Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FRVŠ 1400/2010/F1a Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Úvod do zkušebnictví a řízení jakosti I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FRVŠ 1400/2010/F1a Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Úvod do zkušebnictví a řízení jakosti I."— Transkript prezentace:

1 FRVŠ 1400/2010/F1a Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Úvod do zkušebnictví a řízení jakosti I.

2 FRVŠ 1400/2010/F1a Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Vývoj požadavků na stavby a funkční díly staveb Kvalita a spolehlivost Regulované požadavky na stavby Kritické materiály, díly a konstrukce

3 FRVŠ 1400/2010/F1a Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu STAVBA Veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií bez zřetele: -na stavebně technické provedení -použité stavební materiály a konstrukce -na účel využití a dobu trvání Dočasná stavba – předem omezená doba trvání stavebním úřadem Stavba pro reklamu – plocha větší než 8m²

4 FRVŠ 1400/2010/F1a Současné požadavky na výrobky a stavby KVALITA – plnění požadované funkce SPOLEHLIVOST plnění požadované funkce ve stanovených podmínkách a čase Kriteria pro stavební konstrukce : –POUŽITELNOST –ÚNOSNOST (bezpečnost) –TRVANLIVOST

5 FRVŠ 1400/2010/F1a NENOSNÁ KONSTRUKCE NOSNÁ KONSTRUKCE NENOSNÁ KONSTRUKCE PROSTŘEDÍ ZATÍŽENÍ Funkční model stavebního objektu Objemové změny

6 FRVŠ 1400/2010/F1a Funkční díly starší budovy Posuzování rizika stavby – porucha v časovém úseku

7 FRVŠ 1400/2010/F1a Obecný průběh snižování funkčních vlastností dílů stavby při působení degradačních procesů Technická životnost (časový údaj) – předpokládaná Trvanlivost (vlastnost)

8 FRVŠ 1400/2010/F1a Funkční díly stavby průkaz spolehlivosti ●Stavební díly – použitelnost,bezpečnost. trvanlivost ●Strojní díly - bezpečnost, pohotovost, skladovatelnost, životnost ●Elektrotechnické díly – bezporuchovost, udržovatelnost, zajištěnost údržby

9 FRVŠ 1400/2010/F1a Podmínky výstavby a provozu staveb Předvídatelné podmínky –trvalé – běžné podmínky –dočasné - např. opravy –mimořádné podmínky –seizmické situace ● Nepředvídatelné podmínky

10 FRVŠ 1400/2010/F1a Zbořený Karlův most – pohled ze staroměstské Mostecké věže

11 FRVŠ 1400/2010/F1a

12

13

14

15 Dolní loučky u Tišnova Klenbový most Obloukový most

16 FRVŠ 1400/2010/F1a Vize novodobých občanských staveb Vysilač Ještěd – 1969 Graz – společenské středisko – 2003 Brno – Tuřany letiště - 2006

17 FRVŠ 1400/2010/F1a

18

19

20 Brno – Tuřany letiště 2006

21 FRVŠ 1400/2010/F1a

22 Národní technická knihovna

23 FRVŠ 1400/2010/F1a Přírodní suroviny Dostupnost dle technické vyspělosti Technologie zpracování nehomogenní suroviny na homogenní materiál Vhodnost pro zamýšlený účel – výběr surovin a modifikace materiálů Recyklace materiálů- druhotné suroviny definovaných vlastností Stanovení podmínek pro vstup do stavebně technologických procesů Kontrolní a zkušební plán procesu, regulační diagramy, metrologie.

