Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 V E R Z E EGJE 200912 Mzdy Výdej 22.12.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 V E R Z E EGJE 200912 Mzdy Výdej 22.12.2009."— Transkript prezentace:

1 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 V E R Z E EGJE 200912 Mzdy Výdej 22.12.2009

2 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Důležité změny provedené formou patchů od verze 200909 Karanténa od 9.10.2009 Za první tři dny náleží náhrada 60% místo (do 8.10.2009) 25% Úprava karenční doby při DPN Doba bez nároku na náhradu DPN činí nově maximálně 24 hodin Upravuje „nespravedlnost“ při náhradách pracujícím v nerovnoměrném rozvržení pracovní doby

3 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Příspěvek na penzijní pojištění procentem ze základny Nově možno zadávat výši příspěvku zaměstnavatele (SLM s IA 4541) na základě dané započitatelnosti a procenta v číselníku SLM Používáme započitatelnost s kódem 201až 299 Poj33 - Opis dávky ELDP Nová sestava Dan14 – Daňové úlevy Seznam zaměstnanců a jimi uplatňovaných daňových úlev Neuvádí se základní Sleva na osobu, pouze upozornění, že tuto slevu zaměstnanec neuplatňuje

4 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912

5 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Ban18 – Export převodního příkazu KB Best Opraven formát, doplněny chybějící nuly Vyp12 – Textový výplatní lístek Úprava záhlaví, aby se po doplnění titulů významné položky do řádek hlavičky vešly Vyp02 – Období a výplatní termíny Změna kopírování číselníku SLM pro multiorganizaci pro uživateleé bez omezení na jednotlivé organizace

6 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Změny v invalidních důchodech od ledna 2010 Od 1.1.2010: Invalidní důchod: Invalidní důchod pro invaliditu 1. stupně (pracovní schopnost klesla o 35 – 49% Invalidní důchod pro invaliditu 2. stupně (pracovní schopnost klesla o 50 – 69% Invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně (pracovní schopnost klesla o více než 70%) Invalidní důchody vyplácí ČSSZ, daňově rozlišujeme 1. a 2. stupeň (bývalá částečná invalidita) a 3. stupeň ( plná invalidita) Změna číselníku: Druh důchodu: 11 – část. invalidní/ invalidita 1. nebo 2. stupně 12 – plný invalidní/ invalidity 3. stupně Druh nezdanitelné částky: 4 - část. invalidní/ invalidita 1. nebo 2. stupně 5 – plný invalidní/ invalidity 3. stupně

7 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912

8 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Změny ve starobních důchodech od ledna 2010 Od 1.1.2010 změna zákona o důchodovém pojištění ve výpočtu důchodového věku V roční uzávěrce za 2009 bude proveden přepočet data nároku na starobní důchod Změny v nemocenském pojištění od ledna 2010 Nové hodnoty redukovaného průměrného výdělku pro náhrady: I. redukční hranice138,43 Kč II. redukční hranice207,55 Kč III. redukční hranice414,93 Kč Ošetřovné při OČR vyplácí ČSSZ od 4. kalendářního dne.

9 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Pojištění a daně od ledna 2010 Odvody na sociální zabezpečení za rok 2010 Úpravy schválené od roku 2010 se posouvají na rok 2011 –Snížení odvodu na SZ podle zvoleného režimu zaměstnavatele –Odečet ½ vyplacených náhrad za DPN buď pouze za zaměstnance se ZPS nebo za všechny zaměstnance Slevy na pojistném na sociální zabezpečení organizace K prosinci 2009 končí možnost slev na pojistném Ukončete všechny SLM s IA slevy, tedy 5044 a 5045 - na Opv02, zvláště pokud je částka nenulová - platnost těchto SLM v číselníku SLM01

