Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ložiska ve strojích Ložiska jsou Ložiska kluzná se dělí na

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ložiska ve strojích Ložiska jsou Ložiska kluzná se dělí na"— Transkript prezentace:

1 Ložiska ve strojích Ložiska jsou Ložiska kluzná se dělí na
Hřídele se otáčejí v ložiskách, která přenášejí silové účinky do rámu stroje. Mezi pohybujícími se plochami je pro bezškodný provoz nutná mezivrstva mazacího prostředku – mazací film apod. Ložiska jsou Ložiska kluzná se dělí na vyžadující trvalou péči vyžadující občasnou péči nevyžadující údržbu kluzná valivá Ložiska valivá Ložiska kluzná radální radiálně axiální axiální kladky hydrodynamická hydrostatická hybridní Ložiska kluzná dobře zachycují a tlumí rázy, vyžadují však řádnou obsluhu (centrální mazání aj.). Valivá ložiska nevyžadují obsluhu, velké rázy však nezvládají. Pro méně náročná uložení lze použít kluzná ložiska – pouzdra, tzv. samomazná (bezúdržbová) aj. K ložiskům patří i konstrukce zabezpečující přímočarý pohyb s minimálním odporem proti pohybu.

2 Použití kluzných ložisek
Kluzná ložiska Použití kluzných ložisek ložiska kliková a ojniční spalovacích motorů a píst. strojů (radiální nestacionárně zatížená) axiální ložiska svislých hřídelů vodních turbin (včetně rotoru generátoru) ložiska radiální a axiální parních turbin a turbokompresorů ložiska strojů pracujících s velkými rázy (drtiče, mlýny, rotační pece) ložiska v textilních strojích apod. s vysokou frekvencí otáčení ložiska s minimální obsluhou a údržbou (tzv. samomazná) Kromě posledního případu jsou to ložiska s nutnou obsluhou a její kontrolou (viz např. kontrolu mazání pro motor automobilu). Obsluha – zajištění přívodu dostatečného množství vhodného maziva s potřebným tlakem a teplotou (čerpadlo, chladič, filtr, kontrolní přístroje aj.). Kontrola obsluhy ložisek kontrola tlaku zdroje (čerpadla) kontrola teploty ložiska kontrola průtoku maziva ložiskem kontrola částic otěru v cirkulujícím mazivu aj. Mazací soustava – zásobník, zdroj tlaku, filtr, rozvod, návrat maziva bez úniku, systém kontroly.

3 MAZIVA A JEJICH VLASTNOSTI
Mazivo vytváří mezivrstvu mezi kluznými plochami. Malé tření, zabránění korozi aj. Mazivo má vytvořit souvislou mazací vrstvu s dobrou přilnavostí a malým vnitřním třením Požadavky: - mazací schopnost - chemická stálost - nezpůsobovat korozi povrchů - ekonomicky přijatelné - ekologicky vhodné Druhy maziv: o kapalná o plastická – mazací tuky o tuhá o plynná Látky používané jako maziva – homogenní směsi, kapalné disperze, suspenze Obvyklá maziva – ropné minerální oleje (produkty získané destilací, rafinací a odparafinováním ropy) s dalšími přísadami, mazací tuky aj.

4 VLASTNOSTI MAZIV Fyzikální vlastnosti – důležité pro výběr maziva – jejich měření a hodnocení hustota viskozita dynamická a kinematická měrná tepelná kapacita tepelná vodivost bod tuhnutí (teplota) Další vlastnosti maziv používané pro jejich výběr a hodnocení o viskozitní index (charakterizuje rychlost změny viskozity s teplotou) o bod vzplanutí v otevřeném kelímku (teplota zažehnutí par) o anilinový bod (teplota oddělení fází směsi) o neutralizační číslo a číslo zmýdelnění a další chemické vlastnosti (gramů KOH pro neutralizaci) o karbonizační zbytek (množství popela při shoření) o penetrace (stupeň konzistence), bod skápnutí a další vlastnosti hodnocené pouze u plastických maziv (tuhost resp. tečení a jejich závislost na teplotě) Regenerace maziv – mobilní jednotky (filtrace, odstranění vody, produktů degradace, Kleentek)

5 Kluzná ložiska hydrodynamicky a hydrostaticky mazaná
Mazivo smáčí povrch kluzných ploch a ulpívá na něm (přilnavost maziva), je při vzájemném pohybu vtahováno mezi kluzné plochy (klínová spára) a vzniká hydrodynamický tlak. Účinkem přívodu tlakového maziva působí v mazací kapse (komoře) hydrostatický tlak. Pro vznik hydrodynamického tlaku je nutná dostatečná kluzná rychlost a viskozita maziva. p = F / ( d . l ) řešení tlaku v ložisku podal Sommerfeld a používá se tzv. Sommerfeldovo číslo (bezrozm.) p . ψ2 So = = So (ε ) η . ω So plyne z podmínek provozování ložiska a představuje bezrozměrný střední tlak. So je funkcí polohy čepu v ložisku (excentricity ε) a poměru průměru ku délce ložiska D/B. rychlost otáčení ω Hydrostatický účinek je účinek přiváděného tlaku v komoře a jeho rozložení ve spáře ložiska. Hydrostatický a hydrodynamický účinek se superponují.

