Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příklady z Matlabu (1) Vektorové a maticové operace, soustava lineárních rovnic.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příklady z Matlabu (1) Vektorové a maticové operace, soustava lineárních rovnic."— Transkript prezentace:

1 Příklady z Matlabu (1) Vektorové a maticové operace, soustava lineárních rovnic

2 Operace s vektory a maticemi 1.Vytvořte vektor obsah. lichá čísla 31 až 75 x=31:2:75 2.Je vektor x=[2,5,1,6] a)Přičtěte číslo 16 ke každému prvku a=x+16 b)Přičtěte číslo 3 ke každému lichému prvku b=x(1:2:4)+3 c)Vypočtěte druhou odmocnimu z každého prvku c=sqrt(x) nebo c=x.^0.5 d)Vypočtěte druhou mocninu z každého prvku d=x.^2 nebo d=x.*x

3 3.Pro vektor x=[3,2,6,8] ' a y=[4,1,3,5] ' a)Ke každému prvku y přičtěte součet prvků x a=y+sum(x) b)Umocněte každý prvek x mocnimou odpovídajícího prvku y b=x.^y c)Vydělte každý prvek x odpovídajícím prvkem y c=x./y d)Vynásobte každý prvek x odpovídajícím prvkem y a výsledek přiřaďte do nového vektoru z z=x.*y e)Sečtěte všechny prvky z, výsledek pojmenujte w w=sum(z) f)Vynásobte transpon. vektor x s vektorem y x'*y % stejný výsledek jako w

4 4.Vypočtěte následující výrazy a zkontrolujte MATLABU : a)2/2 * 3 3 b)6-2/5+7^2-1 53,6 c)10/2\5-3+2*4 6 d)3^2/4 2,25 e)3^2^2 81 f)2+round(6/9+3*2)/2-3% zaokrouhlení 2,5

5 5.Vytvořte vektor s následujícími prvky a)2,4,6,8 a=2:2:8 b)10,8,6,4,2,0,-2, -4 b=10:-2:-4 c)1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 c1=1:5, c2=1./c1 d)0, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 d1=0:4, d2=1:5, d3=d1./d2 6.Vytvořte vektor x, kde pro n=1,100 Sečtěte těchto 100 členů. n=1:100; x=((-1).^(n+1))./(2*n-1); y=sum(x)

6 7.Je dán vektor t od 1 do 2 s krokem 0,2. t=1:0.2:2 Zapište správně následující matematické výrazy a)ln(2+t+t 2 ) a=log(2 + t + t.^2) b)e t (1+cos(3t)) b=exp(t).*(1+cos(3*t)) c)cos 2 (t)+sin 2 (t) c=cos(t).^2+sin(t).^2 d)arctg(t) d=atan(t) e)cotg(t) e=cot(t)

7 8.Je dán vektor x=[3,1,5,7,9,2,6] Zapište a MATLABem zkontrolujte následující výrazy: a)x(3) 5 b)x(1:7) [ 3, 1, 5, 7, 9, 2, 6 ] c)x(1:end) [ 3, 1, 5, 7, 9, 2, 6 ] d)x(1:end-1) [ 3, 1, 5, 7, 9, 2 ] e)x(6:-2:1) [ 2, 7, 1 ] f)x([1,6,2,1,1]) [ 3, 2, 1, 3, 3 ] g)sum(x) 33

8 9.Je dána matice A=[2,4,1; 6,7,2; 3,5,9] Zapište v Matlabu následující operace: a)vyberte první řádek A a výsledek přiřaďte vektoru x x=A(1,:) b)Vyberte poslední 2 řádky matice A a přiřaďte vekt. Y y=A(end-1:end,:) c)Sečtěte všechny sloupce matice A c=sum(A) d)Sečtěte všechny řádky matice A d=sum(A,2) nebo d=sum(A´)´

9 10.Je dána matice A=[ 2,7,9,7; 3,1,5,6; 8,1,2,5 ] Zapište následující operace: a)Vytvořte matici B obsahující jen sudé sloupce matice A B=A( :, 2:2:end ) b)Vytvořte matici C obsahující jen liché řádky matice A C=A( 1:2:end, : ) c)Převeďte matici A na matici o velikosti 4 x 3 A´ nebo reshape(A,4,3) d)Vypočtěte převrácenou hodnotu každého prvku A 1./A e)Vypočtěte druhou odmocninu každého prvku sqrt(A)

10 11.Vypočtěte následující soustavu lineárních algebraických rovnic: 2x 1 + 5x 2 – 4x 3 + 6x 5 = 3 -x 2 - 2x 3 - x 4 + 3x 5 + x 6 = 12 13x 1 +2x 2 +7x 3 +2x 4 -x 5 +12x 6 = -5 x 4 + x 5 =10 2x 3 - x 4 - 6x 5 - 8x 6 = 6 x 1 + x 2 + 23x 4 + 2x 6 = 40 ------------------------------------------- A=[ 2, 5, -4, 0, 6, 0 ; b=[3;12;-5;10;6;40]; 0, -1, -2, -1, 3, 1; 13,2, 7, 2, -1, 12; x=A\b 0, 0, 0, 1, 1, 0; 0, 0, 2, -1,-6,-8; 1, 1, 0, 23, 0, 2];


Stáhnout ppt "Příklady z Matlabu (1) Vektorové a maticové operace, soustava lineárních rovnic."

Podobné prezentace


Reklamy Google