10 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Maximální vyměřovací základ Pro sociální i zdravotní pojištění platí od roku 2010 maximální vyměřovací základ ve výši 72 násobku průměrné mzdy, tedy 1.707.048,- Kč Daňová úleva na děti od 1.1.2010 Z původních 10.680,- Kč/rok se zvyšuje na 11604,- Kč/ rok, to je 967,- Kč/ měsíc Pro ZTP dítě platí dvojnásobné hodnoty

11 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Zaměstnávání osob se sníženou pracovní schopností Vyk04 – Povinný podíl zaměstnanců OZP Novela reaguje na zavedení třídenní lhůty bez náhrad a dávek: Do celkového počtu hodin se nezapočítávají hodiny neodpracované v důsledku: -neomluvené nepřítomnosti v práci -nenapracovaného pracovního volna bez náhrady mzdy, pokud zaměstnanec nemohl konat práci z důvodů týkajících se jeho osoby -DPN nebo karantény, za kterou nepřísluší náhrada mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny za dobu DPN nebo karantény nebo nemocenské z nemocenského pojištění, s výjimkou neodpracovaných hodin připadajících na první tři dny DPN, kdy náhrada mzdy nebo platu podle ZP zaměstnanci nepřísluší, takže první 3 dny nemoci, přestože za ně nenáleží náhrada se do počtu hodin počítají

12 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Stejná SLM s různými sazbami Uživatelská konfigurace na SLM01 na úrovni Správního oddílu (SO), Správní jednotky (SJ) a Organizace (ORG) Zadané hodnoty platí hierarchicky ORG ➾ SJ ➾ SO Pokud není možné zvolit tuto možnost, zadáváme částku přímo na SLM, jako doposud

13 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912

14 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Sjednocení přístupu EGJE k vyloučeným dobám Sjednocení přístupu ve sledování vyloučených dob pro DVZ A ELDP Legislativa je odlišná, proto se sledují odděleně pro DVZ a ELDP Zavedením verze e200912 -automaticky se převedou započtené dny DVZ na vyloučené a to a/ v měsíční evidenci vypočtených dat (Vyp01, Měsíční položky) b/ v korekcích (Poj01, záložka Zápočty pro DVZ a Korekce pro DVZ) -Výpočet mzdy počítá vyloučené dny DVZ -Uživatelé zadávají opravy na Poj01 pouze do položek pro vyloučené doby DVZ (započtené doby DVZ jsou znepřístupněny a budou časem zrušeny) -Opravené sestavy (Poj29, Pru05)

15 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Časové hledisko sledování podkladů pro DVZ a ELDP Příklad: Nemoc od 4.1.2010 do 26.1.2010, zaměstnanec neodevzdal ukončení DPN, zaměstnanec nevyplatil mzdu za 27.- 31.1.2010 a zaevidoval 4 vyloučené dny DVZ Vyměřovací základ opravujeme v 2010-02 Vyloučené dny se opravují podle skutečnosti, tedy v 2010-01 ELDP Vyměřovací základ opravujeme ve 2010-01 Vyloučené doby opravujeme ve 2010-01

16 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Zadání oprav: Opravy provádíme na Poj01, záložka Sociální a nemocenské pojištění Zápočty pro DVZ - automaticky vzniklé z výpočtu Korekce pro DVZ – určeno pro ruční zadávání Vyloučené a odečtené doby pro ELDP – automaticky z výpočtu Korekce pro ELDP – určeno pro ruční zadávání Výsledek je součtem hodnot, korekce z 28 na 23 vyloučených dnů tedy provedeme zadáním počtu dnů „-5“ zvlášť na záložkách pro DVZ a ELDP

17 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912

18 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Sledované doby pro DVZ a ELDP – interní algoritmy Seznam IA, jež se považují za VYLOUČENÉ pro DVZ: 0042 – Překážky z důvodu obecného zájmu bez náhrady mzdy 0051 – Nemoc 0052 – Nepracovní úraz 0053 – Nemoc z povolání 0054 – Pracovní úraz 0055 – Karanténa 0056 – Ošetřování člena rodiny 0057 – Mateřská dovolená 0058 – Rodičovská dovolená

