Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorské právo a Open Access

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorské právo a Open Access"— Transkript prezentace:

1 Autorské právo a Open Access
Mgr. Michal Beluský INOVACENTRUM ČVUT právní služby

2 Dílo dle Autorského zákona (§ 2) Definice:
ZÁKLADNÍ POJMY Dílo dle Autorského zákona (§ 2) Definice: literární nebo jine dílo umělecké nebo vědecké výsledek tvůrčí činnosti jedinečnost resp. pravá originalita původnost u počítačového programu, databáze, fotografie vyjádřeno v objektivně (smysly) vnímatelné podobě

3 Dílo dle Autorského zákona (§ 2) Negativní definice:
ZÁKLADNÍ POJMY Dílo dle Autorského zákona (§ 2) Negativní definice: „…zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě.“ úřední dílo (právní předpisy, rozhodnutí st. orgánů, atd.) státní symboly (z.č. 352/2001 Sb.)

4 člověk (fyzická osoba) ANO škola, firmy (právnická osoba) NE (nikdy!)
ZÁKLADNÍ POJMY Autor (§ 5) člověk (fyzická osoba) ANO škola, firmy (právnická osoba) NE (nikdy!) Má se zato že: „autorem díla je osoba, jejíž pravé jméno je obvyklým způsobem uvedeno na díle nebo je u díla uvedeno v rejstříku předmětů ochrany vedeném příslušným kolektivním správcem, není‐li prokázán opak“

5 Autorská práva majetková (§ 12), tj. „copyright“
ZÁKLADNÍ POJMY Autorská práva majetková (§ 12), tj. „copyright“ právo dílo užít (70 let po smrti), tj. zejména právo na rozmnožování díla (§ 13), právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 14), právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 15), právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 16), právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 17), právo na sdělování díla veřejnosti (§ 18).

6 Autorská práva osobnostní (§ 11), tj. „moral rights“
ZÁKLADNÍ POJMY Autorská práva osobnostní (§ 11), tj. „moral rights“ právo rozhodnout o zveřejnění právo osobovat si autorství právo na zachování integrity díla až na výjimky v odst. 5 smrtí zanikají

7 ZÁKLADNÍ POJMY Licence (§ § 2389 OZ) tj. transfer of rights / copyright transfer agreement Licenční smlouvou poskytuje poskytovatel(1) nabyvateli(2) oprávnění(3) k výkonu práva duševního vlastnictví(4) (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu. Pozor na spoluautory (§ 8/4), licenci musí odsouhlasit všichni výhradní (písemná forma) / nevýhradní

8 Problematika rozhodného práva
ZÁKLADNÍ POJMY Problematika rozhodného práva licenční smlouva je soukromoprávní smlouva tj. může být podřízena cizímu právu může být určena příslušnost cizího soudu / rozhodce autorské právo je však relativně harmonizované co není harmonizované je….

9 ZÁKLADNÍ POJMY Zaměstnanecké dílo (§ 59) často jako „work for hire“ nebo „employee work“ Není‐li sjednáno jinak, zaměstnavatel vykonává(1) svým jménem a na svůj účet(2) autorova majetková práva k dílu(3), které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního(4)…vztahu…

10 ZÁKLADNÍ POJMY Zaměstnanecké dílo (§ 59) často jako „work for hire“ nebo „employee work“ Autorova osobnostní práva k zaměstnaneckému dílu zůstávají nedotčena. Vykonává‐li zaměstnavatel majetková práva k zaměstnaneckému dílu, má se za to, že autor svolil ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem, ledaže je sjednáno jinak.

11 ZÁKLADNÍ POJMY Zaměstnanecké dílo (§ 59) často jako „work for hire“ nebo „employee work“ právo na přiměřenou dodatečnou odměnu možnost dohodnout odlišně od zákona (neplatí u počítačových programů)

12 LICENCE LIBRE A GRATIS Open Access Libre Poskytnutí neodvolatelné, světové bezplatné licence ke svému dílu (článku, knize) pro každého s možností dílo užívat, kopírovat, rozmnožovat, upravovat na jakémkoliv mediu, pro jakýkoliv odpovědný způsob za předpokladu správného uvedení původního autora. „free as in speech“

13 LICENCE LIBRE A GRATIS Open Access Gratis Dílo je zdarma k dispozici k užití v rámci fair use nebo-li volného užití. „free as in beer“

14 CREATIVE COMMONS ZDROJ:

15


Stáhnout ppt "Autorské právo a Open Access"

Podobné prezentace


Reklamy Google