předání – monitoring, expertní technické

23 Plánování zdrojů 2 Otázky související se soutěžním dialogem: –Několik oddělených, ale paralelních vyjednávání –Každý z uchazečů může představit jiné technické řešení, které bude vyžadovat zajištění odborného poradenství pro zadavatele –Požadavky na finanční, právní a technické vstupy rostou s počtem uchazečů

24 Plánování zdrojů 3 Plánování zdrojů je pro úspěšnou realizaci projektu zásadní Počáteční investice do dlouhodobého partnerství Pro úspěšnou realizaci přínosů a neustálé zlepšování je nezbytná kontinuita Projektové řízení nekončí s uzavřením finančních záležitostí projektu!

25 Shrnutí Dobře strukturovaný hodnotící/kontrolní proces typu stage gate je velmi přínosným procesem projektového řízení & monitoringu a může napomoci budování trhu. Aby byly realizovány dobré výsledky, měly by být v rámci všech projektů PPP vypracovány plány řízení zdrojů, které by pokrývaly celé období od přípravy projektu až po předání.

26 Mikko AJ Ramstedt mikko.ramstedt@scotland.gsi.gov.uk 0131 244 4940 Otázky?


Stáhnout ppt "Projektové řízení podle tzv. přístupu stage gate Školení na řízení plánování a procesů PPP 27.5. 2008 Twinningový projekt CZ/2005/IB/FI/04 Mikko AJ Ramstedt."

Podobné prezentace


Reklamy Google