19 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Další IA vyloučené pro DVZ 0062 – Překážky z důležitých osobních důvodů bez náhrady mzdy (nad rámec proplácení stanovený vládním nařízením) 0073 – Neplacené volno pro vyřizování vojenských záležitostí nad rámec proplácení stanovený vládním nařízením) 0076 – Volno pro vojenskou službu 0079 – Volno pro civilní službu 0083 – Neplacené volno pro vojenské cvičení nad rámec proplácení stanovený vládním nařízením 0101 – Neplacené volno pro stávku

20 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Seznam IA, jež se považují za vyloučené pro ELDP – omluvné důvody 0051 – Nemoc 0052 – Nepracovní úraz 0053 – Nemoc z povolání 0054 – Pracovní úraz 0055 – Karanténa 0056 – Ošetřování člena rodiny (max. 9/16 kal. dnů) 0057 – Mateřská dovolená (do dne předcházejícího dni porodu)

21 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Seznam IA, jež se považují za vyloučené pro ELDP - - ostatní důvody 0073 – Neplacené volno pro vyřizování vojenských záležitostí nad rámec proplácení stanovený vládním nařízením) 0076 – Volno pro vojenskou službu 0079 – Volno pro civilní službu 0083 – Neplacené volno pro vojenské cvičení nad rámec proplácení stanovený vládním nařízením

22 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Doby odečtené pro ELDP 0042 – Překážky z důvodu obecného zájmu bez náhrady mzdy 0051 – Nemoc 0052 – Nepracovní úraz 0053 – Nemoc z povolání 0054 – Pracovní úraz 0055 – Karanténa 0056 – Ošetřování člena rodiny 0057 – Mateřská dovolená 0058 – Rodičovská dovolená

23 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Další IA doby odečtené pro ELDP 0062 – Překážky z důležitých osobních důvodů bez náhrady mzdy (nad rámec proplácení stanovený vládním nařízením) 0066 – Pracovní volno nad rámec Zákoníku práce 0073 – Neplacené volno pro vyřizování vojenských záležitostí nad rámec proplácení stanovený vládním nařízením) 0076 – Volno pro vojenskou službu 0079 – Volno pro civilní službu 0083 – Neplacené volno pro vojenské cvičení nad rámec proplácení stanovený vládním nařízením 0151 – Neomluvená absence

24 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Výpočet dob pro ELDP ELDP za rok 2009 bude počítán dosavadním způsobem Od ELDP za rok 2010 se mění strategie zjišťování potřebných dob: -Měsíční výpočet zapisuje potřebné doby do Vyp01(Měsíční položky); doby jsou pouze podkladem pro ELDP, nikoliv úplným výsledkem - Výpočet respektuje stav na úrovni vstupů pro ELDP (začíná-li nemoc zaměstnance v nepojištěném měsíci, není dobou vyloučenou - Výpočet nerespektuje vyhodnocení souhrnu za celý měsíc (všechny SLM vyloučených dob pokrývají celý měsíc a přesto je cosi započteného vyplaceno), tyto situace se vyhodnocují teprve při tvorbě ELDP Uživatel může stejné typy doby korigovat na Poj01, podzáložce Sociálního a nemocenského pojištění Poj13 a Poj14 bere součet dat z výpočtu a z korekcí na Poj01

25 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Příspěvek zaměstnavatele na FKSP Nová možnost automatického generování příspěvku na FKSP, ve státní sféře je to ze zákona 2% vyplacených mezd. Nový algoritmus IA 4551 – Příspěvek organizace do FKSP SLM nutno zadat ručně včetně procenta, program ji automaticky negeneruje Nová započitatelnost na SLM02 – FKSP – v případě použití aktualizace IA je třeba provést kontrolu zařazení SLM (nutno zařadit a vyplnit i v započitatelnosti UCTO Příspěvek se generuje již při výpočtu včetně nákladového rozdělené podle členění základny pro výpočet.Uzávěrka řeší zaokrouhlovací rozdíly Na Ban02 je třeba zaevidovat bankovní cestu s druhem příjemce 8 = Příspěvky FKSP

