Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do patologie Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D.. Patologie • ř. pathos = choroba • ř. logos = nauka • = nauka o chorobných pochodech a změnách • etiologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do patologie Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D.. Patologie • ř. pathos = choroba • ř. logos = nauka • = nauka o chorobných pochodech a změnách • etiologie."— Transkript prezentace:

1 Úvod do patologie Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D.

2 Patologie • ř. pathos = choroba • ř. logos = nauka • = nauka o chorobných pochodech a změnách • etiologie = nauka o příčinách nemocí • patogeneze = chorobný mechanismus • základní lékařský obor !!! • X soudní lékařství

3 Patologie • Autopsie • Biopsie • Cytologie • Molekulárně biologické metody • Výzkum + Výuka + Znalecká činnost

4 Autopsie • = nekropsie, pitva, sekce, obdukce • Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (č. 372/2011 Sb.) - § 79-92 • Transplantační zákon (č. 285/2002 Sb., 44/2013) • Zákon o pohřebnictví (č. 256/2001 Sb., 227/2009) --------------------------------------------------------------- • Občanský zákoník 2014 (89/2012 Sb.) - ???

5 Pitvy • Patologicko-anatomická • Zdravotní • Soudní • Anatomická

6 Patologicko-anatomická pitva • ústav patologie • úmrtí ve zdravotnickém zařízení • zjištění základní nemoci, vedlejších nemocí, komplikací, ověření klinické diagnózy a léčebného postupu

7 Povinná patologicko-anatomická pitva • ženy – těhotenství, porod, potrat, UPT, 6nedělí • plod – UPT genetika nebo VVV • dítě – mrtvě narozené a do 18 let věku • při operaci / intervenčním výkonu nebo v souvislosti s ním, při úvod do anestezie • klinické studie • po odběru orgánů na transplantaci

8 Patologicko-anatomická pitva • nejdříve 2 hod. po smrti • nenařízení pitvy povinné ze zákona  trestní stíhání prohlížejícího lékaře

9 Patologicko-anatomická pitva • rozhodnutí – prohlížející lékař – NE ošetřující lékař, příbuzný • NE souhlas pozůstalých • NE nesouhlas s pitvou za života • ANO nesouhlas s odběrem orgánů na transplantaci

10 Pitevní protokol I.základní nemoc onemocnění, které nejpodstatněji ovlivnilo celý průběh patol. děje (nemoci), může i několik, ale bez vzájemné souvislosti II.komplikace základní nemoci všechny nálezy podmíněné základní nemocí nejzávažnější komplikace = bezprostřední příčina smrti (causa mortis). Nezaměňovat s mechanismem smrti! mezi zákl. nemocí, komplikacemi a příčinou smrti kauzální vztah! III.bezprostřední příčina smrti IV.vedlejší nález

11 Pitevní protokol • příklad pitevní diagnózy: I. Celková arterioskleróza II.Skleróza koronární arterie Trombóza koronární arterie na plátu Infarkt myokardu Ruptura myokardu III.Tamponáda srdeční IV.Uzlovitá hyperplázie prostaty • ve stejném příčinném sledu musí být uspořádány i ostatní nálezy, patřící k dalším základním nemocem

12 Pitevní protokol • definitivní pitevní protokol je souhrnem: – klinické diagnózy – makroskopického nálezu během vlastní pitvy – histologického vyšetření vzorků odebraných v průběhu pitvy – dalších potřebných vyšetření (mikrobiologického, biochemického, toxikologického, rtg...)

13 Zdravotní pitva • ústav soudního lékařství • úmrtí mimo zdravotnické zařízení nebo v něm za náhlých, neočekávaných, násilných okolností (vč. sebevraždy) • zjištění příčiny smrti a dalších závažných okolností

14 Povinná zdravotní pitva • náhlé / neočekávané úmrtí + nejasná příčina smrti • všechna násilná úmrtí (vč. sebevraždy) • nesprávný postup při poskytování zdravotních služeb • zneužívání návykových látek • výkon vazby, trest odnětí svobody, detence

15 Soudní pitva • ústav soudního lékařství • úmrtí způsobeno trestným činem dle zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním • nařizuje orgán činný v trestním řízení

16 Anatomická pitva • univerzitní vysoké školy s akreditovaným programem • výuka + výzkum • nutný souhlas zemřelého

17 biopsie – způsob odběru • operační preparát – vše, co odejme chirurg (celá končetina, žaludek, slezina, prs, tlusté střevo...) – podle zásad odběru má být preparát předán patologovi bez dalšího zásahu (bez rozštřižení, rozříznutí) • excize – vše, co bylo získáno vytětím z povrchu těla nebo dutin s povrchem souvisejících (kožní excize, sliznice ústní, excize z děložního čípku...) • endobiopsie – materiál získaný fibroskopem za zrakové kontroly (zažívací trakt, dýchací cesty, močový měchýř, kloub...)

