Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výrobek a výrobková politika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výrobek a výrobková politika"— Transkript prezentace:

1 Výrobek a výrobková politika
Správný výrobek je nejdůležitějším prvkem nabídky

2 Dodací a platební podmínky
Komplexní produkt Záruky Dodací a platební podmínky Obal Kvalita Aplikační služby Značka, jméno Kvalita Instalace Image značky výrobce

3 Formy průmyslového výrobku
Generický produkt Očekávaný produkt Rozšířený produkt Potenciální produkt Diferenciace pomocí: Fyzický produkt s vlastnostmi plnící základní očekávání zákazníků Generický produkt s doplňkovými službami Rozšířený soubor vlastností, který zvyšují spokojenost části zákazníků Nová produktová koncepce Příklad: Forma, vhodnost, Funkce JIT dodávky, doba a podmínky splatnosti, cenová pružnost , aplikační služby Image značky, Program 100% kvality Zvýšená spolehlivost, nižší provozní náklady Konkurence pomocí: Cena Dodávka Diferenciace

4 Kvalita Výrobkově specifická kategorie Chemické výrobky: Kvalita
Specifická hmotnost, čistota, jemnost mletí, fyzikální a chemické vlastnosti Výrobní proces Kvalita Charakteristika: Prášek bez chuti a zápachu, vykazující slabě alkalickou reakci, který je poměrně málo rozpustný ve vodě. Lehce přijímá cizí pachy a může se spékat vlivem vlhkosti a tlaku. Není toxický ani korozivní. Důležité fyzikální vlastnosti Teplota rozkladu NaHCO3:60C Hustota při 20 C: 2218 kg/m3 Specifické teplo při 25C : 1, kJ/kgK Chemické složení

5 Sledovaný ukazatel Jednotka. Podle DAB 9 Podle USP a BP Podle českého lékopisu Obsah NaHCO3 % Min 99,5 Min 99,0 Obsah Cl- ppm Max. 150 Max.200 Obsah SO42- Max. 15O Vlhkost neuvádí Neuvádí Obsah As Ppm Max. 1,0 Max. 2,0 Obsah TK Max.1 Max. 5 Fe3+ Max. 5,0 Ca2+, NH4+, K+, Mg 2+ Max.100

6 Balení Volně ložené v silo-vozech
Papírové pytle (5-vrtsvý s PE nástřikem) a 50 kg 20 ks na paletě fixované smrštitelnou PE fólií Big-bag na jedno použití 1000 kg

7 Vlastnosti služeb Nehmotná povaha Nedělitelnost Heterogenita
Problematické využití kapacit

8

9 Obal spotřebního výrobku
Primární Sekundární Manipulační

10 Požadavky na obal Zaujmout pozornost
Přesvědčit zákazníka, že obsah se shoduje s tím, co slibuje reklama Vybudovat osobitost značky a navázat pevné vztahy Vybudovat věrnost obalu, který lépe vypadá na stole, dá se snadno najít v spm i doma Podat instrukce o optimálním způsobu využití produktu Informovat o nutných údajích Poslední a někdy jediná možnost komunikovat se zákazníkem Prvky: tvar, velikost, barva, grafické zpracování, materiál (kov – chlad, sklo – vyšší kvalita)

11 Členění průmyslových výrobků
Základní prostředky – hlavní kapitálové položky Nízký počet potenciálních zákazníků, nízká frekvence, přednost leasing či pronájem, snaha zvýšit efektivnost investic Příslušenství – nástroje, vybavení Jednodušší a frekventovanější nákup Suroviny Velké dodávky ve správné kvalitě pro konkrétní použití, dlouhodobé kontrakty, záruka ceny, ostrá konkurence

12 Pomocný a provozní materiál
Díly a součástky Důležitá kvalita podle specifikace odběratele Náhradní díly mohou vytvářet velký a ziskový trh Pomocný a provozní materiál Údržba, opravy, kancelářský materiál Denní potřeba, nízké náklady, maláspotřeba času

13 Členění výrobků podle situace na trhu a významu pro zákazníka
N x P N > P N < P Důležitost pro podnik N V Bezproblémové Úzkoprofilové Substituční Strategické Bp –operativní nákup, nízká úroveň služeb, tlak na ceny Úp – užší kontakt, informovanost Su – služby, JIT, optimalizace, tlak na ceny St – spojení s dodavatelem, spolupráce

