Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 CSPPT_V1.0_KROKLegislativní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 CSPPT_V1.0_KROKLegislativní."— Transkript prezentace:

1 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 CSPPT_V1.0_KROKLegislativní prostředí MZ 8.2.1 Legislativní prostředí maturitní zkoušky 070409

2 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a připravovaným prováděcím právním předpisem - vyhláškou Dále například: zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Upraveno:

3 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Realizační model Zakotven v novele školského zákona (č. 242/2008 Sb.) Náběhová fáze v letech 2010, 2011 Společná a profilová část Dvě úrovně obtížnosti: základní a vyšší Povinné a nepovinné zkoušky Jednotlivá zkouška

4 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Náběhová fáze pro školní roky 2009/10 a 2010/11 Povinné zkoušky (Z/V): ČJL a MA, nebo ČJL a CJ Nepovinné zkoušky: –český jazyk a literatura (V), –cizí jazyk: anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk (Z/V), –matematika (Z/V), –občanský a společenskovědní základ (V), –biologie, –fyzika, –chemie, –dějepis, –zeměpis, –dějiny umění.

5 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 2012 a dále… Povinné zkoušky (Z/V): 1.Český jazyk a literatura 2.Cizí jazyk (anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk ) 3.Volitelný předmět – matematika, občanský a společenskovědní základ, informatika Nepovinné zkoušky: povinné zkušební předměty s výjimkou ČJL (Z/V), biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění

6 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizích jazyků Sestávají se ze 3 dílčích zkoušek: didaktický test, písemná práce, ústní zkouška u zkoušky z cizích jazyků je součástí didaktického testu poslechový subtest ověřují všechny složky jazykových dovedností

7 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 3.POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA S P O L E Č N Á Č Á S T M A T U R I T N Í Z K O U Š K Y P R O F I L O V Á Č Á S T M A T U R I T N Í Z K O U Š K Y 1.–3. NEPOVINNÁ ZKOUŠKA ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI: základní vyšší ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI: základní vyšší ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI: základní vyšší S P O L E Č N Á Č Á S T M A T U R I T N Í Z K O U Š K Y P R O F I L O V Á Č Á S T M A T U R I T N Í Z K O U Š K Y 1.–3. NEPOVINNÁ ZKOUŠKA 2. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI: základní vyšší ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI: základní vyšší PŘEDMĚTY: stanoví ředitel školy PŘEDMĚTY: stanoví ředitel školy PŘEDMĚTY: stanoví ředitel školy 3. POVINNÁ ZKOUŠKA (S VOLBOU) 2. POVINNÁ ZKOUŠKA (S VOLBOU) CIZÍ JAZYK (komplexní zkouška) MATEMATIKA CIZÍ JAZYK (komplexní zkouška) MATEMATIKA OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD INFORMATIKA, MODEL NOVÉ MATURITY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (komplexní zkouška) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (komplexní zkouška) ROK2012 ROK2010 Ředitel školy rozhodne,zda se profilová část MZ bude skládat ze2 či3povinných zkoušek 1. POVINNÁ ZKOUŠKA (BEZ VOLBY) 1. POVINNÁ ZKOUŠKA (BEZ VOLBY) 2. POVINNÁ ZKOUŠKA (BEZ VOLBY) MATEMATIKA(Z/V),FYZIKA,CHEMIE,BIOLOGIE, DĚJEPIS,ZEMĚPIS,OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD(V),CIZÍ JAZYK(Z/V), DĚJINY UMĚNÍ, ČJL NEPOVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA 3.POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA 2. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA PŘEDMĚTY: stanoví ředitel školy PŘEDMĚTY: stanoví ředitel školy NEPOVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA PŘEDMĚTY: stanoví ředitel školy Ředitel školy rozhodne,zda se profilová část MZ bude skládat ze2 či3povinných zkoušek MATEMATIKA(Z/V),FYZIKA,CHEMIE,BIOLOGIE, DĚJEPIS,ZEMĚPIS,OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD(V),CIZÍ JAZYK(Z/V), INFORMATIKA(Z/V),DĚJINY UMĚNÍ

8 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Jednotlivá zkouška Upravena v § 113 školského zákona (realizace se předpokládá nejdříve od školního roku 2010/11) Lze ji konat v rámci dalšího vzdělávání Podmínky pro uchazeče: –má ukončené alespoň základní vzdělání –není žákem školy Může být zpoplatněna

