Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář seminář ZMĚNA KLIMATU Příloha C.4 k diplomové práci V. Stejskalové (2010)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář seminář ZMĚNA KLIMATU Příloha C.4 k diplomové práci V. Stejskalové (2010)"— Transkript prezentace:

1 seminář seminář ZMĚNA KLIMATU Příloha C.4 k diplomové práci V. Stejskalové (2010)

2 Klimatický systém (1) atmosféra, oceán, zemský povrch, kryosféra, biosféra atmosféra, oceán, zemský povrch, kryosféra, biosféra Energetická rovnováha : krátkovlnné x dlouhovlnné záření Energetická rovnováha : krátkovlnné x dlouhovlnné záření  Sluneční energie (krátkovlnné záření)  Sluneční energie (krátkovlnné záření) 2/3 = pohlcovány atmosférou a zemským povrchem 1/3 = odrážena zpět do kosmického prostoru  Tepelná energie (dlouhovlnné záření)  Tepelná energie (dlouhovlnné záření) Stavu energetické rovnováhy by odpovídala Stavu energetické rovnováhy by odpovídala teplota zemského povrchu -19 °C... teplota zemského povrchu -19 °C...

3 Skleníkový efekt Rozdíl mezi teplotou vyplývající z rovnovážného stavu a skutečnou teplotou určuje skleníkový efekt  přirozený  zesílený (lidé a jejich ekonomický rozvoj) …zatímco skutečná teplota zemského povrchu je +14 °C

4 vodní pára (H 2 O) (H 2 O) součást uzavřeného systému oběhu vody, člověk vodní páru do ovzduší nepřidává, teplejší vzduch však pojme více vlhkosti oxid uhličitý (CO 2 ) (CO 2 ) spalování fosilních paliv, kácení lesů, výroba cementu a vápna metan (CH 4 ) (CH 4 ) zemědělská výroba (chov dobytka, pěstování rýže), skládky oxid dusný (N 2 O) (N 2 O) dusíkatá hnojiva, spalování fosilních paliv, doprava fluorované uhlovodíky (HFC), perfluorouhlovodíky (PFC), fluorid sírový (SF 6 )  vyvinuty člověkem pro průmyslové účely Skleníkové plyny

5 Klimatický systém (2) Výsledné KLIMA Země je určováno přerozdělováním tepelné energie v atmosféře a oceánech – to se mění v závislosti na zeměpisné šířce a roční (denní) době  v jedné chvíli nejsou všechny části planety ohřívány rovnoměrně Řídící silou proudění vzduchu v atmosféře a vod v oceánech jsou teplotní rozdíly mezi různými částmi povrchu Země a rozdílná spotřeba energie na výpar (ovlivňuje nerovnoměrnost rozložení oblačnosti a následně přítok sluneční energie) Složky systému jsou propojeny zpětnými vazbami  změna kterékoliv z nich způsobí narušení rovnováhy systému

6 zastánci x odpůrci zastánci x odpůrci  Jak konkrétně budou důsledky změny klimatu vypadat?  Jaký budou mít vliv na náš život?  Do jaké míry se na změně klimatu podílí svou činností člověk? Al Gore (bývalý viceprezident USA) Jan Pretel (klimatolog) Václav Cílek (geolog) x Bjorn Lomborg (dánský statistik) Bjorn Lomborg (dánský statistik) Václav Klaus (prezident, ekonom)

7 Změny klimatu Změny klimatu IPCC IPCC 4. hodnotící zpráva 4. hodnotící zpráva (2007) (2007)

8 Změny klimatu

9 Změny klimatu Změny klimatu

10 Důsledky změn klimatu… …se neprojevují rovnoměrně …se neprojevují rovnoměrně a na všech místech planety stejně a na všech místech planety stejně  poloha + nadmořská výška oblasti  typ + využití krajiny

11  tají polární ledovce

12  ustupují horské ledovce Mer de Glace, Francouzské Alpy

13  stoupá hladina světového oceánu

14  častější výskyt extremit v počasí

15  urychlený přechod jara a podzimu

16 medvěd lední tučňák císařský liška polární  klesá biodiverzita klaun zdobený + korál větevník parožnatý

17 Rámcová úmluva OSN o změně klimatu  1992, Rio de Janeiro (konference OSN o životním prostředí)  Cíl: stabilizovat koncentrace skleníkových plynů v atmosféře United Nations Framework Convention on Climate Change  podepsalo >160 států  úmluva je nezávazná

18 KJÓTSKÝ PROTOKOL (1)  1997, Kjóto  stanovil závazné - limity emisí skleníkových plynů (pro vyspělé průmyslové státy)… (2) (pro vyspělé průmyslové státy)… (2) - období 2008-2012 - období 2008-2012  ratifikovalo 183 států  problém:- USA + Čína - nejsou stanoveny závazky pro rozvojové státy státy

