Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncept PTJ a modelování mikrofinančních kritérií Jan Škorpík ČSA, 11.10. 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncept PTJ a modelování mikrofinančních kritérií Jan Škorpík ČSA, 11.10. 2005."— Transkript prezentace:

1 Koncept PTJ a modelování mikrofinančních kritérií Jan Škorpík ČSA, 11.10. 2005

2 Mikrofinanční kritéria Postavení jedinců v systému a dopad různých reformních návrhů na jejich postavení Hodnocení – Úrovně důchodů (náhradový poměr) – Výhodnosti (vnitřní míra výnosu) – Motivace setrvat (implicitní daň) Koncept příjmově typizovaného jedince (resp. typizovaného jedince) - PTJ

3 Koncept PTJ Jedinec vstupující do systému ve 20 letech a opouštějící trh práce v 65 letech bez ohledu na konkrétní podobu DS – + umožňuje porovnat v čase jedince, kteří se vykazují stejným chováním – - modelové chování se může odlišovat od pozorovatelných charakteristik

4 PTJ - parametry Pohlaví – Muž – Žena (s členěním dle počtu dětí) Profil doby pojištění – zahrnutí náhradních dob pojištění na základě dostupných statistik v průměrných hodnotách Příjem – Statický PTJ – příjem na úrovní 50, 75, 100, 200, 300 % průměrné mzdy v ekonomice v daném kalendářním roce – Dynamický PTJ – příjem rostoucí z relativní úrovně 80 na 120 % průměrné mzdy v ekonomice během pracovní kariéry PTJ

5 PTJ - výpočet výše nově přiznaného důchodu DB schéma – důchodový vzorec – Parametry: základní výměra; redukční hranice; redukční koeficienty; akruální faktor; zápočet náhradních dob pojištění DC schéma – výpočet anuity – Parametry: suma aktiv individuálního účtu, míry úmrtnosti dané generace, očekávaná výnosnost v průběhu pobírání důchodu, míra budoucí valorizace důchodu

6 Míry úmrtnosti Míry úmrtnosti vycházely z použité demografické prognózy – Konzistentnost makro a mikro výsledků Použití generačních úmrtností – Zohlednění klesající úmrtnosti u příslušných generací U všech PTJ dané generace použity stejné míry úmrtnosti

7 Náhradový poměr Míra náhrady posledního předdůchodového příjmu důchodem

8 Vnitřní míra výnosu Poměřuje toky zaplacených příspěvků a vyplacených důchodů při odchodu do důchodu (tj. v 65 letech)

9 Vnitřní míra výnosu - II Indikuje míru příjmové redistribuce v systému Není ovlivněna konkrétní výší příspěvkové sazby Není ovlivněna způsobem valorizace důchodů Lze využít jako kritérium pro určení poptávky po opt out Může za jistých podmínek sloužit jako indikátor mezigenerační solidarity v důchodovém systému (v zásadě se týká DB schémat)

10 VMV

11 Vnitřní míra výnosu - závěry Na průběh působí několik faktorů: – Růst doby dožití – Minulý a očekávaný mzdový vývoj (především po roce 1989) – Růst statutární věkové hranice Obecně vyšší VMV u žen z důvodu delší DD (platí v DB schématech)

12 Volba v systémech s opt out Pro rozhodnutí jedince je rozhodující míra výnosu, kterou získá v jednotlivých systémech Zohlednění pravděpodobnosti, že se vlastního důchodu nedožije a případná aktiva se stanou předmětem dědictví

13 Volba v systémech s opt out - II Oproti kalkulaci VMV pro PTJ byly učiněny některé modifikace: - Příjmová úroveň jedinců upravena podle rozvrstvení VZ - Jedinec odchází do důchodu vždy na věkové hranici (nikoliv v 65 letech jako PTJ) - Zohlednění odlišností průběžného (DB a NDC) a fondového systému: dědění naspořených aktiv v FDC systému (do vzorce pro VMV v průběžném systému zaveden faktor 1+q x )

14 Volba v systémech s opt out - závěry Volbu využijí: – Spíše muži než ženy – Spíše bohatší než chudší (výjimku může tvořit systém rovného důchodu) Volba závisí: – Na způsobu krácení nároku v DB systému – Na očekávaném mzdovém vývoji a na vývoji výnosových měr

15 VMV a mezigenerační solidarita Mezigenerační solidarita ve smyslu toho, že určitá generace poskytne část svého „bohatství“ generaci jiné a „nic za to nechce“ Předpoklad – konstantní mzdový vývoj (5% ročně) – Eliminace mzdového vývoje na VMV

16 VMV a mezigenerační solidarita - II

17 Implicitní daň Měří pobídku k setrvání na trhu práce či odchodu do důchodu – Kladná daň motivuje k odchodu do důchodu – Záporná daň motivuje k setrvání na trhu práce Umožňuje stanovit „optimální“ věk odchodu z trhu práce z pohledu maximalizace důchodového bohatství, jde tedy o zúžený pohled, který nezahrnuje vlastní příjem z pracovní aktivity jedince (zvyšující jeho celkové bohatství) Její stanovení má v zásadě smysl pouze v DB nebo smíšených systémech (DB + DC)

18 ID

19 Implicitní daň - závěry Výsledky jsou citlivé na použitou úrokovou míru Průběh ID – Dva zlomové body Věk předčasného důchodu Věk řádného důchodu – Roste s věkem (růst výše NPD, pokles DD) Klesá s rokem narození (růst DD) Závisí na předchozím příjmu (rozdílný NP) – S růstem příjmu jedince se systém chová více pojistněmatematicky neutrálně Závisí na pohlaví (rozdíl v DD)

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Koncept PTJ a modelování mikrofinančních kritérií Jan Škorpík ČSA, 11.10. 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google