Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MATLAB LEKCE 6.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MATLAB LEKCE 6."— Transkript prezentace:

1 MATLAB LEKCE 6

2 TYPY GRAFŮ 1. SLOUPCOVÝ (BAR) GRAF ZAPIŠTE A POTVRĎTE TYTO PŘÍKAZY
bar(A) K POPISU A EDITACI OS POUŽIJTE PŘÍKAZY XLABEL, YLABEL, TITLE, AXIS.

3 ZMĚNA BARVY - bar (A,’g’)
ZMĚNA ŠÍŘKY SLOUPCŮ – bar(A,3) UMÍSŤOVÁNÍ BAREVNĚ OZNAČENÉ SLOUPCE GRAFU NAD SEBE DÍKY bar(A,’stack’) V HORIZONTÁLNÍM SMĚRU POMOCÍ barh(A)

4 CVIČENÍ VYTVOŘTE SLOUPCOVÝ GRAF PRO VYJÁDŘENÍ PRŮMĚRNÝCH TEPLOT V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ROKU. GRAF POPIŠTE VČETNĚ JEHO JEDNOTLIVÝCH OS. LEDEN -12 ÚNOR -8 BŘEZEN 2 DUBEN 10 KVĚTEN 15 ČERVEN 21 ČERVENEC 26 SRPEN 25 ZÁŘÍ 18 ŘÍJEN 10 LISTOPAD -2 PROSINEC -6 NAMĚŘENÉ HODNOTY

5 DEFINOVÁNÍ SLOUPCOVÉHO GRAFU BEZ POMOCI MATICE
x=-2.9:0.2: definice vektoru bar(x,exp(-x.*x)) kreslení vlastního sloupcového grafu colormap hsv volba barevné škály (ve skutečnosti červené sloupce grafu)

6 2. 3D SLOUPCOVÝ (BAR) GRAF A=[5 2 1; 1 2 3; 9 9 -1;5 5 4; 3 3 3];
bar3(A) HORIZONTÁLNÍ KRESLENÍ 3D GRAFU bar3h(A)

7 3. PLOŠNÝ GRAF 4. KOLÁČOVÝ (PIE) GRAF
area(A) 4. KOLÁČOVÝ (PIE) GRAF b=[ ]; - definice vektoru pie(b) - kreslení 2D podoby koláčového grafu pie([ ],{'North','South','East','West'})

8 CVIČENÍ VYTVOŘTE KOLÁČOVÝ GRAF VČETNĚ JEDNOTLIVÝCH POPISŮ. ZADÁNÍ :
VÝSLEDKY VOLEB DO FIKTIVNÍHO PARLAMENTU SDRE 10 % DDS % SPTR 25 % HVLD 16 % KLO % OPED 19% UTO %

9 ZAJÍMAVÁ MOŽNOST PRO ZOBRAZOVÁNÍ KOLÁČOVÝCH GRAFŮ.
NAPŘ. POTŘEBA ZVÝRAZNĚNÍ PROCEDURÁLNÍHO PODÍLU ČÍSLA 5. b=[ ]; DEFINICE VEKTORU vyber=[ ]; 1 UKAZUJE POZICI, KTERÁ BUDE VE VEKTORU b POVYTAŽENA Z GRAFU pie(b,vyber) KRESLENÍ KOLÁČOVÉHO GRAFU V MODIFIKOVANÉ PODOBĚ

10 CVIČENÍ ZVÝRAZNĚTE NEJSILNĚJŠÍ POLITICKOU STRANU.

11 5. 3D KOLÁČOVÝ (PIE) GRAF x=[1 3 0.5 2.5 2]; VYTVOŘENÍ VEKTORU
explode=[ ] DEFINICE VEKTORUPRO ZVÝRAZNĚNÍ POLOŽKY V GRAFU pie3(x,explode) VLASTNÍ VYKRESLENÍ 3D PIE GRAFU colormap pink ZMĚNA IMPLICITNÍ BAREVNÉ ŠKÁLY PŘIDÁNÍ POPISKŮ pie3([ ], [ ], {‘Leden’,’Unor’,’Brezen’,’Duben’})

