Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativní prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativní prostředí"— Transkript prezentace:

1 Legislativní prostředí
maturitní zkoušky 070409 Legislativní prostředí MZ 8.2.1 CSPPT_V1.0_KROK

2 Upraveno: Zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a připravovaným prováděcím právním předpisem - vyhláškou Dále například: zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

3 Realizační model Zakotven v novele školského zákona (č. 242/2008 Sb.)
Náběhová fáze v letech 2010, 2011 Společná a profilová část Dvě úrovně obtížnosti: základní a vyšší Povinné a nepovinné zkoušky Jednotlivá zkouška

4 Náběhová fáze pro školní roky 2009/10 a 2010/11
Povinné zkoušky (Z/V): ČJL a MA, nebo ČJL a CJ Nepovinné zkoušky: český jazyk a literatura (V), cizí jazyk: anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk (Z/V), matematika (Z/V), občanský a společenskovědní základ (V), biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění.

5 2012 a dále… Povinné zkoušky (Z/V): Český jazyk a literatura
Cizí jazyk (anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk ) Volitelný předmět – matematika, občanský a společenskovědní základ, informatika Nepovinné zkoušky: povinné zkušební předměty s výjimkou ČJL (Z/V), biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění

6 Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizích jazyků
Sestávají se ze 3 dílčích zkoušek: didaktický test, písemná práce, ústní zkouška u zkoušky z cizích jazyků je součástí didaktického testu poslechový subtest ověřují všechny složky jazykových dovedností

7 MODEL NOVÉ MATURITY ROK 2012 2010 3 1 – 2 . POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA
S P O L E Č N Á T M A U R I Í Z K Š Y F V 1 NEPOVINNÁ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI : základní vyšší 2 PŘEDMĚTY stanoví ředitel školy ( S VOLBOU ) CIZÍ JAZYK komplexní zkouška MATEMATIKA OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD INFORMATIKA , MODEL NOVÉ MATURITY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROK 2012 2010 Ředitel školy rozhodne zda se profilová část MZ bude skládat ze či povinných zkoušek BEZ VOLBY / FYZIKA CHEMIE BIOLOGIE DĚJEPIS ZEMĚPIS OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD DĚJINY UMĚNÍ, ČJL DĚJINY UMĚNÍ

8 Jednotlivá zkouška Lze ji konat v rámci dalšího vzdělávání
Upravena v § 113 školského zákona (realizace se předpokládá nejdříve od školního roku 2010/11) Lze ji konat v rámci dalšího vzdělávání Podmínky pro uchazeče: má ukončené alespoň základní vzdělání není žákem školy Může být zpoplatněna

9 Opravné zkoušky žák má možnost konat až 2 opravné zkoušky z každého zkušebního předmětu (žák si může zvolit jinou úroveň obtížnosti) opravné zkoušky se konají pouze v případě povinných zkoušek nepovinné zkoušky se neopakují (žák má ovšem možnost konat tzv. jednotlivou zkoušku) opravné zkoušky je možné konat v období do 5 let od ukončení vzdělávání

10 Základní termíny PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Jarní zkušební období:
Termín podání přihlášky žákem: listopadu Termín podání přihlášek za školu: listopadu Podzimní zkušební období: Termín podání přihlášky žákem: června Termín podání přihlášek za školu: června

11 Základní termíny Konání SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ
Didaktické testy a písemné práce termín: od do (7 pracovních dní) Konkrétní termín stanoví MŠMT do předcházejícího školního roku. Ústní zkoušky termín: třetí týden května až druhý týden června (společně s ústními profilovými zkouškami) Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel nejpozději jeden měsíc před jejich konáním.

12 Zkouška z českého jazyka a literatury
didaktický test – 60 minut (Z), nebo 90 minut (V); jednotné zadání písemná práce – min. (Z), nebo min. (V); výběr z nabídky 10 zadání ústní zkouška – 20 min. příprava + 15 min., losuje se pracovní list (k seznamu literárních děl)

13 Zkouška z cizího jazyka
didaktický test má 2 části (poslechový subtest a gramatiku) – min. (Z), nebo min. (V); jednotné zadání písemná práce – 60 min. (Z), nebo 90 min. (V); jednotné zadání ústní zkouška – 20 min příprava + 15 minut; losuje se z pracovních listů (unikátní kombinace třech úloh + jedna profilově orientovaná úloha, kterou vytvoří škola)

14 Celkové hodnocení Český jazyk a literatura Cizí jazyk

15 Hodnocení písemných zkoušek SČ MZ
DIDAKTICKÝ TEST uzavřené úlohy hodnoceny automatickým systémem otevřené úlohy hodnoceny dvěma hodnotiteli CZVV (ratery) PÍSEMNÁ PRÁCE každou práci hodnotí přímo na škole 2 hodnotitelé hodnotitele jmenuje ředitel školy hodnotitel musí být vyškolen a certifikován

16 Hodnocení ústních zkoušek SČ MZ
ÚSTNÍ ZKOUŠKA probíhá před zkušební maturitní komisí členem komise je zkoušející hodnotitel a přísedící hodnotitel hodnotitele jmenuje ředitel školy hodnotitel musí být vyškolen a certifikován hodnotitelé připravují podklady, komise poté rozhoduje hlasováním

17 Personální zajištění realizace MZ
ŠKOLNÍ MATURITNÍ KOMISAŘ řídí průběh písemných zkoušek ve škole je proškolen a pro výkon funkce certifikován CZVV funkci vykonává na jiné škole, než na které učí (v případě opravných a náhradní zkoušek nikoli) do funkce jmenován CZVV na návrh ředitele školy

18 Personální zajištění realizace MZ
ZADAVATEL řídí administraci zkoušek v učebně jde o učitele příslušné školy, který je pro výkon funkce vyškolen a certifikován CZVV jmenován ředitelem školy administruje zkoušky z předmětů, na které nemá aprobaci a které neučí

19 Personální zajištění realizace MZ
HODNOTITEL PÍSEMNÉ PRÁCE jde o učitele (obvykle) příslušné školy, který je pro výkon funkce vyškolen a certifikován CZVV odborně kvalifikovaný učitel pro příslušný předmět (podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění) jmenován ředitelem školy každá práce hodnocena 2 hodnotiteli dle metodiky

20 Odměňování pedagogických pracovníků
Předsedovi zkušební maturitní komise náleží odměna ve výši 130 Kč za hodinu výkonu činnosti předsedy. Komisaři náleží odměna ve výši 130 Kč za hodinu výkonu činnosti komisaře. Hodnotiteli náleží odměna ve výši 100 Kč za jednu opravenou písemnou práci.


Stáhnout ppt "Legislativní prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google