Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fy_099_Elektrický proud v kovech_Elektrická práce, výkon

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fy_099_Elektrický proud v kovech_Elektrická práce, výkon"— Transkript prezentace:

1 Fy_099_Elektrický proud v kovech_Elektrická práce, výkon
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Fy_099_Elektrický proud v kovech_Elektrická práce, výkon Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách fyziky Je určen pro předmět Fyzika a ročník 9.

3 Elektrická práce Elektrická práce je fyzikální jev, při kterém elektrické pole působí elektrickou silou na elektricky nabité těleso a posouvá jím. V širším slova smyslu se tak označuje konání práce elektromagnetickým silovým působením, ať už na celém tělese, nebo na částicích, tvořících jeho strukturu. Práce elektromagnetického pole jako fyzikální veličina je definována stejně jako mechanická práce, lze však vhodněji vyjádřit pomocí veličin charakteristických pro elektromagnetické jevy.

4 Práce elektrického pole
Elektrické napětí nebo elementární náboj lze v různých speciálních případech vyjádřit různě. Z toho plynou různé vztahy pro výpočet elementární práce. Patří sem i nejčastěji uváděný případ konání elektrické práce při působení elektrického pole zdroje o napětí U na částice s elektrickým nábojem ve vodiči, které způsobí usměrněný pohyb nosičů náboje – elektrický proud I. (Tato práce se projeví zvýšením kinetické energie nosičů náboje a zpravidla končí jako teplo vydané na ohřátí vodiče.) V tomto případě lze elementární náboj vyjádřit pomocí proudu a elementárního času, což vede k elementární práci.

5 Výpočet elektrické práce
Při průchodu elektrické proudu vodičem, konají síla elektrického pole práci. Tato práce se nazývá elektrická práce. Velikost této práce lze vyjádřit vzorcem : W = U . I . t

6 Elektrický výkon Elektrický výkon je fyzikální veličina, která vyjadřuje vykonanou elektrickou práci za jednotku času. Značí se písmenem P a jeho jednotkou je watt, značený písmenem W. Elektrický výkon je druhem výkonu, u kterého práci koná elektrická síla.

7 Výpočet elektrického výkonu

8 Výkon u stejnosměrného proudu

9 Měření elektrického výkonu
Watmetr přístroj pro měření elektrického příkonu

10 Použité zdroje: www.wikipedie.org
Soubor:Wattmeter.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Fy_099_Elektrický proud v kovech_Elektrická práce, výkon"

Podobné prezentace


Reklamy Google