12 6. SCHODIŠŤOVÝ (STAIRS) GRAF
JDE O TYP GRAFU, JENŽ SVÝM POUŽITÍM PŘIPOMÍNÁ SPOJITÝ GRAF TYPU PLOT. LIŠÍ SE TÍM, ŽE PRŮBĚH MÁ SCHODOVITÝ, DISKRÉTNÍ CHARAKTER. x=0:.25:10; stairs(x,sin(x))

13 CVIČENÍ DO JEDNOHO GRAFICKÉHO OKNA POMOCÍ PŘÍKAZU SUBPLOT VYKRESLETE PRŮBĚH FUNKCE KOSINUS POUŽIJTE VYKRESLENÍ POMOCÍ „PLOT“ A „STAIRS“. GRAF POPIŠTE.

14 7. STOPKOVÝ (STEM) GRAF TENTO GRAF LZE POUŽÍT NAPŘ. PŘI KRESLENÍ „VZORKŮ “ SIGNÁLU. t= 0:20; y=t.^2; stem(y) PARAMETRY PŘÍKAZU STEM stem(y,’fill’) stem(y,’r’) Stem(y,’fill’,’r’)

15 8. 3D STOPKOVÝ (STEM) GRAF x=linspace(0,1,10); DEFINICE VEKTORU X V MEZÍCH OD 0 DO 1 S 10 HODNOTAMI LINEÁRNĚ ROZLOŽENÝMI y=x./2; DEFINICE VEKTORU NA OSE Y z=sin(x)+cos(x); DEFINICE VEKTORU NA OSE Z stem3(x,y,z,’fill’) KRESLENÍ 3D STOPKOVÉHO GRAFU view(-25,30) NASTAVENÍ ÚHLU POHLEDU NA GRAF (MOŽNO TÉŽ TLAČÍTKEM NAD OBRÁZKEM)

16 9. KOMPASOVÝ GRAF POLOHA KONCOVÉHO BODU KAŽDÉHO ŠÍPU LEŽÍ NA POZICI, KTERÁ JE URČENA DVĚMA HODNOTAMI ( REÁLNÁ A IMAGINÁRNÍ ČÁST). x=[ ]; y=[1,-2,0,4,-5]; compass(x,y) 180/pi*angle(1+1i) 180/pi*angle(2-2i) 180/pi*angle(3+0i) 180/pi*angle(-4+4i) 180/pi*angle(-5-5i)

17 10. VRSTEVNICOVÝ GRAF ZOBRAZUJE VRSTEVNICE NĚJAKÉ POLOHY. a=peaks(25);
contour(a)

18 11. KRESLENÍ V POLÁRNÍCH SOUŘADNICÍCH
PŘÍKAZ PRO KRESLENÍ V POLÁRNÍCH SOUŘADNICÍCH POLAR MÁ DVA ZÁKLADNÍ PARAMETRY. JDE O ÚHEL V RADIÁNECH, KTERÝ SVÍRÁ VEKTOR S KLADNÝM SMĚREM VODOROVNÉ OSY A O VLASTNÍ DÉLKU TOHOTO VEKTORU. t=0:.01:2*pi; polar(t,sin(2*t).*cos(2*t),’.b’) polar(pi/4,10,’r*’)

19 CVIČENÍ VYTVOŘTE PROGRAM PRO VYKRESLOVÁNÍ ÚHLŮ V POLÁRNÍCH SOUŘADNICÍCH ZADANÝCH Z KLÁVESNICE. ŘEŠTE : 70°, 45 °, 30 °, 10 °,120 °

20 TRANSFORMACE KARTÉZSKÝCH A POLÁRNÍCH SOUŘADNIC
[uhel, modul]=cart2pol(10,10) uhel=0.7854 modul= b a modul úhel [a,b]=pol2cart(pi/4, ) a= b=


Stáhnout ppt "MATLAB LEKCE 6."

Podobné prezentace


Reklamy Google