Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Úvodních 100 dní“ Tisková konference 10. května 2007 Ministerstvo dopravy České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Úvodních 100 dní“ Tisková konference 10. května 2007 Ministerstvo dopravy České republiky."— Transkript prezentace:

1 „Úvodních 100 dní“ Tisková konference 10. května 2007 Ministerstvo dopravy České republiky

2 Jiří Hodač náměstek ministra Petr Šlegr náměstek ministra

3 Obsah prezentace Co se nám za úvodních 100 dní podařilo Problémy, které jsme převzali Jaké projekty plánujeme na další období

4 Co se podařilo v úvodních 100 dnech Tisková konference 10. května 2007 Ministerstvo dopravy České republiky

5 Přehled úspěšných projektů Průběžné řešení problémů v oblasti financování dopravní infrastruktury –reorganizace ŘSD ČR –restrukturalizace SFDI Náprava nedostatků u výkonového zpoplatnění Záměr umožnit soukromému sektoru vstup do oblasti financování dopravní infrastruktury a odlehčení státnímu rozpočtu Novelizace zákona o provozu na silnicích (bodový systém) Vytvoření nového zákona o veřejné dopravě

6 Financování dopravní infrastruktury Klíčové problémy Nadměrná rozestavěnost drobných silničních úseků bez zajištěného financování! Deficit kolem 31 miliard korun ročně! Předešlé vedení ŘSD ČR a SFDI investovalo velké objemy prostředků do výstavby menších úseků Výsledek: Stát v posledních několika letech proinvestoval stovky miliard korun na drobné dálniční a silniční stavby, přitom kompletně dokončen byl pouze jeden dálniční uzel (dálnice D5 z Prahy do Rozvadova)

7 ŘSD: reorganizace Administrativní zjednodušení přípravy nových staveb –Odbourání nadbytečných procesů při přípravě a realizaci staveb –Zlepšení a správné nastavení komunikace mezi ŘSD, MD a SFDI Zkvalitnění realizovaných projektů –Systematický dohled nad realizací staveb Eliminace špatného způsobu přijímání zakázek od projekčních kanceláří –Suplování několika projektových dokumentací ke stejným stavbám –Nadbytečná byrokracie Zkvalitnění technické úrovně přípravy projektů Zkrácení procesu výkupu pozemků –Zjednodušení legislativního procesu

8 ŘSD: budoucnost Změny v související legislativě –Iniciace změny legislativy za účelem zrychlení přípravy a realizace staveb Financování dopravní infrastruktury –Hledání vhodných zdrojů financování (včetně PPP) Modernizace silniční sítě –Kompletní modernizace vybraných celistvých tahů včetně úprav kategorie komunikace

9 ŘSD: Priority v DI Dokončení výstavby D8 (Lovosice – Řehlovice). Výstavba R7 (Slaný – Chomutov, 2007 - 2010, zpřístupnění průmyslové zóny Žatec Triangle) Dokončení D47 (Lipník nad Bečvou, Ostrava - státní hranice ČR/Polsko) Realizace D3 (Tábor – Bošilec, PPP) Nezbytné úpravy přístupových komunikací k silničním hraničním přechodům (vstup do Shengenu)

10 SFDI: Plánované kroky Centralizace investic (v koordinaci s ŘSD ČR) Investování prostředků: –Do kompletního dokončení klíčových dálničních a silničních tahů –Do modernizace zastaralé silniční sítě v ČR Přijetí nové koncepce příjmů: –Garantovaný příjem ze státního rozpočtu spojený s příjmy z: prodeje dálničních známek výkonového zpoplatnění daně z minerálních olejů –Outsorcing údržby silniční sítě (zapojení krajů) –Zapojení soukromého kapitálu (PPP)

11 Mýtné – I. etapa Zprovoznění I. etapy 15.12.2006 podepsán druhý dodatek ke smlouvě mezi MD a Kapsch (náprava nevýhodného postavení státu způsobeného jednáním předešlého vedení MD - první dodatek) Nedostatečně dlouhá doba pro vyhodnocení provozu I přes drobné nedostatky systém funguje Od zahájení provozu do konce dubna se podařilo vybrat 1,756 mld. Kč Audity efektivity výběru v podobě měsíčních reportů

12 Mýtné – II. etapa Bude představena koncepce II. etapy mýtného systému Expertní skupina (zástupci MD, ČVUT a Kapsch) Komunikace problematiky zavádění II. etapy s kraji (objíždění a výjimky) Představa předchozího vedení MD o zpoplatnění 1100 km silnic byla nereálná a pravděpodobně nerentabilní

13 Projekty PPP Vstup soukromého kapitálu do dopravní infrastruktury je jedním variant financování MD připravuje pilotní projekt na výstavbě úseku dálnice D3 Tábor – Bošilec V současnosti je návrh předložen vládě Zahájení uvedeného projektu se plánuje na červenec 2007 MD očekává, že PPP bude jedním z „nových“ zdrojů pro financování dopravní infrastruktury

14 Zákon o provozu na silnicích Podařilo se připravit návrh technické novelizace zákona Návrh novelizace byl schválen vládou a nyní je před projednáváním ve sněmovně Technická novela odstraňuje klíčové nelogičnosti v zákoně Úspěchem je alespoň základní úprava, která by neměla zásadním způsobem narušit hlavní záměr zákona – zpřísnění pravidel na silnicích v zájmu větší bezpečnosti silničního provozu

15 Zákon o veřejné dopravě Jsme první, kdo problém veřejné dopravy reálně řeší Harmonizace s právem EU Důraz kladen na provázanost veřejné dopravy (zvýší efektivitu výdajů z veřejných rozpočtů) Eliminace nebezpečí krizových situací Dlouhodobější spolupráce mezi kraji a dopravci Rychlejší modernizace vozového parku veřejné dopravy

16 Problémy, které jsme převzali Tisková konference 10. května 2007 Ministerstvo dopravy České republiky

17 Klíčové problémy předchozích Velká rozestavěnost bez zajištění dostatečných prostředků -Především v důsledku chybějících prostředků ve schváleném rozpočtu SFDI z privatizace -Malá snaha o hledání nových zdrojů financování DI Rozestavěnost izolovaných staveb Skryté problémy -Nepřevzaté tunely před otevřením dálnice D8 -Nevysoutěžená stabilizace území kolem tunelu u Brna Nejasné definování II. etapy mýtného -Připravený systém byl skrytě neefektivní -Zřetelně byla podceněna jeho příprava

18 Jaké projekty plánujeme na další období Tisková konference 10. května 2007 Ministerstvo dopravy České republiky

19 Priority pro další období Definování nové role a vztahů SFDI a investorských organizací -Změna priorit a postupů při dostavbě dopravní sítě (dálnice, rychlostní silnice a železniční koridory) Stanovení jasné filozofie budoucího výběru mýta PPP a prostředky z Evropské unie Elektromagnetická kompatibilita -Silnější využívání české železnice zahraničními, ale i domácími dopravci Reorganizace Českých drah a případný vstup partnera do nákladní dopravy Dokončení transformace Letiště Praha, řešení dalšího postupu akciové spol.

20 www.mdcr.cz


Stáhnout ppt "„Úvodních 100 dní“ Tisková konference 10. května 2007 Ministerstvo dopravy České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google