Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do problematiky vývoje informačních systémů Vývoj informačních systémů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do problematiky vývoje informačních systémů Vývoj informačních systémů."— Transkript prezentace:

1 Úvod do problematiky vývoje informačních systémů Vývoj informačních systémů

2 Management Klasický management - slouží k udržování a rozvíjení zavedených systémů, které jsou prostředkem pro nepřetržitou, kontinuální a opakující se tvorbu požadovaných výstupů. Projektový management - slouží k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově a zdrojově limitovaných procesů, které vedou k dosažení předem stanovených cílů.

3 Projekt a jeho realizace Projekt znamená plánování a řízení rozsáhlých operací vedoucích ke konkrétnímu cíli, se stanovenými termíny zahájení a ukončení, s omezenými zdroji a náklady. Není to periodicky se opakující rutinní činnost, ale jedinečná, systémová činnost s nejistotou a rizikem. Plánování je popis nikoli toho, co se stane, ale toho, co chceme, aby se stalo. Řízení realizace je proces, kterým chceme dosáhnout toho, aby se plánované události skutečně staly a aby nedocházelo k neplánovaným

4 Proces plánování projektu stanovení cílů a definování strategie vedoucí k jejímu dosažení zpracování strukturované dekompozice činností projektu vytvoření projektové organizační struktury a sestavení projektových týmů zpracování implementačních plánů projektu, tj. časových plánů, plánů nákladů, alokace zdrojů specifikace nástrojů a technik pro řízení projektu identifikace možných omezení, rizikových oblastí a návrh způsobů eliminace těchto vlivů

5 Řízení realizace projektu zahrnuje: realizace implementačních plánů projektu a koordinace subjektů podílejících se na jeho realizaci identifikace a analýza aktuálních dat řízení, kontrola a průběžné vyhodnocování, analýza a korekce průběhu projektu -kontrola stanovených cílů, termínů a čerpání zdrojů a nákladů řešení konfliktních a nestandardních situací technická a administrativní podpora projektu změnová řízení koordinace postupné integrace sytému vyhodnocení dílčích etap projektu a návrh úprav

6 Pohled týmu programátorů Existují dva přístupy, jak z pohledu programátorského týmu realizovat vícevrstvou architekturu: –vertikální –horizontální

7 Vertikální přístup Vertikální přístup znamená, že každý samostatný vývojář nebo i skupina vývojářů se stará o vše, od generování značkovacího jazyka až po interakci s databází atd. Výhodou je, že není nutná komunikace s dalšími skupinami specialistů. Tento přístup má hodně společného s metodikami extrémního programování a je charakteristický společným vlastnictvím kódu. Nevýhodné je, že můžete vytvářet špatná nebo neefektivní řešení ve vrstvách, kde vývojáři nemají tak velké zkušenosti.

8 Vertikální přístup: hierarchie Teď se budeme chvíli zabývat vertikálním přístupem, který je častější V projektovém týmu platí tato hierarchie: –manažer projektu –vedoucí projektové skupiny –členové týmu –dozor projektu –expertní tým

9 Manažer projektu zodpovídá za: řízení realizace implementačních plánů identifikace odchylek od plánů, včetně návrhů a realizace nápravných opatření poskytování informací o průběhu realizace projektu formulování a předkládání požadavků, která jsou nad rámec jeho pravomocí předvídání vzniku problémů a hledání vhodných způsobů jejich řešení

10 (pokrač.) vyřizování pracovních nároků a problémů členů týmu sledování a vyhodnocování vynaložených nákladů vzhledem k danému rozpočtu vytváření potřebných pracovních kontaktů na všech úrovních řízení

11 Metody chování a práce Asertivní chování - sebeprosazování otevřenou komunikací při zachování práv druhých. Synergický efekt - zesilující účinek projevující se např. v týmové práci. Brainstorming - skupinová metoda hledání alternativ. Tato metoda slouží ke generování námětů a alternativ řešení. Je založena na asociativní týmové práci. Každý říká nahlas své nápady, ostatní se jimi nechají inspirovat a produkují nápady další. Náměty se zapisují a na konci zpracují.

