Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD 3. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ● průběh realizace● následující kroky realizace ● výsledky analytické části 11.3.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD 3. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ● průběh realizace● následující kroky realizace ● výsledky analytické části 11.3.2013."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD 3. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ● průběh realizace● následující kroky realizace ● výsledky analytické části 11.3.2013

2 Cíl 3. jednání pracovní skupiny Diskuse nad analytickými závěry a dosavadními východisky pro návrhovou část Prezentace dalšího postupu prací na finalizaci analytické části Způsob bodování faktorů rozvoje obce Prezentace dalších kroků zpracování PRO

3 PRM - Realizované kroky zpracovány kapitoly: A.1 Charakteristika obce Tato část dokumentu je zpracována a probíhají úpravy podle připomínek, případně se zapracovává doplnění informací, které vzešly z jednání pracovní skupiny. A.2 Východiska pro návrhovou část Na jednání PS dne 25.2.2013 byly definovány a diskutovány pozitivní a negativní stránky města a života v něm. Volitelné části: Anketa

4 Pozitivní rozvojové faktory (+) / Silné stránky Číslo faktoru Faktor Problémová oblast Bodové hodnocení S01 Tradiční společenské akce - Jarmark, Masopust, Skleněné městečko S02 Digitalizace a obnova provozu kina S03 Nové společenské akce - Kovosochání, Pecha Kucha Night S04 Zapojení obyvatel do činnosti města - osadní výbory, Zpravodaj zdarma S05 Dobrá dopravní obslužnost železniční i autobusové dopravy S06Údržba bytového fondu S07Vyrovnané rozpočty

5 V Pozitivní rozvojové faktory (+) / Silné stránky (Vnější pohled) Číslo faktoru Faktor Problémová oblast Bodové hodnocení S11 Řada tradičních společenských akcí, které jsou regionálně populární S12 Vyrovnaný rozpočet města, žádné dluhy a úvěry. S13 Velký počet obecních bytů - budoucí zisk z nájemného

6 Negativní rozvojové faktory (-) / Slabé stránky Číslo faktoru Faktor Problémová oblast Bodové hodnocení W01 Nedostatek pracovních příležitostí W02 Chybějící kapacitní obchvat W03 Umístění městské knihovny v nevhodné lokalitě W04 Nedostatečná kapacita volnočasových zařízení pro děti W05 Stav objektů a ploch v lokalitě Malé náměstí - Trávníky W06 Stárnutí obyvatel města - zvyšující se průměrný věk W07 Nedostatečná kapacita v objektech sociální péče W08 Chybějící parkování

7 Negativní rozvojové faktory (-) / Slabé stránky (Vnější pohled) Číslo faktoru Faktor Problémová oblast Bodové hodnocení W11 Silná doprava v centru města - chybí oddělení pěší a motorové dopravy W12 Stav některých objektů - č.p. 773- 774 Na Vápence a č.p. 350 na Poříčí W13 Město se prezentuje památkami, ale pro turisty jsou nereprezentativní

8 Možnosti Číslo faktoruFaktor Problémová oblast Bodové hodnocení O01 Historická hodnota sídla a jeho přilehlých částí. O02 Poloha města v atraktivním území - propagace turistiky O03 Historické památky O04 Sklářská historie a současnost + SUPŠS O05 Poloha města na komunikaci do Harrachova O06 Šikovní lidé O07 Zapojení se do činnosti svazků obcí, mikroregionů a sdružení O08 Využití objektů na Poříčí pro podnikání

9 Možnosti (Vnější pohled) Číslo faktoruFaktor Problémová oblast Bodové hodnocení O11 Poloha města v údolí Jizery mezi Českým rájem a Jizerskými horami O12 Vyhovující dopravní obslužnost - autobusy a vlaky O13 Jednoznačné spojení jména města se sklářstvím (celostátně známé jméno)

10 Hrozby Číslo faktoru Faktor Problémová oblast Bodové hodnocení T01 Nevyužívané objekty - Exatherm a Crystal T02 Odliv obyvatelstva v souvislosti s nutností dojíždění do zaměstnání T03 Odliv služeb a podnikatelských subjektů z oblasti města. T04 Ohrožení dvacetiletou a stoletou vodou – krizový plán a povodňový plán T05 Dlouhodobé zvyšování intenzity dopravy v centrální části města. T06 Nezájem obyvatel o kulturu T07 Jatka v centru města T08 Bezpečnost

11 Hrozby (Vnější pohled) Číslo faktoru Faktor Problémová oblast Bodové hodnocení T11 Nebezpečí povodní - zasáhnou centrum města T12 Sociálně problémová lokalita Poříčí - nedostat se mezi celostátně známé lokality T13 Stav objektu hotelu Crystal

12 zpracování kapitol: A.1 Charakteristika obce stručné představení výběru a zpracování relevantních problémových okruhů a podtémat, příp. zdůvodnění vynechání některých témat, informace o případných Další postup realizace PRM Zpracování výsledku jednání pracovní skupiny – vyhodnocení obodování faktorů rozvoje členy pracovní skupiny Návrh směřování obce: Kapitola B.1, Strategická vize a dlouhodobé cíle Kapitola B.2, Programové cíle Návrh způsobu dosažení cílů: Kapitola B.3, B.4 Formulace opatření a jednotlivých aktivit Zpracování akčního plánu/ katalogu plánovaných akcí /zásobníku aktivit - volitelné Podpora realizace PRO: Kapitola B.5 Stanovení odpovědností a úkolů jednotlivých subjektů v obci, návrh finančního zajištění, stanovení způsobu sledování a vyhodnocování

13 Harmonogram jednání pracovní skupiny TermínObsah projednáváníHotovo DNEShodnocení analytických výstupů,  DNES + 5 dnů stanovení důležitosti analytických výroků – obodování faktorů rozvoje komplexní hodnocení návrhové části, priorizace návrhové části

14 Harmonogram jednání pracovní skupiny Pravidelná jednání v pondělí : 1.4.2013 – Velikonoční pondělí 8.4.2013 – jednání Komise pro vzhled města ???

15 Ing. Daniel Mach Městský úřad Železný Brod Odbor územního plánování a regionálního rozvoje tel.: 483 333 966, 606 179 334 e-mail: d.mach@zelbrod.cz d.mach@zelbrod.cz Ing. Petr Ponikelský tel.: 737 291 735 e-mail: petr.ponikelsky@spravniinstitut.cz petr.ponikelsky@spravniinstitut.cz


Stáhnout ppt "Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD 3. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ● průběh realizace● následující kroky realizace ● výsledky analytické části 11.3.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google