Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... V E R Z E EGJE Mzdy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... V E R Z E EGJE Mzdy"— Transkript prezentace:

1 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... V E R Z E EGJE Mzdy Výdej

2 Důležité změny provedené formou patchů od verze 200909
Zákaznický den k verzi Důležité změny provedené formou patchů od verze Karanténa od Za první tři dny náleží náhrada 60% místo (do ) 25% Úprava karenční doby při DPN Doba bez nároku na náhradu DPN činí nově maximálně 24 hodin Upravuje „nespravedlnost“ při náhradách pracujícím v nerovnoměrném rozvržení pracovní doby S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

3 Zákaznický den k verzi Příspěvek na penzijní pojištění procentem ze základny Nově možno zadávat výši příspěvku zaměstnavatele (SLM s IA 4541) na základě dané započitatelnosti a procenta v číselníku SLM Používáme započitatelnost s kódem 201až 299 Poj33 - Opis dávky ELDP Nová sestava Dan14 – Daňové úlevy Seznam zaměstnanců a jimi uplatňovaných daňových úlev Neuvádí se základní Sleva na osobu, pouze upozornění, že tuto slevu zaměstnanec neuplatňuje S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

4 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

5 Zákaznický den k verzi Ban18 – Export převodního příkazu KB Best Opraven formát, doplněny chybějící nuly Vyp12 – Textový výplatní lístek Úprava záhlaví, aby se po doplnění titulů významné položky do řádek hlavičky vešly Vyp02 – Období a výplatní termíny Změna kopírování číselníku SLM pro multiorganizaci pro uživateleé bez omezení na jednotlivé organizace S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

6 Zákaznický den k verzi Změny v invalidních důchodech od ledna 2010 Od : Invalidní důchod: Invalidní důchod pro invaliditu 1. stupně (pracovní schopnost klesla o 35 – 49% Invalidní důchod pro invaliditu 2. stupně (pracovní schopnost klesla o 50 – 69% Invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně (pracovní schopnost klesla o více než 70%) Invalidní důchody vyplácí ČSSZ, daňově rozlišujeme 1. a 2. stupeň (bývalá částečná invalidita) a 3. stupeň ( plná invalidita) Změna číselníku: Druh důchodu: 11 – část. invalidní/ invalidita 1. nebo 2. stupně 12 – plný invalidní/ invalidity 3. stupně Druh nezdanitelné částky: 4 - část. invalidní/ invalidita 1. nebo 2. stupně 5 – plný invalidní/ invalidity 3. stupně S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

7 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

8 Zákaznický den k verzi Změny ve starobních důchodech od ledna 2010 Od změna zákona o důchodovém pojištění ve výpočtu důchodového věku V roční uzávěrce za 2009 bude proveden přepočet data nároku na starobní důchod Změny v nemocenském pojištění od ledna 2010 Nové hodnoty redukovaného průměrného výdělku pro náhrady: I. redukční hranice 138,43 Kč II. redukční hranice 207,55 Kč III. redukční hranice 414,93 Kč Ošetřovné při OČR vyplácí ČSSZ od 4. kalendářního dne. S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

9 Zákaznický den k verzi 200912 Pojištění a daně od ledna 2010
Odvody na sociální zabezpečení za rok 2010 Úpravy schválené od roku 2010 se posouvají na rok 2011 Snížení odvodu na SZ podle zvoleného režimu zaměstnavatele Odečet ½ vyplacených náhrad za DPN buď pouze za zaměstnance se ZPS nebo za všechny zaměstnance Slevy na pojistném na sociální zabezpečení organizace K prosinci 2009 končí možnost slev na pojistném Ukončete všechny SLM s IA slevy, tedy 5044 a 5045 - na Opv02, zvláště pokud je částka nenulová - platnost těchto SLM v číselníku SLM01 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

10 Zákaznický den k verzi 200912 Maximální vyměřovací základ
Pro sociální i zdravotní pojištění platí od roku 2010 maximální vyměřovací základ ve výši 72 násobku průměrné mzdy, tedy ,- Kč Daňová úleva na děti od Z původních ,- Kč/rok se zvyšuje na 11604,- Kč/ rok, to je 967,- Kč/ měsíc Pro ZTP dítě platí dvojnásobné hodnoty S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

