Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské seskupení pro územní spolupráci Konference "Budoucnost česko-polské přeshraniční spolupráce"

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské seskupení pro územní spolupráci Konference "Budoucnost česko-polské přeshraniční spolupráce""— Transkript prezentace:

1 Evropské seskupení pro územní spolupráci Konference "Budoucnost česko-polské přeshraniční spolupráce"

2 Evropské seskupení pro územní spolupráci Podpora výstavby nízkoenergetických a pasívních staveb pro potřeby obcí a měst na území MSK a Opolského a Slezského vojvodství Název projektu

3 Evropské seskupení pro územní spolupráci Partneři projektu •Institut nízkoenergetických staveb, o. s. Nezisková organizace, zabývající se propagací výstavby nízkoenergetických a pasívních staveb. Poskytuje informace z oblasti legislativy, týkající se projektové přípravy a realizace staveb. •Nabídka účasti v projektu vhodným subjektům z území MSK, Opolského a Slezského vojvodství

4 Evropské seskupení pro územní spolupráci Základní informace o projektu •Teritoriální vymezení : Moravskoslezský kraj (ČR) Opolské vojvodství (PL) Slezské vojvodství (PL) •Doba trvání : 24 měsíců •Předpokládané zahájení : 06 / 2012 •Předpokládané ukončení : 05 / 2014 •Odhadované náklady : cca 160 tis. €

5 Evropské seskupení pro územní spolupráci Proč nízkoenergetické stavby? Požadavky evropské legislativy •nová směrnice Ev. parlamentu a rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov ze dne 19. května 2010 •požadavek, aby do 31. prosince 2020 všechny nové budovy byly budovami s „téměř nulovou spotřebou energie“, v případě budov užívaných a vlastněných veřejnou správou se termín zkracuje do roku 2018 Vize rozvoje 20 / 20 / 20 •společně snížit do roku 2020 celkové emise skleníkových plynů alespoň o 20 %, •společně zvýšily energetickou účinnost do roku 2020 o 20 %, •společně zvýšily podíl energie z OZE do roku 2020 na 20 %.

6 Evropské seskupení pro územní spolupráci Záměr projektu •Vytvoření poradenského místa v oblasti projektové a realizační činnost, zaměřeného na nízkoenergetické a pasivní stavby •Vytvoření databáze subjektů, schopných poskytovat své služby na vlastním území i na území sousedního státu •Zvýšení intenzity přeshraniční spolupráce v oblasti: malého a středního podnikání samosprávy

7 Evropské seskupení pro územní spolupráci Specifické cíle projektu • Vytvoření kontaktního místa pro získávání aktuálních informací z oblasti MSP a samosprávy • Zvýšení intenzity vzájemného sdílení informací v rámci CBC mezi oblastmi samosprávy a MSP v daných územních celcích • Zvýšení informovanosti občanů o nově nastupujících trendech v oblasti nízkoenergetického stavitelství

8 Evropské seskupení pro územní spolupráci Aktivity projektu •Úvodní konference •Představení záměrů projektu cílovým skupinám. •Seznámení s východisky a možnostmi, které projekt v rámci CBC přinese •Analýza potřeb cílové skupiny •Formou řízeného rozvoru s vybranými subjekty bude proveden sběr relevantních dat vztahujících se k problematice řešené projektem. •Předpokladem je poskytnout klientům klíčové informace z dané problematiky. •Vytvoření databáze kontaktů •Bude sloužit pro zájemce z řad realizačních firem pro navázání kontaktů se zástupci samosprávy. •Rovněž je plánováno i využití opačným směrem, tj. pro orientaci zástupců samosprávy a široké laické veřejnosti v oblasti realizace nízkoenergetických objektů.

9 Evropské seskupení pro územní spolupráci Aktivity projektu •Organizování seminářů •Předání a sdílení aktuálních informací z oblasti projektování, výstavby, provozování, financování nízkoenergetických objektů. •Seznámení s obdobnými projekty a zkušenostmi z členských zemí EU. •Konzultační činnost pro cílovou skupinu •Konkrétní technické konzultace, vztahující se k případným připraveným projektům klientů. •Poradenství spočívající v řešení problematiky oblasti výstavby nízkoenergetických objektů.

10 Evropské seskupení pro územní spolupráci Předpokládané náklady projektu Položkačástka € v % •Personální náklady57 500 € 36,26 % •Provozní náklady33 880 € 21,36 % •Cestovní náklady 9 750 € 6,15 % •Náklady na publicitu13 450 € 8,48 % •Externí služby39 000 € 24,59 % •Investice 5 000 € 3,15 % celkem 158 580 € 100,00 %

11 Evropské seskupení pro územní spolupráci Publicita •vytvoření webové prezentace •informační panel trvale umístěn v prostorách konzultačního místa •tiskové zprávy •videoshoty na veřejně přístupném serveru

12 Evropské seskupení pro územní spolupráci Doufám, že Vás to zaujalo více než tohoto posluchače. Děkuji za pozornost Kontakt Ing. Ivan Strachoň e-mail: ivan.strachon@seznam.cz tel.: +420 606 700 661ivan.strachon@seznam.cz


Stáhnout ppt "Evropské seskupení pro územní spolupráci Konference "Budoucnost česko-polské přeshraniční spolupráce""

Podobné prezentace


Reklamy Google