Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt IUSES – Příručka pro pedagogy Vlasta Švejnohová, ENVIROS, s.r.o. 10. listopadu 2009 Za obsah této prezentace odpovídají pouze její autoři. Prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt IUSES – Příručka pro pedagogy Vlasta Švejnohová, ENVIROS, s.r.o. 10. listopadu 2009 Za obsah této prezentace odpovídají pouze její autoři. Prezentace."— Transkript prezentace:

1 Projekt IUSES – Příručka pro pedagogy Vlasta Švejnohová, ENVIROS, s.r.o. 10. listopadu 2009 Za obsah této prezentace odpovídají pouze její autoři. Prezentace nepředkládá názor Evropské Unie. Evropská Unie není zodpovědná za využití uváděných informací.

2 Kapitola 1 – Úvod do energetiky •Co to je udržitelnost •Definice pojmů –globální oteplování –základní energetické koncepty (typy energie) –co je to elektřina –obnovitelné zdroje energie OZE

3 Kapitola 2 – Úvod k příručkám •Příručka o dopravě •Příručka o budovách •Příručka o průmyslu

4 Kapitola 3 - Způsoby výuky

5 Humanistický přístup - jazyky

6 Technický přístup

7 Obchodní přístup

8 Experimentální sada nástrojů Stavebnice & seznam pokusů - Názorné ověřování teorie v praxi

9 Multimediální DVD Animace ke 3 učebnicím & učebnice – doprava, průmysl, budovy Interaktivní hry k praktickému ověření znalostí Pokyny k používání stavebnice a seznam pokusů Členěno do 3 částí: PROSTORY PRAVIDLA CHOVÁNÍ

10 Kapitola 4 – Plán energetických úspor Plán energetických úspor HB pro učitele Obsahuje program napomáhající škole vytvořit systém energetického řízení. Průvodce Energetickým plánem v několika krocích k úspěšnému chodu

11 Jak soutěžit …. Plán energetických úspor HB pro učitele Krok 1: Založit Energetickou radu (Tým energetického řízení). K převzetí zodpovědnosti za celý proces, K šíření informací po škole, K zavedení užitečných nástrojů a aktivit, K organizaci akcí, K pravidelným schůzkám sledujícím vývoj a změny Hlavní úkoly :

12 Jak soutěžit …. Plán energetických úspor HB pro učitele Krok 2: Provést Energetický Audit (Energetický přehled) objektu  zhodnotit spotřebu energie a odhadnou prostor k úsporám  odhalit slabá místa energetické spotřeby a nastavit opatření a jejich zavedení Hlavní úkoly : Jednoduše- udělejte si svůj energetický audit

13 Jak soutěžit …. Plán energetických úspor HB pro učitele Krok 2: Proveďte energetický audit budovy Sběr údajů o spotřebě Viz tabulka Sekce 3 a) Formulář do soutěže 3 fáze : 1. fáze :

14 Jak soutěžit …. Plán energetických úspor HB pro učitele Krok 2: Proveďte energetický audit budovy Získání detailního přehledu o spotřebě 2. fáze: Nebo přeskočte a jděte rovnou dál (rychlejší a jednodušší) Budovy 1., 2. a 3. cvičení Provést energetický přehled (zjištění slabin) 3. fáze: Budovy 5. cvičení “Záznamový list Energetického auditu” “k odhalení ztrát a možností energii ušetřit kontrolou vybavení, zařízení, oken, dveří apod.”.

15 Jak soutěžit … Plán energetických úspor HB pro učitele Krok 3: Stanovit cíle pro Akční plán  snížit energetickou spotřebu budovy minimálně o __% na konci daného období - ve srovnání s účty z předchozích let - zavést výchozí úroveň spotřeby ve školním roce 20XX - spočítat průměrnou spotřebu posledních let.  Vyměnit minimálně __% zářivek  Snížit dobu svícení o __% v celé škole Hlavní cíle: Specifické cíle:

16 Jak soutěžit … Plán energetických úspor HB pro učitele Krok 4: Sestavit balíček opatření k dosažení cílů – Akční plán Na základě energetického auditu a kontroly budovy a systémů Plán energetických úspor Toto je Sekce 2 Formuláře (Aktivity & Opatření) Alternativně

17 Jak soutěžit … Plán energetických úspor HB pro učitele Krok 4: Sestavit balíček opatření k dosažení cílů – Akční plán Jednodušší metoda sestavení akčního plánu: “ nastavit opatření/aktivity a rozplánovat v čase”

18 Jak soutěžit … Plán energetických úspor HB pro učitele Krok 5: Zavést Akční plán  Zapojení a motivování všech lidí ve škole  Rozvoj komunikačních strategií pro zapojení vedení školy (viz Komunikační plán). - zavést pravidelné školení zaměstnanců školy na téma energetika - zpřístupnět výukové materiály pro pedagogy k zapojení do svých předmětů - přijmout pravidla energetického chování pro každodenní život ve škole - Zavést pravidelné oceňování energetické efektivnosti, zelených pravidel, přátelského chování vůči životnímu prostředí, apod. Příklady způsobů zavádění: Klíčové faktory:

19 Jak soutěžit … Plán energetických úspor HB pro učitele POSLEDNÍ krok 6: Proces sledování a vyhodnocování Systém sledování se musí zakládat na cílech, indikátorech a harmonogramu stanovených v Akčním plánu a měl by používat jednoduché nástroje Vzor zprávy o činnosti  Zjištěné výsledky (zápisník)  Průběžné zprávy  Setkání  Ohodnocení  Využití informací Příklady:

20 Jak soutěžit … Plán energetických úspor Formulář pro uchazeče soutěže Souhrn vzájemných vazeb Sekce 1: Informace o škole Sekce 2:Aktivity a opatření Sekce 3:Spotřeba a výsledky Sekce 4:Další plán Sekce 5: Prohlášení 1. Energetická rada 2. Energetický audit 3. Stanovení hlavních cílů 4. Navržená opatření (Akční plán) 5. Realizace 6. Sledování a hodnocení procesu

21 Kapitola 5 – Komunikační plán Veřejná prezentace školních aktivit •Uznání & prestiž •Dobré vztahy s veřejností (i úřady) •Předání zkušeností dalším školám •Přístup ke sponzorům

22 Kapitola 5 – Komunikační plán Aktivity školy: •Organizace akce pro veřejnost •Tisková konference •Rozhovor v médiích (TV, rozhlas, tisk) •Webová stránka •Distribuce brožur, triček, odznaků, atd…

23 Partner projektu IUSES za ČR ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00 Praha 3 www.iuses.eu www.enviros.cz Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Projekt IUSES – Příručka pro pedagogy Vlasta Švejnohová, ENVIROS, s.r.o. 10. listopadu 2009 Za obsah této prezentace odpovídají pouze její autoři. Prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google