11 Zákaznický den k verzi Zaměstnávání osob se sníženou pracovní schopností Vyk04 – Povinný podíl zaměstnanců OZP Novela reaguje na zavedení třídenní lhůty bez náhrad a dávek: Do celkového počtu hodin se nezapočítávají hodiny neodpracované v důsledku: - neomluvené nepřítomnosti v práci - nenapracovaného pracovního volna bez náhrady mzdy, pokud zaměstnanec nemohl konat práci z důvodů týkajících se jeho osoby - DPN nebo karantény, za kterou nepřísluší náhrada mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny za dobu DPN nebo karantény nebo nemocenské z nemocenského pojištění, s výjimkou neodpracovaných hodin připadajících na první tři dny DPN, kdy náhrada mzdy nebo platu podle ZP zaměstnanci nepřísluší, takže první 3 dny nemoci, přestože za ně nenáleží náhrada se do počtu hodin počítají S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

12 Zákaznický den k verzi 200912 Stejná SLM s různými sazbami
Uživatelská konfigurace na SLM01 na úrovni Správního oddílu (SO), Správní jednotky (SJ) a Organizace (ORG) Zadané hodnoty platí hierarchicky ORG ➾ SJ ➾ SO Pokud není možné zvolit tuto možnost, zadáváme částku přímo na SLM, jako doposud S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

13 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

14 Zákaznický den k verzi Sjednocení přístupu EGJE k vyloučeným dobám Sjednocení přístupu ve sledování vyloučených dob pro DVZ A ELDP Legislativa je odlišná, proto se sledují odděleně pro DVZ a ELDP Zavedením verze e200912 - automaticky se převedou započtené dny DVZ na vyloučené a to a/ v měsíční evidenci vypočtených dat (Vyp01, Měsíční položky) b/ v korekcích (Poj01, záložka Zápočty pro DVZ a Korekce pro DVZ) Výpočet mzdy počítá vyloučené dny DVZ Uživatelé zadávají opravy na Poj01 pouze do položek pro vyloučené doby DVZ (započtené doby DVZ jsou znepřístupněny a budou časem zrušeny) Opravené sestavy (Poj29, Pru05) S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

15 Zákaznický den k verzi Časové hledisko sledování podkladů pro DVZ a ELDP Příklad: Nemoc od do , zaměstnanec neodevzdal ukončení DPN, zaměstnanec nevyplatil mzdu za a zaevidoval 4 vyloučené dny DVZ Vyměřovací základ opravujeme v Vyloučené dny se opravují podle skutečnosti, tedy v ELDP Vyměřovací základ opravujeme ve Vyloučené doby opravujeme ve S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

16 Zákaznický den k verzi 200912 Zadání oprav:
Opravy provádíme na Poj01, záložka Sociální a nemocenské pojištění Zápočty pro DVZ - automaticky vzniklé z výpočtu Korekce pro DVZ – určeno pro ruční zadávání Vyloučené a odečtené doby pro ELDP – automaticky z výpočtu Korekce pro ELDP – určeno pro ruční zadávání Výsledek je součtem hodnot, korekce z 28 na 23 vyloučených dnů tedy provedeme zadáním počtu dnů „-5“ zvlášť na záložkách pro DVZ a ELDP S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

17 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

18 Zákaznický den k verzi Sledované doby pro DVZ a ELDP – interní algoritmy Seznam IA , jež se považují za VYLOUČENÉ pro DVZ: 0042 – Překážky z důvodu obecného zájmu bez náhrady mzdy 0051 – Nemoc 0052 – Nepracovní úraz 0053 – Nemoc z povolání 0054 – Pracovní úraz 0055 – Karanténa 0056 – Ošetřování člena rodiny 0057 – Mateřská dovolená 0058 – Rodičovská dovolená S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