24 FRVŠ 1400/2010/F1a Návrhová životnost konstrukcí Kategorie návrhové životnosti konstrukcí doporučená ENNárodní příloha Dočasné10 Technologické10 - 3025 - 50 Běžné stavby5080 Mosty, přehrady 100

25 FRVŠ 1400/2010/F1a Závazné požadavky na stavby Pro zajištění bezpečnosti občanů jsou rozhodující vlastnosti staveb závazně předepsány směrnicí Rady EHS z roku 1989. V rámci komunitárního práva povinné zavedení do právního systému ČR v roce 1997. Stavební materiály a výrobky musí vyhovovat závazným požadavkům na stavby v předepsaném čase a při dodržení stanovených podmínek. Je stanoveno celkem 7 základních požadavků Příprava Nařízení rady EU v roce 2010

26 FRVŠ 1400/2010/F1a Mechanická odolnost a stabilita Stavba musí být navržena a postavena tak, aby působící zatížení nevyvolalo A) zřícení celé stavby nebo její části B) větší stupeň nepřiměřeného přetvoření C) poškození jiných částí následkem deformace nosné konstrukce D) poškození událostí v rozsahu neúměrném původní příčině

27 FRVŠ 1400/2010/F1a Kritické materiály Beton z hlinitanového cementu v konstrukcích z let 1930- 1960 Svářkové železo, litina vždy v konstrukcích postavených do 31.12.1894, přechodné období do 31.12.1905. Po 31.12.1905 se předpokládá ocel, popř. litina

28 FRVŠ 1400/2010/F1a

29 Smršťování betonu

30 FRVŠ 1400/2010/F1a Vlhkostní roztažnost keramického střepu

31 FRVŠ 1400/2010/F1a

32

33

34 Požární bezpečnost Stavba musí v případě požáru zabezpečit A) po určitou dobu zachovat nosnost a stabilitu B) omezit šíření požáru a kouře C) omezit šíření požáru na sousední objekty D) umožnit opuštění budovy C) bezpečnost záchranných jednotek

35 FRVŠ 1400/2010/F1a Hygiena,ochrana zdraví a životního prostředí Stavba nesmí ohrožovat uživatele A)uvolňováním toxických plynů B)přítomností nebezpečných částic, plynů C)emisí nebezpečného záření D)zamořením vody nebo půdy E)tuhými nebo kapalnými odpady F)výskytem vlhkosti

36 FRVŠ 1400/2010/F1a Hodnocení vlhkosti zděných konstrukcí Nízká vlhkost w < 4 % Zvýšená4 % < w < 7,5 % Vysoká 7.5 % < w < 10 % Velmi vysoká 10 % < w

37 FRVŠ 1400/2010/F1a Bezpečnost při užívání Během provozu stavby nemá vzniknout nepřijatelné nebezpečí úrazu např. uklouznutím, pádem, popálením,el. proudem, výbuchem.

38 FRVŠ 1400/2010/F1a Ochrana proti hluku Hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž stavby má být udržován na úrovni,která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách

39 FRVŠ 1400/2010/F1a Úspora energie a ochrana tepla Stavba a její zařízení pro vytápění, chlazení a větrání musí být navrženy a postaveny takovým způsobem, aby spotřeba energie při provozu byla nízká s ohledem na klimatické podmínky místa a požadavky uživatelů

40 FRVŠ 1400/2010/F1a Udržitelné využívání přírodních zdrojů Stavba musí být navržena,provedena a odstraněna takovým způsobem,aby bylo zajištěno udržitelné použití přírodních zdrojů a : recyklovatelnost materiálů,dílců a konstr. trvanlivost staveb použití surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí při stavbě

41 FRVŠ 1400/2010/F1a Stavební zkušebnictví Prevence zajištění spolehlivosti ● studijní zkoušky ● průkazní zkoušky ● kontrolní zkoušky ● přejímací zkoušky ● prohlídky při provozu ● stavebně technický průzkum ● demoliční postupy, recyklace mat.

42 FRVŠ 1400/2010/F1a Ropný asfalt získaný destilací ASFALTOBETON - USA 1876, Evropa 1895 modifikovaný ropný asfalt - pojivo hrubé kamenivo - frakce do 22 mm drobné kamenivo - frakce do 4mm jemné kamenivo - frakce do 0,063 mm ( filer ) ● RECYKLACE frézování vozovek a složka nové směsi 50 – 70%

43 FRVŠ 1400/2010/F1a

44


Stáhnout ppt "FRVŠ 1400/2010/F1a Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Úvod do zkušebnictví a řízení jakosti I."

Podobné prezentace


Reklamy Google