12 Pracovní porady Při vertikálním způsobu řízení mají pracovní porady zásadní význam. Mohou mít různý charakter i význam - pravidelné porady, porady zaměřené na kvalitu, koordinační porady, plánovací porady, informační porady apod.

13 Zásady pro efektivitu porad včas poskytnout všem pracovní materiály, které se budou projednávat znát předem čas zahájení a ukončení porady zahájit porady bezodkladně porada musí mít svého předsedajícího a zapisovatele zápis má obsahovat uložené úkoly jmenovitě a s termínem na závěr porady je třeba zrekapitulovat úkoly a termíny zápisy se musí distribuovat podle jasných pravidel (komu a do kdy) zvát na porady jenom ty pracovníky, kterých se daná problematika týká

14 Hodnotové motivace: individuální (spokojený život, rodina, domov) pracovní (sebezdokonalování, seberealizace) společenské (kontakt s lidmi, postavení) materiální (peníze, jídlo, zábava) hodnota volného času (život podle vlastních zálib)

15 Existují tři skupiny pracovníků: pracovníci orientovaní na úkol (motivovaní samotnou prací) pracovníci orientovaní na spolupráci (motivovaní přítomností a prací kolegů) pracovníci orientovaní na sebe (motivovaní vlastním úspěchem)

16 Zásady týmového programování chyby v programech se považují za nutné zlo programy jsou považovány za společné dílo týmu, nikdo nepovažuje program za vlastní dítě, které je třeba hájit při rozhodování je každý ochoten přijmout řešení optimální pro celý tým, i když to může znamenat dočasnou nevýhodu pro něho samého

17 Výhody menších týmů (2-8 členů) snazší dohoda norem kvality programů, jak mají být psány, testovány a předávány možnost se učit jeden od druhého snáze se realizuje neegoistické programování znají navzájem svou práci, není takový problém, když někdo odejde

18 Horizontální přístup V J2EE architektuře se dá rozdělit práce na projektu horizontálně na několik rolí v týmu. Některé příbuzné role samozřejmě mohou a obvykle i splývají. Toto dělení také není nijak závazné. Na větších projektech je ale výhodné, že každý má dané své jasné pole působnosti, tím že se stará pouze o svou vrstvu a práce probíhá více hladce a rychleji.

19 Možné dělení rolí (1) Webový designer - vytváří HTML/XHTML,CSS,JavaScript Vývojář prezentace - je zodpovědný za JSP stránky, XSLT styly, Velocity šablony nebo jiné webové šablony. V GUI aplikacích je to programátor Swing aplikací nebo jiných grafických knihoven. Programátor webové vrstvy - je zodpovědný za MVC framework (Action třídy frameworku, zpracování formulářů,...), JSP knihovny značek a další pomocné třídy webové vrstvy.

20 Možné dělení rolí (2) Programátor Bussiness objektů - je zodpovědný za implementaci business logiky. Měl by mít hluboké znalosti EJB a používat je pouze tam, kde je to nutné. Pokud si správně definují rozhraní, jak bude komunikovat webová a business vrstva můžou pracovat paralelně spolu s programátorem webové vrstvy.

21 Možné dělení rolí (3) Specialista na integrační vrstvu a přístup k databázím - zajišťuje konfiguraci a efektivní práci s ORM (Object Relational Mapping) produkty, jako je Hibernate, TopLink, JDO a další. Také může mít na starosti EJB CMP. Databázový specialista - spravuje databázi, píše PL/SQL skripta, triggery. Zajišťuje obecně, co nejlepší výkon databáze.

22 Děkuji za pozornost (a za trpělivost)


Stáhnout ppt "Úvod do problematiky vývoje informačních systémů Vývoj informačních systémů."

Podobné prezentace


Reklamy Google