19 Zákaznický den k verzi 200912 Další IA vyloučené pro DVZ
0062 – Překážky z důležitých osobních důvodů bez náhrady mzdy (nad rámec proplácení stanovený vládním nařízením) 0073 – Neplacené volno pro vyřizování vojenských záležitostí nad rámec proplácení stanovený vládním nařízením) 0076 – Volno pro vojenskou službu 0079 – Volno pro civilní službu 0083 – Neplacené volno pro vojenské cvičení nad rámec proplácení stanovený vládním nařízením 0101 – Neplacené volno pro stávku S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

20 Zákaznický den k verzi Seznam IA, jež se považují za vyloučené pro ELDP – omluvné důvody 0051 – Nemoc 0052 – Nepracovní úraz 0053 – Nemoc z povolání 0054 – Pracovní úraz 0055 – Karanténa 0056 – Ošetřování člena rodiny (max. 9/16 kal. dnů) 0057 – Mateřská dovolená (do dne předcházejícího dni porodu) S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

21 Zákaznický den k verzi Seznam IA, jež se považují za vyloučené pro ELDP - - ostatní důvody 0073 – Neplacené volno pro vyřizování vojenských záležitostí nad rámec proplácení stanovený vládním nařízením) 0076 – Volno pro vojenskou službu 0079 – Volno pro civilní službu 0083 – Neplacené volno pro vojenské cvičení nad rámec proplácení stanovený vládním nařízením S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

22 Zákaznický den k verzi 200912 Doby odečtené pro ELDP
0042 – Překážky z důvodu obecného zájmu bez náhrady mzdy 0051 – Nemoc 0052 – Nepracovní úraz 0053 – Nemoc z povolání 0054 – Pracovní úraz 0055 – Karanténa 0056 – Ošetřování člena rodiny 0057 – Mateřská dovolená 0058 – Rodičovská dovolená S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

23 Zákaznický den k verzi 200912 Další IA doby odečtené pro ELDP
0062 – Překážky z důležitých osobních důvodů bez náhrady mzdy (nad rámec proplácení stanovený vládním nařízením) 0066 – Pracovní volno nad rámec Zákoníku práce 0073 – Neplacené volno pro vyřizování vojenských záležitostí nad rámec proplácení stanovený vládním nařízením) 0076 – Volno pro vojenskou službu 0079 – Volno pro civilní službu 0083 – Neplacené volno pro vojenské cvičení nad rámec proplácení stanovený vládním nařízením 0151 – Neomluvená absence S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

24 Zákaznický den k verzi 200912 Výpočet dob pro ELDP
ELDP za rok 2009 bude počítán dosavadním způsobem Od ELDP za rok 2010 se mění strategie zjišťování potřebných dob: -Měsíční výpočet zapisuje potřebné doby do Vyp01(Měsíční položky); doby jsou pouze podkladem pro ELDP, nikoliv úplným výsledkem - Výpočet respektuje stav na úrovni vstupů pro ELDP (začíná-li nemoc zaměstnance v nepojištěném měsíci, není dobou vyloučenou - Výpočet nerespektuje vyhodnocení souhrnu za celý měsíc (všechny SLM vyloučených dob pokrývají celý měsíc a přesto je cosi započteného vyplaceno), tyto situace se vyhodnocují teprve při tvorbě ELDP Uživatel může stejné typy doby korigovat na Poj01, podzáložce Sociálního a nemocenského pojištění Poj13 a Poj14 bere součet dat z výpočtu a z korekcí na Poj01 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

25 Zákaznický den k verzi 200912 Příspěvek zaměstnavatele na FKSP
Nová možnost automatického generování příspěvku na FKSP, ve státní sféře je to ze zákona 2% vyplacených mezd. Nový algoritmus IA 4551 – Příspěvek organizace do FKSP SLM nutno zadat ručně včetně procenta, program ji automaticky negeneruje Nová započitatelnost na SLM02 – FKSP – v případě použití aktualizace IA je třeba provést kontrolu zařazení SLM (nutno zařadit a vyplnit i v započitatelnosti UCTO Příspěvek se generuje již při výpočtu včetně nákladového rozdělené podle členění základny pro výpočet.Uzávěrka řeší zaokrouhlovací rozdíly Na Ban02 je třeba zaevidovat bankovní cestu s druhem příjemce 8 = Příspěvky FKSP S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

