Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kapaliny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kapaliny."— Transkript prezentace:

1 Kapaliny

2 Tlak nasycených par rovnovážný tlak nasycených par=tenze sytých par
charakterizuje rovnováhu kapalina-pára

3 Závislost tenze sytých par na teplotě
Augustova rovnice p tenze sytých par T termodynamická teplota A,B empirické konstanty

4 Závislost tenze sytých par na teplotě
Antoineova rovnice t teplota °C A, B, C empirické konstanty

5 Vypařování přechod z kapalné do plynné fáze
probíhá pouze z volného povrchu probíhá za každé teploty Rychlost vypařování závisí na: velikosti povrchu teplotě rychlosti odvádění par od povrchu

6 Var přechod z kapalného do plynného skupenství probíhá v celém objemu
probíhá pouze za teploty varu Var nastává, jestliže se tlak nasycených par kapaliny vyrovná s okolním tlakemteplota varu je závislá na atmosférickém tlaku V tabulkách jsou uvedeny tzv. normální body varu= bod varu při normálním tlaku

7 Povrchová energie, povrchové napětí
Podstata-mezimolekulové interakce na povrchu kapaliny ve styku s plynem Výslednice vtahuje molekuly na povrchu dovnitř kapaliny

8

9 Povrchová energie =energie E, kterou musí vnější síly kapalině dodat, aby se jejich povrch zvýšil o jednotkovou plochu Jednotka………….J/m2 Hodnotu  ovlivňuje: druh kapaliny a plynu teplota V tabulkách najdeme hodnotu povrchové energie pro styk kapaliny se vzduchem

10 Povrchové napětí Síla, která působí v povrchu kapaliny na jednotku délky Jednotka……..N/m = J/m2

11 Mezipovrchové napětí, mezipovrchová energie
Projevuje se při vzájemném styku dvou kapalin nebo při styku kapaliny s pevnou látkou Styk dvou kapalin Značí se A,B Má vliv na vzájemnou mísitelnost dvou kapalin je-li A,B=0, potom jsou kapaliny neomezeně mísitelné čím je větší hodnota A,B, tím menší je mísitelnost kapalin

12 Styk kapaliny s tuhou látkou
Značí se l,s je-li malé – kapalina smáčí pevný povrch je-li velké – kapalina nesmáčí pevný povrch Kapalina smáčí stěny nádoby Kapalina nesmáčí stěny nádoby

13 Kapilární jevy kapilární elevace kapilární deprese

14 Viskozita kapalin Podstata: smykové tření laminárních vrstev
Kvantitativní míra viskozity: Dynamický viskozitní koeficient  jednotka: Pa.s mPa.s=cP (Poise) Kinematický viskozitní koeficient  jednotka: m2.s mm2.s=cS (Stokes) …hustota

15 Měření viskozity Kapilární viskozimetr
měří se doba potřebná k průtoku určitého množství kapaliny kapilárou viskozita se počítá podle vzorce A,B konstanty viskozimetru (zjišťují se kalibrací) t doba průtoku

16 Höpplerův viskozimetr
Měří se doba průchodu kuličky měřenou kapalinou ve válci Kulička padá konstantní rychlostí Využívá se rovnováha sil a Stokesův zákon Princip měření spočívá v odporu, který klade prostředí průchodu tělesa


Stáhnout ppt "Kapaliny."

Podobné prezentace


Reklamy Google