Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VII. přednáška

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VII. přednáška"— Transkript prezentace:

1

2 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VII. přednáška
Doc. Ing. Růžena KRNINSKÁ, CSc. Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

3 aby každý člověk byl celistvě vzdělán,
Motto pro rozvoj lidského potenciálu: „Za druhé si přejeme, aby každý člověk byl celistvě vzdělán, správně jsa vycvičen nikoli jen v nějaké jediné věci, nebo v několika málo, nebo ve mnohých, nýbrž ve všech, které dovršují podstatu lidskosti…“ J. A. Komenský

4 CÍL PŘEDNÁŠKY zachycení nových vývojových trendů rozlišení úrovní
mikroprostor (subjekt) mezoprostor (objekty) makroprostor (prostor) nové směry výzkumu zemědělského managementu

5 MAKROPROSTOR KULTURA REGIONÁLNÍ KULTURA GLOBÁLNÍ KULTURA
V ÚROVNI ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ KULTURA pochopení kulturních symbolů posílení tvůrčích schopností REGIONÁLNÍ KULTURA nalezení identity osobnosti posílení podnikové kultury GLOBÁLNÍ KULTURA multikulturnost globálních firem

6 Ř Í Z E N Í L I D S K Ý C H Z D R O J Ů
N A Ú R O V N I M A K R O P R O S T O R U Archetypální symboly - přijetí minulosti Vzory a symboly - zakořenění v přítomosti Interkulturální management - zajištění budoucnosti

7 NOVÉ SMĚRY PRÁCE S LIDSKÝM KAPITÁLEM VYŽADUJE:
vzdělání v kulturologických aspektech popis současné reality novými metodami doplnění objektivních faktů a kauzálních vztahů za pomoci postmoderních přístupů

8 KONCEPCE VÝZKUMU POZITIVISTICKO-VĚDECKÁ
orientace na objektivní fakta a kauzální vztahy využívání kvantitativních metod CELOSTNÍ - HOLISTICKÁ interpretace subjektivních konstrukcí orientace na kvalitativní výzkumné metody

9 TEST BARVOVĚ SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU (TBSD)
NOVÁ METODA VÝZKUMU KVANTITATIVNÍ METODY TEST BARVOVĚ SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU (TBSD) KVALITATIVNÍ METODY

10 POUŽITELNOST TBSD zjištění profilu osobnosti
vyhodnocení hierarchie vědomé a nevědomé stránky osobnosti popis podnikové kultury zjištění sdílených hodnot v societách objasnění postojů vedoucích k jednání a chování a jiné...

11 Porovnání kulturologických dimenzí současného zemědělského managementu a současného českého managementu

12 Kulturní dimenze zemědělského managementu (manažeři – manažerky)

13 Kulturní dimenze zemědělského managementu (agronomové – zootechnici)

14 ZÁVĚRY VÝZKUM ZEMĚDĚLSKÉHO MANAGEMENTU
stav zemědělského managementu je obdobou českého managementu obecně potvrzení rozdílů mezi světem žen manažerek a mužů manažerů

15 ZÁVĚRY VÝZKUM ZEMĚDĚLSKÉHO MANAGEMENTU
významný rozdíl profesních skupin zootechniků a agronomů societa soukromých zemědělců má kulturní dimenze nejblíže profesní skupině agronomů

16 CELKOVÉ ZÁVĚRY zemědělský management jako societa v meziprostoru dokladoval souvztažnost subjektu s prostorem kulturní dimenze jako projev postojů a jednání popis současné reality jako předpoklad žádoucích změn

17 D ě k u j i z a p o z o r n o s t .

18


Stáhnout ppt "ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VII. přednáška"

Podobné prezentace


Reklamy Google