Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o."— Transkript prezentace:

1 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.
Ing. Antonín Franke, CSc. Výzkumné centrum VŠH odpovědný řešitel projektu MMR ČR WD Výzkum domácího a příjezdového zahraničního cestovního ruchu ve vztahu k zmírnění společensko-ekonomických disparit Doba řešení: – Porovnání trendů inovací ve vztahu k odvětví cestovního ruchu v České republice Vyhne,

2 Výchozí přístup k inovaci v oblasti cestovního ruchu
Závěry 55. Kongresu AIEST (Mezinárodní sdružení vědeckých expertů cestovního ruchu) v roce 2005, Brainerd, USA – prof. Peter Keller, St. Gallen Inovaci nelze pokládat pouze jako kreativní sílu na trhu, se kterou je třeba uvažovat, ale také jako dostupný podnikatelský zdroj, přičemž je třeba mít stále na zřeteli i prostorovou dimenzi destinace Nárůst významu inovací v cestovním ruchu ve vztahu ke globalizaci a současné světové hospodářské krizi

3 I. Porovnání trendů inovací ve vztahu k odvětví cestovního ruchu v České republice
A) Tvůrčí síla trhu vývoj v ČR po roce 1989: podstatné změny v majetkově-právních vztazích MTZ cestovního ruchu, rozvoj terciárního sektoru (malé a střední podniky poskytující služby CR – ubytování, cestovní kanceláře, jejich současná struktura), kreativní a rutinní přístup podnikatelů, změny v poptávce po službách CR – DCR, ACR, nástup zahraničních firem B) Technický pokrok x poškozování přírodních předpokladů - industrializace, indukované investice, rozvoj moderní dopravy (letecká), vznik nadnárodních destinací (Praha), IT revoluce

4 II. Porovnání trendů inovací ve vztahu k odvětví cestovního ruchu v České republice
C) Sociální sféra a kapacity volného času „společnost zážitků“, změny ve využití volného času D) Aplikace inovačních přístupů tvůrčí fáze – tvůrčí napodobení, vyzrálá fáze – rutinní inovace (nedostatek finančních zdrojů u malých podniků, podpora státu, limity příležitostí k inovacím, koncepce nových inovací produktů a služeb v mezinárodním cestovním ruchu)

5 III. Porovnání trendů inovací ve vztahu k odvětví cestovního ruchu v České republice
E) Limity příležitostí k inovaci produktů v destinaci, determinace produktivity práce v cestovním ruchu F) Význam tvůrčího inovačního mechanismu Investice – 30 % Struktura – 20 % Lidské zdroje – 20 % Vzdělání – 10 % Další různé – 20 %

6 IV. Porovnání trendů inovací ve vztahu k odvětví cestovního ruchu v České republice
G) Prostorová dimenze destinace, její vnitřní struktura a ekologické aspekty H) Koncepty inovačních produktů a služeb v cestovním ruchu odolání konkurenci, podpora státu např.: benchmarking - přejímání dobrých vzorů,7 pilířů wellness, prohlubování styků trhu, inovace IT systému, cílené zájezdové programy CK, objektivní proces rekonstrukcí zařízení v hotelnictví včetně zvyšování kvalifikace

7 V. Porovnání trendů inovací ve vztahu k odvětví cestovního ruchu v České republice
I) Problematika inovací v oblasti lidských zdrojů

8 VI. Inovace v cestovním ruchu a zmírňování společensko-ekonomických disparit (projekt MMR ČR WD ) 1. Model základních oblastí pro řešení disparit

9 2. Model opatření k rozvoji domácího a příjezdového zahraničního cestovního ruchu ve vhodné oblasti

10 3. Model kvantifikace ekonomického efektu z investic do rozvoje cestovního ruchu

11 VII. Výsledné závěry (A)
A) Problematika inovací je významnou součástí v současném vývoji odvětví cestovního ruchu v ČR ve vztahu k řešení regionálních disparit B) Vzorové postupy realizace inovačních opatření v destinacích nejvíce zasažených společensko-ekonomickými disparitami v ČR jsou v letech zpracovávány v rámci projektu MMR ČR WD řešitelským týmem VŠH Praha ve vybraných oblastech ČR s převažujícími přírodními předpoklady a ostatními předpoklady, resp. s pomocí indukovaných investic a to formou vzorových pilotních projektů

12 VII. Výsledné závěry (B)
C) Zařazení destinace podle původního modelu vzorových oblastí, modelu předpokladů společensko-ekonomických, administrativně–organizačních, cestovního ruchu a modelu kvantifikace ekonomického efektu  z investic do rozvoje ubytovacích a ostatních služeb cestovního ruchu umožňují kvalifikované posouzení výsledné rentability navrhovaných konkrétních akcí včetně navazujících synergických efektů a jsou významnou pomocí k řešení této problematiky v praxi

13 Deset let Vysoké školy hotelové v Praze
Monotematické číslo 09/2009 CzHTP věnované 10 letům činnosti VŠH Mezinárodní vědecká virtuální konference 10 let soukromých vysokých škol v ČR Almanach VŠH vydaný při příležitosti 10. výročí VŠH Setkání absolventů VŠH v prostorách budovy školy Mezinárodní vědecká konference „Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra“ se koná dne od 10:00 hod. v hotelu Ambassador v Praze Bližší informace o oslavách 10. výročí založení VŠH jsou zveřejněny na

14 Děkuji Vám za pozornost!
Ing. Antonín Franke, CSc. Odpovědný řešitel projektu WD


Stáhnout ppt "Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o."

Podobné prezentace


Reklamy Google