18 biopsie – způsob odběru • punkční biopsie – vzorek je získán napíchnutím jehlou – patologické tekutiny viz seminář cytologie (FNAC) – pevné tkáně buď rozetření na sklo (náběr tenkou jehlou) a dále viz cytologie nebo náběr tlustou jehlou a zhotovení histologického preparátu (vzorky z prsu, jater, prostaty, štítné žlázy) – často punkce pod ultrazvukovou kontrolou – obdobným způsobem materiál z kostí = forážová b. – zpracování kostí obtížné, nutné buď odvápnění (kys. mravenčí, dusičná, komplexon) nebo zalití do speciální pryskyřice a krájení na speciálním mikrotomu (drahý provoz – silné opotřebení nožů, nemožnost použít imunohistochemické metody)

19 biopsie – zásady odběru • šetrnost – při odběru tkáň mechanicky nepoškodit – zhmožděná tkáň je histologicky nehodnotitelná, ke stanovení diagnózy nutný další odběr = zátěž pro pacienta, časová náročnost pro lékaře

20 biopsie – zásady odběru • fixace – fixovat ihned! – nejčastěji fixace formolem (4% roztok formaldehydu, který má být neutrální. Příprava ředěním komerčního 40% roztoku ředěním destilovanou vodou 1:10 a následnou neutralizací přidáním plavené křídy (uhličitan vápenatý). Z připraveného zásobního roztoku (skladování v hnědé láhvi – sluneční záření okyseluje roztok vznikem kys. octové) se odlije potřebné množství pro konkrétní vzorek – fixačního činidla přebytek! 50-100x váha odebrané tkáně! (= na 1cm3 tkáně 50-100ml roztoku) – ve speciálních případech, např. peroperační vyšetření, speciální metody, odběr nativní tkáně a další zpracování za hlubokého zmrazení

21 biopsie – zásady odběru • histologická průvodka vyplnit histologickou průvodku ve všech rubrikách! – osobní údaje a pojišťovna pacienta – o jakou tkáň, orgán se jedná – co má být vyšetřeno – klinická diagnóza – předchozí histologická vyšetření (možnost porovnání) – předchozí terapie (zvláště hormonální, cytostatická a ozařování) – terapie mění histol. obraz!

22 biopsie – zásady odběru • histologickou průvodku podepisuje lékař, který má právní zodpovědnost v případě záměny materiálu (i když jej třeba sám do lahvičky neukládal!) • při odběru nesmí dojít k záměně materiálu – na odběrovém místě připravena pouze jedna lahvička pro konkrétního pacienta. Materiál ukládat až do lahvičky označené štítkem! • během transportu na patologii zabránit rozbití obalu (nutná likvidace materiálu, aby se zabránilo záměně), v zimním období rovněž nutná ochrana proti zmrznutí (chladové poškození buněk a znehodnocení materiálu)

23 Molekulárně biologické metody • Imunohistochemie • Imunofluorescence • Elektronová mikroskopie • In situ hybridizace • Polymerázová řetězová reakce

24 Příklady • Karcinom prsu • Karcinom plic • Karcinom tlustého střeva • Maligní melanom

25 Příklady pro stomatology • poslat vše kromě kariézních zubů!!! • fixovaný x nativní materiál • mikroskopické vyšetření + IHC + IF • pokud afekce nereaguje na konzervativní terapii 2-3 týdny  excize  patologie

26 www.fnhk.cz/fingerland

27

28 www.patologie.info


Stáhnout ppt "Úvod do patologie Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D.. Patologie • ř. pathos = choroba • ř. logos = nauka • = nauka o chorobných pochodech a změnách • etiologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google