Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. přednáška Doc. Ing. Růžena KRNINSKÁ, CSc. Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. přednáška Doc. Ing. Růžena KRNINSKÁ, CSc. Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích."— Transkript prezentace:

1

2 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. přednáška Doc. Ing. Růžena KRNINSKÁ, CSc. Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

3 Motto pro práci s lidskými zdroji: „Chceš-li postavit loď, nedělej to tak, že svoláš chlapy, aby sehnali dřevo a rozdělíš práci, ale nauč je společně toužit po širém, nekonečném moři.“ Antoine de Saint - Exupéry

4 GLOBALIZACE JAKO EKONOMICKÝ PROCES ZMĚN •industriální společnost –tok surovin, výrobků, kapitálu, technologií, informací •postindustriální společnost –znalostní ekonomika, učící se organizace –lidský kapitál, rozvoj lidského potenciálu

5 Industriální a postindustriální společnost v řízení

6 GLOBALIZACE JAKO TOK DISKONTINUITNÍCH ZMĚN •krátkodobá perspektiva –okamžitý zisk –disturbance •dlouhodobá perspektiva –trvale udržitelný rozvoj –podniková kultura

7 GLOBALIZACE TOK DISKONTINUITNÍCH ZMĚN •rychlou reakci •adekvátní odpovědi •dobrou orientaci VYŽADUJE OD LIDSKÝCH ZDROJŮ:

8 LIDSKÝ SUBJEKT •flexibilita •adaptabilita •invence •kreativita

9 LIDSKÝ POTENCIÁL V E Č T Y Ř E C H D I M E N Z Í C H •SOMATICKÁ –schopnost k aktivitě •RACIONÁLNÍ (KOGNITIVNÍ) –myšlenková dimenze •EMOCIONÁLNÍ –formuje kvalitu vztahů jedince k lidem •DUŠEVNĚ-SPIRITUÁLNÍ –principy humanity a tvůrčí aktivity

10 CELOSTNÍ POHLED •zachycení nových vývojových trendů •rozlišení úrovní –mikroprostor (subjekt) –mezoprostor (objekty) –makroprostor (prostor) •nové směry výzkumu zemědělského managementu

11 Ř Í Z E N Í L I D S K Ý C H Z D R O J Ů Sebepoznání - přijetí minulosti Seberozvoj - práce v přítomosti Celoživožní vzdělání - zajištění budoucnosti N A Ú R O V N I M I K R O P R O S T O R U

12 Archetypální symboly - přijetí minulosti Vzory a symboly - zakořenění v přítomosti Interkulturální management - zajištění budoucnosti N A Ú R O V N I M A K R O P R O S T O R U Ř Í Z E N Í L I D S K Ý C H Z D R O J Ů

13 MEZOPROSTOR NOVÉ SMĚRY ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ •zabezpečení vize a strategie firmy •personální řízení s péčí o rozvoj subjektu •podniková kultura orientovaná na zakotvení v prostoru

14 Ř Í Z E N Í L I D S K Ý C H Z D R O J Ů NA ÚROVNI MIKROPROSTORU, MEZOPROSTORU A MAKROPROSTORU

15 Schéma řízení lidských zdrojů HRM = HRD = HRE = Human Resource Management Human Resource Development Human Resource Economy (řízení lidských zdrojů - RLZ) (rozvoj lidských zdrojů) (efektivní využití potenciálu lidských zdrojů) HRM = HRD + HRE

16 D ě k u j i z a p o z o r n o s t.

17


Stáhnout ppt "ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. přednáška Doc. Ing. Růžena KRNINSKÁ, CSc. Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích."

Podobné prezentace


Reklamy Google