19 KJÓTSKÝ PROTOKOL (2)  …celkově snížit emise o 5,2 % ve srovnání s rokem 1990 Závazek je pro jednotlivé státy upraven: ( - snížení emisí; + možnost zvýšení emisí)  celosvětové konference o změně klimatu: o změně klimatu: Bali (2007), Poznaň (2008), Kodaň (2009), Cancún (2010) - Cíl: dohoda o postupu po roce 2012 po roce 2012 Česko EU-15, Bulharsko, Česko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Lichtenštejnsko, Monako, Švýcarsko -8 % USA -7 % Japonsko, Kanada, Maďarsko, Polsko -6 % Chorvatsko -5 % Nový Zéland, Rusko, Ukrajina0 Norsko +1 % Austrálie +8 % Island +10 %

20 Aktivity EU (1)  2000: Evropský program pro změnu klimatu (ECCP)  2005: Evropský systém obchodování s emisemi (ETS)  2005: partnerství s Čínou + Indií (uhelná elektrárna s technologií zachycování a ukládání CO 2 do podzemí)  2006: Fond celosvětové energetické účinnosti a obnovitelné energie (GEEREF)  2008: Energeticko-klimatický balíček… (2)  kampaně za zvýšení povědomí o změnách klimatu  do roku 2012 snížit emise o 8 % (Kjótský protokol) Podíl EU na celosvětových emisích skleníkových plynů činí 14 %.

21 Aktivity EU (2) …Balíček opatření pro oblast ochrany klimatu a obnovitelné energie – cíle (do roku 2020) : a obnovitelné energie – cíle (do roku 2020) :  snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti hodnotám z roku 1990  zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie o 20 %  dosažení 10 % podílu biopaliv na palivech v dopravě  snížení emisí ze staveb, dopravy, zemědělství a odpadů o 10 % oproti hodnotám z roku 2005 Podíl EU na celosvětových emisích skleníkových plynů činí 14 %.

22  zhasínej, vypínej…  využívej úsporné žárovky + úsporné spotřebiče  zaizoluj, vytápěj + větrej s rozmyslem  chladnička:ne - teplé potraviny + nenechávej dlouho otevřeno ano - pravidelně odmrazuj + nastav teplotu uvnitř +1 až +4 °C  mraznička:ne - nenechávej ji poloprázdnou ano - nastav teplotu uvnitř -18 °C  vaření:ne - nevař v hrnci bez pokličky ano - převař jen tolik vody, kolik potřebuješ  LED svítilna + LCD obrazovka Co může udělat každý z nás… ENERGIE

23  choď pěšky, jezdi na kole  kupuj místní sezónní potraviny  využívej hromadnou dopravu  jez méně masa  svezte se dohromady v jednom autě  hledej symbol ekokvětiny  dbej na hospodárné řízení auta  zasaď strom „sladký život = kyselé deště“ Co může udělat každý z nás… OVZDUŠÍ

24 Co může udělat každý z nás… VODA VODA  nenechávej při čištění zubů téct vodu  oprav kapající kohoutky a protékající záchod  sprchuj se  pračku + myčku zapínej jen jsou-li naplněné  používej dešťovou vodu k mytí auta + zalévání rostlin

25 Co může udělat každý z nás… ODPAD ODPAD  kupuj výrobky v rodinných baleních, volné ovoce + zeleninu  kupuj koncentrované výrobky + náhradní náplně  nákupy přepravuj v textilní tašce (nebo 1 igelitku využij vícekrát)  svačinu si nos v omyvatelné krabičce  třiď odpad  nepoužívej papírové utěrky Každý Evropan denně vyprodukuje v průměru 1 kg odpadu!

26 Závěrem…  průměrná světová teplota nesmí vzrůst o více než 2 °C oproti období před průmyslovou revolucí  podíl všech států na snížení globálních emisí (s ohledem na to, do jaké míry jsou za emise odpovědné a nakolik jsou schopné své emise omezit)  do roku 2020 dosáhnout vrcholu světových emisí do roku 2050 snížení na 1/2 hodnot z roku 1990  globální shoda a schválení následovníka Kjótského protokolu  vybudovat nízkouhlíkový energetický systém podporovat vývoj technologií pro získávání „čisté energie“  neplýtvej, neznečišťuj, šetři, chovej se ohleduplně  neplýtvej, neznečišťuj, šetři, chovej se ohleduplně


Stáhnout ppt "Seminář seminář ZMĚNA KLIMATU Příloha C.4 k diplomové práci V. Stejskalové (2010)"

Podobné prezentace


Reklamy Google