Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Globální klimatické změny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Globální klimatické změny"— Transkript prezentace:

1 Globální klimatické změny
Anna Hriadelová Michal Palát Prokop Štěpánek

2 Globální změny klimatu
Změny vyvolávané vnějšími faktory (přirozené nebo antropogenní – vyvolané, způsobené člověkem) Klima se v čase mění neustále – např. teplota, vlhkost, vývoj organismů, sociální, kulturní i ekonomický vývoj člověka My nepozorujeme skoro žádnou změnu Podnebí ovlivňuje lidská činnost – znečišťování ovzduší a životního prostředí obecně

3 Znečištění ovzduší

4 Základní pojmy POČASÍ – stav ovzduší v jakémkoli okamžiku na určitém místě, je určeno všemi atmosferickými jevy na daném místě v daný krátký okamžik KLIMA neboli PODNEBÍ – dlouhodobý stav atmosféry, pozorováním a měřením určujících faktorů podnebí vznikly názvy pro klimatické pásy VARIABILITA KLIMATU – hodnota odchylek od očekávaných průměrných hodnot faktorů, faktory se nemění, mění se klima

5 Př. Mapy srážek

6 Činitelé ovlivňující klima
Absorbované energie Oblačnost Sněhová a ledová pokrývka planety Přenos energie na povrchu Země atmosférou a oceány Způsob re-radiace zpět do kosmu

7 Značky oblačností

8 Faktory působící na činitele
Sluneční záření (nejdůležitější faktor, dopadá v mnoha formách – UV, infračervené, rentgenové, gama…., největší podíl – viditelné světlo, nerovnováha viditelného světla a energie vyzáření zpět do kosmu – způsobí přehřátí nebo ochlazení Země – globální dopady) Oceánské proudění (přesun energie z vyšších do nižších zeměpis.šířek – z trop. do polár. oblastí, oceánských proudů je mnoho, např. Golfský proud – obrovský vliv na počasí v Evropě a části Asie) Jakákoli změna způsobí klimatické změny

9 Vulkanická činnost (Zvyšuje koncentrace oxidu siřičitého v horních vrstvách atmosféry (mezi 15 až 30 km) oblaka proto nadměrně pohlcují přicházející záření. Důsledek - ohřívání stratosféry (horní vrstva atmosféry obsahující ozónovou vrstvu) a ochlazování ve vrstvách nižších. Důkaz - erupce sopky Tambora v Indonésii v roce 1815 způsobila pokles letních teplot na 2 – 3 roky Lidská činnost (zanedbatelné – oteplování měst, redukce větrů a viditelnosti, nejvíce viditelný – skleníkový efekt

10 Sopka Tambora

11 Příčiny globálních klimatických změn
Skleníkový efekt v atmosféře Dlouhodobé změny (miliony let) Změny v uspořádání kontinentů, orogeneze Změny v množství vyzařování sluneč.energie Změny v rychlosti rozpínání středooceánských hřbetů Střídání dob ledových a meziledových Krátkodobé změny (stovky až tisíce let) Vulkanismus Sluneční cykly

12 Skleníkový efekt Jev, který umožňuje život na Zemi, částečně zabraňuje teplu odrážet se zpět do vesmíru. Bez něj by byla planeta asi o 10°C chladnější Děj ve skleníku je trochu rozdílný. Ve skleníku je snaha zabránit přílišným ztrátám ohřátého vzduchu a v přiměřené míře omezit cirkulaci vzduchu. Atmosféra obsahuje přirozeně se vyskytující plyny, tzv. skleníkové, mají schopnost částečně pohltit infračervené záření. Tyto plyny - nižší vrstvy atmosféry (ozón - jediný plyn pouze ve  vysokých vrstvách) Problém - skleníkové plyny pocházející z fosilních paliv – uhlí, ropa, zemní plyn, rostou posledních 150 let od rozvoje průmyslu Zvyšování množství skleníkových plynů - oteplování při povrchu planety a horní vrstvy - ochlazování kvůli zachování energetické rovnováhy. Nejznámější plyny – CO2, CH4, N2O, Freony

13

14 důsledky GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ – růst globální teploty => zmenšování polárních oblastí, tání ledovců a zvýšení hladiny moří, celková odchylka až 6 °C v ČR se za poslední uplynulé století průměrná teplota zvýšila o 1,1 – 1,3 °C Počasí – extrémní jevy – silné bouře s větry, tornáda nebo přívalové povodně Zvýšení hladin oceánů (do konce roku až o 20 – 60 cm) Vyhynutí rostlin a živočichů – silně ohrožen Medvěd lední

15 Letos má být v ČR chladná zima

16 zdroje www.wikipedie.org www.wiki.rvp.cz
klimatu.html Home

17 DĚKUJEME ZA POZORNOST  
Anna Hriadelová  Mýša Palát  Prokop Štěpánek 


Stáhnout ppt "Globální klimatické změny"

Podobné prezentace


Reklamy Google