Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 1. listopadu 2012 Ročník: čtvrtý Vzdělávací oblast:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 1. listopadu 2012 Ročník: čtvrtý Vzdělávací oblast:"— Transkript prezentace:

1 Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 1. listopadu 2012 Ročník: čtvrtý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Základy ekologie Téma: EKOLOGIE IX. (globální oteplování) Metodický list/Anotace: Žáci pochopí příčiny a mechanismy globálního oteplování. Seznámi se s vlivem člověka na tento jev. Pochopí význam mezinárodních smluv vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů. Zdroje: uvedeny na konci prezentace III/2 VY_32_INOVACE_509

2 EKOLOGIE IX. Globální oteplování RNDr. Rostislav Herrmann Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

3 GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ Co znamená pojem globální oteplování? Jde o přirozený jev nebo o důsledek lidské činnosti? http://www.evropa2045.cz/hra/napoveda.php?kategorie=8&tema=151

4 GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ Některé plyny absorbují záření v IR oblasti a tím zvyšují teplotu atmosféry Tento jev = skleníkový efekt (IR pohlcující plyny = skleníkové plyny) Bez přirozeného skleníkového efektu by průměrná teplota při povrchu Země byla –19 °C (nyní je +14 °C) Přirozený skleníkový efekt je tedy podmínkou života na Zemi v jeho současné podobě http://informationss.blog.cz/1301/tropicky-destny-les

5 GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ V současnosti ale průměrná teplota zemské atmosféry a oceánů vzrůstá Dochází ke globálnímu oteplování Je patrně způsobeno především zvýšenou koncentrací skleníkových plynů v atmosféře Toto zvýšení koncentrací je důsledkem lidské činnosti (odlesňování, spalování fosilních paliv, charakter zemědělské výroby…) Problematiku GO akceptují státní akademie věd všech významných industrializovaných států a nejsou zpochybněna žádným státním nebo mezinárodním vědeckým orgánem Přesto je tato problematika zpochybňována http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=341241

6 GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ Globální střední teplota od r. 1856 do r. 2005 http://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_oteplov%C3%A1n%C3%AD

7 GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ Pod vedením OSN byl v roce 1988 zřízen Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC) V roce 2007 vydal svou Čtvrtou hodnotící zprávu: –ve 20. století (1906–2005) se průměrná globální teplota zvýšila o 0,74 ± 0,18 °C –S pravděpodobností větší než 90 % může za více než 50 % tohoto oteplení lidská činnost jako je spalování fosilních paliv a změny ve využívání půdy Nejdůležitější současnou dohodou ke zmírnění globálního oteplování je Kjótský protokol –Zatím 191 států se v něm zavázalo snížit v období 2008–2012 emise skleníkových plynů pod úroveň roku 1990 http://ccn-network.webnode.cz/plna-prezentace/dohoda-o-snizeni-emisi/

8 GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ Měření se získávají z pozemních stanic, měření na lodích a z umělých družic Oteplování ve 20. století nebylo rovnoměrné (lokálně se místy dokonce ochladilo) Pevniny se oteplují více než oceány –Voda má větší tepelnou kapacitu –Oceán se ochlazuje odpařováním (při vyšší teplotě se rovněž zvyšuje) Severní polokoule se oteplila výrazněji než jižní –Má větší poměr pevniny –Má více oblastí pokrytých sezonním sněhem a mořským ledem (při vyšších teplotách podléhají pozitivní zpětné vazbě) Více rostly teploty v zimě a na jaře, méně v létě Více se oteplovalo v polárních oblastech než u rovníku Města se zahřívala rychleji než volná krajina (městský tepelný ostrov) Podle National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a NASA se globální průměrná teplota v roce 2010 vyrovnala rekordu z roku 2005 od počátku měření v roce 1880

9 GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ Vliv člověka na oteplování klimatu plyne především ze zvyšování koncentrací skleníkových plynů: –CO 2 (spalování fosilních paliv, spalování biomasy, odlesňování, výroba cementu aj.) –CH 4 (pěstování rýže, živočišná výroba, uvolňuje se při tání permafrostu) –N 2 O –Vodní pára (antropogenní zvýšení malé) aj. Pohlcování tepla ovlivňuje i znečištění atmosféry pevnými částečkami (po usazení na sněhu a ledu snižují albedo) Na globální oteplování má vliv i růst sluneční aktivity http://chochoviny.net/prosinec2010.htm

10 http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=341241

11 GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ Jste schopni úpravou svých spotřebitelských návyků ovlivnit produkci skleníkových plynů? http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=341241

12 ZDROJE Globální oteplování. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-04]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_oteplov%C3%A1n%C 3%AD Globální oteplování. In: [online]. [cit. 2012-12-04]. Dostupné z: http://www.evropa2045.cz/hra/napoveda.php?kategorie=8&tema=151 Padl verdikt: Za oteplování může člověk. In: [online]. [cit. 2012-12-04]. Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=341241 Tropický deštný les. In: [online]. [cit. 2013-10-24]. Dostupné z: http://informationss.blog.cz/1301/tropicky-destny-les KJÓTSKÝ PROTOKOL - DOHODA O SNÍŽENÍ EMISÍ. In: [online]. [cit. 2013-10-24]. Dostupné z: http://ccn-network.webnode.cz/plna- prezentace/dohoda-o-snizeni-emisi/ Rýžové pole kdesi na Bali. In: [online]. [cit. 2013-10-24]. Dostupné z: http://chochoviny.net/prosinec2010.htm LEE HOPKINS, Ralph. Polar Bear in Svalbard. In: Nationalgeographic.com [online]. [cit. 2013-10-24]. Dostupné z: http://www.nationalgeographic.com/wallpaper/photography/photos/life-color- blue/polar-bear-leaping/


Stáhnout ppt "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 1. listopadu 2012 Ročník: čtvrtý Vzdělávací oblast:"

Podobné prezentace


Reklamy Google