Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do patologie Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do patologie Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D.."— Transkript prezentace:

1 Úvod do patologie Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D.

2 Patologie ř. pathos = choroba ř. logos = nauka
= nauka o chorobných pochodech a změnách etiologie = nauka o příčinách nemocí patogeneze = chorobný mechanismus základní lékařský obor !!! X soudní lékařství

3 Patologie Autopsie Biopsie Cytologie Molekulárně biologické metody
Výzkum + Výuka + Znalecká činnost

4 Autopsie = nekropsie, pitva, sekce, obdukce
Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (č. 372/2011 Sb.) - § 79-92 Transplantační zákon (č. 285/2002 Sb., 44/2013) Zákon o pohřebnictví (č. 256/2001 Sb., 227/2009) Občanský zákoník 2014 (89/2012 Sb.) - ???

5 Pitvy Patologicko-anatomická Zdravotní Soudní Anatomická

6 Patologicko-anatomická pitva
ústav patologie úmrtí ve zdravotnickém zařízení zjištění základní nemoci, vedlejších nemocí, komplikací, ověření klinické diagnózy a léčebného postupu

7 Povinná patologicko-anatomická pitva
ženy – těhotenství, porod, potrat, UPT, 6nedělí plod – UPT genetika nebo VVV dítě – mrtvě narozené a do 18 let věku při operaci / intervenčním výkonu nebo v souvislosti s ním, při úvod do anestezie klinické studie po odběru orgánů na transplantaci

8 Patologicko-anatomická pitva
nejdříve 2 hod. po smrti nenařízení pitvy povinné ze zákona  trestní stíhání prohlížejícího lékaře

9 Patologicko-anatomická pitva
rozhodnutí – prohlížející lékař NE ošetřující lékař, příbuzný NE souhlas pozůstalých NE nesouhlas s pitvou za života ANO nesouhlas s odběrem orgánů na transplantaci

10 Pitevní protokol základní nemoc
onemocnění, které nejpodstatněji ovlivnilo celý průběh patol. děje (nemoci), může i několik, ale bez vzájemné souvislosti komplikace základní nemoci všechny nálezy podmíněné základní nemocí nejzávažnější komplikace = bezprostřední příčina smrti (causa mortis). Nezaměňovat s mechanismem smrti! mezi zákl. nemocí, komplikacemi a příčinou smrti kauzální vztah! bezprostřední příčina smrti vedlejší nález

11 Pitevní protokol příklad pitevní diagnózy: I. Celková arterioskleróza
II. Skleróza koronární arterie Trombóza koronární arterie na plátu Infarkt myokardu Ruptura myokardu III. Tamponáda srdeční IV. Uzlovitá hyperplázie prostaty ve stejném příčinném sledu musí být uspořádány i ostatní nálezy, patřící k dalším základním nemocem

12 Pitevní protokol definitivní pitevní protokol je souhrnem:
klinické diagnózy makroskopického nálezu během vlastní pitvy histologického vyšetření vzorků odebraných v průběhu pitvy dalších potřebných vyšetření (mikrobiologického, biochemického, toxikologického, rtg...)

13 Zdravotní pitva ústav soudního lékařství
úmrtí mimo zdravotnické zařízení nebo v něm za náhlých, neočekávaných, násilných okolností (vč. sebevraždy) zjištění příčiny smrti a dalších závažných okolností

14 Povinná zdravotní pitva
náhlé / neočekávané úmrtí + nejasná příčina smrti všechna násilná úmrtí (vč. sebevraždy) nesprávný postup při poskytování zdravotních služeb zneužívání návykových látek výkon vazby, trest odnětí svobody, detence

15 Soudní pitva ústav soudního lékařství
úmrtí způsobeno trestným činem dle zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním nařizuje orgán činný v trestním řízení

16 Anatomická pitva univerzitní vysoké školy s akreditovaným programem
výuka + výzkum nutný souhlas zemřelého

17 biopsie – způsob odběru
operační preparát vše, co odejme chirurg (celá končetina, žaludek, slezina, prs, tlusté střevo...) podle zásad odběru má být preparát předán patologovi bez dalšího zásahu (bez rozštřižení, rozříznutí) excize vše, co bylo získáno vytětím z povrchu těla nebo dutin s povrchem souvisejících (kožní excize, sliznice ústní, excize z děložního čípku...) endobiopsie materiál získaný fibroskopem za zrakové kontroly (zažívací trakt, dýchací cesty, močový měchýř, kloub...)

