Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy"— Transkript prezentace:

1 Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy
Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005 úvodní prezentace V prezentaci jsou využity materiály na

2 Obsah Schéma prací na důchodové reformě v ČR
Výchozí předpoklady propočtů Kritéria hodnocení dopadů návrhů stran Nutnost reformy Jednotlivé modely a dopady

3 Důchodová reforma v ČR

4 Výchozí předpoklady propočtů
demografická projekce PřF UK demografická projekce ČSÚ obě jsou si poměrně blízké, pracují ve třech variantách; propočty dle projekce PřF UK makroekonomický scénář komplexní model s 9 proměnnými provedena citlivostní analýza podrobněji viz www složité, na zvláštní přednášku

5 Demografická prognóza PřF UK

6 Demografická prognóza (2)

7 Demografická prognóza (3)

8 Kritéria hodnocení návrhů
makrofinanční příjmy důchodového systému (% HDP) výdaje důchodového systému (% HDP) saldo důchodového systému (% HDP) kumulované saldo DS (% HDP) celkový náhradový poměr (průměrný starobní důchod/průměrná mzda) příspěvková sazba (% vyměřovacího základu)

9 Kritéria hodnocení návrhů (2)
mikrofinanční (individuální) náhradový poměr (nově přiznaný důchod/poslední mzda před důchodem) vnitřní míra výnosu důchodového systému implicitní daň z práce motivace daného PTJ k tomu, aby odešel do důchodu (kladná hodnota daně) nebo aby setrval na trhu práce (záporná hodnota daně) příjmově typizovaný jedinec (PTJ) statický dynamický

10 Nutnost reformy (základní varianta)
východisko: vše zůstane na úrovni roku 2004 valorizace důchodů dle CPI + 1/3 růstu reálných mezd valorizace základní výměry a redukčních hranic dle průměrných mezd

11 Základní varianta (2)

12 Základní varianta (3) – PTJ 100%

13 Varianta ČSSD (fiktivní účty)
do roku 2009 lze odejít dle PAYG 2010 – 2040 podíl NDC 3,3 % za každý rok, od roku 2040 odchod plně dle NDC věk odchodu postupně na 65 let do roku 2040 garantován min. důchod 1,2ŽM, později 1,1ŽM sazba pro NDC 21 %, z toho 18 % na účty, 3 % solidární, celkem 28 % od roku 2010 převod 1,6 % ze SPZ, tj. celkem 22,6 % resp. 29,6 % valorizace důchodu inflace + ½ průměrné RM, obdobně minimální garantovaný důchod starobní důchod z NDC jako doživotní anuita zohledňující valorizaci a unisex (!) dobu dožití dané generace (ročníku narození) u ostatních parametrů PAYG se předpokládá stejný vývoj jako v základní variantě druhý pilíř: není, třetí pilíř: dobrovolné připojištění s daňovou podporou nestarobní důchody: 7 p.b. z pojistného Švédsko, Itálie, Polsko

14 Varianta ČSSD (dopady)

15 Varianta ČSSD (dopady)

16 Varianta ČSSD (dopady)

17 Varianta ČSSD (shrnutí)
eliminace nárůstu výdajů důchodového systému (pozor, klesá ŽM, klesají invalidní důchody) pokles náhradového poměru (až na polovinu); nižší NP u žen (nepracují v době péče o děti), částečně kompenzován unisex tabulkami trvale přebytkový systém získají osoby s nadprůměrnými příjmy ekvivalentní systém pokles vnitřní míry výnosu ženy jsou motivovány k setrvávání na trhu práce

18 Varianta KDU-ČSL (opt-out)
start 2007 mladší 50 let, kteří již jsou na trhu práce, mají možnost opt-outu, sazba 28 % hrubé mzdy (starobní 20 %, nestarobní 8 %) nově příchozí na trh práce mohou 8 bodů vyvázat a platit do druhého pilíře ti, co již na trhu práce jsou, též mohou vyvázat, musí ale 2 body přidat „ze svého“ postupný náběh odvodů do druhého pilíře ( ) snížení sazby pro důchodce (na polovinu) zvýhodnění za děti (1, 2, 3 body) vyvázání nelze vzít zpět úprava PAYG: důchodový věk 65, valorizace dle CPI, snížení zápočtu v první redukční hranici na 90 % jiná valorizace druhé redukční hranice (cíl: 90/10)

19 Varianta KDU-ČSL (dopady)

20

21 Varianta KDU-ČSL (shrnutí)
deficit státního pilíře dlouhodobě 1 % HDP dlouhodobě se vyváže 50 % mužů a 10 % žen výdaje nepřekročí dlouhodobě 8 % HDP dluh nepřekročí 60 % HDP, penzijní fondy akumulují 40 % HDP redukce náhradového poměru ke 30 % státní pilíř – plná solidarita, kapitálový snižuje míru redistribuce reforma slibuje vysokou míru výnosnosti jedincům s nízkými příjmy, vysokopříjmoví se naopak budou chtít vyvázat podněty k setrvání na trhu práce pro osoby v důchodovém věku

