Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kapaliny. Tlak nasycených par rovnovážný tlak nasycených par=tenze sytých par charakterizuje rovnováhu kapalina-pára.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kapaliny. Tlak nasycených par rovnovážný tlak nasycených par=tenze sytých par charakterizuje rovnováhu kapalina-pára."— Transkript prezentace:

1 Kapaliny

2 Tlak nasycených par rovnovážný tlak nasycených par=tenze sytých par charakterizuje rovnováhu kapalina-pára

3 Závislost tenze sytých par na teplotě Augustova rovnice ptenze sytých par Ttermodynamická teplota A,Bempirické konstanty

4 Závislost tenze sytých par na teplotě Antoineova rovnice tteplota°C A, B, Cempirické konstanty

5 Vypařování přechod z kapalné do plynné fáze probíhá pouze z volného povrchu probíhá za každé teploty Rychlost vypařování závisí na:  velikosti povrchu  teplotě  rychlosti odvádění par od povrchu

6 Var přechod z kapalného do plynného skupenství probíhá v celém objemu probíhá pouze za teploty varu Var nastává, jestliže se tlak nasycených par kapaliny vyrovná s okolním tlakem  teplota varu je závislá na atmosférickém tlaku V tabulkách jsou uvedeny tzv. normální body varu= bod varu při normálním tlaku

7 Povrchová energie, povrchové napětí Podstata-mezimolekulové interakce na povrchu kapaliny ve styku s plynem Výslednice vtahuje molekuly na povrchu dovnitř kapaliny

8

9 Povrchová energie =energie E, kterou musí vnější síly kapalině dodat, aby se jejich povrch zvýšil o jednotkovou plochu Jednotka………….J/m 2 Hodnotu  ovlivňuje: druh kapaliny a plynu teplota V tabulkách najdeme hodnotu povrchové energie pro styk kapaliny se vzduchem

10 Povrchové napětí Síla, která působí v povrchu kapaliny na jednotku délky Jednotka……..N/m = J/m 2

11 Mezipovrchové napětí, mezipovrchová energie Projevuje se při vzájemném styku dvou kapalin nebo při styku kapaliny s pevnou látkou Styk dvou kapalin Značí se  A,B Má vliv na vzájemnou mísitelnost dvou kapalin je-li  A,B =0, potom jsou kapaliny neomezeně mísitelné čím je větší hodnota  A,B, tím menší je mísitelnost kapalin

12 Styk kapaliny s tuhou látkou Značí se  l,s je-li malé – kapalina smáčí pevný povrch je-li velké – kapalina nesmáčí pevný povrch Kapalina smáčí stěny nádoby Kapalina nesmáčí stěny nádoby

13 Kapilární jevy kapilární elevace kapilární deprese

14 Viskozita kapalin Podstata:smykové tření laminárních vrstev Kvantitativní míra viskozity: Dynamický viskozitní koeficient  jednotka: Pa.smPa.s=cP (Poise) Kinematický viskozitní koeficient  jednotka: m 2.smm 2.s=cS (Stokes )  …hustota

15 Měření viskozity Kapilární viskozimetr měří se doba potřebná k průtoku určitého množství kapaliny kapilárou viskozita se počítá podle vzorce A,Bkonstanty viskozimetru (zjišťují se kalibrací) tdoba průtoku

16 Höpplerův viskozimetr Měří se doba průchodu kuličky měřenou kapalinou ve válci Kulička padá konstantní rychlostí Využívá se rovnováha sil a Stokesův zákon Princip měření spočívá v odporu, který klade prostředí průchodu tělesa


Stáhnout ppt "Kapaliny. Tlak nasycených par rovnovážný tlak nasycených par=tenze sytých par charakterizuje rovnováhu kapalina-pára."

Podobné prezentace


Reklamy Google