Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PÍSEMNÉ OPAKOVÁNÍ ? pondělí 1.11. 2010 pondělí 25.10. 2010 ALKANY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PÍSEMNÉ OPAKOVÁNÍ ? pondělí 1.11. 2010 pondělí 25.10. 2010 ALKANY."— Transkript prezentace:

1 PÍSEMNÉ OPAKOVÁNÍ ? pondělí pondělí ALKANY

2 krakování pyrolýza (řec. pyr = oheň, lysis = rozklad) = tepelný rozklad uhlovodíků s delším řetězcem na uhlovodíky s kratším řetězcem štěpení vazeb mezi atomy uhlovodíku C-C °C zvýšeného tlaku přítomnost katalyzátorů vznikají kapalné a plynné uhlovodíky s menším počtem atomů uhlíku v řetězci – alkany + alkeny

3 krakování

4 krakování

5 reformování zlepšení antidetonačních vlastností benzínu - oktanové číslo katalyzátorem Mo2O3 + Al2O3 nebo Pt nanesená na Al2O3 2-4MPa, 500°C

6 reformování – doplňte strukturní vzorce
cyklohexan → benzen 1-methylcyklopentan → benzen heptan → toluen methylcyklohexan → toluen 1,2-dimethylcyklopentan → toluen

7 oktanové číslo vyjadřuje odolnost paliva proti samozápalu (projevuje se jako tzv. „klepání“) při kompresi ve válci spalovacího motoru vyjadřuje procentuální obsah izo-oktanu ve směsi izo-oktanu (přesněji 2,2,4-trimethylpentanu) s n-heptanem čistý n-heptan má definicí určeno oktanové číslo 0, čistý izo-oktan má určeno oktanové číslo 100 95 znamená, že palivo je stejně odolné proti samozápalu jako směs, skládající se z 95 % oktanu a 5 % heptanu

8 využití alkanů pohonné látky - benzín, motorová nafta,
letecký a raketový petrolej paliva - zemní plyn, propan-butan, lehké topné oleje mazadla standardy - oktanové číslo (benzín), cetanové číslo (nafta)

9 výskyt alkanů zemní plyn a ropa

10 výskyt alkanů silice, vosky, feromony

11 methan 109°28´ tetraedr – pravidelný čtyřstěn bahenní plyn

12 CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3
methan – příprava CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3 octan sodný

13 methan – chemické vlastnosti
dokonalé hoření methanu CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O nedokonalé hoření methanu 2CH4 + 3O2 → 2CO + 4H2O

14 methan – chemické vlastnosti
chlorace methanu – SR CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl CH3Cl + Cl2 → CH2Cl2 + HCl CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl chlormethan dichlormethan trichlormethan tetrachlormethan

15 methan - charakteristika
netoxický plyn bez barvy a zápachu nižší hustota než vzduch zdrojem zemní plyn F+

16 směs methanu se vzduchem může explodovat
sledovat koncentraci methanu (důlního plynu) v uhelných dolech

17

18 bludičky

19 konečným produktem anaerobní redukce = odbourávání organických látek
zdroj emisí methanu konečným produktem anaerobní redukce = odbourávání organických látek rašeliniště, mokřady

20 zdroj emisí methanu produkován některými druhy metanogenních bakterií (Methanobacterium) při rozkladu organických látek

21 zdroje emisí methanu tvoří bublinky pod ledem rozmrzajícího permafrostu, například na Sibiři

22 klatráty = hydráty methanu
vodní led obsahující značné množství methanu v dutinách krystalové mřížky vznikají pravděpodobně bakteriálním rozkladem nekromasy v nedokonale oxidačních podmínkách

23

24 výskyt methanu skleníkový plyn zvyšující teplotu atmosféry až 23x silněji než CO2

25 využití methanu energetika – plynné palivo ve směsi s dalšími uhlovodíky ve směsi s kapalným kyslíkem jako pohonná látka v raketových motorech - experimentálně výroba - acetylen, vodík, kyanidy a methanol

26 opakování KRAKOVÁNÍ je DIALÝZOU PYROLÝZOU HEMOLÝZOU OKTANOVÉ číslo
URČUJE POŘADÍ V HOMOLOGICKÉ ŘADĚ ALKANŮ URČUJE KVALITU NAFTY URČUJE ODOLNOST PLIVA VŮČI SAMOZÁPALU

27 HLAVNÍM ZDROJEM ALKANŮ JE /JSOU
VYBERTE PALIVO, JEŽ BUDE ZPŮSOBOVAT NEJMÉNĚ ZNATELNÉ KLEPÁNÍ MOTORU OKTANOVÉ ČÍSLO 91 OKTANOVÉ ČÍSLO 93 OKTANOVÉ ČÍSLO 95 HLAVNÍM ZDROJEM ALKANŮ JE /JSOU A) ROPA A ZENÍ PLYN B) VOSK VE SVÍČKÁCH C) ŽIVÉ ORGANISMY METHAN JE PRODUKTEM A) AEROBNÍHO ROZKLADU ORGANICKÉHO MATERIÁLU B) ANAEROBNÍHO ROZKLADU ORGANICKÉHO MATERIÁLU C) HOŘENÍ ORGANICKÉHO MATERIÁLU DOKONALÝM SPALOVÁNÍM ALKANŮ VZNIKÁ A) UHLÍK B) OXID UHLIČITÝ C) OXID UHELNATÝ

28 CHLORACÍ CHLORMETHANU VZNIKÁ METHAN DICHLORMETHAN TRICHLORMETHAN
VYBERTE PLYN, JEŽ NEJVÍCE OTEPLUJE ATMOSFÉRU A) CO2 B) METHAN C) CO VYBERTE SPRÁVNÁ TVRZENÍ A) METHAN JE LEHČÍ NEŽ VZDUCH B) METHAN MŮŽE TVOŘIT EXPLOZIVNÍ SMĚS C) METHAN JE ZA NORMÁLNÍCH PODMÍNEK KAPALNÝ K DETEKCI UNIKAJÍCÍHO METHANU SE V DOLECH VYUŽÍVALO A) KONÍ B) PSŮ - CHRTŮ C) KANÁRKŮ

29


Stáhnout ppt "PÍSEMNÉ OPAKOVÁNÍ ? pondělí 1.11. 2010 pondělí 25.10. 2010 ALKANY."

Podobné prezentace


Reklamy Google