Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Michal Lehnert 1.Charakteristika síly (S), S jako faktor sportovních výkonů. 2.Biologické základy S. 3.Členění silových schopností – druhy S. 4.Trénink.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Michal Lehnert 1.Charakteristika síly (S), S jako faktor sportovních výkonů. 2.Biologické základy S. 3.Členění silových schopností – druhy S. 4.Trénink."— Transkript prezentace:

1

2 Michal Lehnert

3 1.Charakteristika síly (S), S jako faktor sportovních výkonů. 2.Biologické základy S. 3.Členění silových schopností – druhy S. 4.Trénink S – úkoly, metodika (tréninková cvičení, metodotvorní činitelé, základní metody). 5.Specifika tréninku S u dětí. 6.Diagnostika S.

4 Pohybová schopnost překonávat, udržovat nebo brzdit odpor svalovou kontrakcí při dynamickém nebo statickém režimu svalové činnosti.

5 Síla (S) jako souhrn vnitřních předpokladů pro vyvinutí síly ve fyzikálním smyslu. Ve sportu chápat sílu (S) spíše jako komplex schopností bez ostrého ohraničení, ale částečně nezávislých a specifických, což je nezbytné zohlednit při tréninku.

6 Patří k rozhodujícím faktorům sportovních výkonů.Patří k rozhodujícím faktorům sportovních výkonů. Ovlivňuje úroveň dalších motorických schopností.Ovlivňuje úroveň dalších motorických schopností. Odlišné požadavky v odvětvích a disciplínách:Odlišné požadavky v odvětvích a disciplínách: překonání nemax. odporu co nejrychleji překonání nemax. odporu opakovaně překonání max. odporu jen podpůrný význam...

7 1.S je funkčně dána stažlivostí svalu a může se projevit formou -maximálního napětí -maximální rychlostí svalového stahu.

8 2.Hlavní determinanty silového projevu: a) příčný průřez svalu (agonistů), resp. poměr průřezu rychlých a pomalých vláken

9 2. Hlavní determinanty silového projevu (pokračování): b) nitrosvalová koordinace T ři mechanismy ovlivňující činnost (MJ) T ři mechanismy ovlivňující činnost motorických jednotek (MJ) nábor (aktivace) MJ = 1) nábor (aktivace) MJ = počet a typ aktivovaných MJ Tréninkem lze zapojování při pohybu výrazně změnit!

10 b) nitrosvalová koordinace (pokračování): rychlost střídavého zapojování MJ 2) rychlost střídavého zapojování MJ (frekvence podráždění) -u malých svalů je většina MJ zapojena již při 50% max. síly, proto je rychlost zapojování hlavním mechanismem dalšího zvyšování síly až k maximu synchronizace aktivovaných MJ 3) synchronizace aktivovaných MJ za normálních okolností pracují MJ asynchronně, avšak se zvyšujícími se požadavky na maximální sílu se počet MJ zapojovaných ve stejnou dobu zvyšuje

11 2. Hlavní determinanty silového projevu (pokračování): c) mezisvalová koordinace - c) mezisvalová koordinace - souhra svalů rozhodujících pro vykonání pohybu (dosažení S maxima ve stejném čase) a současně relaxace antagonistů d) energetických zdrojů a d) zásoby energetických zdrojů a jejich mobilizace (enzymatická aktivita) e) reflexní děje a elasticita e) reflexní děje a elasticita svalů a šlach f) aktivační úroveň CNS

12 Aktivace rychlých a pomalých vláken při činnosti: a)nízký odpor i rychlost pohybu – pomalá vlákna (SO) a) nízký odpor i rychlost pohybu – pomalá vlákna (SO) b) nízký odpor, vysoká rychlost pohybu – rychlá vlákna (FG), s rostoucí odporem i vlákna smíšená (FOG) a pomalá c)vysoký odpor (cca nad 90%) – všechny typy vláken Tréninkem počet aktivovaných vláken podílejících na Tréninkem počet aktivovaných vláken podílejících na zabezpečení pohybu vzrůstá! zabezpečení pohybu vzrůstá!

13 1. MAXIMÁLNÍ 2. RYCHLÁ a VÝBUŠNÁ 3. VYTRVALOSTNÍ

14 1. MAXIMÁLNÍ (MS) – schopnost vyvinout volní kontrakcí nejvyšší úroveň síly při dynamické nebo statické činnosti. posuzuje se maximální velikostí překonaného odporu nebo vyvolaného svalového napětí představuje základní silový potenciálpředstavuje základní silový potenciál úroveň MS ovlivňuje i další druhy Súroveň MS ovlivňuje i další druhy S

15 1. MAXIMÁLNÍ SÍLA rozvíjí se metodami využívajícími maximálních ažrozvíjí se metodami využívajícími maximálních až středních odporů RELATIVNÍ S = maximální S/tělesná hmotnostRELATIVNÍ S = maximální S/tělesná hmotnost

