Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBSAH PŘEDMĚTU FYZIKA Mgr. J. Urzová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBSAH PŘEDMĚTU FYZIKA Mgr. J. Urzová."— Transkript prezentace:

1 OBSAH PŘEDMĚTU FYZIKA Mgr. J. Urzová

2 LITERATURA: [1] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.
BOFY LITERATURA: [1] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fyzika - Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Praha: Prometheus, (pětidílná) 1. Mechanika. 2. Mechanika a termodynamika. 3. Elektřina a magnetismus [2] Kutílek, Mikšovský: Fyzikální praktikum I, II, FBMI, (pro BMT – laboratorní cvičení) [3] Studijní materiály na stránkách školy [4] Prezentace označené BOFY na vyuka.urza.cz/jfy

3 zkouška BOFY

4 Požadavky zápočtu a zkoušky
BOFY Požadavky zápočtu a zkoušky Obor Optika a optometrie Zápočet: Vypracování všech laboratorních prací Zápočtový test na 6. teoretickém cvičení (aspoň na 60%) Zkouška: Splněné podmínky zápočtu Písemná zkouška – skládá se z: Čtyř početních příkladů (max. 40 bodů) Čtyř teoretických otázek (max. 40 bodů) Dvou početních příkladů s teoretickou doplňkovou otázkou (max. 20 bodů)

5 OSNOVA PŘEDNÁŠEK: BOFY
1. Soustava SI. Základy kinematiky: poloha částice, rychlost, zrychlení, typy pohybů, svislý vrh. Pohyb po kružnici. [1] kapitoly 1, 2, Základy dynamiky: pohyb a síla, vektory, skládání a rozklad sil, typy sil. Hybnost, Newtonovy zákony, pohybové rovnice. [1] kapitoly 5, 6, Práce, výkon, účinnost, kinetická a potenciální energie, konzervativní a nekonzervativní síly. Zákon zachování mechanické energie. [1] kapitoly 7, Gravitační pole: gravitační síla, Newtonův gravitační zákon, gravitace v blízkosti Země, rakety a družice, Keplerovy zákony. Vrhy [1] kapitola 14.

6 OSNOVA PŘEDNÁŠEK: BOFY
5. Soustava hmotných bodů, těžiště, impulz síly a hybnost. Rovnováha. Rotační pohyb tuhého tělesa. Moment síly, moment setrvačnosti. [1] kapitola 9,10,12, Kinetická teorie látek, molární veličiny. Pevné látky – struktura a vlastnosti, deformace, pružnost, Hookův zákon, křivka deformace. [1] kapitola Struktura a vlastnosti kapalin. Pascalův a Archimédův zákon, proudnice, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice. [1] kapitola Termodynamika, teplota a teplo, vnitřní energie, tepelná výměna, termodynamické zákony. Kinetická teorie plynů, děje v plynech. [1] kapitoly 19, 20, 21.

7 OSNOVA PŘEDNÁŠEK: BOFY
9. Kmitavý pohyb, harmonický pohyb, kyvadla, tlumený oscilátor, rezonance. [1] kapitoly 16, 17, 18. 10. Vlnění, druhy vln, postupné vlny, stojaté vlny, zvuk [1] kapitoly 16, 17, 18. 11. Elektrické pole, náboj, intenzita, potenciál. Kondenzátory. Vodič a izolant ve vnějším elektrickém poli. Elektrický proud v kovech, zdroje napětí, rezistory [1] kapitoly 22-28 12. Magnetické pole, magnetická indukce, mg látky, mg indukční tok, vlastní indukce, elektromagnetická indukce. [1] kapitoly 29-32


Stáhnout ppt "OBSAH PŘEDMĚTU FYZIKA Mgr. J. Urzová."

Podobné prezentace


Reklamy Google