Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

G LOBÁLNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY Anna Hriadelová Michal Palát Prokop Štěpánek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "G LOBÁLNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY Anna Hriadelová Michal Palát Prokop Štěpánek."— Transkript prezentace:

1 G LOBÁLNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY Anna Hriadelová Michal Palát Prokop Štěpánek

2 G LOBÁLNÍ ZMĚNY KLIMATU Změny vyvolávané vnějšími faktory (přirozené nebo antropogenní – vyvolané, způsobené člověkem) Klima se v čase mění neustále – např. teplota, vlhkost, vývoj organismů, sociální, kulturní i ekonomický vývoj člověka My nepozorujeme skoro žádnou změnu Podnebí ovlivňuje lidská činnost – znečišťování ovzduší a životního prostředí obecně

3 Z NEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

4 Z ÁKLADNÍ POJMY POČASÍ – stav ovzduší v jakémkoli okamžiku na určitém místě, je určeno všemi atmosferickými jevy na daném místě v daný krátký okamžik KLIMA neboli PODNEBÍ – dlouhodobý stav atmosféry, pozorováním a měřením určujících faktorů podnebí vznikly názvy pro klimatické pásy VARIABILITA KLIMATU – hodnota odchylek od očekávaných průměrných hodnot faktorů, faktory se nemění, mění se klima

5 P Ř. M APY SRÁŽEK

6 Č INITELÉ OVLIVŇUJÍCÍ KLIMA Absorbované energie Oblačnost Sněhová a ledová pokrývka planety Přenos energie na povrchu Země atmosférou a oceány Způsob re-radiace zpět do kosmu

7 Z NAČKY OBLAČNOSTÍ

8 F AKTORY PŮSOBÍCÍ NA ČINITELE Sluneční záření (nejdůležitější faktor, dopadá v mnoha formách – UV, infračervené, rentgenové, gama…., největší podíl – viditelné světlo, nerovnováha viditelného světla a energie vyzáření zpět do kosmu – způsobí přehřátí nebo ochlazení Země – globální dopady) Oceánské proudění (přesun energie z vyšších do nižších zeměpis.šířek – z trop. do polár. oblastí, oceánských proudů je mnoho, např. Golfský proud – obrovský vliv na počasí v Evropě a části Asie) Jakákoli změna způsobí klimatické změny

9 Vulkanická činnost (Zvyšuje koncentrace oxidu siřičitého v horních vrstvách atmosféry (mezi 15 až 30 km) oblaka proto nadměrně pohlcují přicházející záření. Důsledek - ohřívání stratosféry (horní vrstva atmosféry obsahující ozónovou vrstvu) a ochlazování ve vrstvách nižších. Důkaz - erupce sopky Tambora v Indonésii v roce 1815 způsobila pokles letních teplot na 2 – 3 roky Lidská činnost (zanedbatelné – oteplování měst, redukce větrů a viditelnosti, nejvíce viditelný – skleníkový efekt

10 S OPKA T AMBORA

11 P ŘÍČINY GLOBÁLNÍCH KLIMATICKÝCH ZMĚN o Skleníkový efekt v atmosféře o Dlouhodobé změny (miliony let) Změny v uspořádání kontinentů, orogeneze Změny v množství vyzařování sluneč.energie Změny v rychlosti rozpínání středooceánských hřbetů Střídání dob ledových a meziledových o Krátkodobé změny (stovky až tisíce let) Vulkanismus Sluneční cykly

12 S KLENÍKOVÝ EFEKT Jev, který umožňuje život na Zemi, částečně zabraňuje teplu odrážet se zpět do vesmíru. Bez něj by byla planeta asi o 10°C chladnější Děj ve skleníku je trochu rozdílný. Ve skleníku je snaha zabránit přílišným ztrátám ohřátého vzduchu a v přiměřené míře omezit cirkulaci vzduchu. Atmosféra obsahuje přirozeně se vyskytující plyny, tzv. skleníkové, mají schopnost částečně pohltit infračervené záření. Tyto plyny - nižší vrstvy atmosféry (ozón - jediný plyn pouze ve vysokých vrstvách) Problém - skleníkové plyny pocházející z fosilních paliv – uhlí, ropa, zemní plyn, rostou posledních 150 let od rozvoje průmyslu Zvyšování množství skleníkových plynů - oteplování při povrchu planety a horní vrstvy - ochlazování kvůli zachování energetické rovnováhy. Nejznámější plyny – CO2, CH4, N2O, Freony

13

14 DŮSLEDKY GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ – růst globální teploty => zmenšování polárních oblastí, tání ledovců a zvýšení hladiny moří, celková odchylka až 6 °C v ČR se za poslední uplynulé století průměrná teplota zvýšila o 1,1 – 1,3 °C Počasí – extrémní jevy – silné bouře s větry, tornáda nebo přívalové povodně Zvýšení hladin oceánů (do konce roku až o 20 – 60 cm) Vyhynutí rostlin a živočichů – silně ohrožen Medvěd lední

15 L ETOS MÁ BÝT V ČR CHLADNÁ ZIMA

16 ZDROJE www.wikipedie.org www.wiki.rvp.cz http://www.ekolog.jsemin.cz/Globalni-zmena- klimatu.html Home

17 DĚKUJEME ZA POZORNOST Anna Hriadelová Mýša Palát Prokop Štěpánek


Stáhnout ppt "G LOBÁLNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY Anna Hriadelová Michal Palát Prokop Štěpánek."

Podobné prezentace


Reklamy Google