Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Climate Change 2007: The Physical Science Basis Working Group I Contribution to the IPCC Fourth Assessment Report Ladislav Metelka (ČHMÚ) Podle prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Climate Change 2007: The Physical Science Basis Working Group I Contribution to the IPCC Fourth Assessment Report Ladislav Metelka (ČHMÚ) Podle prezentace."— Transkript prezentace:

1 Climate Change 2007: The Physical Science Basis Working Group I Contribution to the IPCC Fourth Assessment Report Ladislav Metelka (ČHMÚ) Podle prezentace R.K. Pachauri (IPCC Chair) and Bubu Jallow (WG 1 Vice Chair) Nairobi, 6 February 2007

2 • Přímá pozorování • Paleoklimatologická perspektiva • Antropogenní a přirozené vlivy • Příčiny změn klimatu • Projekce budoucích změn klimatu

3 PŘÍMÁ POZOROVÁNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY Od TAR byl učiněn velký pokrok v poznání jak časových, tak i prostorových změn v chování klimatu: • Zdokonalení a rozšíření datových souborů a analýz dat • Lepší geografické pokrytí • Lepší znalost nejistot • Širší spektrum dostupných výsledků měření

4 PŘÍMÁ POZOROVÁNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY Zvyšování střední teploty klimatického systému je nepochybné. Je to zřejmé z napozorovaného růstu globálních průměrných troposférických teplot a teploty povrchu oceánu, výrazného odtávání sněhové a ledové pokrývky a rostoucí úrovně hladiny oceánu.

5 PŘÍMÁ POZOROVÁNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY Gobální průměrná teplota Global průměrná hladina oceánu Sněhová pokrývka na severní polokouli

6 PŘÍMÁ POZOROVÁNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY Globální průměrná teplota vzduchu: • Aktualizovaný 100-letý lineární trend 1906-2005: 0.74 [0.56 to 0.92] o C/100 let • Je větší než trend za období 1901-2000 podle TAR, který byl 0.6 [0.4 to 0.8] o C/100 let • Průměrná teplota oceánu stoupla do hloubek nejméně 3000 m, oceán absorboval kolem 80% dodatečného tepla, dodaného do klimatického systému ===> růst hladiny oceánu

7 Byla pozorována řada dlouhodobých změn klimatu v kontinentálním, regionálním i oceánickém měřítku, např.: –Změny teploty a rozsahu ledu v Arktidě –Rozsáhlé změny úhrnů srážek, slanosti oceánu a charakteristik proudění vzduchu –Změny charakteristik projevů extrémního počasí včetně výskytu sucha, intenzivních srážek, horkých vln a intenzity tropických cyklon PŘÍMÁ POZOROVÁNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY

8 Rychlost růstu globálních průměrných teplot se zvyšuje 100 0.074  0.018 50 0.128  0.026 Nejteplejších 12 let: 1998,2005,2003,2002,2004,2006, 2001,1997,1995,1999,1990,2000 Období Rychlost (roky) růstu  C/dekáda

9 SST (oceán) Pevnina Teploty nad pevninou rostou rychleji než teplota povrchu oceánu

10 Zvýšení teploty v Arktidě je více než dvojnásobné ve srovnání s globálním průměrem. Oteplení 1920-1960 bylo regionální (zejména v arktické oblasti) nikoli globální. Různá měřítka grafů !!! Globální teplotní anomálie v porovnání s arktickými oblastmi

11 Další změny (Arktida, permafrost) • Roční průměrná plocha arktického mořského ledu klesala asi o 2,7% za desetiletí, v letním období byl pokles až 7,4% za desetiletí. • Teploty povrchu permafrostu stouply od roku 1980 v průměru o 3°C • Maximální plocha se sezónně zmrzlým povrchem klesla od roku 1900 na severní polokouli asi o 7%.

12 Změny srážkové činnosti, výskyt sucha • Významný růst srážek ve východní části severní a jižní Ameriky, v severní Evropě a severní a střední Asii. • Četnost výskytu intenzivních srážek vzrostla nad většinou pevninských oblastí (konzistentní s růstem teploty a obsahu vodní páry v atmosféře) • Vysychání oblasti Sahelu, kolem Středozemního moře, v jižní Africe a v některých oblastech v jižní Asii. • Intenzivnější a delší období sucha od roku 1970, hlavně v tropech a subtropech.

