Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FY_098_ Elektrický proud v kovech_Reostat Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FY_098_ Elektrický proud v kovech_Reostat Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo."— Transkript prezentace:

1 FY_098_ Elektrický proud v kovech_Reostat Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva  Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách fyziky  Je určen pro předmět Fyzika a ročník 9.

3 Elektrický odpor Elektrický odpor je fyzikální veličina popisující vlastnost elektrických vodičů vést elektrický proud. Hodnota elektrického odporu závisí na :  materiálu  tvaru průřezu vodiče (na ploše kolmého řezu vodiče)  teplotě vodiče (přímo úměrně) Elektrotechnická součástka s nastavitelnou hodnotou elektrického odporu se nazývá reostat.

4 Reostat Reostat je nastavitelný nebo alespoň přepínatelný rezistor. Realizovaný bývá: nejčastěji jako sada rezistorů s mnohapolohovým přepínačem. posuvný rezistor, drátový odporník navinutý na izolačním tělese a s posuvným jezdcem. Posuvné reostaty mohou mít aretaci proti náhodnému posunutí. Většinou se jedná o páčku, kterou třeba při posunutí zmáčknout.

5 Laboratorní reostat Laboratorní drátový reostat nazývaný mezi elektrotechniky šoupák. Tento typ reostatu se používá při výuce fyziky na základní škole.

6 Použití reostatu Reostat bývá obvykle konstruován jako napěťový dělič a mívá tři kontakty. Dnes se s ním setkáme jen v laboratořích nebo u historických strojů a to především u tramvají. Častým použitím reostatu v minulosti bylo za účelem napájecích proudů u stejnosměrných elektromotorů. Klikou reostatu byly například ovládány staré tramvaje při rozjíždění a zastavování.

7 Zapojení reostatu do elektrického obvodu

8 Použití reostatu k regulaci elektrického proudu v obvodu A, B – výstupní svorky reostatu C – jezdec reostatu

9 Potenciometr Potenciometr je elektrotechnická součástka, která slouží jako regulovatelný odporový napěťový dělič. Používá se k přímému řízení elektronických zařízení (například audio a video technika třeba k zesilování hlasitosti, apod.). klasický otočný potenciometr

10 Schematická značka potenciometru používaná v elektrotechnice. Značka je složena ze schematické značka rezistoru. Šipka znázorňuje možnost nastavení hodnoty elektrického odporu směrem nahoru a dolů.

11 Konstrukce potenciometru Nejjednodušší potenciometr se skládá z odporové dráhy, po níž se pohybuje jezdec. Pokud je tento jezdec otáčivý, mluvíme o otočném potenciometru. Pokud je jezdec posuvný po přímce, mluvíme o posuvném potenciometru. Jezdec bývá tvořen jedním nebo více kovovými perky, které se posouvají po spirále a zajišťují kontakt. posuvné potenciometry

12 Využití potenciometru Potenciometr se používá k ovládání elektronických zařízení. Nejčastěji se sním setkáme jako s ovladačem hlasitosti u rádií a to jak s otočnými potenciometry, tak s posuvnými. Někdy se potenciometru používá jako snímače polohy.

13 Trimr Trimr je svou podstatou druh potenciometru. Liší se tím, že potenciometr je určen k častému užití při ovládání uživatelem a trimr je obvykle určen k nastavení hodnoty které uživatel nemění. Je možné jej nastavit pouze po rozebrání přístroje.

14 Otázky k opakování 1.K čemu se používá reostat ? 2.Popiš základní konstrukční prvky reostatu. 3.Nakresli schematickou značku potenciometru. 4.Kde se můžeš setkat s potenciometrem ? 5.Jaké dva základní druhy potenciometrů znáš ? 6.Co je to reostat ? 7.Kde se používá reostat ? 8.Jaký je rozdíl mezi potenciometrem a trimrem ?

15 Použité zdroje:  www.wikipedie.org  www.pixabay.com  Soubor:Soupak.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 7.6.2009 [cit. 2013-06-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Soupak.jpg  Soubor:Praha, Jindřišská, stará tramvaj.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 22.4.2006 [cit. 2013-06-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha,_Jind%C5%99i%C5%A1sk%C3%A1,_star%C3%A1_tramvaj.jpg  Soubor:Potentiometer.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 26.11.2006 [cit. 2013-06-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Potentiometer.jpg  Soubor:Faders.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 29.11.2006 [cit. 2013-06-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Faders.jpg  KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK. Fyzika pro 8. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, c1999, 223 s. Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN 80-719-6149-3.  File:PCB variable resistors.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 10.6.2006 [cit. 2014-11-12]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PCB_variable_resistors.jpg


Stáhnout ppt "FY_098_ Elektrický proud v kovech_Reostat Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google