Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VII. přednáška Doc. Ing. Růžena KRNINSKÁ, CSc. Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VII. přednáška Doc. Ing. Růžena KRNINSKÁ, CSc. Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích."— Transkript prezentace:

1

2 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VII. přednáška Doc. Ing. Růžena KRNINSKÁ, CSc. Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

3 Motto pro rozvoj lidského potenciálu: „Za druhé si přejeme, aby každý člověk byl celistvě vzdělán, správně jsa vycvičen nikoli jen v nějaké jediné věci, nebo v několika málo, nebo ve mnohých, nýbrž ve všech, které dovršují podstatu lidskosti…“ J. A. Komenský

4 CÍL PŘEDNÁŠKY zachycení nových vývojových trendů rozlišení úrovní –mikroprostor (subjekt) –mezoprostor (objekty) –makroprostor (prostor) nové směry výzkumu zemědělského managementu

5 MAKROPROSTOR V ÚROVNI ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ KULTURA –pochopení kulturních symbolů –posílení tvůrčích schopností REGIONÁLNÍ KULTURA –nalezení identity osobnosti –posílení podnikové kultury GLOBÁLNÍ KULTURA –multikulturnost globálních firem

6 Archetypální symboly - přijetí minulosti Vzory a symboly - zakořenění v přítomosti Interkulturální management - zajištění budoucnosti N A Ú R O V N I M A K R O P R O S T O R U Ř Í Z E N Í L I D S K Ý C H Z D R O J Ů

7 NOVÉ SMĚRY vzdělání v kulturologických aspektech popis současné reality novými metodami doplnění objektivních faktů a kauzálních vztahů za pomoci postmoderních přístupů PRÁCE S LIDSKÝM KAPITÁLEM VYŽADUJE:

8 KONCEPCE VÝZKUMU POZITIVISTICKO-VĚDECKÁ CELOSTNÍ - HOLISTICKÁ orientace na objektivní fakta a kauzální vztahy využívání kvantitativních metod interpretace subjektivních konstrukcí orientace na kvalitativní výzkumné metody

9 NOVÁ METODA VÝZKUMU KVANTITATIVNÍ METODY KVALITATIVNÍ METODY TEST BARVOVĚ SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU (TBSD)

10 POUŽITELNOST TBSD zjištění profilu osobnosti vyhodnocení hierarchie vědomé a nevědomé stránky osobnosti popis podnikové kultury zjištění sdílených hodnot v societách objasnění postojů vedoucích k jednání a chování a jiné...

11 Porovnání kulturologických dimenzí současného zemědělského managementu a současného českého managementu

12 Kulturní dimenze zemědělského managementu (manažeři – manažerky)

13 Kulturní dimenze zemědělského managementu (agronomové – zootechnici)

14 ZÁVĚRY VÝZKUM ZEMĚDĚLSKÉHO MANAGEMENTU stav zemědělského managementu je obdobou českého managementu obecně potvrzení rozdílů mezi světem žen manažerek a mužů manažerů

15 ZÁVĚRY VÝZKUM ZEMĚDĚLSKÉHO MANAGEMENTU významný rozdíl profesních skupin zootechniků a agronomů societa soukromých zemědělců má kulturní dimenze nejblíže profesní skupině agronomů

16 zemědělský management jako societa v meziprostoru dokladoval souvztažnost subjektu s prostorem kulturní dimenze jako projev postojů a jednání popis současné reality jako předpoklad žádoucích změn CELKOVÉ ZÁVĚRY

17 D ě k u j i z a p o z o r n o s t.

18


Stáhnout ppt "ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VII. přednáška Doc. Ing. Růžena KRNINSKÁ, CSc. Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích."

Podobné prezentace


Reklamy Google