16 RYCHLÁ (RS) a VÝBUŠNÁ (VS) – schopnost překonávat nemaximální odpor s vysokou až maximální rychlostí (s maximálním zrychlením). 2. RYCHLÁ (RS) a VÝBUŠNÁ (VS) – schopnost překonávat nemaximální odpor s vysokou až maximální rychlostí (s maximálním zrychlením). rozvíjí se hlavně metodami využívajícími nemaximálních odporů překonávaných maximální rychlostí

17 2. RYCHLÁ a VÝBUŠNÁ SÍLA

18

19

20 A B Čas Síla 2. RYCHLÁ a VÝBUŠNÁ SÍLA

21 (VYS) – schopnost odolávat únavě při opakovaném (déletrvajícím) vyvíjení síly při statické nebo dynamické činnosti. 3. VYTRVALOSTNÍ (VYS) – schopnost odolávat únavě při opakovaném (déletrvajícím) vyvíjení síly při statické nebo dynamické činnosti. využívají se převážně cvičení s vysokou mírou specifičnosti, avšak se zvýšeným odporem podstatné je i působení na kardio-vaskulární aparát (doba trvání cvičení)

22 3. VYTRVALOSTNÍ rozvíjí se hlavně metodami využívajícími nemax. odporů překonávaných dlouhou dobu (obvykle nepřesahuje 50% maxima)

23 3. VYTRVALOSTNÍ rozvíjí se hlavně metodami využívajícími nemaximálních odporů překonávaných dlouhou dobu (obvykle nepřesahuje 50% maxima)

24 Velikost odporu, rychlost pohybu a trvání pohybu při klasifikaci silových schopností

25 1.Obecný 1.Obecný rozvoj S (všech druhů S, svalových skupin - agonistů a antagonistů, tonického a fázického svalstva…). 2.Speciální 2.Speciální rozvoj S (v souladu s požadavky daného sportu. 3.Prevence zranění 3.Prevence zranění (svalová rovnováha, elasticita, kompenzace specifického zatížení …).

26 Základním požadavkem tréninku sílyje vyvoláníZákladním požadavkem tréninku síly je vyvolání vysokého svalového napětí. K tomu se využívá: vysokého svalového napětí. K tomu se využívá: vnějších odporů břemen kinetické energie břemen nebo cvičence volního úsilí při působení proti pevným odporům… tréninkové jednotce jednoho druhu sílyV tréninkové jednotce se zaměřujeme na převážný rozvoj jednoho druhu síly, avšak může dojít k částečnému ovlivnění dalších druhů.

27 Důležité je vyjít ze znalosti typů svalové činnosti. Dva základní přístupy k členění svalové činnosti: A) a)překonávající b)udržující c)ustupující d)kombinovaná B) a) dynamická (délka svalu se mění) b) statická (izomerická - délka svalu se nemění)

28 Základní typy svalové činnosti Dynamická koncentrická Dynamická excentrická Statická

29 Základní tréninková cvičení (prostředky) stimulace S: 1.Cvičení s vnějším odporem, který je vyvolán: hmotností břemene (činka, partner…) odporem (spolu)cvičence odporem pružných předmětů odporem vnějšího prostředí speciálně konstruovanými posilovacími stroji.

30 Základní tréninková cvičení (pokračování): 2.Cvičení, ve kterých se překonává hmotnost vlastního těla (bez nebo s doplňkovou zátěží) 3.Elektrostimulace

31 „Metodotvorní činitelé“ 1.Velikost odporu 2.Počet opakování (resp. doba cvičení) 3.Interval zotavení mezi podněty 4.Struktura pohybu (čas-prostor, rychlost) Efektivní využívání tréninkových cvičení vyžaduje znalost a manipulaci s nimi!

32 Stanovení velikosti odporu: jako % maximální hmotnosti břemene, s níž lze provést pohyb jako opakovací maximum (OM) - vychází ze vztahu velikosti odporu a počtu opakování (např. 1OM = odpor, s kterým sportovec provede maximálně 1 opakování) kombinací hmotnosti břemene a výšky seskoku nebo pádu (při využití kinetické energie břemene) pomocí zvolených fyzikálních veličin na trenažérech.

33 Opakovací maximum ve vztahu k % maxima

34 Celkový počet opakování cviku benchpress v prvním a druhém měření u sledovaného souboru (n=20) – základní statistické charakteristiky UkazatelMinMaxModMeds OpkC1 6015,035,019,021,522,75,1 OpkC2 6013,030,023,0 23,14,5 OpkC1 806,016,010,0 10,83,2 OpkC2 804,017,012,0 12,13,6 x

35 Optimální stanovení hodnot metodotvorných činitelů je adaptací v oblastech předpokladem adaptací v oblastech: 1.nervosvalová koordinace 2.svalová hypertrofie 3.uvolňování energie (energetické zdroje, enzymy) 4.svalová elasticita. Pozn.: tréninkovým efektem může být transformace (krátko nebo dlouhodobá) jednoho typu vláken v druhý (nejčastěji IIB na II A).

