Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Učitelé jako architekti vzdělávání - změna cílů a obsahu vzdělávání Mgr. Lucie Slejšková, Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Učitelé jako architekti vzdělávání - změna cílů a obsahu vzdělávání Mgr. Lucie Slejšková, Výzkumný ústav pedagogický v Praze."— Transkript prezentace:

1 Učitelé jako architekti vzdělávání - změna cílů a obsahu vzdělávání Mgr. Lucie Slejšková, Výzkumný ústav pedagogický v Praze

2 Jací jsou dnešní žáci? Tomáš, 20 let  před 8 lety zapojil video dříve, než jeho táta našel příslušnou stránku v návodu  sms o 160 znacích napíše dříve, než by se spojil hovor Peter Krupka: prezentace na konferenci Učitel 21 (březen 2008)

3 Jací jsou dnešní žáci? Lenka, 18 let  když se učí, sedí u počítače, čte u něj text a zároveň má na uších sluchátka a chatuje Peter Krupka: prezentace na konferenci Učitel 21 (březen 2008)

4 Jací jsou dnešní žáci? Peter Krupka: prezentace na konferenci Učitel 21 (březen 2008) Filip, 5 let  bravurně se orientuje v internetových stránkách www.lego.com www.lego.com

5 Bořivoj Brdička: Vzdělávání a internet 2. generace. Česká škola.cz, 2008, ISSN 1213-6018. Dostupný z: http://www.ceskaskola.cz/ICTveskole/AR.asp?ARI=103468&CHI D=1&EXPS=&EXPA= Starší generaceNet generace běžné tempo mono-tasking lineární přístup zpracování jedné informace naráz vnímání čtením samostatnost ctižádostivost pasivní učení a hraní odděleno klid realita technologie jako nepřítel nespojité tempo multi-tasking nelineární přístup přerušované zpracování informací ikonické vnímání propojenost spolupráce aktivní učení hraním stále ve střehu fantazie technologie jako přítel

6  Proč jsou dnešní děti jiné?  Proč se učí jinak, než se učily děti před několika desítkami let? www.linguaguide.com/content_images/C hildren.jpg

7  exponenciální nárůst informací 2008: 400 exabytů (2 60 ) 2010 − 1 zettabyte (2 70 )  rychlé a mnohdy málo předvídatelné změny  „zkracování vzdáleností“  zrychlování procesů  obrovský vývoj technologií www.marketoracle.co.uk

8 Co to znamená? … že připravujeme naše žáky na profese, které zatím neexistují emma86.edublogs.org

9 BehaviorismusKognitivismusKonstruktivismusKonektivismus Princip černá skřínka – zkoumá se jen vnější chování strukturované programovatelné poznávání individuální poznávání založené na sociálním principu chápání informačních struktur v síti Proč? metoda cukru a biče řízené poznávání navazující na předchozí znalosti osobní nasazení, sociální a kulturní prostředí, aktivizace různorodost sítě umožňuje najít pro sebe nejvhodnější cestu Funkce paměti opakovaná zkušenost kódování, ukládání, vybavení znalosti dynamicky konstruovány na základě předchozích znalosti konstruovány na základě dynamicky se měnící sítě Jak?podnět, reakce definování cílů podle osnov, plnění plánu, ověřování vlastní zájem, osobní kontakt s lidmi aktivní účast v síti Metodaplnění úkolu (dril) učení zpaměti, procvičování, zkoušení řešení problémových úloh komplexní přístup využívající rozličné zdroje Bořivoj Brdička: Konektivismus – teorie vzdělávání v prostředí sociálních sítí. Česká škola.cz, 2008, ISSN 1213-6018. Dostupný z: http://www.ceskaskola.cz/ICTveskole/Ar.asp?ARI=105298&CAI=2129

10 Základní principy konektivismu:  Poznávání je založeno na množství různorodých zkušeností (spojení různých kultur, použití odlišných technologií).  Schopnost poznávat je vždy mnohem důležitější než momentální skutečné znalosti.  Navazování a údržba spojení je podmínkou soustavného poznávání (budování komunity).  Klíčovou kompetencí je schopnost rozeznat souvislosti mezi různými obory, koncepty či ideami.  Přítomnost (aktuálnost) je důležitým atributem konektivistických vzdělávacích aktivit (nic nemusí být zítra pravda).  I neživá zařízení jsou schopna učení (formování struktury sítě, způsoby vyhledávání informací).  Vlastní rozhodování je součástí vzdělávacího procesu (měnící se realita vyžaduje schopnost měnit vlastní postoje). Bořivoj Brdička: Konektivismus – teorie vzdělávání v prostředí sociálních sítí. Česká škola.cz, 2008, ISSN 1213-6018. Dostupný z: http://www.ceskaskola.cz/ICTveskole/Ar.asp?ARI=105298&CAI=2129

11 Principy konstruktivistického pojetí učení v kurikulu  Konstruování − projektování kurikula na úrovni školy  Kompetenčně pojaté vzdělávání  Integrace vzdělávacího obsahu podle potřeb žáků a učitelů  Důraz na motivaci žáků k celoživotnímu učení

12 Postoje zaujímané vůči změně misionáři skalní přívrženci přívrženci „naoko“ pozorovatelé skrytí odpůrci oponenti emigranti

13 Nová kurikula kladou nové nároky na učitele. Podpora v projektech ESF: Pilot Z, Pilot G, Pilot S, Kurikulum G, Kurikulum S Musíme změnit tradiční přístup, v němž se studenti vždy nacházeli ve škole, na takový, v němž se škola vždy nachází v prostředí studentů. MANNES, J. Library 2.0 Theory: Web 2.0 and Its Implications for Libraries, Webology, 2006. Dostupný z: http://www.webology.ir/2006/v3n2/a25.html. http://shoptilltheydrop.wordpress.com


Stáhnout ppt "Učitelé jako architekti vzdělávání - změna cílů a obsahu vzdělávání Mgr. Lucie Slejšková, Výzkumný ústav pedagogický v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google