Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivizující prvky při výuce F na ZŠ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivizující prvky při výuce F na ZŠ"— Transkript prezentace:

1 Aktivizující prvky při výuce F na ZŠ
Jiří Tesař

2 Motivační prvky Spojení školy se životem (praxí) =
aktualizace obsahu učiva (časová x místní): výsledky sportovních přenosů a místních utkání, dění v obci, městě, v okolí školy (doprava), událost ve včerejších televizních novinách, aktuální oblečení podle módy a počasí, zajímavé stavby, ….

3 Další aktivizující prvky
Rozvoj intelektuálních schopností: přiměřenost učiva k věku a schopnostem žáků, důslednost v kontrole zadaných úkolů, zajímavé náměty aplikace učiva. Užití výpočetní (audiovizuální techniky): modelování jevů – změna parametrů, simulace (applety), vyhledávání na internetu ...

4 Aktivizace a struktura hodiny
Dialog, diferencovaný přístup, pracovní listy, nonverbální úlohy, frontální experiment, domácí experiment, projektové vyučování, skupinové vyučování, problém. vyučování, program. vyučování, laboratorní práce, exkurze.

5 Dialog heuristický, kontrolní, závěrečný,
vždy je na rozdíl od monologu aktivizující!!! vyžaduje pozornost a soustředění, musí být veden s určitým záměrem. (teoretický rozbor – viz přednáška v ZS).

6 Diferencovaný přístup k žákům
naplňuje individuální přiměřenost nároků na žáka a tím i jeho aktivitu, při skupinové práci, při řešení úloh, při frontálním experimentu, při laboratorní práci, při počítačovém modelování,…

7 Domácí experiment spojení školy s rodinou,
často se zapojuje celá rodina, rodiče jsou informováni o výuce fyziky, pouze z věcí běžně doma dostupných (kuchyně…), poznamenat si výsledky do sešitu, někdy je dobré přinést ukázat do školy.

8 Skupinové vyučování Práce v týmu – koordinace činnosti,
projeví se vůdčí osobnosti nebo neochota spolupracovat, uplatní se i méně nadaní žáci, většinou řeší problémovou úlohu nebo frontální experiment, skupiny po 2-4 žácích (možno 2 lavice dohromady – otočit se) můžeme zadávat různě obtížné úkoly podle složení skupin.

9 Laboratorní práce RVP je nepředpisuje - je to škoda!!!
kvantitativní ověření teorie, ověření porozumění a praktické dovednosti, spojení teorie s praxí, získávání návyků – kontrola aparatury, bezpečnost práce, pořádku na pracovišti, vztah k měřicím přístrojům, zápis naměřených hodnot,… nezapomenout na přípravu a vyhodnocení.

10 Exkurze tématické (zaměřené na konkrétní jev)
komplexní (zahrnují širokou problematiku) organizace – bezpečnost, doprovod,… délka trvání – pro ZŠ max. 60 minut nezapomenout závěrečné shrnutí, vyhodnocení,…nesmí vyjít „na prázdno“ výroba, doprava, výzkumný ústav, podniková laboratoř, do přírody, výstavy, muzea, staveniště, autoopravna,….

11 Problémové vyučování Problém: má teoretickou nebo praktickou povahu,
vyžaduje nový neznámý způsob řešení (pro žáka) problémová situace – problém není vymezen, analýza problémové situace è formulace problému è řešení problémové situace

12 Problémové vyučování navození problémové situace,
analýza problémové situace, formulace problému (=stěžejní část), hypotézy řešení (=návrhy, nápady,…), určení dílčích problémů, postupné řešení dílčích problémů, integrace dílčích výsledků, formulace komplexního řešení.

13 Problémové vyučování Problém můžeme řešit: individuálně, ve skupinách,
frontálně. Problém může mít charakter: kvalitativní, kvantitativní, kombinovaný.

14 Problémové vyučování Ukázka: Kašpar, E. a kol.: Problémové úlohy
str. 227/67, 69, 70, 71, 72, 78 str. 230/88, 91


Stáhnout ppt "Aktivizující prvky při výuce F na ZŠ"

Podobné prezentace


Reklamy Google