Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Perspektivy rozvoje spolupráce v příhraničním regionu Ostrava 15. 11. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Perspektivy rozvoje spolupráce v příhraničním regionu Ostrava 15. 11. 2013."— Transkript prezentace:

1 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Perspektivy rozvoje spolupráce v příhraničním regionu Ostrava 15. 11. 2013

2 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zpracoval: Ing. Hynek OrságDatum: 15. 14. 2013 Moravskoslezský kraj – základní údaje Rozloha5 427 km 2 Počet obyvatel1 224 044 Hustota zalidnění226 obyvatel/ km 2 Počet obcí300, z toho 39 měst Průměrná mzda22 531 Kč Podíl nezaměstnaných osob9,82 %

3 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Základní aspekty přeshraniční spolupráce MSK  Geografická poloha  hranice s Polskem (287,4 km) a Slovenskem (48,6 km) determinuje základní směry spolupráce subjektů z MSK  Subjekty realizující přeshraniční spolupráci  Subjekty veřejné správy • Spolupráce je dána především uzavřenými partnerskými smlouvami – důvody uzavření takovýchto smluv jsou různé (historické, ekonomické apod.)  Ostatní subjekty • Spolupráce je dána především tematickou příbuzností a ekonomickou motivací  Ekonomický aspekt  Pro veřejnou správu a neziskový sektor hrají nezastupitelnou roli pro rozvoj přeshraniční spolupráce zdroje EU •Operační programy přeshraniční spolupráce •Komunitární programy Zpracoval: Ing. Hynek OrságDatum: 15. 14. 2013

4 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Podpora spolupráce uzavřenými smlouvami  MSK – Žilinský samosprávní kraj  Rok uzavření smlouvy: 2009  Spolupráce v oblasti cestovního ruchu, dopravy, životního prostředí  MSK – Slezské vojvodství  Rok uzavření smlouvy: 2001, 2002, 2008  Spolupráce v oblasti cestovního ruchu, dopravy, životního prostředí, dříve zkušenosti z restrukturalizace těžkého průmyslu / krizového řízení, životního prostředí / vzájemná pomoc při záchranářských pracích  MSK – Opolské vojvodství  Rok uzavření smlouvy: 2008  Spolupráce v oblasti krizového řízení, vzájemná pomoc při záchranářských pracích Zpracoval: Ing. Hynek OrságDatum: 15. 14. 2013

5 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přeshraniční spolupráce MSK s partnery  Spolupráce na úrovni vedení regionů  Naplňování partnerských smluv společnými jednáními a postupy  Spolupráce formou projektů finacovaných z EÚ  Spolupráce zaměřená na zlepšení dopravní infrastruktury  Slovensko – 3 projekty – 148 mil. Kč  Polsko – 3 projekty – 82,9 mil. Kč  Spolupráce zaměřená posílení institucionální spolupráce  Intenzivní podpora spolupráce mezi regiony směřující k vytvoření bilaterálních strategií a založení Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA  Tematická spolupráce  Žilinský samosprávný kraj – podpora talentovaných žáků v přírodovědných a technický oborech v příhraničí  Opolské vojvodství – podpora při vytvoření přeshraniční kooperační sítě pro rozvoj podnikání a trhu práce Zpracoval: Ing. Hynek OrságDatum: 15. 14. 2013

6 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu ESÚS TRITIA jako východisko rozvoje spolupráce  Práce na založení Evropského seskupení pro územní spolupráci byly započaty v roce 2009  ESÚS TRITIA s o. o. byl založen v únoru 2013  Zakladatelé  Moravskoslezský kraj  Žilinský samosprávný kraj  Slezské vojvodství  Opolské vojvodství  Hlavní oblasti spolupráce  Energetika a životní prostředí  Doprava  Hospodářská spolupráce  Cestovní ruch Opole Katowice Ostrava Žilina Zpracoval: Ing. Hynek OrságDatum: 15. 14. 2013

7 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Priority Moravskoslezského kraje na poli přeshraniční spolupráce  Usnadnění každodenního života občanů v česko-polsko-slovenském území  Vytvoření přeshraniční integrity na úrovni celého prostoru  Identifikace, propagace a zavádění programů, projektů a společných akcí na území ESÚS TRITIA ve čtyřech uvedených tematických oblastech ZAKOTVENO V ZAKLÁDAJÍCÍCH LISTINÁCH ESÚS TRITIA Zpracoval: Ing. Hynek OrságDatum: 15. 14. 2013

8 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Spolupráce v oblasti energetiky a životního prostředí  Mapa OZE - Stezka zkušeností v oblasti využití OZE na území ESÚS TRITIA  Společná strategie řízení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji a Vojvodství Slezském  Ekologizace dopravy  Propagace nízkoemisních a alternativních pohonných hmot a propagace udržitelných forem dopravy  Výměna zkušeností v oblasti energetiky a nakládání s odpady  Realizace opatření na zvyšování energetické efektivnosti budov  Aktivity na zvýšení kvality regulace tepelného systému veř. budov  Rekonstrukce veř. osvětlení s cílem snižování spotřeby el. Energie  Tvorba společných programů ekologického vzdělávání Zpracoval: Ing. Hynek OrságDatum: 15. 14. 2013

9 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Spolupráce v oblasti dopravy  Identifikace priorit v oblasti infrastrukturních, dopravních a logistických řešeních  koncepční materiály, které budou definovat společné zájmy  monitorovací platforma rozvoje nadřazené dopravní infrastruktury  Zlepšení dopravní dostupnosti a bezpečnosti silničního provozu  rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. Třídy  Podpora větší efektivity přeshraniční veřejné dopravy  vytvoření koncepčního materiálu, který bude definovat společné zájmy v oblasti přeshraniční veřejné dopravy Zpracoval: Ing. Hynek OrságDatum: 15. 14. 2013

10 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Spolupráce v oblasti hospodářské spolupráce  Platforma podpory obchodu v polsko-českém pohraničí  vytvoření efektivní a výkonné síťové struktury pro podporu obchodu  Česko-polsko-slovenská obchodní platforma  podpora sektoru MSP – síťování, B2B setkání, hospodářské mise  Automotive TRITIA  vývoj odborných výukových programů pro VŠ a SŠ, které budou reagovat na potřeby automobilového průmyslu  Vzdělávací program v oblasti podnikání na SŠ – „Vzdělávání pro podnikání“  propagace a popularizace nápadu vlastního podnikání Zpracoval: Ing. Hynek OrságDatum: 15. 14. 2013

11 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Spolupráce v oblasti cestovního ruchu  Turistika bez bariér a Specializovaný cestovní ruch  zlepšení dostupnosti turistických atrakcí v přeshraničním regionu ESÚS TRITIA pro zdravotně postižené občany  Mezinárodní stezka technických atraktivit  propojení a poznávání technických památek v regionech  Propojení běžeckých tras  hory nekončí na hranicích  Gastronomická stezka  regionální produkty celého území ESÚS TRITIA Zpracoval: Ing. Hynek OrságDatum: 15. 14. 2013

12 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Děkuji Vám za pozornost Ing. Hynek Orság Ostrava, 15. 11. 2013


Stáhnout ppt "Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Perspektivy rozvoje spolupráce v příhraničním regionu Ostrava 15. 11. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google