Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 M.Krčma Ircon, s.r.o. 24. května 2006, Brno Hodnocení životního cyklu a Life Cycle Thinking, vztah k EMAS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 M.Krčma Ircon, s.r.o. 24. května 2006, Brno Hodnocení životního cyklu a Life Cycle Thinking, vztah k EMAS."— Transkript prezentace:

1 1 M.Krčma Ircon, s.r.o. 24. května 2006, Brno Hodnocení životního cyklu a Life Cycle Thinking, vztah k EMAS

2 2 Životní cyklus výrobků

3 3 Otázky Jak objektivně porovnávat varianty „co je lepší pro ŽP?“ Platí axiom ohrožení udržitelného rozvoje? Hrozí globální ekologická katastrofa? Existuje poptávka po kvantifikovaných informacích o dopadech výrobků a služeb na ŽP? Kam se posouvá ochrana životního prostředí z pohledu podnikatelské sféry? Hodnocení životního cyklu nebo thinking, o čem jsou ISO 1404X, jakou možnost mají české podniky? Jaké dopady na životní prostředí LCA nebo LCT uvažuje?

4 4 Otázky Můžeme pomocí LCA snížit nebezpečí budoucích nákladů na splnění požadavků právních předpisů? Existuje LCA nejen pro výrobky, ale i pro služby? Je LCA nástroj, který naplňuje strategii udržitelného rozvoje? Zahrnuje i sociální a ekonomické aspekty? Je LCA podkladem pro vztahy mezi podnikatelskými subjekty nebo mezi podnikatelskými subjekty a koncovými spotřebiteli? (B2B, B2C) Ve kterých dokumentech, politikách a legislativě se už dnes objevuje LCA a LCT? Jaké jsou výhody a nevýhod hodnocení životního cyklu?

5 5 Metodika je standardizována normami řady ISO 14 040 (Environmentální management – Posuzování životního cyklu) ČSN EN ISO 14 040:1998 – Zásady a osnova ČSN EN ISO 14 041:1999 – Stanovení cíle a rozsahu a inventarizační analýza ČSN EN ISO 14 042:2001 – Hodnocení dopadů ČSN EN ISO 14 043:2001 – Interpretace životního cyklu ČSN EN ISO/TR 14 047 - Příklady aplikace ISO 14042 ČSN P ISO TS 14 048:2003 – Formát dokumentace údajů ČSN ISO/TR 14 049:2001 – Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy ČSN CR 13910 – Obaly – Zpráva o kritériích a metodikách analýzy životního cyklu obalů LCA – Life Cycle Assessment

6 6 LCA – ČSN EN ISO 14040 Definice cílů a rozsahu Inventarizač ní analýza Hodnocení dopadů Výklad životního cyklu Přímé použití: Vývoj a zlepšování výrobků Strategické plánování Ovlivňování veřejného mínění Marketing Další

7 7 Life cycle Thinking LCT –LCA –LCM –LCC –DfE

8 8 Life cycle Thinking LCT – Life Cycle Thinking –LCA – Life Cycle Assessment –LCM – Life Cycle Management –LCC – Life Cycle Costing –DfE – Design for Environment (ecodesign)

9 9 V legislativě Již dnes je „Life Cycle Thinking“ (uvažování z pohledu celého životního cyklu) obsaženo v řadě právních předpisů, např. v těchto oblastech: –chemické látky –plán odpadového hospodářství ČR –závazné části krajských plánů odpadového hospodářství (Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Zlínský, Liberecký a Královéhradecký kraj) –státní program environmentálního vzdělávání –technické požadavky na výrobky

10 10 Z návrhu nové směrnice o odpadech Tato směrnice obsahuje ustanovení, která provádějí prvky jednotlivých možností doporučených v posouzení dopadů, včetně: zavedení environmentálního cíle do směrnice o odpadech. Tím dojde k integraci zohledňování životního cyklu v rámci odpadové politiky a zvýší se hospodárnost; přijetí zdrojového přístupu k odpadům, který je založen na zohledňování životního cyklu a který zahrnuje zlepšování informační báze a objasnění environmentálního cíle odpadové politiky; Nový cíl směrnici o odpadech znovu zaměřuje na environmentální dopady vzniku odpadů a nakládání s nimi, též s ohledem na životní cyklus zdrojů.

11 11 Tématické strategie a 6.RP Rozhodnutí EP a Rady č.1600/2002/ES z 22.7.2002 stanovující Šestý rámcový program pro životní prostředí ES Tematická strategie o předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci (zveřejněna 21.12.2005) - … prosazuje zahrnutí životního cyklu do odpadové politiky… (s využitím Zpravodaje MŽP 4/2006)

12 12 Vztah k EMAS EMAS – hodnocení nepřímých aspektů – vede k hodnocení životního cyklu EMAS environmentální prohlášení – indikátory – zdroj informací pro LCA (celkové dopady)

13 13 Vztah nákladů a přínosů úplné a zkrácené metodiky LCA Informační přínos pro rozhodování Zkrácená analýza LCA Úplná analýza LCA Náročnost na zdroje pro zpracování analýzy

14 14 Ircon, s.r.o. Dittrichova 6, Praha 2 ircon@ircon.cz www.ircon.cz Mgr. Miroslav Krčma


Stáhnout ppt "1 M.Krčma Ircon, s.r.o. 24. května 2006, Brno Hodnocení životního cyklu a Life Cycle Thinking, vztah k EMAS."

Podobné prezentace


Reklamy Google