13 • Rozsáhlé napozorované změny výskytu extrémních teplot • Chladné dny a noci a mráz méně časté • Teplé dny a noci, teplé vlny častější. • Od roku cca 1970 doklady růstu výrazné tropické cyklonální aktivity v severním Atlantiku, korelované s růstem teploty povrchu oceánu Další změny ve výskytu extrémních jevů

14 Oblasti s výraznými změnami intenzivních (nad 95% kvantilem) a velmi intenzivních (nad 99% kvantilem) srážek Podíl intenzivních srážek roste na většině pevninských oblastí

15 Shlazené roční anomálie srážek (%) za období 1900-2005 ve vybraných oblastech. Velkoprostorové změny srážkové činnosti Vzestupy Poklesy

16 Prostorové rozložení změn měsíčního Palmerova indexu (Palmer Drought Severity Index - PDSI) za období 1900-2002. Trend PDSI Nárůst suchých období v mnoha oblastech V tropech a subtropech pokles srážkové činnosti, zesílený zvýšením teploty

17 Změny cirkulace • Změna klimatu ovlivňuje rozložení teplot, změny proudění i oblasti, zasahované bouřemi („strorm tracks“) • Pravděpodobný podíl antropogenního vlivu

18 Záznamy hurikánové aktivity v severním Atlantiku po roce 1944 kvalitní (letecká doprava). Celkový počet a podíl intenzivních hurikánů rostou Růst aktivity hurikánů v severním Atlantiku v souvislosti s růstem SST (Sea Surface temperature) SST (1944-2005) Zřetelný nárůst po roce 1994

19 Četnost výskytu chladných nebo teplých nocí pro 202 stanic a 3 období: 1901 - 1950 (černě), 1951 - 1978 (modře) a 1979 - 2003 (červeně). 1979-2003 1951-1978 1901-1950 Podíl teplých nocí roste, podíl chladných klesá  fewer more 

20 Extrémní horká vlna – léto 2003 - Evropa Nárůst horkých vln

21 Pokles sněhové pokrývky a arktického mořského ledu Pokles jarní sněhové pokrývky o 5% během 80.let Pokles arktického mořského ledu o cca 2.7% za desetiletí (Léto: pokles o cca 7.4% za desetiletí)

22 U některých charakteristik klimatu nebyly pozorovány změny: • Tornáda • Prachové bouře • Kroupy • Bleskové výboje • Antarktická ledová pokrývka Přímá pozorování klimatické změny

23 Paleoklimatologické informace potvrzují, že oteplení v posledních 50 letech je neobvyklé v rámci nejméně posledních 1300 let. Polární oblasti byly naposledy dlouhodobě zřetelně teplejší než dnes před cca 125 000 lety, redukce objemu polárního ledu vedla tehdy k hladině oceánu asi o 4 až 6 m výše než dnes. Z paleoklimatologické perspektivy

24 Koncentrace CO 2, CH 4 a N 2 O: -Výrazně převyšují předindustriální hodnoty -Od roku cca 1750 výrazně rostou v důsledku činnosti člověka Relativně malé variace v předindustriální době Antropogenní a přirozené vlivy na klimatickou změnu

25 Koncentrace CO 2 a CH 4 v roce 2005 výrazně převyšují přirozené limity za posledních cca 650 000 let (při porovnání ale pozor na časové rozlišení !!!) CO 2 CH 4

26 Vulkanické aerosoly Erupce jsou epizodické a vliv aerosolů přechodný (1-2 roky)

27 Odhady globálních průměrů radiačního forcingu a jeho nejistota

28 Antropogenní a přirozené vlivy na změnu klimatu • Roční emise CO 2 vzrostly z průměru cca 6.4 GtC/rok kolem roku 1990, na cca 7.2 GtC/rok v období 2000- 2005 • Radiační forcing CO 2 vzrostl o cca 20% v období 1995-2005. To je nejvyšší hodnota za posledních nejméně 200 let. ---------------------------------------------------------------------- • Změny v příkonu slunečního záření od roku 1750 mají podle odhadů vliv cca +0.12 [+0.06 to +0.30] W.m -2

29 Antropogenní a přirozené vlivy na změnu klimatu Znalosti o podstatě antropogenního oteplování a ochlazování od vydání TAR (Third Assessment Report) vzrostly, což vedlo k velmi vysoké spolehlivosti tvrzení, že globálně průměrovaný celkový radiační efekt antropogenních byl od roku 1750 oteplující, s radiačním forcingem asi +1.6 [+0.6 to +2.4] W m -2.

30 • Krajně nepravděpodobné bez změny vnějších podmínek („external forcing“) • Velmi nepravděpodobné jen jako důsledek přirozených procesů Pozorované velkoprostorové oteplení Global ocean 1955 2005 1980 Annual Trend 1979 to 2005 Povrch Troposféra

31 Příčina změn Pozorované změny:  konzistentní s očekávanou reakcí na změny vnějších podmínek („external forcing“), včetně antropogenního  nekonzistentní s alternativními vysvětleními Observations All forcing Solar+volcanic

32 Pochopení příčin změny klimatu Většina pozorovaného zvýšení globálních průměrných teplot od poloviny 20. století je velmi pravděpodobně důsledkem pozorovaného nárůstu koncentrací antropogenních skleníkových plynů. To je pokrok oproti závěru TAR že „většina pozorovaného zvýšení teplot za posledních 50 let je pravděpodobně důsledkem zvýšení koncentrací skleníkových plynů“. Lidské vlivy jsou nyní rozpoznatelné i u dalších aspektů klimatu, včetně ohřevu oceánu, průměrných teplot nad kontinenty, teplotních extrémů a pole větru http://kmop.mff.cuni.cz/KMOP-CZ/IPCC_CZ.pdf

