Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘEŠENÍ ÚLOH V EXCELU.  Tato prezentace není učebnicí Excelu.  Klade si za cíl seznámit s některými možnostmi Excelu, které lze využít při studiu matematiky:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘEŠENÍ ÚLOH V EXCELU.  Tato prezentace není učebnicí Excelu.  Klade si za cíl seznámit s některými možnostmi Excelu, které lze využít při studiu matematiky:"— Transkript prezentace:

1 ŘEŠENÍ ÚLOH V EXCELU

2  Tato prezentace není učebnicí Excelu.  Klade si za cíl seznámit s některými možnostmi Excelu, které lze využít při studiu matematiky: kreslení grafů funkcí jedné a dvou proměnných, práce s maticemi.  V závěru je ukázáno, jak je možno do Excelu doplnit (naprogramovat) vlastní funkce.  Stručný výklad programování bude předmětem následující prezentace.  Popis ovládání Excelu najdete například na: http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/excel/ http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/excel/

3 EXCEL : úvod  Tabulkový procesor – data v tabulce  Tabulka je složena z buněk určených adresou řádek 3 (max. 2 16 =65536) řádek 3 (max. 2 16 =65536) C3 C3 sloupec C (max. 2 8 =256) sloupec C (max. 2 8 =256)  Typ dat je rozpoznán automaticky čísla (také datum, čas, …) čísla (také datum, čas, …) data data text text  Základní pojmy: sešit (soubor.xls), list (max. 256)

4 EXCEL : úvod  Zápis čísel v semilogaritmickém tvaru mantisa E exponet 1.283E+002 = 1.283 ∙ 10 2 = 128.3 mantisa E exponet 1.283E+002 = 1.283 ∙ 10 2 = 128.3  Přesnost čísel: nejdelší mantisa … 15 desetinných míst největší číslo … 1.00E+308 největší číslo … 1.00E+308 nejmenší kladné číslo … 1.00E-307 nejmenší kladné číslo … 1.00E-307 obsah (na příkazovém řádku) obsah (na příkazovém řádku)  Buňka hodnota (v buňce) hodnota (v buňce)  FORMÁT BUŇKY ovlivní hodnotu obsah hodnota obsah hodnota 12.3 12.3 12.3 12.3 ab ab ab ab =SIN(1) 0.841470985 =SIN(1) 0.841470985

5 EXCEL : úvod  Odkaz na buňku pomocí adresy =C3+D2 absolutní (při kopírování se nemění) =$C$3 absolutní (při kopírování se nemění) =$C$3 relativní (při kopírování se mění) =C3 relativní (při kopírování se mění) =C3 =C3 =C3 =$C$3 =D4 =$C$3 =D4 =$C$3 =$C$3  Další odkazy: smíšené =C$3 =$C3 na oblast =B1:D3 na oblast =B1:D3 na jiný list =List2!C3 na jiný list =List2!C3 na jiný sešit =C:\[soubor.xls]List!C3 na jiný sešit =C:\[soubor.xls]List!C3 hypertextové hypertextové

6 EXCEL : úvod  Operátory matematické: + – * / ^ %  Operátory relační: > =  Operátory relační: > =  Operátory textové: &  Operátory odkazové: : ; “mezera” zřetězení =A1&A2 zřetězení =A1&A2 sjednocení =A1:A10;D1:D10 sjednocení =A1:A10;D1:D10 průnik =A1:A10 A1:B7 průnik =A1:A10 A1:B7  Priorita Operátor 1 : ; mezera 1 : ; mezera 2 – ( zápor –1) 2 – ( zápor –1) 3 % 3 % 4 ^ 4 ^ 5 * / 5 * / 6 + – 6 + – 7 & 7 & 8 = = <> 8 = = <>

7 EXCEL : úvod  Přehled základních matematických funkcí: absolutní hodnota f(x)=|x| =ABS(x) absolutní hodnota f(x)=|x| =ABS(x) exponenciální f(x)= e x =EXP(x) exponenciální f(x)= e x =EXP(x) goniometrické f(x)= sin x =SIN(x) goniometrické f(x)= sin x =SIN(x) f(x)= cos x =COS(x) f(x)= cos x =COS(x) f(x)= tg x =TG(x) f(x)= tg x =TG(x) mocninná f(x)= a x =POWER(a,x) mocninná f(x)= a x =POWER(a,x) logaritmická f(x)= ln x =LN(x) logaritmická f(x)= ln x =LN(x) dekadický logaritmus f(x)= log x =LOG(x) dekadický logaritmus f(x)= log x =LOG(x) číslo pí π =PI() číslo pí π =PI()

8 EXCEL : funkce Použítí funkcí: =jmeno_funkce(argument) Použítí funkcí: =jmeno_funkce(argument) =PRŮMĚR(A1:A5) =PRŮMĚR(A1:A5) Matematické funkce Matematické funkce Inženýrské funkce Inženýrské funkce Logické funkce Logické funkce Rozdělení Textové funkce Rozdělení Textové funkce Funkce data a času Funkce data a času Statistické funkce Statistické funkce Databázové funkce Databázové funkce Informační funkce Informační funkce

9 EXCEL : funkce  vytvoření výrazu pomocí operátorů a závorek f(x) = x 2 +3(x+1) =A1^2+3*(A1+1) f(x) = x 2 +3(x+1) =A1^2+3*(A1+1)  použití standardních matematických funkcí f(x) = sin x + e x =SIN(A1)+EXP(A1) f(x) = sin x + e x =SIN(A1)+EXP(A1)  při vkládáním funkcí z menu se zobrazí nápověda Vložit – Funkce – Vybrat kategorii – Vybrat funkci Vložit – Funkce – Vybrat kategorii – Vybrat funkci  maticové funkce se potvrzují Ctrl+Schift+Enter DETERMINANT, INVERZE, SOUČIN.MATIC DETERMINANT, INVERZE, SOUČIN.MATIC