6 Hydrostatické ložisko 4-komorové
Do 4 komor pánve ložiska je přiváděno mazivo pod tlakem (od čerpadla) přes hydraulický odpor. Odpor (kapilára, clona) je vřazen pro zvýšení tuhosti (brání průtoku mezi komorami). Při změně excentricity čepu v pánvi se zvýší odpor průtoku z určité komory a sníží u protilehlé (zvýšení odporu vyvolá vzestup tlaku). Plochy válcové, rovinné, kuželové a kulové.

7 Kluzné plochy ložisek připouštějí pouze omezené hodnoty středního tlaku pD ≥ F / ( d . l ).
Třením v mazivu vzniká teplo, které ohřívá mazivo, a mění se tak viskozita maziva – proto se mění i poměry v ložisku a je nutno najít ustálený stav (postupným přibližováním). Závislost viskozity kapalného maziva na teplotě má exponenciální charakter (poč. stav T0, η0) η = η0 .e - (T – To) . β Pro orientační kontrolu se používá vztah, dávající hodnotu, která nemá překročit dovolenou velikost tlaku p a součinu p.v (tento součin má charakter výkonu na jednotku plochy W / m2) v = r. ω p . v ≤ ( p . v )D pD = 20 MPa ( p . v ) D = 25 MPa . m . s-1 Hydrostatická ložiska oddělí kluzné plochy vrstvou maziva i při nízké (též nulové) frekvenci otáčení. Proto jsou používána pro pomalu se otáčející hřídele (drtiče, pece aj.) se silnými rázy. Hybridní ložiska – rozběh a doběh probíhá s hydrostatickým mazáním, provoz při potřebné kluzné rychlosti s hydrodynamickým mazáním (turbiny, turbokompresory aj.).

8 Axiální ložisko vodní turbiny
Radiální stacionární hydrodynamické ložisko parní turbiny, turbokompresoru

9 Kluzná pouzdra Iglidur
Ložiska bezobslužná a samomazná bezobslužná – náplň maziva (tuk) samomazná – materiál obsahuje látky schopné snížit tření (grafit aj.) Kluzná pouzdra kov, bimetal

10 Samomazná ložisková pouzdra technologie výroby Materiály bronz hliník
polyacethalharz (POM-H) polyoxymethylen (POM-C) polyamid, -in (PA, PAI) teflon (PTFE) polyetheretherketon (PEEK) aj. Technologie spékání (syntrování) galvanické pokovení plátování

11 Rozdělení valivých ložisek
Podle tvaru valivého elementu Podle dosednutí či počtu val. elementů v dráze kuličková válečková a jehlová kuželíková soudečková obyčejná radiální s kosoúhlým stykem axiální jednořadá dvouřadá víceřadá Valivá ložiska jsou s bodovým kontaktem nebo s čárovým kontaktem val. elementů a drah Trvanlivost valivého ložiska je určována na základě jeho dynamické únosnosti C C / Fekv = { Lh . n / ( ,33 ) } m životnost ložiska je dána počtem hodin Lh, zatížení určuje ekvivalentní síla Fekv = X . Frad + Y . Fax exponent m je 0,3 pro ložiska s čárovým kontaktem elementů a drah, 1/3 pro bodový kontakt, n je frekvence otáčení [ min-1 ] součinitelé X a Y se stanoví podle poměru Fax / Frad a typu a velikosti ložiska

12 Valivá ložiska, jejich příslušenství aj.
ložisk. tělesa hřídel. matice kladky kloubová ložiska kloubové hlavice těsnění nářadí

13 Valivá ložiska a ložisková tělesa

14 Klece valivých ložisek
lisované (plech ocel, mosaz) masivní (mosaz, ocel, lehká slitina, polymer, fenol. prysk.) čepové Spojení nýty, deformací aj. Lineární valivé uložení

15 klece čepové lisované či nýtované plechové klece masivní klece obráběné z mosazi, bronzu aj.

16 Některá zvláštní valivá ložiska
Kuželíková Utěsněná valivá ložiska – plechový labyrint proti prachu, pryžové těsnění přitlačené pružinou. Montáž a demontáž valivých ložisek – udržení čistoty, specielní nářadí (stahováky, hydraulické pomůcky pro nalisování a stahování - hydr. matice, pouzdra, čerpadla, induktory pro ohřev aj.). Mazání valivých ložisek – náplň mazacího tuku, olejová mlha aj.

17 Ložiskové kladky a pojezdová kola
Mají vestavěná valivá ložiska

18 kuličkové šrouby ložiska kuličkové šrouby ložisk. tělesa hřídel. matice kladky kloubová ložiska kloubové hlavice těsnění nářadí klíč na KM matice hřídelové matice KM kloubová ložiska

19

20 Mobilní zařízení pro regeneraci maziv filtrace odstranění produktů degradace maziv zbavení vody úprava vlastností


Stáhnout ppt "Ložiska ve strojích Ložiska jsou Ložiska kluzná se dělí na"

Podobné prezentace


Reklamy Google