26 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

27 Zákaznický den k verzi 200912 Čerpání dovolené a jeho členění
SLM s IA5101 – členění dob dovolené (bez započitatelnosti do pojištění, daní, srážek, odborů a dalších základen) Pro účely členění čerpané dovolené na jednotlivé druhy vzniká nový nástroj v Adm22: Evidenční členění dodatkové dovolené z minulého roku jako SLM Evidenční členění dodatkové dovolené z běžného roku jako SLM Evidenční členění řádné dovolené z minulého roku jako SLM Evidenční členění řádné dovolené od předchozího zaměstnavatele jako SLM Evidenční členění ostatní dovolené z běžného roku jako SLM Výpočet evidenčně rozdělí čerpání dovolené Vámi zadaným způsobem, je však pouze evidenční pomocné anezávazné S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

28 Zákaznický den k verzi 200912 Nulová nezabavitelná částka
Změněn způsob zadávání nezabavitelné částky na Sra01 Dosavadní „0“ v této položce znamenala, že nezabavitelná částka bude odečtena v zákonné výši a nešlo ji potlačit Nově je respektováno jakékoliv číslo zadané v této položce a implicitně je nabízena prázdná položka Změnový skript verze převedl všechny záznamy s hodnotou „0“ na „nevyplněno“, čímž je zajištěna legislativní správnost výpočtu Úprava se hodí například v situacích, kdy srážku provádí zaměstnavatel i ČSSZ a je rozhodnuto, že nezabavitelnou částku uplatní ČSSZ S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

29 Zákaznický den k verzi 200912 Zahraniční převodní příkazy
Doplnění údajů pro zahraniční převodní příkazy (BIC/SWIFT) BIC (bank identifier code) nově zařazen na formulářích: Ban01 – Odesilatelské účty Ban02 – Bankovní spojení k příjemci Sra01 – Srážky Vyp01 – Detaily výpočtu Uct01 – Vyexportovaná data obecného exportu do účetnictví a v obecných exportech Ban03 – Export bankovních příkazů Uct03 – Export u účetní tabulky S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

30 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

31 Zákaznický den k verzi Ban19 – Export převodního příkazu ve formátu MT101 pro MultiCash Nový export převodních příkazů Zahraniční platební příkaz vyžaduje v bankovním spojení odesilatele i příjemce IBAN a BIC SWIFT kód V parametrech nutno zadat: BIC / SWIFT kód vysílající banky (banka klienta) BIC / SWIFT kód přijímající banky (cílová banka, která provádí rozesílání koncovým příjemcům podle obsahu převodního příkazu) Způsob zasílání převodního příkazu 22 = formát MT101 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

32 Zákaznický den k verzi 200912 Formuláře Opv01 – zařazení do výzkumu
Nová položka záložky Popis – „Zařazení do výzkumu a vývoje“ Používá se jako podklad pro Vyk13, kde se vytváří data pro VTR 5-01 Roční výkaz o výzkumu a vývoji Opv24 – ukončení PV Nový formulář pro zadání ukončení PV a souvisejících evidencí a kroků Možnost zadání tisku skupiny sestav (zadaných v Adm61) S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

33 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

34 Zákaznický den k verzi 200912 Kal01 – vzorové úseky
V rámci rozvoje docházkového systému EGJE vznikla nová záložka Vzorové dny Jedná se o společný číselník pro všechny vzorové úseky a všechny kalendáře Položky číselníku: Typ dne Typ pracovní doby Stanovený začátek a konec pracovní doby Skutečné hodiny (bez přestávek) S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

35 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

36 Zákaznický den k verzi 200912 Poj13 - ELDP
Tlačítka „Načti data“ a „Tisk ELDP“ byla přesunuta nad všechny záložky tohoto formuláře Poj18,19 – zrušení záznamu z dávky ONZ Vyřešení problému – doklad, který byl z dávky smazán byl považován za odeslaný S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

37 Výpočty, uzávěrka, algoritmy
Zákaznický den k verzi Výpočty, uzávěrka, algoritmy Vyp04 – Parametry výpočtů Nová sestava – vypisuje hodnotu interních legislativních parametrů používaných při výpočtech mezd Změna kalendáře uprostřed měsíce Nyní možno měnit kalendář uprostřed měsíce, ale u směnového typu kalendáře se použije průměrná délka směny k poslednímu dni v měsíci S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

