Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny klimatu a vliv člověka RNDr.M. Starostová. Obsah Klimatologie, metody, klimatický systém a vzájemné vazby Vývoj klimatu a historické změny Skleníkový.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny klimatu a vliv člověka RNDr.M. Starostová. Obsah Klimatologie, metody, klimatický systém a vzájemné vazby Vývoj klimatu a historické změny Skleníkový."— Transkript prezentace:

1 Změny klimatu a vliv člověka RNDr.M. Starostová

2 Obsah Klimatologie, metody, klimatický systém a vzájemné vazby Vývoj klimatu a historické změny Skleníkový efekt a radiační vlivy Pozorované změny klimatu. Modelování a projekce do budoucnosti Rizika a dopady změny klimatu Emisní situace, snižování emisí Možná řešení

3 Počasí a klima  POČASÍ = okamžitý stav atmosféry  KLIMA = „průměrný“ (charakteristický) stav počasí daného místa

4 Klimatologie – věda o klimatu Zkoumá obecné zákonitosti všeobecná cirkulace, pasáty, monzuny Vývoj zemského klimatu souvislost s vývojem Země, sluneční soustavy Změny a kolísání klimatu globální a místní, regionální změny Řek Hipparchos z Nikei (190-120 p.n.l) rozdělil klima Země na 5 zón. Řecko v příznivé zóně, na jihu horké klima, sever studené klima

5 Definice klimatu -vývoj A. von Humbolt (1817) Obecně veškerá kolísání v atmosféře a jejich vliv na člověka – popisné prvky T, p, vítr, slun.svit, zrání plodů i pocity. J.von Hann (1883) Soubor charakteristických meteorologických jevů atmosféry v místě. B.P. Alisov (1952) Dlouhodobý režim počasí, podmíněný cirkulací, radiační bilancí aktivním povrchem země. V.M.Skljarov (1975) Proces střídání stavů atmosféry, aktivní výměna mezi půdou, oceány a atmosférou. Klimatotvorné fyzikální procesy. WMO (1979) nutnost klima chránit – WCP=Světový klimatický program při WMO- IPCC=Mezivládní panel pro klimatické změny ( od roku 1990 zprávy po 5 letech)

6 Měření a metody zpracování Měření meteorologických prvků – přístroje (Galieo Galiei 1600), termíny měření, zápisy, síť stanic, od 1780 sjednocení přístrojů a termínů (30 stanic + Klementinum) Homogenita řad, vliv okolí Globální teplota Modelování klimatu

7

8

9 Chod měsíčních teplot v Českých Budějovicích

10

11 Příklad prům. ročního chodu srážek

12

13 Příklad extremity denních úhrnů srážek

14 Klimatický systém a příčiny jeho změn  fyzikální systém  atmosféra  oceán  zemský povrch  biosféra  chemické vazby  biologické změny  zpětné vazby mezi složkami systému  extraterestrické vlivy  sluneční záření, sluneční činnost, změny orbitální dráhy, sluneční vítr aj.  terestrické vlivy  rozložení pevnin a oceánů, sopečná činnost, vegetační pokrývka  změny vnitřní dynamiky systému  antropogenní změny (nárůst emisí, uvolňování tepla, aj.)

15 Schema klimatického systému

16 Změny rotace Země

17 Vliv výbuchu sopek na globální teplotu- krátkodobý pokles teploty globální teplota prum.model.teplota modelové simulace

18 Vývoj klimatu historie a poslední tisíciletí  střídání teplých a chladných období - cykly s periodou 100 až 140 tisíc let  poslední tisíciletí - klima relativně stabilní  9. – 14. století teplejší ( Vikingové osídlují Grónsko, rozkvět Čech za krále Karla IV.)  16. – 19. století chladnější ( 1811-1860 opětovný nástup ledovců v Alpách )  20. století výrazně nejteplejší

19 Vývoj prům. teploty za posledních 20 000 let

20 Vývoj klimatu poslední století  nárůst teploty ve 20.století (pravděpodobně) nejvyšší za posledních 1000 let  zesílení nárůstu v posledních 2-3 desetiletích  poslední dekáda historicky nejteplejší   T  0,74 o C (1906 – 2005),  0,6 o C (1901 – 2000)  11 z posledních 12 let = nejteplejší (1998, 2005, 2003, 2002, 2004, 2006, 2001, atd.) od poloviny 19.století

21 Variabilita a trend teplot

22 Skleníkový efekt Skleníkový efekt  atmosféra a zemský povrch pohlcuje (i odráží) sluneční záření  dlouhovlnné vyzařování Země bez skleníkových plynů  T ~ 255 K  působení přirozených skleníkových plynů  T ~ 288 K tj.15°C  skleníkové plyny jako důsledek lidské činnosti skleníkové plyny vodní pára, CO 2, CH 4, N 2 O, PFC, HFC, SF 6, O 3, pevné aerosoly

23 Schema skleníkového efektu

24 Zemědělské využití – změna albeda

25 Závislost teploty a koncentrace CO 2 CO 2 T

26 Skleníkové plyny = radiačně aktivní plyny Přirozené a nepřirozené, známo asi 40 Přirozená dominantní vodní pára 60-70% účinků skleníkového efektu Přímé a nepřímé účinky Chemismus

27 Radiační bilance a působení skleníkového efektu

28 Antropogenní skleníkové plyny CO 2 spalování fosilních paliv, výroba cementu, odlesnění, změny využití krajiny CH 4 pěstování rýže, chov skotu a ovcí, spalování biomasy, těžba uhlí a zemního plynu a jejich přeprava, rozkladné procesy na skládkách N 2 O dusíkatá minerální hnojiva, spalování biomasy a fosilních paliv, doprava Halogenové uhlovodíky (halony, freony) chladící zařízení, klimatizace (Kjótský protokol, narušení ozonosféry) Troposferický ozon (prekurzory Nox,NMVOC) automobilový průmysl, elektrárenský provoz

29 Změny koncentrací v atmosféře koncentrace (od ca 1750) CO 2  35% CH 4  140% N 2 O  18% F-plyny  zcela nové! centrace

30 Graf koncentrací skleníkových plynů od 0 do roku 2005

31 Změny emisí a koncentrací  akumulace skleníkových plynů v atmosféře  dlouhé setrvávání v atmosféře (roky)  dobré promíchávání  téměř nezávislost na místě vzniku  globální aspekty 10 2 -10 3 12010-155-200 F-plynyN2ON2OCH 4 CO 2 emise (od 1990)  13%

32 Radiační působení skl. plynů vodní pára, CO 2, CH 4, N 2 O, PFC, HFC, SF 6, O 3, pevné aerosoly

33 Děkuji za pozornost Příště: Pozorované změny klimatu. Modelování a projekce do budoucnosti Rizika a dopady změny klimatu Emisní situace, snižování emisí Možná řešení


Stáhnout ppt "Změny klimatu a vliv člověka RNDr.M. Starostová. Obsah Klimatologie, metody, klimatický systém a vzájemné vazby Vývoj klimatu a historické změny Skleníkový."

Podobné prezentace


Reklamy Google