18 biopsie – způsob odběru
punkční biopsie vzorek je získán napíchnutím jehlou patologické tekutiny viz seminář cytologie (FNAC) pevné tkáně buď rozetření na sklo (náběr tenkou jehlou) a dále viz cytologie nebo náběr tlustou jehlou a zhotovení histologického preparátu (vzorky z prsu, jater, prostaty, štítné žlázy) často punkce pod ultrazvukovou kontrolou obdobným způsobem materiál z kostí = forážová b. zpracování kostí obtížné, nutné buď odvápnění (kys. mravenčí, dusičná, komplexon) nebo zalití do speciální pryskyřice a krájení na speciálním mikrotomu (drahý provoz – silné opotřebení nožů, nemožnost použít imunohistochemické metody)

19 biopsie – zásady odběru
šetrnost při odběru tkáň mechanicky nepoškodit – zhmožděná tkáň je histologicky nehodnotitelná, ke stanovení diagnózy nutný další odběr = zátěž pro pacienta, časová náročnost pro lékaře

20 biopsie – zásady odběru
fixace fixovat ihned! nejčastěji fixace formolem (4% roztok formaldehydu, který má být neutrální. Příprava ředěním komerčního 40% roztoku ředěním destilovanou vodou 1:10 a následnou neutralizací přidáním plavené křídy (uhličitan vápenatý). Z připraveného zásobního roztoku (skladování v hnědé láhvi – sluneční záření okyseluje roztok vznikem kys. octové) se odlije potřebné množství pro konkrétní vzorek – fixačního činidla přebytek! x váha odebrané tkáně! (= na 1cm3 tkáně ml roztoku) ve speciálních případech, např. peroperační vyšetření, speciální metody, odběr nativní tkáně a další zpracování za hlubokého zmrazení

21 biopsie – zásady odběru
histologická průvodka vyplnit histologickou průvodku ve všech rubrikách! osobní údaje a pojišťovna pacienta o jakou tkáň, orgán se jedná co má být vyšetřeno klinická diagnóza předchozí histologická vyšetření (možnost porovnání) předchozí terapie (zvláště hormonální, cytostatická a ozařování) – terapie mění histol. obraz!

22 biopsie – zásady odběru
histologickou průvodku podepisuje lékař, který má právní zodpovědnost v případě záměny materiálu (i když jej třeba sám do lahvičky neukládal!) při odběru nesmí dojít k záměně materiálu – na odběrovém místě připravena pouze jedna lahvička pro konkrétního pacienta. Materiál ukládat až do lahvičky označené štítkem! během transportu na patologii zabránit rozbití obalu (nutná likvidace materiálu, aby se zabránilo záměně), v zimním období rovněž nutná ochrana proti zmrznutí (chladové poškození buněk a znehodnocení materiálu)

23 Molekulárně biologické metody
Imunohistochemie Imunofluorescence Elektronová mikroskopie In situ hybridizace Polymerázová řetězová reakce

24 Příklady Karcinom prsu Karcinom plic Karcinom tlustého střeva
Maligní melanom

25 Příklady pro stomatology
poslat vše kromě kariézních zubů!!! fixovaný x nativní materiál mikroskopické vyšetření + IHC + IF pokud afekce nereaguje na konzervativní terapii 2-3 týdny  excize  patologie

26

27

28


Stáhnout ppt "Úvod do patologie Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D.."

Podobné prezentace


Reklamy Google