26 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912

27 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Čerpání dovolené a jeho členění SLM s IA5101 – členění dob dovolené (bez započitatelnosti do pojištění, daní, srážek, odborů a dalších základen) Pro účely členění čerpané dovolené na jednotlivé druhy vzniká nový nástroj v Adm22: Evidenční členění dodatkové dovolené z minulého roku jako SLM Evidenční členění dodatkové dovolené z běžného roku jako SLM Evidenční členění řádné dovolené z minulého roku jako SLM Evidenční členění řádné dovolené od předchozího zaměstnavatele jako SLM Evidenční členění ostatní dovolené z běžného roku jako SLM Výpočet evidenčně rozdělí čerpání dovolené Vámi zadaným způsobem, je však pouze evidenční pomocné anezávazné

28 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Nulová nezabavitelná částka Změněn způsob zadávání nezabavitelné částky na Sra01 Dosavadní „0“ v této položce znamenala, že nezabavitelná částka bude odečtena v zákonné výši a nešlo ji potlačit Nově je respektováno jakékoliv číslo zadané v této položce a implicitně je nabízena prázdná položka Změnový skript verze převedl všechny záznamy s hodnotou „0“ na „nevyplněno“, čímž je zajištěna legislativní správnost výpočtu Úprava se hodí například v situacích, kdy srážku provádí zaměstnavatel i ČSSZ a je rozhodnuto, že nezabavitelnou částku uplatní ČSSZ

29 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Zahraniční převodní příkazy Doplnění údajů pro zahraniční převodní příkazy (BIC/SWIFT) BIC (bank identifier code) nově zařazen na formulářích: Ban01 – Odesilatelské účty Ban02 – Bankovní spojení k příjemci Sra01 – Srážky Vyp01 – Detaily výpočtu Uct01 – Vyexportovaná data obecného exportu do účetnictví a v obecných exportech Ban03 – Export bankovních příkazů Uct03 – Export u účetní tabulky

30 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912

31 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Ban19 – Export převodního příkazu ve formátu MT101 pro MultiCash Nový export převodních příkazů Zahraniční platební příkaz vyžaduje v bankovním spojení odesilatele i příjemce IBAN a BIC SWIFT kód V parametrech nutno zadat: BIC / SWIFT kód vysílající banky (banka klienta) BIC / SWIFT kód přijímající banky (cílová banka, která provádí rozesílání koncovým příjemcům podle obsahu převodního příkazu) Způsob zasílání převodního příkazu 22 = formát MT101

32 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Formuláře Opv01 – zařazení do výzkumu Nová položka záložky Popis – „Zařazení do výzkumu a vývoje“ Používá se jako podklad pro Vyk13, kde se vytváří data pro VTR 5-01 Roční výkaz o výzkumu a vývoji Opv24 – ukončení PV Nový formulář pro zadání ukončení PV a souvisejících evidencí a kroků Možnost zadání tisku skupiny sestav (zadaných v Adm61)

33 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912

34 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Kal01 – vzorové úseky V rámci rozvoje docházkového systému EGJE vznikla nová záložka Vzorové dny Jedná se o společný číselník pro všechny vzorové úseky a všechny kalendáře Položky číselníku: –Typ dne –Typ pracovní doby –Stanovený začátek a konec pracovní doby –Skutečné hodiny (bez přestávek)

35 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912

36 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Poj13 - ELDP Tlačítka „Načti data“ a „Tisk ELDP“ byla přesunuta nad všechny záložky tohoto formuláře Poj18,19 – zrušení záznamu z dávky ONZ Vyřešení problému – doklad, který byl z dávky smazán byl považován za odeslaný