36 Ad 2) Svalová hypertrofie

37 Ovlivňují vždy jen část silového spektra (specifická adaptace). Jejich kombinací lze vyvolávat funkční rozvoj síly. 1.Metody využívající maximálních odporů: a) metoda maximálních úsilí (těžkoatletická) b) metoda excentrických úsilí c) metoda izometrická

38 2.Metody využívající nemaximálních odporů překonávaných nemaximální rychlostí: a) metoda opakovaných úsilí (kulturistická) b) metoda izokinetická c) metoda intermediární d) metoda pyramidová e) metoda vytrvalostní d)metoda kruhového tréninku

39 Metoda izokinetická

40 Metoda kruhového tréninku Parametry zatížení:dle cíle KT (velikost odporu 30-80% 1OM) Tréninkový efekt:dle cíle KT, více svalových skupin

41 3.Metody využívající nemaximálních odporů překonávaných maximální rychlostí: a) metoda plyometrická b) metoda rychlostní (dynamických úsilí) c) metoda kontrastní

42 Přednostně posilovat svaly s tendencí k oslabení (s ohledem na jejich posturální funkci) - význam pro držení těla a posilování dalších svalůPřednostně posilovat svaly s tendencí k oslabení (s ohledem na jejich posturální funkci) - význam pro držení těla a posilování dalších svalů Paravertebrální sv. (hl. rotátory páteře), Extenzory páteře (hrudní úsek), Dolní fixátory lopatky (trapéz – střední a dolní část, rombické svaly, široký sv. zádový, přední sv. pilovitý, zadní část deltu),

43 Vnější rotátory ramenního kloubu (podhřebenový sv.), Velký sv. prsní – horní a střední část, Hluboké flexory krku, Břišní svaly, Hýžďové, Přední sv. holenní (tonem vliv na udržení klenby nožní).

44 svalstvo trupuNejdříve zpevnit svalstvo svalstvo trupu (kolem páteře, lopatek, hrudníku, pánve) – postup od centra k periférii. dynamická cvičení s vlastním tělemUpřednostňovat dynamická cvičení s vlastním tělem. (hlavně komplexní cviky), omezit náročná statická, tahová a tlaková cvičení. polohy a rozsahy cvičeníVolit vhodné polohy a rozsahy cvičení (např. opřená páteř, necvičit se zátěží v předklonu…). transferu.Rozvoj jednotlivých druhů síly – využívat transferu.

45 všestrannéSoučástí všestranné kondiční přípravy. zvyšovánípředcházeníCílem je nejen zvyšování síly, ale i předcházení dysbalancí dysbalancí. menší přizpůsobeníRespektovat menší přizpůsobení na silový trénink - neukončený vývoj kosterního aparátu (růstové chrupavky), nerovnoměrný rozvoj svalových skupin…

46 technikuZdůrazňovat techniku cvičení, dýchání, bezpečnost… sérii cca 12-15Efektivní: počet opakování v sérii cca 12-15, frekvence 2x/týden. zařízení uzpůsobenýchVyužívat jen zařízení uzpůsobených dětem a mládeži nebo vyhovující jejich parametrům. Pozor na zatěžování v době akcelerace růstu. poznatkový základUtvářet poznatkový základ o tréninku síly a vztah k tělu…

47 K ověření aktuální úrovně S, efektivity použitých metod a prostředků se používají: Terénní testyTerénní testy – vybraná silová cvičení, jednoduché dynamometry (S stisku ruky), přenosné plošiny (odrazová síla)…

48 Laboratorní testyLaboratorní testy – hlavně biomechanická měření dynamometrický profil - dynamometrie, výsledkem může být „dynamometrický profil“ (hodnotí se S všech důležitých svalových skupin, rychlost vyvinutí síly, rychlost pohybu…).

49 Hodnotí se: Hodnotí se: Maximální velikost překonaného odporu.Maximální velikost překonaného odporu. Maximální počet opakování s příslušným odporem.Maximální počet opakování s příslušným odporem. Překonaná vzdálenost nebo výška.Překonaná vzdálenost nebo výška. Další charakteristiky pomocí přístrojové technikyDalší charakteristiky pomocí přístrojové techniky (rychlost pohybu, velikost nebo rychlost vyvíjené síly – (rychlost pohybu, velikost nebo rychlost vyvíjené síly – dynamometrie)… dynamometrie)…

50 1.Charakterizujte S jako motorickou a objasněte biologické základy S. 2.Uveďte základní druhy S a jejich uplatnění ve sportovních výkonech. 3.Objasněte základy tréninku S - úkoly, tréninková cvičení, manipulace s metodotvornými činiteli. 4. Charakterizujte základní tréninkové metody. 5.Objasněte specifika tréninku S u dětí. 6.Objasněte význam a obsah diagnostiky S ve sportovním tréninku.


Stáhnout ppt "Michal Lehnert 1.Charakteristika síly (S), S jako faktor sportovních výkonů. 2.Biologické základy S. 3.Členění silových schopností – druhy S. 4.Trénink."

Podobné prezentace


Reklamy Google