Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klima, klimatická změna a skleníkový efekt

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klima, klimatická změna a skleníkový efekt"— Transkript prezentace:

1 Klima, klimatická změna a skleníkový efekt
RNDr. Ivana Nemešová, CSc. Ústav fyziky atmosféry AV ČR

2 Zdá se, že se vědcům konečně podařilo najít důkaz globálního oteplování

3 Základní pojmy Počasí – je dáno okamžitým stavem atmosféry nad určitým místem a vývojem synoptických systémů ze dne na den     Klima - „průměrné počasí“, obvyklé v  určité době na určeném místě    Proměnlivost klimatu (variabilita) – kolísání klimatických prvků kolem středních hodnot.     Změna klimatu (FCCC): - změna, vyvolaná přímo či nepřímo lidskou aktivitou, která mění složení atmosféry a která představuje přídavek k přirozené proměnlivosti klimatu v daném období

4 Skleníkový efekt – radiační rovnováha GHG: vodní pára (21), CO2 (7), ozon (2,4), NOx(1,4), CH4 (0,8) .... cca 33oC Zvyšování koncentrací = zesílení skleníkového efektu Následující obrázky se týkají jen CO2, ale růst platí i pro ostatní GHG Roční chod koncentrací CO2 změřený na Mauna Loa (1 ppmv = 1 díl v milionu objemově tj %)

5 Změny koncentrace CO2 a teploty stanovené z ledovcového vrtu na stanici Vostok v Antarktidě

6 Atmosférické koncentrace CO2 v minulosti a projekce podle scénářů emisí

7 Odchylky teploty vzduchu od hodnoty v 1990; do roku 1986 jde o 50-leté průměry, pak o 10-leté. Modely určené odchylky pro různé scénáře emisí od r. 2000

8 Modely klimatu - GCM jsou jediným prostředkem, který umožňuje vytváření projekcí budoucí změny klimatu na pozadí přirozené proměnlivosti. Vychází z modelů, které jsou používány pro předpověď počasí, což jsou fyzikální zákony, reprezentované matematickými rovnicemi ve 3 dimenzích pro uzlové body pokrývající zeměkouli. To je atmosférická složka. Další komponenty úplného klimatického systému jsou: Oceány, povrch kontinentů, kryosféra a biosféra. Všechny se navzájem ovlivňují. Vývoj GCM je podmíněn vývojem ve sféře počítačových medií.

9 Rozlišení: Atmosféra: horizontálně 250 km, vertikálně 1km (nad BL) Oceány: horizontálně km vertikálně m Krok integrace : 30 min Parametrizace (např. oblačnost)

10 GCM dokáže odlišit přirozené a antropogenní vlivy – kombinovaný efekt odpovídá pozorováním

11 Projekce klimatu pro 21.století
Odchylka roční průměrné teploty od průměru pro období , 2 emisní scénáře , modely AOGCM. Předpokládané zvýšení průměrné roční globální teploty 1,4 až 5,8 oC

12 Konstrukce scénářů klimatické změny z GCM jsou nutné pro odhady dopadů
Problém: rozlišení a orografie Příklad: ČR a uzlové body modelu ECHAM

13 Obvykle se používá větší počet GCM a jejich výběr určuje souhlas výstupů s pozorováním
Příklad: Průměrná roční amplituda teploty vzduchu: pozorování a GCM (ECHAM4)

14 Konstrukce scénáře: GCM (1xCO2) vs. GCM (2xCO2)
Klima je charakterizováno: průměrnými hodnotami, variabilitou průměru, mezidenní a meziroční proměnlivostí. Metody konstrukce: 1. Jednoduchá interpolace přímého výstupu mezi uzlovými body 2. Dynamický DSC – vnořený LAM 3. Statistický DSC – vztahy mezi prediktory a prediktandy v současném klimatu (1xCO2) jsou aplikovány na (2xCO2), stochastický generátor WG.

15 Scénář pro ČR – 7 GCM, AVG=průměr
Roční teplota... zvýšení 1,2oC, 1,5 v lednu, 1,0 v červnu Srážky...zvýšení ročních srážek žádné, zvýšení o 5 – 10% v XII – III, pokles v létě Denní amplituda teploty ...zvýšení v létě.

16 Nejistoty jsou značné:
·     Stanovení budoucích emisí GHG a aerosolů ·     Regionální změna klimatu ·     Extrémní jevy Překvapení nejsou vyloučena !!! Dopady změny klimatu do všech sfér lidské činnosti: hydrologické poměry, zemědělství, lesy, zdravotní stav obyvatelstva....

17 ANTROPOCÉN – žijeme v něm
Klimatická změna je součástí změny globální, která je výrazem vzrůstající antropogenní aktivity v planetárním měřítku - „globalizace“. Definice globalizmu: Soubor vazeb, které se vyjadřují toky kapitálu a zboží, informací a idejí, lidí a environmentálně a biologicky relevantních látek

18 Globalizace přinesla prudké změny ve spotřebě (za 50 let):
·   Počet lidí- 6 miliard je 2x vyšší než v r.1960, projekce pro 2050 je 9 miliard ·   Světový HDP vzrostl od x ·   Ekonomická nerovnost narůstá Bohaté státy (15%)- produkují 50% HDP ·   Příjem 20% nejbohatších / 20% nejchudších byl 30:1 (1960), nyní 78:1 ·   Spotřeba ropy se ztrojnásobila od 1960 ·   Na transport připadá 25% světové spotřeby energie z toho 80% na automobilovou dopravu ·   Urbanizace zesiluje – 1950 – 30%, 2000 – 47%

19 Indikátory popisující vzrůstající roli lidstva od průmyslové revoluce

20 Indikátory změn v globálním systému

21 Trvale udržitelný rozvoj ?
globální zabezpečení lokálních potřeb, které podporují život v dlouhodobém horizontu Efektivní řízení zemského systému ? Je možné být optimistou....….?

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Klima, klimatická změna a skleníkový efekt"

Podobné prezentace


Reklamy Google