38 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

39 Zákaznický den k verzi 200912 Překryv vynětí Rozdělení náhrady
Nyní již nelze překrýt dvě vynětí, zavedena kontrola Rozdělení náhrady Pokud je použita možnost přerozdělení náhrad (započitatelnost PREROZDEL ➾ NAHRADY), vytváří se místo několika dílčích SLM jedna, pokud má stejné atributy Náhrada při DPN – max.24 hodin karenční doby Systém nastaven na maximálně 24 hodin karenční doby S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

40 Zákaznický den k verzi 200912 Sankce v detailech SLM
Byla opravena chyba zadané sankce při DPN, kdy vstup do jednoho pásma (např. pro pásmo od 4. dne) se občas na výstupu objevil v jiném pásmu Ošetřovné po ukončení PV Při zadání nepřítomnosti pro OČR (IA0056) na přelomu končícího PV se dopočítávaly hodiny a směny celé nepřítomnosti, přestože zasahovaly do doby po ukončení PV. Tato chyba byla opravena. Odvod daně na individuální účet Oprava chyby v odesílání zálohové daně či doúčtovaného daňového bonusu na společný účet místo na individuální účet S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

41 Zákaznický den k verzi 200912 Neexistující středisko na Opv02
Pokud byla zaměstnanci zaevidována na Opv02 vstupní složka mzdy se střediskem, které již nebylo platné, způsobovalo to někdy chybu v uzávěrce. Chyba byla odstraněna Výpočet průměrného výdělku Program uzávěrky ukládá průměrný výdělek do položky Vypočtený průměr pouze v případě, že záznam pro nové období dosud neexistuje nebo sice existuje, ale položky Hodinový průměr a Vypočtený hodinový průměr mají stejnou hodnotu. Tím je zajištěno, že případné ruční úpravy Hodinového průměru nejsou při opakování uzávěrky přepsány S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

42 Sestavy, exporty, importy
Zákaznický den k verzi Sestavy, exporty, importy Slm03 – Číselník složek mezd Na této sestavě se nyní zobrazují pouze položky pro českou legislativu Kal03 – opis vzorových úseků kalendářů Nová sestava poskytuje opis vzorových úseků. Ty slouží jako podklad pro tvorbu kalendářů Pru05 – zrušeny položky DVZ Ze sestavy jsou položky vzhledem k legislativě odstraněny S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

43 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

44 Zákaznický den k verzi Poj12 – Přehled odvodů zdravotním pojišťovnám Do sestavy doplněn počet případů, tj. zaměstnanců, kterým byla provedena srážka pojištění. Jsou sem zařazeni i ti zaměstnanci, kteří neplatí pojištění z důvodu překročení maximálního VZ Dan03 – Mzdový list Jiná procenta náhrad než zákonná (opraveno) - sestava zobrazuje procenta použitá pro výpočet náhrad DPN - jestliže jsou v SLM01 zadána jiná než zákonná procenta, zobrazí se v sestavě Vliv přerozdělení náhrad - pokud je náhrada proplacena kvůli nákladovému rozúčtování v částech, je v sestavě v těchto částech také rozepsána S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

45 Zákaznický den k verzi 200912 Detaily „nemocí“ Zobrazení SLM
- v oddíle „Volno ze zdravotních důvodů a dávky nemocenského pojištění byl sjednocen obsah se sestavou Poj02 Zobrazení SLM - Na sestavě se nyní zobrazuje i SLM s IA5101 = evidenční členění odpracované doby a to v hodinách, směnách či dnech, pokud jsou tyto hodnoty nenulové S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

46 Zákaznický den k verzi Dan09 – Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti Nový povinný XML export Datový soubor obsahuje i všechny povinné přílohy, které jsou na sestavách Dan06, Dan07 a Dan08 Export je patchem a proveden ve formátu 2009, který byl již vydán Dan10 – Oznámení plátce o dani z příjmu vybírané srážkou Nová sestava Obsahuje oznámení plátce daně o splnění povinnosti odvodu sražené daně z příjmu a obsahuje řadu parametrů S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

