Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze."— Transkript prezentace:

1 Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

2 Základní rozdělení pitev § 88 – Pitvy jsou: Patologicko-anatomické Zdravotní Soudní Anatomické

3 Co je účelem pitvy Patologicko-anatomické: zjištění základní nemoci a dalších nemocí, komplikací a k ověření klinické diagnózy a léčebného postupu u osob zemřelých ve zdravotnickém zařízení smrtí z chorobných příčin. Zdravotní: zjištění příčiny smrti a objasnění dalších ze zdravotního hlediska závažných okolností a mechanismu úmrtí u osob, které zemřely mimo zdravotnické zařízení nebo v něm náhlým, neočekávaným nebo násilným úmrtím, včetně sebevraždy Soudní : poskytnout informace o příčině smrti, onemocnění nebo úrazových změnách či jejich souvislostech orgánům činným v trestním řízení. Anatomické: výuka stavby lidského těla.

4 Kdo pitvy provádí Pitva patologicko-anatomická: provádí ji poskytovatelé v oboru patologická anatomie. Pitva zdravotní: provádí ji poskytovatel v oboru soudní lékařství. Pitva soudní: provádí ji poskytovatel v oboru soudní lékařství. Anatomické: provádějí se pouze na univerzitách, které mají akreditovaný bakalářský nebo magisterský studijní program, jehož absolvování se získá odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání

5 Kdo rozhoduje o provedení pitvy Lékař provádějící prohlídku zemřelého. Orgán činný v trestním řízení v případě pitvy soudní. Poskytovatel v oboru patologická anatomie nebo soudní lékařství.

6 Kdy se pitvy provádějí Patologicko-anatomická pitva: 1) u žen, které zemřely v souvislosti s těhotenstvím, porodem, potratem, umělým přerušením těhotenství nebo šestinedělí, 2) u plodů z uměle přerušených těhotenství, provedených z důvodů genetické indikace nebo indikace vrozené vývojové vady plodu, 3) u dětí mrtvě narozených a dětí zemřelých do věku 18 let, 4) u pacientů, kteří zemřeli při operaci, nechirurgickém intervenčním výkonu nebo v souvislosti s komplikací na ně navazující, nebo při úvodu do anestézie, 5) jestliže byl z těla zemřelého proveden odběr orgánu pro transplantaci, tkání, nebo buněk pro použití u člověka, nebo pro výzkumné či výukové účely, 6) v případě, že k úmrtí došlo v souvislosti a) se závažnou nežádoucí příhodou při klinickém hodnocení humánního léčivého přípravku b) nebo s nežádoucí příhodou při klinických zkouškách zdravotnického prostředku, c) v souvislosti s ověřováním nových poznatků použitím metod, které dosud nebyly v klinické praxi zavedeny nebo při podezření na tyto skutečnosti, 7) v případě podezření, že k úmrtí došlo v souvislosti s odběrem a) orgánu za účelem transplantace b) tkání nebo buněk pro použití u člověka

7 Kdy se pitvy provádějí Zdravotní pitva: 1) při náhlých a neočekávaných úmrtích, jestliže při prohlídce těla nebylo možno jednoznačně zjistit příčinou smrti, 2) při všech násilných úmrtích včetně sebevražd, 3) při podezření, že úmrtí může být v příčinné souvislosti s nesprávným postupem při poskytování zdravotních služeb, které vyslovil a) zdravotnický pracovník zúčastněný na poskytování zdravotních služeb, b) lékař, který provedl prohlídku těla zemřelého, c) osoba blízká zemřelému. 4) při podezření, že úmrtí nastalo v souvislosti se zneužíváním návykových látek, 5) u osob, které zemřely ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.

8 Kdy se pitvy provádějí Soudní: provádějí se při podezření, že úmrtí bylo způsobeno trestným činem, a to podle jiného právního předpisu (Zák.141/1961Sb. - trestní řád, ve znění pozdějších úprav - §115). Anatomické: provádějí se k výukovým účelů, nebo pro účely vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví.

9 Kdo náklady na pitvy a transport těla hradí Patologicko-anatomická: zdravotní pojišťovny Zdravotní: zdravotní pojišťovny Soudní: orgán činný v trestním řízení Anatomické: univerzitní vysoká škola

10 Přerušení pitvy Pokud v rámci prováděné pitvy patologicko-anatomické, zdravotní nebo i anatomické vznikne podezření, že úmrtí bylo způsobeno trestným činem, nebo že okolnosti úmrtí jsou nejasné, pitva se přeruší. Tuto okolnost poskytovatel neprodleně oznámí PČR. Pokud orgán činný v trestním řízení nenařídí do 2 hodin od tohoto oznámení pitvu podle jiného právního předpisu, může poskytovatel pitvu dokončit.

11 List o prohlídce mrtvého Po ukončení pitvy je třeba vyplnit list o prohlídce mrtvého: 1× zůstává jako součást pitevního protokolu, 1× se odesílá na matriku úmrtí místa kde osoba zemřela, 1× se poskytne pohřební službě (bez diagnózy příčiny smrti).

12 Sdělení o výsledku pitvy Povinně se informuje: poskytovatel, v jehož zdravotnickém zařízení k úmrtí došlo registrující poskytovatel v oboru všeobecné lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, je-li mu znám.

13 Kdy se pitva nemusí provést Lékař provádějící prohlídku těla zemřelého nebo poskytovatel provádějící pitvu může rozhodnout o neprovedení pitvy patologicko-anatomické v případech úmrtí ženy v souvislosti s těhotenstvím, porodem, potratem nebo umělým přerušením těhotenství nebo v šestinedělí u dětí mrtvě narozených a u dětí zemřelých do 18 let věku nebo zdravotní v případech úmrtí při smrti násilné včetně sebevraždy při podezření, že úmrtí může být způsobeno v souvislosti se zneužíváním návykových látek jestliže jde o úmrtí, jehož příčina je zřejmá a zemřelý pacient za života nebo osoba blízká zemřelému nebo zákonný zástupce vyslovili prokazatelně nesouhlas s provedením pitvy. Prokazatelný nesouhlas se založí do zdravotnické dokumentace, v případě mrtvě narozeného dítěte do dokumentace, vedené o matce.

14 Poskytovatel (tj. patolog či soudní lékař) provádějící pitvu může rozhodnout o provedení patologicko-anatomické nebo zdravotní pitvy, i když nebyla určena lékařem provádějícím prohlídku těla zemřelého nebo naopak o neprovedení patologicko-anatomické nebo zdravotní pitvy, která není povinná a jejíž provedení určil lékař provádějící prohlídku zemřelého, jestliže jde o úmrtí, jehož příčina je jasná. Pokud poskytovatel v oboru soudní lékařství rozhodne o neprovedení pitvy, je povinen informovat Policii České republiky.


Stáhnout ppt "Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google