9 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Opravné zkoušky žák má možnost konat až 2 opravné zkoušky z každého zkušebního předmětu (žák si může zvolit jinou úroveň obtížnosti) opravné zkoušky se konají pouze v případě povinných zkoušek nepovinné zkoušky se neopakují (žák má ovšem možnost konat tzv. jednotlivou zkoušku) opravné zkoušky je možné konat v období do 5 let od ukončení vzdělávání

10 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Základní termíny PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Jarní zkušební období: Termín podání přihlášky žákem: 15. listopadu Termín podání přihlášek za školu: 30. listopadu Podzimní zkušební období: Termín podání přihlášky žákem: 25. června Termín podání přihlášek za školu: 30. června

11 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Základní termíny Konání SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ Didaktické testy a písemné práce termín: od 1. 4. do 20. 4. (7 pracovních dní) Konkrétní termín stanoví MŠMT do 31. 3. předcházejícího školního roku. Ústní zkoušky termín: třetí týden května až druhý týden června (společně s ústními profilovými zkouškami) Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel nejpozději jeden měsíc před jejich konáním.

12 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Zkouška z českého jazyka a literatury didaktický test – 60 minut (Z), nebo 90 minut (V); jednotné zadání písemná práce – 25+60 min. (Z), nebo 25+90 min. (V); výběr z nabídky 10 zadání ústní zkouška – 20 min. příprava + 15 min., losuje se pracovní list (k seznamu literárních děl)

13 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Zkouška z cizího jazyka didaktický test má 2 části (poslechový subtest a gramatiku) – 30+60 min. (Z), nebo 40+60 min. (V); jednotné zadání písemná práce – 60 min. (Z), nebo 90 min. (V); jednotné zadání ústní zkouška – 20 min příprava + 15 minut; losuje se z pracovních listů (unikátní kombinace třech úloh + jedna profilově orientovaná úloha, kterou vytvoří škola)

14 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Celkové hodnocení

15 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Hodnocení písemných zkoušek SČ MZ DIDAKTICKÝ TEST uzavřené úlohy hodnoceny automatickým systémem otevřené úlohy hodnoceny dvěma hodnotiteli CZVV (ratery) PÍSEMNÁ PRÁCE každou práci hodnotí přímo na škole 2 hodnotitelé hodnotitele jmenuje ředitel školy hodnotitel musí být vyškolen a certifikován

16 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Hodnocení ústních zkoušek SČ MZ ÚSTNÍ ZKOUŠKA probíhá před zkušební maturitní komisí členem komise je zkoušející hodnotitel a přísedící hodnotitel hodnotitele jmenuje ředitel školy hodnotitel musí být vyškolen a certifikován hodnotitelé připravují podklady, komise poté rozhoduje hlasováním

17 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Personální zajištění realizace MZ ŠKOLNÍ MATURITNÍ KOMISAŘ řídí průběh písemných zkoušek ve škole je proškolen a pro výkon funkce certifikován CZVV funkci vykonává na jiné škole, než na které učí (v případě opravných a náhradní zkoušek nikoli) do funkce jmenován CZVV na návrh ředitele školy

18 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Personální zajištění realizace MZ ZADAVATEL řídí administraci zkoušek v učebně jde o učitele příslušné školy, který je pro výkon funkce vyškolen a certifikován CZVV jmenován ředitelem školy administruje zkoušky z předmětů, na které nemá aprobaci a které neučí

19 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Personální zajištění realizace MZ HODNOTITEL PÍSEMNÉ PRÁCE jde o učitele (obvykle) příslušné školy, který je pro výkon funkce vyškolen a certifikován CZVV odborně kvalifikovaný učitel pro příslušný předmět (podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění) jmenován ředitelem školy každá práce hodnocena 2 hodnotiteli dle metodiky

20 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Odměňování pedagogických pracovníků Předsedovi zkušební maturitní komise náleží odměna ve výši 130 Kč za hodinu výkonu činnosti předsedy. Komisaři náleží odměna ve výši 130 Kč za hodinu výkonu činnosti komisaře. Hodnotiteli náleží odměna ve výši 100 Kč za jednu opravenou písemnou práci.


Stáhnout ppt "Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 CSPPT_V1.0_KROKLegislativní."

Podobné prezentace


Reklamy Google