37 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Výpočty, uzávěrka, algoritmy Vyp04 – Parametry výpočtů Nová sestava – vypisuje hodnotu interních legislativních parametrů používaných při výpočtech mezd Změna kalendáře uprostřed měsíce Nyní možno měnit kalendář uprostřed měsíce, ale u směnového typu kalendáře se použije průměrná délka směny k poslednímu dni v měsíci

38 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912

39 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Překryv vynětí Nyní již nelze překrýt dvě vynětí, zavedena kontrola Rozdělení náhrady Pokud je použita možnost přerozdělení náhrad (započitatelnost PREROZDEL ➾ NAHRADY), vytváří se místo několika dílčích SLM jedna, pokud má stejné atributy Náhrada při DPN – max.24 hodin karenční doby Systém nastaven na maximálně 24 hodin karenční doby

40 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Sankce v detailech SLM Byla opravena chyba zadané sankce při DPN, kdy vstup do jednoho pásma (např. pro pásmo od 4. dne) se občas na výstupu objevil v jiném pásmu Ošetřovné po ukončení PV Při zadání nepřítomnosti pro OČR (IA0056) na přelomu končícího PV se dopočítávaly hodiny a směny celé nepřítomnosti, přestože zasahovaly do doby po ukončení PV. Tato chyba byla opravena. Odvod daně na individuální účet Oprava chyby v odesílání zálohové daně či doúčtovaného daňového bonusu na společný účet místo na individuální účet

41 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Neexistující středisko na Opv02 Pokud byla zaměstnanci zaevidována na Opv02 vstupní složka mzdy se střediskem, které již nebylo platné, způsobovalo to někdy chybu v uzávěrce. Chyba byla odstraněna Výpočet průměrného výdělku Program uzávěrky ukládá průměrný výdělek do položky Vypočtený průměr pouze v případě, že záznam pro nové období dosud neexistuje nebo sice existuje, ale položky Hodinový průměr a Vypočtený hodinový průměr mají stejnou hodnotu. Tím je zajištěno, že případné ruční úpravy Hodinového průměru nejsou při opakování uzávěrky přepsány

42 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Sestavy, exporty, importy Slm03 – Číselník složek mezd Na této sestavě se nyní zobrazují pouze položky pro českou legislativu Kal03 – opis vzorových úseků kalendářů Nová sestava poskytuje opis vzorových úseků. Ty slouží jako podklad pro tvorbu kalendářů Pru05 – zrušeny položky DVZ Ze sestavy jsou položky vzhledem k legislativě odstraněny

43 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912

44 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Poj12 – Přehled odvodů zdravotním pojišťovnám Do sestavy doplněn počet případů, tj. zaměstnanců, kterým byla provedena srážka pojištění. Jsou sem zařazeni i ti zaměstnanci, kteří neplatí pojištění z důvodu překročení maximálního VZ Dan03 – Mzdový list Jiná procenta náhrad než zákonná (opraveno) - sestava zobrazuje procenta použitá pro výpočet náhrad DPN - jestliže jsou v SLM01 zadána jiná než zákonná procenta, zobrazí se v sestavě Vliv přerozdělení náhrad - pokud je náhrada proplacena kvůli nákladovému rozúčtování v částech, je v sestavě v těchto částech také rozepsána

45 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Detaily „nemocí“ - v oddíle „Volno ze zdravotních důvodů a dávky nemocenského pojištění byl sjednocen obsah se sestavou Poj02 Zobrazení SLM - Na sestavě se nyní zobrazuje i SLM s IA5101 = evidenční členění odpracované doby a to v hodinách, směnách či dnech, pokud jsou tyto hodnoty nenulové

46 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Dan09 – Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti Nový povinný XML export Datový soubor obsahuje i všechny povinné přílohy, které jsou na sestavách Dan06, Dan07 a Dan08 Export je patchem 200912a proveden ve formátu 2009, který byl již vydán Dan10 – Oznámení plátce o dani z příjmu vybírané srážkou Nová sestava Obsahuje oznámení plátce daně o splnění povinnosti odvodu sražené daně z příjmu a obsahuje řadu parametrů