14 Rozhodnutí o výrobku Nový výrobek Modifikace výrobku Eliminace výrobku

15 Značka Nástroj odlišení a identifikace nabídky, právní ochrany
Kombinace několika prvků: verbálních, grafických, barevných, logo, slogan, představitel, melodie Požadavky na jméno značky: Disponibilita Pozitivní asociace, vyjádření povahy činnosti či přínosu výrobku Snadná vyslovitelnost a zapamatovatelnost Originalita Vhodnost pro mezinárodní trhy

16 Právní ochrana značky Ochranná známka ®
Zákon o ochranných známkách č. 137/1995 Úřad průmyslového vlastnictví České sdružení pro značkové výrobky Světově proslulé známky

17 Životní cyklus výrobku
Zavádění Růst Zralost Pokles obrat zisk Čas

18 Produkty mají omezený život
Prodej prochází různými etapami, různé problémy Mění se úroveň zisku Potřeba přizpůsobit dílčí strategie

19 Etapa zavádění: Pomalý nástup a postupné překonávání výrobních a obchodních problémů Technické problémy Vysoké ceny vstupů Nedostatečná komerční komunikace Problémy s distribucí Neochota zákazníků měnit kupní chování a spotřební zvyklosti

20 4 přístupy v etapě zavádění:
Intenzivní marketing = vysoké ceny + vysoké náklady na komunikaci Výběrové proniknutí = vysoké ceny, nízké náklady na komunikaci Široké proniknutí = nižší ceny + vysoké náklady na komunikaci Pasivní marketing = nízké ceny + nízké náklady na komunikaci

21 Etapa růstu „Vysoká úmrtnost“
Růst prodeje vlivem opakovaných nákupů inovátorů a brzkých přejímatelů Růst konkurence Nové varianty výrobku Nové distribuční místa a cesty Zlepšování kvality výrobku, zvyšování sériovosti, intenzivnější komunikace, snižování cen

22 Etapa zralosti Nejdelší etapa Známí konkurenti Zřetelné segmenty
Ověřené varianty výrobků Které varianty výrobku jsou nejúčelnější pro udržení či zvýšení TP? Stabilní výdaje na komunikaci

23 Etapa ústupu Výrazný pokles prodeje
Rozhodnutí o tom, zda podnik zůstane či přestane vyrábět Racionalizace sortimentu a provedení, distribučních míst Změna cenové politiky Velmi nízká úroveň komunikace

24 Životní cyklus lze vztáhnout na:
Výrobkovou třídu (cereální výrobky) Výrobkovou formu (musli) Konkrétní provedení výrobku Značku ale i Firmu, trh, odvětví či obor, generickou technologii

25 Sortimentní politika Sortiment :
Šíře sortimentu = počet výrobkových řad Délka sortimentu = počet výrobků v řadě Hloubka sortimentu = počet provedení výrobků v řadě Analýza sortimentu: Zisk, obrat, TP, pozice v ŽC, náročnost na zdroje, funkce v sortimentu

26 Zavádění nových výrobků na trh
Etapy vývoje a zavádění nového výrobku Sběr, tvorba námětů Potřeby a přání zákazníků,V§V,zaměstnanci, konkurence, distributoři, dodavatelé, literatura, veletrhy, kreativní techniky (brainstorming, morfologie,...), patenty a licence Třídění a hodnocení námětů Kritéria hodnocení: firma, zákazníci, konkurence, distributoři

27 Tvorba a testování koncepce
Unique selling proposition (USP) Cílová skupiny, hlavní užitek, čas a doba spotřeby, konkurenční výrobky, cenová úroveň, výrobek musí přinášet určitý benefit, zdroj odlišnosti Testování koncepce u cílové skupiny: Jsou výhody jasné? Řeší problém, uspokojuje potřebu? Odlišuje se od ostatních ( konkurenčních) výrobků? Odpovídá cena spotřební hodnotě? Ochota koupit si výrobek? Jak dlouho bude výrobek používat a jak často? Vývoj výrobku (laboratoř, poloprovoz,..) nástroje M-M testování + informace pro odhad poptávky a nákladové analýzy

28 Zavedení na trh a kontrola Součást: Marketingový plán nového výrobku
Cílová skupina (segment) Cíl : prodej, zisk, (ztráta) Nástroje M-M: balení, cena, podpora prodeje, komunikace Rozpočet Dlouhodobý prodej, modifikace M-M v čase


Stáhnout ppt "Výrobek a výrobková politika"

Podobné prezentace


Reklamy Google