Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt IUSES Inteligentní využití energie na školách (Intelligent Use of Energy at School) Vlasta Švejnohová, ENVIROS, s.r.o. 10. listopadu 2009 Za obsah.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt IUSES Inteligentní využití energie na školách (Intelligent Use of Energy at School) Vlasta Švejnohová, ENVIROS, s.r.o. 10. listopadu 2009 Za obsah."— Transkript prezentace:

1 Projekt IUSES Inteligentní využití energie na školách (Intelligent Use of Energy at School) Vlasta Švejnohová, ENVIROS, s.r.o. 10. listopadu 2009 Za obsah této prezentace odpovídají pouze její autoři. Prezentace nepředkládá názor Evropské Unie. Evropská Unie není zodpovědná za využití uváděných informací.

2 Projekt IUSES 2008 - 2011 Projekt IUSES – pro středoškolské studenty a pedagogy 15 partnerů projektu – Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Francie, Řecko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Holandsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko Partnerem za ČR – ENVIROS, s.r.o.

3 Hlavní výstupy projektu Evropská cena za úsporu energie Seminář pro pedagogy Tři tématické učebnice a příručka pro pedagogy / stavebnice Webová stránka s interaktivním programem

4 Evropská cena za úsporu energie Soutěž probíhá ve školním roce 2009 - 2010 Kategorie soutěže: Školy (zaměřeno na úspory v budovách) Studenti – jednotlivec/skupina (zaměřeno na změnu chování ve vztahu ke spotřebě energie) Video (zaměřeno na vytvoření nápaditého videa na téma energetických úspor)

5 Přínos pro pedagogy Vytvoření 3 tématických učebnic: Budovy – energetická náročnost/ možnosti úspor Průmysl – hlavní energeticky náročná odvětví-popis Doprava – různé typy přepravy- jejich náročnost / zvyky studentů Příručka pro pedagogy – jak nejlépe zakomponovat do výuky osvětu o energetické spotřebě Stavebnice Webová stránka a interaktivní hry

6 Trochu odjinud….

7 Projekt ESIL – European Sustainable Innovation Licence / Evropská licence na udržitelnou inovativnost Udržitelný rozvoj znamená naplňovat potřeby současné generace bez omezování potřeb generací budoucích. (World Commission on Environment and Development, 1987) CSR je koncept, který napomáhá podnikům integrovat sociální a environmentální problematiku do svých podnikatelských aktivit a svých vlastnický vazeb cíleně. (European Commission, 2002) CSR není humanitární nebo sociální program stanovený zákonem, je to spíše manažerský přístup, který integruje ekonimickou, sociální a environmentální odpovědnost jako součást podnikatelské strategie. CSR je tudíž způsob podnikání vedoucí k udržitelnému rozvoji. (CSR Austria, 2003) Poznámka: CSR – Corporate Social Responsibility = Společenská odpovědnost

8 1900 2100 20022050 Source: Wuppertal Institute Předpoklad potřeby přírodních zdrojů 8 CIT

9 Globální oteplování

10 Projekt ESIL – Udržitelnost a odpovědnost Neustálý a efektivní ekonomický rozvoj potřebuje neporušenou přírodu a sociální mír. Trvalé vyřešení environmentálních problémů funguje tehdy, když je zredukován ekonomický růst a celosvětová chudoba. Sociální slučitelnost a vyrovnání protikladů – bohatý x chudý – může být dosaženo, jestliže celosvětová ekonomika poroste a budou-li zajištěny základní potřeby. Environment Ekonomika Společnost

11 IUSES – Evropská cena za úsporu energie

12 Evropská cena za úsporu energie Soutěž a výhry Kategorie sout ě že 1.Školy 2.Jednotliví studenti 3.Video Národní úrove ň : Ocen ě ní t ř i nejlepší v každé kategorii = 9 ocen ě ných Evropská úrove ň : Sout ě ží první místa jednotlivých kategorií z každé zem ě = T ř i / stát V rámci EU ocen ě no = 9 (3 z každé kategorie) Slavnostní p ř edání cen (v Terstu, Itálie): Vít ě zové každé kategorie = 3 pozvaní zástupci

13 Přehled cen Co poskytuje CIRCE: Školám 1. cena = 3.000 EUR 2. cena = 1.500 EUR 3. cena = 500 EUR Jednotlivým student ů m 1. cena = Jízdní kolo 2. cena = Jízdní kolo 3. cena = Solární souprava (solární batoh + nabíje č ka baterií) + Tri č ko Zelená energie + Flash disk Video 1. cena = Digitální fotoaparát 2. cena = Jízdní kolo 3. cena = Solární souprava + Tri č ko Zelená energie + Flash disk Celkový náklad asi 8.000 EUR Sponzo ř i:  CIRCE  Katedra CEMEX  ?????? Ceny

