Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby“ Váš pomocník a průvodce na cestě k získání národní ekoznačky „Ekologicky šetrný výrobek / služba“ a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby“ Váš pomocník a průvodce na cestě k získání národní ekoznačky „Ekologicky šetrný výrobek / služba“ a."— Transkript prezentace:

1 „Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby“ Váš pomocník a průvodce na cestě k získání národní ekoznačky „Ekologicky šetrný výrobek / služba“ a nebo ekoznačky EU „Květina“ Petr Saifríd listopad 2007

2 Ekoznačky - česká a EU

3 Národní program, mezinárodní souvislosti
Národní program, garantovaný Ministerstvem životního prostředí Usnesení vlády ČR z 1993, 2000,2007 ČSN ISO 14024, stanovující zásady Nařízení Evropské komise z let 1992 a 2000, požadavky harmonizace Od roku 2004 právo Agentury udílet ekoznačku EU, intenzivní spolupráce Global Ecolabelling Network, síť významných programů ekoznačení

4 Národní program, aktuální stav a výsledky
Požadavky a kritéria pro hodnocení výrobků a služeb jsou stanoveny pro 53 skupin (kategorií) produktů 198 licencí reprezentujících více než 350 označených výrobků, resp. služeb na našem trhu 89 firem, používajících ekoznačku ale program je živý, toto je aktuální stav, licence i firmy přibývají i ubývají

5 Nárůsty souhrnně

6 Program ekoznačení EU Požadavky a kritéria pro hodnocení výrobků a služeb jsou stanoveny pro 25 skupin kategorií produktů Více než 473 licencí označených produktů na trhu EU Nejvíce v Itálii (144), Francii (82), Dánsku (60), Německu (29), Rakousku (25) atd., v ČR je v současné době uděleno 7 certifikátů sedmi společnostem Mostly mentioned idea and answers to these questions.

7 Proč ekoznačku ? - Ekoznačka přináší spotřebiteli jasnou, garantovanou a srozumitelnou informaci o vlivu produktu, ať už výrobku nebo služby, na jeho zdraví a životní prostředí - Většina obyvatel preferuje nepoškozené životní prostředí, zhruba 50 % ví co ekoznačka znamená a podle průzkumů spotřebitelského chování říká, že upřednostňuje nákup označených výrobků - Nejúspěšnější programy jsou sice podle počtu označených produktů v zahraničí, Německu, Severských státech, Itálii, atd. Ale ČR opravdu nijak nezaostává, a najdou-li se noví zájemci o ekoznačku v nových kategoriích, bude to představovat nejen další výrazné zviditelnění ekoznačky na trhu, ale pomoc při ovlivňování chování spotřebitelů.

8 Proč ještě ? Vyzýváme firmy: - Zlepšete svůj marketing
- Vyplňte mezeru na trhu - Zlepšete svoji image Získejte nové klienty Využijte možnosti ES a odpovědných orgánů pro ekoznačení v jednotlivých členských státech

9 Kritéria pro mýdla, šampony a vlasové kondicionéry
Pro každé ekologické kritérium jsou uváděny zvláštní požadavky na po- suzování a ověřování, pro které je potřeba uvést následující údaje: - Úplné složení výrobku (technický popis obsahu výrobku), včetně známých znečišťujících látek. V popisu musí být uvedena specifikace množství, číslo CAS a název podle INCI. - Upřesnit funkci každé samostatné složky výrobku s uvedením účelu pro který se složka přidává - Materiálový bezpečnostní list / list údajů o výrobku se jmény dodavatelů všech složek A kritéria: Toxicita pro vodní organismy Výrobky škodlivé pro životní prostředí – výrobek nesmí splňovat podmínky klasifikace pro žádnou z R-vět, tzn. vysoce toxický, toxický či škodlivý pro vodní organismy, nebo může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

10 Kritéria pro mýdla, šampony a vlasové kondicionéry
Aerobní a anaerobní biologická rozložitelnost Vonné látky Barviva a barvicí činidla Biocidy Složky nebezpečné pro životní prostředí - žádná látka ve složení nesmí být klasifikovaná jako karcinogenní, mutagenní, nebo toxická pro reprodukci - v kritériích jsou výslovně vyloučené a výslovně omezené složky Obaly a obalová úprava – poměr hmotnost / obsah, materiál, označování, dávkování Vhodnost k použití Ve směrnicích stanovujících ekologická kritéria je definována funkční jednotka jako 1 g „aktivního obsahu (AC)“. Jednotka je potom užívána u jednotlivých kritérií vždy v nějakém vztahu k ke stanoveným limitům. Aktivní obsah se definuje jako hmotnost organických složek ve výrobku a vypočítá se na základě úplného složení výrobku.

11 Poplatky za získání ekoznačky
V rámci obou programů ekoznačení, národním i EU je zaveden systém slev pro mikro, malé a střední podniky, podniky, které jsou již držiteli jiné ekoznačky, nebo mají zavedený systém environmentálního řízení EMAS, čistší produkci, resp. certifikaci EMS podle ISO Informaci o výši registračních, resp. ročních poplatků a možnosti uplatnění slev získáte v Agentuře.

12 Postup - Obraťte se na Agenturu pro ekologicky šetrné výrobky
- Vyžádejte si směrnici, zjistěte, zda jste schopni splnit kritéria - Vyplňte přihlášku, zaplaťte přihlašovací poplatek - Doložte splnění kritérií - Podepište licenční smlouvu

13 Kontakt na Agenturu Mgr. Adéla Petrová Petr Saifríd
CENIA, česká informační agentura životního prostředí Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby Litevská 8/1174, Praha 10 Tel: ,


Stáhnout ppt "„Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby“ Váš pomocník a průvodce na cestě k získání národní ekoznačky „Ekologicky šetrný výrobek / služba“ a."

Podobné prezentace


Reklamy Google