22 Varianta KSČM (parametrická optimalizace)
od roku 2012 převod příspěvku na SPZ od roku 2015 OSVČ minimálně z průměrné mzdy (!!) od roku 2007 posílení o platbu ve výši zrušeného příspěvku na PP zvyšování odchodu do důchodu na 65 let počínaje rokem 2042 jinak stejně jako v základní variantě

23 Varianta KSČM (dopady)

24 Varianta KSČM (dopady)

25 Varianta KSČM (shrnutí)
výdaje dlouhodobě značně rostou posílení příjmové strany dlouhodobé deficitní tendence po počátečním přebytku (+ další nezapracovaná rizika: riziková prémie apod.) výrazná redistribuce, a to i směrem od mužů k ženám (vyšší náhradový poměr, vyšší míra výnosu)

26 Varianta ODS (rovný důchod)
start 2007 dvě varianty povinný přechod: 1960 a st. dle PAYG, lineární kombinace, 1975 a ml. mzdově valorizovaný RD ( ztráta, odvod současné sazby), pokles sazby na SD z 20 % na 10 % dobrovolný přechod: 1966 a starší možnost volby RD (snížení sazby na 20,5 %, z toho 12,5 % na starobní důchody), 1967 a mladší povinně RD nárůst věkové hranice až na 71 let (na 65 let rychleji), sjednocení pro všechny na stejnou úroveň znemožnění předčasného důchodu, rozhoduje jen věk rovný důchod 20 % průměrné hrubé mzdy nestarobní důchody stejně jako v základní variantě dopady ukazuji jen pro povinný přechod

27 Varianta ODS (dopady)

28 Varianta ODS (dopady)

29 Varianta ODS (dopady)

30 Varianta ODS (shrnutí)
příjmy i výdaje důchodového systému klesají rizika v modelech (růst zájmu o ID) pokles náhradového poměru na 20 % deficity se ustálí na nule kumulované saldo 34 % HDP pokles vnitřní míry výnosu (vyšší VMV je pro nízkopříjmové) implicitní daň – motivace k odchodu na věkové hranici (zřejmé) pro muže a ženy se příliš neliší (vliv současného stavu)

31 Varianta US-DEU (kombi)
start 2007 parametrické úpravy PAYG: zvýšení odchodu do důchodu na 65 let (M 2019, Ž 2031) resp. 67 let (2043) rozhodné období pro stanovení VZ na 40 let změna redukčních hranic (posílení ekvivalence) na 50 % a 150 % průměrné mzdy, zápočet nulová valorizace základní výměry zhoršení předčasného důchodu snížení náhradového poměru u nových důchodů (cíl 2030: 30 %), snížení zápočtu náhradních dob mzdová valorizace důchodů snížení nestarobních důchodů možnost částečného opt-outu 3 % VZ s tím, že dodá dalších 6 % VZ, důchod ze státního pilíře snížen za každý rok na 85 % (17/20) lze učinit kdykoli před dosažením statutární hranice celkem se platí 28 %, z toho 20 p.b. na starobní důchody, opt-outi 34 % z fondového pilíře doživotní anuita s různými tabulkami a mzdovou valorizací, možnost předčasného důchodu

32 Varianta US-DEU (dopady)

33 Varianta US-DEU (dopady)

34 Varianta US-DEU (dopady)

35 Varianta US-DEU (shrnutí)
pokles výdajů v důsledku parametrických změn v krátkém a středním období deficit v PAYG poptávka po opt-out modelována, předpoklad racionální volby; v čase slábne, protože s posunem důchodové hranice roste výnosnost PAYG transformační deficit max. 0,4 % HDP ročně snížení individuálního náhradového poměru v důsledku parametrických změn pokles vnitřní míry výnosu; PAYG výhodnější pro ženy (započtení náhradních dob) motivace k odkladu doby odchodu do důchodu v důsledku sankcí u předčasných důchodů nízkopříjmoví pojištěnci budou chtít jít do důchodu ještě před reformou, vysokopříjmoví si počkají na zvýšení zásluhovosti

36 Závěrečné shrnutí ČSSD – zvýšení míry ekvivalence, přebytkový
KDU-ČSL, US-DEU – opt-out do druhého pilíře, u US-DEU v menším rozsahu a s větší spoluúčastí (což se projeví na menším schodku rozpočtů) KSČM – pouze parametrické změny, schodková až riskantní varianta, solidární ODS – rovný důchod (extrémní pokles náhradového poměru), pokles odvodů

37 Ing. Jakub Fischer fischerj@vse.cz
Děkuji za pozornost. Ing. Jakub Fischer


Stáhnout ppt "Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy"

Podobné prezentace


Reklamy Google