14 Propagace Soutěže Časový plán

15 Propagace Soutěže 1. fáze Seznámení škol, pedagogů a žáků se soutěží Letáky & plakáty Do poloviny prosince 2009 Září / říjen 2009

16 Propagace Soutěže 2. fáze Registrace formulářů Do 15. prosince Výhody: – Dostatek času pro splnění podmínek soutěže – Možnost případných konzultací s námi 1. Část formuláře

17 Propagace Soutěže 3. fáze Podpora aktivit jednotlivých škol Pomoc s vyplňováním formuláře; poradenství pro školy 20. května 2010 Termín podání plných žádostí - Část 2 Tři typy žádostí: Školy – Jednotliví studenti – Video Období polovina prosince 2009 – polovina května 2010

18 Hodnocení Hodnotící kritéria 1. Vhodnost záměru = 40 –Video nebo digitální záznam vztahující se k energetické efektivnosti nebo k systémům OZE? –Propaguje to energeticky úsporné chování? Nebude-li obsaženo toto téma, nehodnotí se! 2. Originalita a umělecká kvalita = 30 –Ve smyslu návrhu energeticky úsporných řešení –Ve smyslu nápaditosti a uměleckého zpracování- jak je myšlenka předána 3. Dopad a efektivnost myšlenky = 30 Video - 3 kritéria:

19 Metoda hodnocení Evaluation Criteria Score grid Where “coherence principle” mainly applies

20 Metoda hodnocení Evaluation Criteria Score grid

21 Metoda hodnocení Prokazatelnost úspor  Prokazatelnost energetických úspor (nejvíce obodované) Sekce 3. Spotřeba a výsledky (účty a jiné průkazné dokumenty) a) Spotřeba b) Energie ušetřená díky úsporným opatřením (vlastní odhad) Sekce 2. Aktivity a opatření vaší školy v úsporách energie a udržitelnosti Sepsáno školou a)Technické a konkrétní aktivity b)Opatření týkající se chování “... uveďte časové trvání každé aktivity nebo programu zanesením termínu zahájení a ukončení..”. 1. 2. 3. 4. SPOJITOST mezi

22 Metoda hodnocení Prokazatelnost úspor a) Spotřeba Oddělte údaje za elektřinu, plyn a jiná spotřebovaná paliva. ^ Fill in just applicable (fuel used) and match the units you prefer Přiložte kopii účtu nebo jiné dokumenty zahrnující rok 2009 a 2010 do uzávěrky soutěže (pro 2010 – zdokumentujte jak bude možné, např. vyfotit elektroměr)

23 Metoda hodnocení Prokazatelnost úspor b) Energie uspořená díky úsporným opatřením (udělejte vlastní odhad) Odhad toho co bude ušetřeno díky vašim opatřením Measure (as in section 2 a) and b)) Savings Estimations (during the award period) Number:Electricity (kWh)Fuels (m3, litre, kg) V doprav ě V budov ě Transport Savings Num : Measure (as in section 2) Distance (km avoided) Fuel Savings (litres) (during the award period) 1 2

24 Metoda hodnocení Prokazatelnost úspor Souhrn Nejdůležitější je vzájemná vazba Opatření a aktivity školy Odhad energetických úspor Přehled sběru dat Hodnocení 40 škol 30 jednotlivců/skupin studentů

25 Jak soutěžit … Část B: Format (liší se pro jednotlivé kategorie) Sekce 1: Informace o škole Sekce 2:Aktivity a opatření Sekce 3:Spotřeba a výsledky Sekce 4:Další plán Sekce 5: Prohlášení (povinné) Registrační formulář Vyplňují se jen ty sekce/pododdíly, které se vás týkají Sekce a pole označená * jsou povinné. Formulář je na projektovém webu: www.iuses.eu Termín pro přihlášky 20. květen 2010 Vyplnění formuláře

26 Partner projektu IUSES za ČR ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00 Praha 3 www.iuses.eu www.enviros.cz Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Projekt IUSES Inteligentní využití energie na školách (Intelligent Use of Energy at School) Vlasta Švejnohová, ENVIROS, s.r.o. 10. listopadu 2009 Za obsah."

Podobné prezentace


Reklamy Google