Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrolní práce č. 5 13.3.2014 Části a mechanismy strojů 2M.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrolní práce č. 5 13.3.2014 Části a mechanismy strojů 2M."— Transkript prezentace:

1 Kontrolní práce č. 5 13.3.2014 Části a mechanismy strojů 2M

2 1) Hřídele – účel, rozdělení a použití. 2) Konstrukce hřídelů, hřídelové čepy, nenormalizované a normalizované konstrukční úpravy hřídelů. 3) Výpočet hřídelů - uveď obecné vzorce pro výpočet dle jednotlivých druhů namáhání. 4) Ložiska - účel, rozdělení, popiš kluzná ložiska včetně způsobů jejich mazání.

3 1) Hřídele – účel, rozdělení a použití -válcové součásti umožňující a přenášející rotační pohyb -dle použití se rozdělují do dvou skupin: nosné a hybné nosné - také někdy osy, mohou být: - nepohyblivé v rámu stroje, nesou otáčející se součásti, jako kladky, řetězky, bubny zdvihadel, vodící kladky apod. - otočné s naklínovanými nebo nalisovanými koly, které však nepřenášejí kroutící moment, např. nápravy železničních vagonů.

4 Hybné - přenášejí kroutící moment, dělí se na: -namáhané prostým krutem -namáhané krutem a ohybem -namáhané dynamicky Hybné hřídele se dělí na: -Přímé hladké -Tvarované -Duté -Ohebné -Kloubové -klikové

5 2) Konstrukce hřídelů, hřídelové čepy - části hřídelů, kterými se hřídel opírá o rám stroje apod. Síly, vyvolané zatížením hřídele se přenášejí stykovou plochou čepů na ložiska. Pohybem v ložisku dochází k tření, které se mění na teplo. Vhodnou konstrukcí čepů lze snížit tření a tím zvýšit účinnost stroje a předcházet nadměrnému opotřebení. Podle směru, kterým působí zatížení, rozeznáváme čepy: -radiální – přenášejí síly působící kolmo na čep -axiální – síly působí v ose čepu (hřídele)

6 Radiální čepy - válcové: čelní a krční - kuželové - kulové Axiální čepy - Nožní (patní) válcové - Nožní (patní) kuželové - Nožní (patní) kulové - P rstencové - Hřebenové: Radiální čepy jsou namáhány na ohyb a otlačení, někdy i krutem, proto je nutno při jejich výpočtu uvažovat kombinovanou pevnost. Axiální čepy jsou namáhány na tlak (otlačení).

7 Nenormalizované konstrukční úpravy - v místě osazení je nutno přesně zakreslit a zakótovat s ohledem na funkci detailu – usazení ložiska, ozubeného kola apod. Normalizované konstrukční úpravy hřídelů – zejména zápichy, kreslíme a kótujeme zjednodušeně, dle ČSN.

8 3) Výpočet hřídelů - uveď obecné vzorce pro výpočet dle jednotlivých druhů namáhání a) Výpočet nosných hřídelů: Tyto hřídele jsou namáhány na otlačení a na ohyb. Z hlediska výpočtu je tedy možno považovat je za nosníky. S = d. l d – průměr čepu l – délka čepu

9 Kontrola namáhání na ohyb: ϭ O – napětí v ohybu [MPa] ϭ DO - dovolené napětí v ohybu [MPa]

10 4) Ložiska - účel, rozdělení, popiš kluzná ložiska včetně způsobů jejich mazání -části strojů a zařízení, ve kterých jsou uloženy čepy hřídelů. Ložiska udržují čepy a hřídele v žádané poloze, zachycují jejich zatížení a umožňují jejich funkci. -Podle způsobu styku hřídele s ložiskem jsou ložiska: -Kluzná – hřídel se přímo stýká s ložiskem v kluzné dotykové ploše -Valivá – hřídel se stýká s ložiskem nepřímo, přes valivá tělíska – kuličky, válečky kuželíky, jehly apod. -Oba druhy se dále dělí podle směru působící síly: -Radiální ložiska – zachycují síly ve směru kolmém na osu ložiska -Axiální ložiska - zachycují síly působící ve směru osy ložiska

11 a) Radiální kluzná ložiska: Nejjednodušší je trubkové ložisko, ložiska vystavená většímu zatížení a opotřebení se vypouzdřují. Kluzné ložisko je tvořeno tělesem a pouzdrem, nebo pánví. Pánev se liší od pouzdra tím, že je dělená na dvě poloviny – je dvoudílná. Ložisková pouzdra jsou normalizovaná, mohou být bez výstelky nebo s výstelkou (bimetalická pouzdra). Ložisková pouzdra se ukládají do ložiskových těles (domečků) pevných, ložiskové pánve do ložiskových těles dělených.

12 b) Axiální kluzná ložiska Prstencové kluzné ložisko - používá se k zachycení malých osových sil. K zachycení větších osových sil se používá segmentových, nebo více plošných ložisek. Segmenty mohou být pevné, nebo naklápěcí

13 - mazání krátkodobé (ztrátové) – mazivo se nevrací do mazací soustavy - mazání dlouhodobé – oběhové – mazivo vytékající z ložiska se vrací do nádrže (chlazení, filtrace) a odtud je znova čerpáno do mazací soustavy. Mazání kluzných ložisek: Podle maziva: - tekutinové, nejčastěji kapalné – olejem - plastickým mazivem – mazacím tukem Podle počtu mazacích míst: - lokální – mazání osamocených míst - centrální – nádrž (vana), hrubý filtr, čerpadlo, jemný filtr, chlazení, rozvodné potrubí, mazací místo, sběrné potrubí (viz.kapitola těsnění)

14 Podle tlaku maziva: - beztlakové - tlakové Tlakové centrální tekutinové oběhové mazání může být: -Hydrodynamické olejový film se vytváří v důsledku rotace hřídelového čepu -Hydrostatické Tlak v mazací olejové vrstvě se vytvoří vnějším zdrojem Lokální krátkodobé mazání: -pomocí kapací maznice -pomocí Staufferovy maznice -pomocí samočinné tlakové maznice -pomocí mazacích hlavic a mazacího lisu


Stáhnout ppt "Kontrolní práce č. 5 13.3.2014 Části a mechanismy strojů 2M."

Podobné prezentace


Reklamy Google