33 Pochopení příčin změny klimatu 0 % 50 % 100 % IPCC III „likely“ (>66%)< 33% 0 % 50 % 100 % IPCC IV „very likely“ (>90%) < 10%

34 Projekce budoucích změn klimatu Pokračující emise skleníkových plynů na nebo nad úrovní současných hodnot může během 21. století způsobit další oteplování a další změny v chování klimatického systému, které by byly velmi pravděpodobně větší než ty, které byly pozorovány během 20. století. • Existují „nejlepší odhady“ a intervaly spolehlivosti pro projekce budoucích změn klimatu • Většinou podobné výsledkům, publikovaným v TAR

35 Projekce budoucích změn klimatu • V následujících dvou desetiletích je pro většinu emisních scénářů SRES předpovídáno oteplení asi o 0.2°C za dekádu. • I kdyby koncentrace skleníkových plynů zůstaly konstantní na úrovni roku 2000, bylo by možné očekávat oteplování asi o 0.1°C za desetiletí. • Dřívější projekce IPCC v rozsahu cca 0.15 až 0.3 o C za desetiletí mohou být přímo porovnány s pozorovanou hodnotou kolem 0.2 o C za desetiletí

36 Projekce budoucích změn klimatu

37 Nejlepší odhad pro „nízký“ scénář (B1) je 1.8°C (pravděpodobný interval je 1.1°C až 2.9°C) a pro „vysoký“ scénář (A1FI) je to 4.0°C (pravděpodobný interval je 2.4°C až 6.4°C). Konzistentní s odhady TAR.

38 Projekce budoucích změn klimatu „Krátké“ projekce nejsou příliš závislé na volbě scénáře nebo modelu „Delší“ projekce jsou více závislé na volbě scénáře a modelu

39 Očekávané oteplení během 21. století: Největší nad pevninou a v nejvyšších šířkách severní polokoule Nejmenší v oblasti jižního oceánu a nad šástí severního Atlantiku Projekce budoucích změn klimatu

40 Nárůst srážek ve vysokých zeměpisných šířkách velmi pravděpodobný Pokles srážek v subtropických oblastech nad pevninou je pravděpodobný

41 Projekce budoucích změn klimatu Již existuje poměrně vysoká spolehlivost v odhadech předpokládaných regionálních důsledků klimatických změn (změny teploty, charakteristik proudění, srážek, některých aspektů výskytu extrémních jevů a sněhové či ledové pokrývky).

42 • Pokles rozsahu sněhové pokrývky • Významný nárůst hloubky tání ve většině permafrostových oblastí • Pokles rozsahu mořského ledu jak v Arktidě, tak i v Antarktidě • Podle některých projekcí by mohlo na konci 21. století docházet koncem léta prakticky ke kompletnímu odtávání arktického mořského ledu. Projekce budoucích změn klimatu

43 •Je velmi pravděpodobné, že četnost výskytu extrémně vysokých teplot, horkých vln a epizod intenzivních srážek bude nadále růst • Je pravděpodobné, že tropické cyklony budou intenzivnější, s vyššími maximy rychlosti větru a vydatnějšími srážkami. Menší je spolehlivost předpovědi poklesu jejich celkového počtu. • Dráhy extratropických bouří se posunou více k pólům, s odpovídajícími změnami charakteru větru, srážek a teplot. Projekce budoucích změn klimatu

44 • Podle nejnovějších modelových simulací je velmi pravděpodobné, že cirkulace vody v Atlantiku (Meridional Overturning Circulation - MOC) se během 21. století zpomalí. Dlouhodobější změny jsou ale stále nejasné. • Teploty v Atlantiku by měly dále růst, jako důsledek oteplování vlivem rostoucích koncentrací skleníkových plynů. Projekce budoucích změn klimatu

45 • Antropogenně podmíněné oteplování a růst hladiny oceánu budou pravděpodobně pokračovat několik staletí, i kdyby se podařilo koncentrace skleníkových plynů stabilizovat. Důvodem jsou časová měřítka procesů v klimatickém systému, vazby mezi nimi a stabilita řady skleníkových plynů v atmosféře. • Teploty vyšší než v předindustriálním období mohou přetrvávat i řadu staletí, což může vést k odtávání Grónského ledovce. To by mělo za následek růst hladiny oceánu až o 7 m (situace srovnatelná s obdobím před cca 125 000 lety). Projekce budoucích změn klimatu

46 Další výstupy IPCC: • Working Group 2 Brusel, Belgie; 2.-5. dubna 2007 • Working Group 3 Bangkok,Thajsko; 30. dubna – 3. května 2007 • Synthesis Report Valencie, Španělsko; 12.-16. listopadu 2007


Stáhnout ppt "Climate Change 2007: The Physical Science Basis Working Group I Contribution to the IPCC Fourth Assessment Report Ladislav Metelka (ČHMÚ) Podle prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google