Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. J. Urzová.  [1] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fyzika - Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Praha: Prometheus, 2000. (pětidílná)  1. Mechanika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. J. Urzová.  [1] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fyzika - Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Praha: Prometheus, 2000. (pětidílná)  1. Mechanika."— Transkript prezentace:

1 Mgr. J. Urzová

2  [1] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fyzika - Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Praha: Prometheus, 2000. (pětidílná)  1. Mechanika.  2. Mechanika a termodynamika.  3. Elektřina a magnetismus  [2] Kutílek, Mikšovský: Fyzikální praktikum I, II, FBMI, 2009 (pro BMT – laboratorní cvičení)  [3] Studijní materiály na stránkách školy  [4] Prezentace označené BOFY na vyuka.urza.cz/jfy BOFY

3 ZKOUŠKA BOFY

4 Obor Optika a optometrie  Zápočet :  Vypracování všech laboratorních prací  Zápočtový test na 6. teoretickém cvičení (aspoň na 60%)  Zkouška :  Splněné podmínky zápočtu  Písemná zkouška – skládá se z: Čtyř početních příkladů (max. 40 bodů) Čtyř teoretických otázek (max. 40 bodů) Dvou početních příkladů s teoretickou doplňkovou otázkou (max. 20 bodů) BOFY

5 1. Soustava SI. Základy kinematiky: poloha částice, rychlost, zrychlení, typy pohybů, svislý vrh. Pohyb po kružnici. [1] kapitoly 1, 2, 3. 2. Základy dynamiky: pohyb a síla, vektory, skládání a rozklad sil, typy sil. Hybnost, Newtonovy zákony, pohybové rovnice. [1] kapitoly 5, 6, 9. 3. Práce, výkon, účinnost, kinetická a potenciální energie, konzervativní a nekonzervativní síly. Zákon zachování mechanické energie. [1] kapitoly 7, 8. 4. Gravitační pole: gravitační síla, Newtonův gravitační zákon, gravitace v blízkosti Země, rakety a družice, Keplerovy zákony. Vrhy [1] kapitola 14. BOFY

6 5. Soustava hmotných bodů, těžiště, impulz síly a hybnost. Rovnováha. Rotační pohyb tuhého tělesa. Moment síly, moment setrvačnosti. [1] kapitola 9,10,12,13. 6. Kinetická teorie látek, molární veličiny. Pevné látky – struktura a vlastnosti, deformace, pružnost, Hookův zákon, křivka deformace. [1] kapitola 13. 7. Struktura a vlastnosti kapalin. Pascalův a Archimédův zákon, proudnice, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice. [1] kapitola 15. 8. Termodynamika, teplota a teplo, vnitřní energie, tepelná výměna, termodynamické zákony. Kinetická teorie plynů, děje v plynech. [1] kapitoly 19, 20, 21. BOFY

7 9. Kmitavý pohyb, harmonický pohyb, kyvadla, tlumený oscilátor, rezonance.[1] kapitoly 16, 17, 18. 10. Vlnění, druhy vln, postupné vlny, stojaté vlny, zvuk. [1] kapitoly 16, 17, 18. 11. Elektrické pole, náboj, intenzita, potenciál. Kondenzátory. Vodič a izolant ve vnějším elektrickém poli. Elektrický proud v kovech, zdroje napětí, rezistory. [1] kapitoly 22-28 12. Magnetické pole, magnetická indukce, mg látky, mg indukční tok, vlastní indukce, elektromagnetická indukce. [1] kapitoly 29-32 BOFY


Stáhnout ppt "Mgr. J. Urzová.  [1] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fyzika - Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Praha: Prometheus, 2000. (pětidílná)  1. Mechanika."

Podobné prezentace


Reklamy Google