Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny klimatu a vliv člověka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny klimatu a vliv člověka"— Transkript prezentace:

1 Změny klimatu a vliv člověka
RNDr.M. Starostová

2 Obsah Klimatologie, metody, klimatický systém a vzájemné vazby
Vývoj klimatu a historické změny Skleníkový efekt a radiační vlivy Pozorované změny klimatu. Modelování a projekce do budoucnosti Rizika a dopady změny klimatu Emisní situace, snižování emisí Možná řešení

3 Počasí a klima = okamžitý stav atmosféry
= „průměrný“ (charakteristický) stav počasí daného místa

4 Klimatologie – věda o klimatu
Zkoumá obecné zákonitosti všeobecná cirkulace, pasáty, monzuny Vývoj zemského klimatu souvislost s vývojem Země, sluneční soustavy Změny a kolísání klimatu globální a místní, regionální změny Řek Hipparchos z Nikei ( p.n.l) rozdělil klima Země na 5 zón. Řecko v příznivé zóně, na jihu horké klima, sever studené klima

5 Definice klimatu -vývoj
A. von Humbolt (1817) Obecně veškerá kolísání v atmosféře a jejich vliv na člověka – popisné prvky T, p, vítr, slun.svit, zrání plodů i pocity. J.von Hann (1883) Soubor charakteristických meteorologických jevů atmosféry v místě. B.P. Alisov (1952) Dlouhodobý režim počasí, podmíněný cirkulací, radiační bilancí aktivním povrchem země. V.M.Skljarov (1975) Proces střídání stavů atmosféry, aktivní výměna mezi půdou, oceány a atmosférou. Klimatotvorné fyzikální procesy. WMO (1979) nutnost klima chránit – WCP=Světový klimatický program při WMO- IPCC=Mezivládní panel pro klimatické změny ( od roku 1990 zprávy po 5 letech)

6 Měření a metody zpracování
Měření meteorologických prvků – přístroje (Galieo Galiei 1600), termíny měření, zápisy, síť stanic, od 1780 sjednocení přístrojů a termínů (30 stanic + Klementinum) Homogenita řad, vliv okolí Globální teplota Modelování klimatu

7

8

9 Chod měsíčních teplot v Českých Budějovicích

10

11 Příklad prům. ročního chodu srážek

12

13 Příklad extremity denních úhrnů srážek

14 Klimatický systém a příčiny jeho změn
extraterestrické vlivy sluneční záření, sluneční činnost, změny orbitální dráhy, sluneční vítr aj. terestrické vlivy rozložení pevnin a oceánů, sopečná činnost, vegetační pokrývka změny vnitřní dynamiky systému antropogenní změny (nárůst emisí, uvolňování tepla, aj.) fyzikální systém atmosféra oceán zemský povrch biosféra chemické vazby biologické změny zpětné vazby mezi složkami systému

15 Schema klimatického systému

16 Změny rotace Země

17 Vliv výbuchu sopek na globální teplotu-krátkodobý pokles teploty
globální teplota prum.model.teplota modelové simulace

18 Vývoj klimatu historie a poslední tisíciletí
střídání teplých a chladných období - cykly s periodou 100 až 140 tisíc let poslední tisíciletí - klima relativně stabilní 9. – 14. století teplejší ( Vikingové osídlují Grónsko, rozkvět Čech za krále Karla IV.) 16. – 19. století chladnější ( opětovný nástup ledovců v Alpách ) 20. století výrazně nejteplejší

19 Vývoj prům. teploty za posledních 20 000 let

20 Vývoj klimatu poslední století
nárůst teploty ve 20.století (pravděpodobně) nejvyšší za posledních 1000 let zesílení nárůstu v posledních 2-3 desetiletích poslední dekáda historicky nejteplejší T  0,74 oC (1906 – 2005),  0,6 oC (1901 – 2000) 11 z posledních 12 let = nejteplejší (1998, 2005, 2003, 2002, 2004, 2006, 2001, atd.) od poloviny 19.století

21 Variabilita a trend teplot

22 Skleníkový efekt skleníkové plyny
atmosféra a zemský povrch pohlcuje (i odráží) sluneční záření dlouhovlnné vyzařování Země bez skleníkových plynů T ~ 255 K působení přirozených skleníkových plynů  T ~ 288 K tj.15°C skleníkové plyny jako důsledek lidské činnosti skleníkové plyny vodní pára, CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6, O3, pevné aerosoly

23 Schema skleníkového efektu

24 Zemědělské využití – změna albeda

25 Závislost teploty a koncentrace CO2

26 Skleníkové plyny = radiačně aktivní plyny
Přirozené a nepřirozené, známo asi 40 Přirozená dominantní vodní pára 60-70% účinků skleníkového efektu Přímé a nepřímé účinky Chemismus

27 Radiační bilance a působení skleníkového efektu

28 Antropogenní skleníkové plyny
CO2 spalování fosilních paliv, výroba cementu, odlesnění, změny využití krajiny CH4 pěstování rýže, chov skotu a ovcí, spalování biomasy, těžba uhlí a zemního plynu a jejich přeprava, rozkladné procesy na skládkách N2O dusíkatá minerální hnojiva, spalování biomasy a fosilních paliv, doprava Halogenové uhlovodíky (halony, freony) chladící zařízení, klimatizace (Kjótský protokol, narušení ozonosféry) Troposferický ozon (prekurzory Nox,NMVOC) automobilový průmysl, elektrárenský provoz

29 Změny koncentrací v atmosféře
centrace koncentrace (od ca 1750) CO2  35% CH4  140% N2O  18% F-plyny  zcela nové!

30 Graf koncentrací skleníkových plynů od 0 do roku 2005

31 Změny emisí a koncentrací
akumulace skleníkových plynů v atmosféře dlouhé setrvávání v atmosféře (roky) dobré promíchávání téměř nezávislost na místě vzniku globální aspekty 120 10-15 5-200 F-plyny N2O CH4 CO2 emise (od 1990)  13%

32 Radiační působení skl. plynů
vodní pára, CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6, O3, pevné aerosoly

33 Děkuji za pozornost Příště:
Pozorované změny klimatu. Modelování a projekce do budoucnosti Rizika a dopady změny klimatu Emisní situace, snižování emisí Možná řešení


Stáhnout ppt "Změny klimatu a vliv člověka"

Podobné prezentace


Reklamy Google