Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011"— Transkript prezentace:

1 JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011
Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 1 Základní principy organizace Reforma veřejné správy po r. 1989 JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011

2 Organizace Sociální jev založený na plánovité koordinaci skupinových aktivit, jenž v důsledku dělby práce funguje kontinuálně, má svou hierarchii a vnitřní autoritu a směřuje k určitému cíli. Specifický druh lidské činnosti, směřující k uspořádání určitých prvků a vztahů mezi nimi s cílem zajistit žádoucí fungování systému - tedy organizování. Výsledek výše uvedené lidské činnosti, instituce zajišťující efektivní průběh lidských činností.

3 Hlavní znaky organizace
specializace, standardizace a formalizace (byrokracie) aktivit a jim odpovídající flexibilita, komplexita, horizontální a vertikální diferenciace (z toho vyplývající rozsah integrace a kontroly), rozložení moci (stupeň centralizace nebo decentralizace), efektivnost.

4 Princip subsidiarity Subsidiární = podpůrný.
Přiblížení správy občanovi. Všechna opatření mají být přijímána co nejblíže občanům, tedy na nejnižším stupni správy, který umožňuje jejich realizaci nebo výkon. Koncepčně obsažena již v úvahách Aristotela či Tomáše Akvinského Jeden ze základních pilířů fungování Evropské unie (a zároveň jeden ze základních terčů kritiky)

5 Formy subsidiarity Decentralizace Dekoncentrace Subsidiarita Organizační principy Demokratizace (Privatizace)

6 Další principy organizace
Monokratický x kolegiální princip Jmenovací x volební princip Profesionální x laický prvek Lineární x štábní organizační útvary

7 Pilíře reformy české VS
Reforma územní veřejné správy Modernizace ústřední státní správy Zvyšování kvality fungování (modernizace)

8 Fáze reformy územní správy po r. 1989
Zrušení Národních výborů novelou Ústavy ČSSR (č. 294/1990 Sb.) Revitalizace obecní samosprávy (č. 367/1990 Sb., č. 418/1990 Sb.) Zřízení okresních úřadů (č. 425/1990 Sb.) 1. fáze Usnesení vlády č. 258 z (ke koncepci reformy veřejné správy) Formální vytvoření VÚSC (č. 347/1997 Sb.) Spuštění krajské samosprávy, reforma obecní samosprávy (č. 128/2000 Sb., č. 129/2000 Sb., 131/2000 Sb.)

9

10 Fáze reformy územní správy po r. 1989
Reorganizace okresních úřadů (č. 147/2000 Sb.) Zákony finanční a majetkové (č. 157/2000 Sb., č. 218/2000 Sb., č. 219/2000 Sb., č. 243/2000 Sb.) 2. fáze – 2002 Zrušení okresních úřadů Novelizace obecního a krajského zřízení Stanovení obcí II. a III. stupně (č. 314/2002 Sb., č. 388/2002 Sb.) Zákon o samosprávných úřednících (č. 312/2002 Sb.)

11 Další důležité pojmy Působnost (okruh právních vztahů) Pravomoc (soubor právních prostředků) Kompetence (soubor práv a povinností) Působnost Místní Věcná Osobní Nutnost porozumění schématu Právnická osoba - Organizační jednotka - Úřední osoba


Stáhnout ppt "JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google