Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prostý ohyb Radek Vlach

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prostý ohyb Radek Vlach"— Transkript prezentace:

1 Prostý ohyb Radek Vlach
Ústav mechaniky těles,mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.:

2 Definice geometrické vztahy rozložení napětí v příčném průřezu
– jsou-li splněny prutové předpoklady, – příčné průřezy se vzájemně natáčejí kolem osy ležící v příčném průřezu a následně deformují, – nenulové složky VVÚ jsou ohybové momenty ~ Moy, ~ Moz, – pro řešení statické rovnováhy lze uvolňovat prvek ve výchozím nedeformovaném stavu. geometrické vztahy rozložení napětí v příčném průřezu U prostého ohybu jsou délková přetvoření rozložena v příčném průřezu podle roviny a úhlová přetvoření jsou nulová. U prostého ohybu vzniká v bodech základního prvku jednoosá napjatost, ale na rozdíl od prostého tahu je nehomogenní, je lineárně rozložena po výšce prutu.

3 Určení napětí a deformačních charakteristik u prutu namáhaného prostým tahem
napjatost deformace energie napjatosti měrná energie napjatosti

4 Oblasti použitelnosti prostého ohybu prutů
odchylka od přímého prutu zakřiveni střednice prutu vliv proměnnosti příčného průřezu podél střednice spojitá změna příčného průřezu náhlá změna příčného průřezu (vruby) vliv proměnnosti Mo (VVÚ) podél střednice prut zatížený osamělými silovými dvojicemi prut zatížený osamělými silami nebo spojitým liniovým zatížením (příčné zatížení) Příčné zatížení vede vždy ke vzniku smykových napětí v příčných průřezech.

5 Vliv proměnnosti Mo (VVÚ) (příčné zatížení)
silnostěnné příčné průřezy Žuravského vzorec energie napjatosti tenkostěnné příčné průřezy smykový tok střed smyku Střed smyku příčného průřezu je bod v rovině příčného průřezu přímého prutu zatíženého silou kolmou ke střednici, v němž silová výslednice vnitřních elementárních smykových sil je rovna posouvající síle,jejich momentová výslednice je nulová a přitom nedochází ke zkrucování prutu.

6 Napjatost, deformace a mezní stavy u prutů namáhaných prostým ohybem
volné pruty vázané pruty staticky určitě staticky neurčitě


Stáhnout ppt "Prostý ohyb Radek Vlach"

Podobné prezentace


Reklamy Google