Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Učitelé jako architekti vzdělávání - změna cílů a obsahu vzdělávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Učitelé jako architekti vzdělávání - změna cílů a obsahu vzdělávání"— Transkript prezentace:

1 Učitelé jako architekti vzdělávání - změna cílů a obsahu vzdělávání
Mgr. Lucie Slejšková, Výzkumný ústav pedagogický v Praze

2 Jací jsou dnešní žáci? Tomáš, 20 let
před 8 lety zapojil video dříve, než jeho táta našel příslušnou stránku v návodu sms o 160 znacích napíše dříve, než by se spojil hovor Peter Krupka: prezentace na konferenci Učitel21 (březen 2008)

3 Jací jsou dnešní žáci? Lenka, 18 let
když se učí, sedí u počítače, čte u něj text a zároveň má na uších sluchátka a chatuje Peter Krupka: prezentace na konferenci Učitel21 (březen 2008)

4 Jací jsou dnešní žáci? Filip, 5 let
bravurně se orientuje v internetových stránkách Peter Krupka: prezentace na konferenci Učitel21 (březen 2008)

5 Starší generace Net generace • běžné tempo • mono-tasking
• lineární přístup • zpracování jedné informace naráz • vnímání čtením • samostatnost • ctižádostivost • pasivní • učení a hraní odděleno • klid • realita • technologie jako nepřítel • nespojité tempo • multi-tasking • nelineární přístup • přerušované zpracování informací • ikonické vnímání • propojenost • spolupráce • aktivní • učení hraním • stále ve střehu • fantazie • technologie jako přítel Bořivoj Brdička: Vzdělávání a internet 2. generace. Česká škola.cz, 2008, ISSN Dostupný z:

6 Proč jsou dnešní děti jiné?
Proč se učí jinak, než se učily děti před několika desítkami let?

7 exponenciální nárůst informací 2008: 400 exabytů (260)
2010 − 1 zettabyte (270) rychlé a mnohdy málo předvídatelné změny „zkracování vzdáleností“ zrychlování procesů obrovský vývoj technologií

8 … že připravujeme naše žáky na profese, které zatím neexistují
Co to znamená? … že připravujeme naše žáky na profese, které zatím neexistují emma86.edublogs.org

9 Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus Konektivismus
Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus Konektivismus Princip černá skřínka – zkoumá se jen vnější chování strukturované programovatelné poznávání individuální poznávání založené na sociálním principu chápání informačních struktur v síti Proč? metoda cukru a biče řízené poznávání navazující na předchozí znalosti osobní nasazení, sociální a kulturní prostředí, aktivizace různorodost sítě umožňuje najít pro sebe nejvhodnější cestu Funkce paměti opakovaná zkušenost kódování, ukládání, vybavení znalosti dynamicky konstruovány na základě předchozích znalosti konstruovány na základě dynamicky se měnící sítě Jak? podnět, reakce definování cílů podle osnov, plnění plánu, ověřování vlastní zájem, osobní kontakt s lidmi aktivní účast v síti Metoda plnění úkolu (dril) učení zpaměti, procvičování, zkoušení řešení problémových úloh komplexní přístup využívající rozličné zdroje Bořivoj Brdička: Konektivismus – teorie vzdělávání v prostředí sociálních sítí. Česká škola.cz, 2008, ISSN Dostupný z:

10 Základní principy konektivismu:
Poznávání je založeno na množství různorodých zkušeností (spojení různých kultur, použití odlišných technologií). Schopnost poznávat je vždy mnohem důležitější než momentální skutečné znalosti. Navazování a údržba spojení je podmínkou soustavného poznávání (budování komunity). Klíčovou kompetencí je schopnost rozeznat souvislosti mezi různými obory, koncepty či ideami. Přítomnost (aktuálnost) je důležitým atributem konektivistických vzdělávacích aktivit (nic nemusí být zítra pravda). I neživá zařízení jsou schopna učení (formování struktury sítě, způsoby vyhledávání informací). Vlastní rozhodování je součástí vzdělávacího procesu (měnící se realita vyžaduje schopnost měnit vlastní postoje). Bořivoj Brdička: Konektivismus – teorie vzdělávání v prostředí sociálních sítí. Česká škola.cz, 2008, ISSN Dostupný z:

11 Principy konstruktivistického pojetí učení v kurikulu
Konstruování − projektování kurikula na úrovni školy Kompetenčně pojaté vzdělávání Integrace vzdělávacího obsahu podle potřeb žáků a učitelů Důraz na motivaci žáků k celoživotnímu učení

12 Postoje zaujímané vůči změně
přívrženci „naoko“ misionáři skalní přívrženci skrytí odpůrci pozorovatelé oponenti emigranti

13 Nová kurikula kladou nové nároky na učitele.
Podpora v projektech ESF: Pilot Z, Pilot G, Pilot S, Kurikulum G, Kurikulum S Musíme změnit tradiční přístup, v němž se studenti vždy nacházeli ve škole, na takový, v němž se škola vždy nachází v prostředí studentů. MANNES, J. Library 2.0 Theory: Web 2.0 and Its Implications for Libraries, Webology, Dostupný z:


Stáhnout ppt "Učitelé jako architekti vzdělávání - změna cílů a obsahu vzdělávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google