47 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Dan12 – Přehled odvodů zdravotním pojišťovnám Sestava upravena do formátu 2009 Dan14 – Daňové úlevy Sestava vydaná již v 200909a Nově možno v parametrech zvolit, zda se bude zobrazovat i základní sleva na poplatníka Započitatelnosti Vyp11 a Vyp12 pro výplatní lístky Ruší se, byly nahrazeny započitatelností VYPLIST

48 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Vyp23 – Roční absenční karta Sestava vydaná v 200909c Sestava po řádcích zobrazuje měsíce členěné na dny s hodnotami: „-“ Pracovní den „S“Svátek „X“Víkend „D“Dovolená „N“Nemoc „O“Ošetřování „M“Mateřská dovolená „R“Rodičovská dovolená „V“Ostatní volno

49 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912

50 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Ban04 – Opis média s převodním příkazem Prodlouženo místo na znaky variabilního symbolu Ban09 – Export převodních příkazů typu „UHL1“ Export pro KB, ČNB a další Jedná se o revizi pro případ, že banka nepoužívá specifický symbol Ban13 – Export převodního příkazu do CitiBank – CitiDirect Položka zpráva pro příjemce nyní naplněna parametrem

51 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Vyk01 – Čistý příjem pro státní sociální podporu Doplněna možnost zadání jednoho zaměstnance Vyk04 – Povinný seznam zaměstnanců OZP Sestava nachystána formátu 2009 a v patchi 2000912a opravena V případě potřeby možno zadat korekci na Poj01, záložce Soc. a nem. pojištění, podzáložce Doby nemoci a placení v editovatelné položce „Hod OZP korekce“ Vyk05 - Trexima Bylo opraveno naplňování položky PONEQ (nesprávně se sčítaly hodiny namísto částek)

52 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Vyk12 – Výkaz Škol (MŠMT) P 1B-04 Nová sestava Dává podklady pro čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy Řídí se započitatelností Vyk12, která je implicitně naplněna podobně jako Rek21 pro výkaz Práce 2-04 Započitatelnost obsahuje skupiny: - 01 – mzdy bez OON a fondu odměn - 02 – OON bez fondu odměn - 03 – Fond odměn ze mzdových nákladů - 04 – fond odměn z OON Je třeba prověřit zařazení SLM, aby byly obsaženy všechny druhy uživatelem vytvořených odměn

53 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912

54 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Vyk13 – Výkaz VTR 5-01 Nová sestava Dává podklady pro roční výkaz o výzkumu a vývoji Zařazení pracovníků podle vyplnění Opv01, záložka Popis, položka Zařazení do výzkumu a vývoje Sledují se činnosti s doplňujícími atributy v nákladové struktuře, evidované na STR08 – Zakázka – rozšíření v položce Typ výzkumu Reaguje na stupeň dosaženého vzdělání na Kva01 Pro sledování mzdových nákladů využívá započitatelnost Vyk12

55 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912

56 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Vyk14 – Potvrzení o příjmu Nová sestava Rozšiřuje stávající potvrzení pro soud Vyk03 o další položky Obsah řízen číselníkem započitatelností Vyk14 Pokud naplníte SLM pomocí aktualizace IA, nezapomeňte zařazené SLM zkontrolovat a nastavit zápočet částek, směn i hodin Uct72f – Export do účetnictví MÚZO Nový export do účetnictví

57 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Ban14 – Export bankovního příkazu ve formátu Gemini Nová sestava Na Ban02 zadejte způsob zasílání 15 = formát Gemini

58 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 Děkuji za pozornost Michaela Pastorová


Stáhnout ppt "S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200912 V E R Z E EGJE 200912 Mzdy Výdej 22.12.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google