Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. přednáška

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. přednáška"— Transkript prezentace:

1

2 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. přednáška
Doc. Ing. Růžena KRNINSKÁ, CSc. Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

3 „Chceš-li postavit loď,
Motto pro práci s lidskými zdroji: „Chceš-li postavit loď, nedělej to tak, že svoláš chlapy, aby sehnali dřevo a rozdělíš práci, ale nauč je společně toužit po širém, nekonečném moři.“ Antoine de Saint - Exupéry

4 GLOBALIZACE industriální společnost postindustriální společnost
JAKO EKONOMICKÝ PROCES ZMĚN industriální společnost tok surovin, výrobků, kapitálu, technologií, informací postindustriální společnost znalostní ekonomika, učící se organizace lidský kapitál, rozvoj lidského potenciálu

5 Industriální a postindustriální společnost v řízení

6 GLOBALIZACE krátkodobá perspektiva dlouhodobá perspektiva
JAKO TOK DISKONTINUITNÍCH ZMĚN krátkodobá perspektiva okamžitý zisk disturbance dlouhodobá perspektiva trvale udržitelný rozvoj podniková kultura

7 GLOBALIZACE TOK DISKONTINUITNÍCH ZMĚN rychlou reakci
VYŽADUJE OD LIDSKÝCH ZDROJŮ: rychlou reakci adekvátní odpovědi dobrou orientaci

8 LIDSKÝ SUBJEKT flexibilita adaptabilita invence kreativita

9 LIDSKÝ POTENCIÁL SOMATICKÁ RACIONÁLNÍ (KOGNITIVNÍ) EMOCIONÁLNÍ
V E Č T Y Ř E C H D I M E N Z Í C H SOMATICKÁ schopnost k aktivitě RACIONÁLNÍ (KOGNITIVNÍ) myšlenková dimenze EMOCIONÁLNÍ formuje kvalitu vztahů jedince k lidem DUŠEVNĚ-SPIRITUÁLNÍ principy humanity a tvůrčí aktivity

10 CELOSTNÍ POHLED zachycení nových vývojových trendů rozlišení úrovní
mikroprostor (subjekt) mezoprostor (objekty) makroprostor (prostor) nové směry výzkumu zemědělského managementu

11 Ř Í Z E N Í L I D S K Ý C H Z D R O J Ů
N A Ú R O V N I M I K R O P R O S T O R U Sebepoznání - přijetí minulosti Seberozvoj - práce v přítomosti Celoživožní vzdělání - zajištění budoucnosti

12 Ř Í Z E N Í L I D S K Ý C H Z D R O J Ů
N A Ú R O V N I M A K R O P R O S T O R U Archetypální symboly - přijetí minulosti Vzory a symboly - zakořenění v přítomosti Interkulturální management - zajištění budoucnosti

13 MEZOPROSTOR NOVÉ SMĚRY ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
zabezpečení vize a strategie firmy personální řízení s péčí o rozvoj subjektu podniková kultura orientovaná na zakotvení v prostoru

14 Ř Í Z E N Í L I D S K Ý C H Z D R O J Ů
NA ÚROVNI MIKROPROSTORU, MEZOPROSTORU A MAKROPROSTORU

15 HRM = HRD + HRE HRM = HRD = HRE =
Schéma řízení lidských zdrojů HRM = HRD + HRE HRM = Human Resource Management (řízení lidských zdrojů - RLZ) HRD = Human Resource Development (rozvoj lidských zdrojů) HRE = (efektivní využití potenciálu lidských zdrojů) Human Resource Economy

16 D ě k u j i z a p o z o r n o s t .

17


Stáhnout ppt "ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. přednáška"

Podobné prezentace


Reklamy Google