10 EXCEL : příklady Příklad: tabulka funkčních hodnot f(x)=sin x + e x na intervalu f(x)=sin x + e x na intervalu Řešení: 1. na A1 –2 1. na A1 –2 2. na A2 –1.99 … potáhnout na A401 2. na A2 –1.99 … potáhnout na A401 3. na B1 =SIN(A1)+EXP(A1) … potáhnout na B401 3. na B1 =SIN(A1)+EXP(A1) … potáhnout na B401

11 EXCEL : grafy GRAF je názorné zobrazení údajů z tabulky. GRAF je názorné zobrazení údajů z tabulky.  vhodné je zobrazovat pouze určité typy údajů (křivky, plochy, …)  v nabídce jsou různé typy grafů sloupcový, pruhový, spojnicový, výsečový, xy bodový, sloupcový, pruhový, spojnicový, výsečový, xy bodový, plošný, prstencový, paprskový, povrchový, bublinový plošný, prstencový, paprskový, povrchový, bublinový burzovní, válcový, kuželový, jehlanový burzovní, válcový, kuželový, jehlanový  Postup při tvorbě grafu: 1. Označit číselnou oblast tabulky 1. Označit číselnou oblast tabulky 2. Vložit – Graf 2. Vložit – Graf 3. Volba typu grafu 3. Volba typu grafu 4. Potvrzení oblasti, volba řad jako řádky nebo sloupce 4. Potvrzení oblasti, volba řad jako řádky nebo sloupce 5. Popisky 5. Popisky 6. Volba na list nebo jako objekt 6. Volba na list nebo jako objekt

12 EXCEL : grafy Příklad: Zobrazení dat 8,5,4,7,1,5,8. Příklad: Zobrazení tabulky. x –1 1 2 3 x –1 1 2 3 y 2 –1 1 0 y 2 –1 1 0

13 EXCEL : příklady Příklad: tabulka funkčních hodnot a graf funkce f(x)=sin x + e x na intervalu f(x)=sin x + e x na intervalu Řešení: 1. na A1 –2 1. na A1 –2 2. na A2 –1.99 … potáhnout na A401 2. na A2 –1.99 … potáhnout na A401 3. na B1 =SIN(A1)+EXP(A1) … potáhnout na B401 3. na B1 =SIN(A1)+EXP(A1) … potáhnout na B401 4. označit sloupce A a B 4. označit sloupce A a B 5. Vložit – Graf (xy-bodový) 5. Vložit – Graf (xy-bodový)

14 EXCEL : příklady Příklad: graf parametricky zadané křivky x(t) = 3cos t, y(t) = 2sin t, 0 ≤ t ≤ 2π x(t) = 3cos t, y(t) = 2sin t, 0 ≤ t ≤ 2πŘešení: 2π/100  0,062833 2π/100  0,062833 1. na A1 0 1. na A1 0 2. na A2 0,062833 … potáhnout na A101 2. na A2 0,062833 … potáhnout na A101 3. na B1 =3*COS(A1) … potáhnout na B101 3. na B1 =3*COS(A1) … potáhnout na B101 4. na C1 =2*SIN(A1) … potáhnout na C101 4. na C1 =2*SIN(A1) … potáhnout na C101 5. označit sloupce B a C 5. označit sloupce B a C 6. Vložit – Graf (xy-bodový) 6. Vložit – Graf (xy-bodový)

15 EXCEL : příklady Příklad: graf funkce dvou proměnných Řešení: x-ové souřadnice x-ové souřadnice 1. na A2 –2 1. na A2 –2 2. na A3 –1,5 … potáhnout na A10 2. na A3 –1,5 … potáhnout na A10 y-ové souřadnice y-ové souřadnice 3. na B1 –2 3. na B1 –2 4. na C1 –1,5 … potáhnout na J1 4. na C1 –1,5 … potáhnout na J1 funkční hodnoty funkční hodnoty 5. na B2 =EXP(–($A2^2+B$1^2)) … potáhnout na J10 5. na B2 =EXP(–($A2^2+B$1^2)) … potáhnout na J10 6. Vložit – Graf (povrchový) 6. Vložit – Graf (povrchový)

16 EXCEL : příklady Příklad: Násobení matic Řešení: násobení podle pravidla “řádek krát sloupec” (m x n) krát (n x p) (m x p) (m x n) krát (n x p) (m x p) 1. na A1 až C3 vlož matici A 1. na A1 až C3 vlož matici A 2. na A5 až B7 vlož matici B 2. na A5 až B7 vlož matici B 3. označ E1 až F3 3. označ E1 až F3 4. =SOUČIN.MATIC(A1:C3,A5:B7) Ctrl–Shift–Enter 4. =SOUČIN.MATIC(A1:C3,A5:B7) Ctrl–Shift–Enter

17 EXCEL : příklady Příklad: Vyřešte soustavu lineárních rovnic Řešení: Ax = b x = A –1 b 1. na A1 až C3 vlož matici A 2. na E1 až E3 vlož vektor b 3. označ A5 až C7 4. =INVERZE(A1:C3) Ctrl–Shift–Enter 5. označ E5:E7 6. =SOUČIN.MATIC(A1:C3,A5:B7) Ctrl–Shift–Enter


Stáhnout ppt "ŘEŠENÍ ÚLOH V EXCELU.  Tato prezentace není učebnicí Excelu.  Klade si za cíl seznámit s některými možnostmi Excelu, které lze využít při studiu matematiky:"

Podobné prezentace


Reklamy Google