47 Zákaznický den k verzi Dan12 – Přehled odvodů zdravotním pojišťovnám Sestava upravena do formátu 2009 Dan14 – Daňové úlevy Sestava vydaná již v a Nově možno v parametrech zvolit, zda se bude zobrazovat i základní sleva na poplatníka Započitatelnosti Vyp11 a Vyp12 pro výplatní lístky Ruší se, byly nahrazeny započitatelností VYPLIST S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

48 Zákaznický den k verzi 200912 Vyp23 – Roční absenční karta
Sestava vydaná v c Sestava po řádcích zobrazuje měsíce členěné na dny s hodnotami: „-“ Pracovní den „S“ Svátek „X“ Víkend „D“ Dovolená „N“ Nemoc „O“ Ošetřování „M“ Mateřská dovolená „R“ Rodičovská dovolená „V“ Ostatní volno S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

49 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

50 Zákaznický den k verzi 200912 Ban04 – Opis média s převodním příkazem
Prodlouženo místo na znaky variabilního symbolu Ban09 – Export převodních příkazů typu „UHL1“ Export pro KB, ČNB a další Jedná se o revizi pro případ, že banka nepoužívá specifický symbol Ban13 – Export převodního příkazu do CitiBank – CitiDirect Položka zpráva pro příjemce nyní naplněna parametrem S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

51 Zákaznický den k verzi Vyk01 – Čistý příjem pro státní sociální podporu Doplněna možnost zadání jednoho zaměstnance Vyk04 – Povinný seznam zaměstnanců OZP Sestava nachystána formátu 2009 a v patchi a opravena V případě potřeby možno zadat korekci na Poj01, záložce Soc. a nem. pojištění, podzáložce Doby nemoci a placení v editovatelné položce „Hod OZP korekce“ Vyk05 - Trexima Bylo opraveno naplňování položky PONEQ (nesprávně se sčítaly hodiny namísto částek) S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

52 Zákaznický den k verzi 200912 Vyk12 – Výkaz Škol (MŠMT) P 1B-04
Nová sestava Dává podklady pro čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy Řídí se započitatelností Vyk12, která je implicitně naplněna podobně jako Rek21 pro výkaz Práce 2-04 Započitatelnost obsahuje skupiny: - 01 – mzdy bez OON a fondu odměn - 02 – OON bez fondu odměn - 03 – Fond odměn ze mzdových nákladů - 04 – fond odměn z OON Je třeba prověřit zařazení SLM, aby byly obsaženy všechny druhy uživatelem vytvořených odměn S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

53 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

54 Zákaznický den k verzi 200912 Vyk13 – Výkaz VTR 5-01 Nová sestava
Dává podklady pro roční výkaz o výzkumu a vývoji Zařazení pracovníků podle vyplnění Opv01, záložka Popis, položka Zařazení do výzkumu a vývoje Sledují se činnosti s doplňujícími atributy v nákladové struktuře, evidované na STR08 – Zakázka – rozšíření v položce Typ výzkumu Reaguje na stupeň dosaženého vzdělání na Kva01 Pro sledování mzdových nákladů využívá započitatelnost Vyk12 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

55 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

56 Zákaznický den k verzi 200912 Vyk14 – Potvrzení o příjmu
Nová sestava Rozšiřuje stávající potvrzení pro soud Vyk03 o další položky Obsah řízen číselníkem započitatelností Vyk14 Pokud naplníte SLM pomocí aktualizace IA, nezapomeňte zařazené SLM zkontrolovat a nastavit zápočet částek, směn i hodin Uct72f – Export do účetnictví MÚZO Nový export do účetnictví S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

57 Zákaznický den k verzi Ban14 – Export bankovního příkazu ve formátu Gemini Nová sestava Na Ban02 zadejte způsob zasílání 15 = formát Gemini S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

58 Děkuji za pozornost Zákaznický den k verzi 200912 Michaela Pastorová
S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Děkuji za pozornost Michaela Pastorová


Stáhnout ppt "Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... V E R Z E EGJE Mzdy"

Podobné prezentace


Reklamy Google