Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příklady z Matlabu (6) Příklady na 2D-grafy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příklady z Matlabu (6) Příklady na 2D-grafy."— Transkript prezentace:

1 Příklady z Matlabu (6) Příklady na 2D-grafy

2 Příklad (2 funkce v jednom grafu)
Vykreslete s využitím funkce plot 2 funkce sin(x) a cos(x) do jednoho grafu v intervalu [ 0 , 2π ]. Interval rozdělte na 20 dílů. Křivku sin(x) vyneste čárkovanou čarou tyrkysovou barvou (c), křivku cos(x) vyneste tečkovanou čarou fialovou barvou (m). Zvolte měřítko osy x[0, 2π] a osy y[-1.5, +1.5] . Popište osy pomocí xlabel a ylabel a vytvořte popis legendou (funkce legend). Jako nadpis grafu zvolte text: Prubehy goniometrickych funkci (formátovaný stylem bold tučně). % vykresleni funkce sin a cos na interv.od 0 do 2pi x=[0:pi/20:2*pi]; y1=sin(x); y2=cos(x); plot(x,y1,'--c',x,y2,':m') % vykresleni 2D grafu, zvolen typ cary a barva axis([0, 2*pi, -1.5, 1.5]) % meritko os % nazev grafu, formatovany stylem bold (tucne) : title ('\bf Prubehy goniometrickych funkci') xlabel('x') % popis osy x ylabel('y') % popis osy y legend('sin','cos')% popis krivek (legenda)

3

4 Příklad: Nakreslete 2D graf 3 funkcí v 1 grafu, kde nezávisle proměnná x bude definována v intervalu <0,2π> s krokem π /100. y1=sin(x) , y2 bude posunuta na ose x o , y3 bude posunuta na ose x o -0,5.

5 % Více 2D-grafů v jednom okně s legendou :
x = 0:pi/100:2*pi; y = sin(x); y2 = sin(x-.25); y3 = sin(x-.5); plot(x,y,x,y2,x,y3) legend('sin(x)','sin(x-.25)','sin(x-.5)')

6 Příklad na více 2D-grafů v několika oknech pomocí funkce subplot
Vykreslete s využitím funkce plot průběhy 2 funkcí e-x/10 a sin(x). Třetí funkce bude součtem obou funkcí předchozích.grafy budou umístěny ve čtyřech oknech pomocí funkce subplot.V levém horním rohu bude graf y1=e-x/10 , v pravém horním rohu bude graf y2=sin(x) , v levém dolním rohu bude součtem grafů funkcí y3=y1+y2 a v pravém dolním rohu budou zakresleny všechny grafy současně. Grafy budou zakresleny v měřítku osy x[-20, 40] a osy y[-2, +8] , osy grafů budou popsány ( xlabel , ylabel ) a graf bude opatřen legendou (funkce legend). % Vykresleni prubehu funkci e^(-x/10) a sin(x) a jejich souctu pro x=[-20;40] : x=[-20:0.01:40]; y1=exp(-x/10); % vypocet funkce e^(-x/10) y2=sin(x); % vypocet funkce sin(x) y3=y1+y2; % soucet obou funkci % subplot(2,2,1) % rozdeleni grafickeho okna na 4 casti (nasleduje graf v 1. casti) plot(x,y1) % vykresleni dvourozmerneho grafu funkce y1=exp(-x/10) axis([-20,40,-2,8]) % nastaveni rozsahu os xlabel('x') % popis osy x ylabel('y1') % popis osy y legend('y1=exp(-x/10)') % popis krivky (legenda) % pokračování na následující strance -

7 % Pokračování z předchozí strany %
subplot(2,2,2) % rozdeleni grafickeho okna na 4 casti (nasleduje graf v 2. casti) plot(x,y2,'g') % vykresleni 2D grafu funkce y2=sin(x), zvolena barva krivky axis([-20,40,-2,8]) % nastaveni rozsahu os legend('y2=sin(x)') % popis krivky (legenda) xlabel('x') % popis osy x ylabel('y2') % popis osy y subplot(2,2,3) % rozdeleni grafickeho okna na 4 casti (nasleduje graf v 3. casti) plot(x,y3,'r') % vykresleni dvourozmerneho grafu fce y3=exp(-x/10)+sin(x), % tj. souctu y1+y2, zvolena barva krivky axis([-20,40,-2,8]) % nastaveni rozsahu os legend('y3=exp(-x/10)+sin(x)') % popis krivky (legenda) xlabel('x') % popis osy x ylabel('y3') % popis osy y subplot(2,2,4) % rozdeleni grafickeho okna na 4 casti (nasleduje graf v 4. casti) plot(x,y1,x,y2,x,y3) % vykresleni dvourozmerneho grafu (3 krivky v jednom grafu) axis([-20,40,-2,8]) % nastaveni rozsahu os legend('y1=exp(-x/10)','y2=sin(x)','y3=y1+y2') % popis krivek (legenda) xlabel('x') % popis osy x ylabel('y') % popis osy y

8


Stáhnout ppt "Příklady z Matlabu (6) Příklady na 2D-grafy."

Podobné prezentace


Reklamy Google