Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Učebnice věnovaná Průmyslu Efektivní užívání energie v průmyslu Petr Sopoliga, Vlasta Švejnohová, Lucie Kochová ENVIROS, s.r.o. Listopad 2009 Za obsah.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Učebnice věnovaná Průmyslu Efektivní užívání energie v průmyslu Petr Sopoliga, Vlasta Švejnohová, Lucie Kochová ENVIROS, s.r.o. Listopad 2009 Za obsah."— Transkript prezentace:

1 Učebnice věnovaná Průmyslu Efektivní užívání energie v průmyslu Petr Sopoliga, Vlasta Švejnohová, Lucie Kochová ENVIROS, s.r.o. Listopad 2009 Za obsah této prezentace odpovídají pouze její autoři. Prezentace nepředkládá názor Evropské Unie. Evropská Unie není zodpovědná za využití uváděných informací.

2 Učebnice věnovaná Průmyslu Úvod Proč průmysl? •Průmysl je jedním z hlavních spotřebitelů energie

3 Učebnice věnovaná Průmyslu Cíl učebnice Seznámení s: •Jak se energie používá ve výrobních procesech? •Jaké jsou problémy se spotřebou energie v tak velkém měřítku? •Kde můžeme omezit ztráty, plýtvání? •Jak udělat výrobní procesy energeticky efektivnější?

4 Učebnice věnovaná Průmyslu Zaměření •Zaměření na efektivní užívání energie v průmyslu a inženýrství •Učebnice obsahuje užitečné informace hlavně pro studenty zaměřené na Ekonomiku a Inženýrství

5 Učebnice věnovaná Průmyslu Obsah •Úvod do tématiky - Energie •Zdroje energie •Přeměna energie a její užití v průmyslu –Přeměna energie (Energonositelé) –Užití v průmyslu •Energetický Management •Případová studie: Efektivní užití energie v Papírenském průmyslu

6 Učebnice věnovaná Průmyslu Orientace v učebnici Definice: označuje výraz a vysvětluje jeho význam Pamatuj: označuje něco důležitého, podnět nebo zásadní informaci. Na tyto piktogramy dávejte pozor! Učební látka: Tento piktogram je na začátku každé kapitoly a uvádí, co bude v dané kapitole předmětem výuky Pokus, cvičení nebo činnost: Tento piktogram označuje něco, co máte udělat na základě prostudované látky Webový odkaz: Ukazuje internetovou adresu, kde můžete získat více informací

7 Učebnice věnovaná Průmyslu Orientace v učebnici Odkaz: Označuje, odkud informace pochází Případová studie: Zde uvádíme skutečný příklad z průmyslového odvětví nebo podniku Klíčové body: toto je souhrn (obvykle v řádcích označených puntíkem jako odrážkou) toho, co jste již obsáhli, obvykle se nacházejí na konci kapitoly Otázka: označuje náš dotaz, vyžadující vaši odpověď, nachází se zejména na konci kapitoly

8 Učebnice věnovaná Průmyslu Kapitola 1 – Úvod do tématiky týkající se energie •Co je energie a jaký má význam? •Environmentální problémy spojené s výrobou energie ve velkém měřítku. •Jak závisíme na energii? Spotřeba energie. •Jaké používáme jednotky energie a výkonu?

9 Učebnice věnovaná Průmyslu Kapitola 1 – Cíle Studenti by měli: •Získat povědomí o „Energii“, co to je a jak jsme na ni závislí •Získat zkušenosti v odhadu množství energie, které je potřebné pro různé věci v každodenním životě •Porozumět údajům o energetické spotřebě různých spotřebitelů

10 Učebnice věnovaná Průmyslu Kapitola 1 – Tipy pro výuku •Nechat studenty, aby zjistili, kde sami užívají a závisí na energii – skupinová práce •Zjistit kolik energie je spotřebováno různým vybavením či činností v každodenním životě studentů

11 Učebnice věnovaná Průmyslu Kapitola 2 – Zdroje energie •Jaké jsou dnes využívané hlavní zdroje energie? •Kolik z nich tvoří obnovitelné zdroje? •Problémy spojené s neobnovitelnými zdroji energie (fosilní zdroje a jaderná energie)

12 Učebnice věnovaná Průmyslu Kapitola 2 - Cíle Studenti by se měli naučit: •Jaká je struktura využití primárních zdrojů energie •Jaké je nynější a možné budoucí využití obnovitelných zdrojů v zemích EU •O problémech spalování fosilních a jaderných paliv (vrchol ropné produkce, znečištění, atd.)

13 Učebnice věnovaná Průmyslu Kapitola 2 – Tipy pro výuku •Zkuste určit jasný rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie - diskusí o problémech s fosilními palivy (práce ve skupině, klady versus zápory) •Dejte studentům zjistit, kde a jestli naleznou využití obnovitelných zdrojů energie ve svém okolí •Určit problémy emisí skleníkových plynů pomocí zpráv (možná místní), médií nebo internetu

14 Učebnice věnovaná Průmyslu Kapitola 3: Přeměna energie a její využití v průmyslu •Kapitola je rozdělena do dvou podkapitol: 3.1 Přeměna energie (Energonositelé) 3.2 Využití v průmyslu (Úroveň II)

15 Učebnice věnovaná Průmyslu 3.1 - Přeměna energie (Energonositelé) •Jací jsou nejběžnější energonositele? •Jak jsou vyráběna paliva a elektřina? •Jak je energie přeměňována? •Jak vypadají energetické toky pro celou zemi a jak velké je množství energie potřebné pro průmysl? (->Úroveň II) •Co je národní energetická bilance(-> Úroveň II)

16 Učebnice věnovaná Průmyslu Kapitola 3.1 - Cíle Studenti by se měli dovědět: •Informace o hlavních nositelích energie používaných v dnešní době - vysvětlení výroby paliva a elektrické energie

17 Učebnice věnovaná Průmyslu Kapitola 3.1 - Cíle •O možnosti větší účinnosti výroby elektřiny - vysvětleno na příkladu elektráren s kombinovaným cyklem a kombinovanou výrobu tepla a elektřiny •O různých způsobech spotřeby energie celého státu - na příkladu Národní energetické bilance v Irsku

18 Učebnice věnovaná Průmyslu Kapitola 3.1 – Tipy pro výuku •Nechte studenty zjistit, jaké jsou hlavní zdroje výroby elektrické energie v naší zemi •Pokuste se se studenty určit všechny obnovitelné zdroje energie, které se u nás používají pro výrobu elektřiny

19 Učebnice věnovaná Průmyslu Kapitola 3.2 - Konečné použití energie v průmyslu •Kde jsou značné ztráty energie v různých typech průmyslových zařízení (kotle, ventilátory, stlačený vzduch, atd.)? •Jak lze omezit energetické ztráty? •Jaké kapaliny používáme pro chlazení a vytápění?

20 Učebnice věnovaná Průmyslu Kapitola 3.2 - Cíle •Kapitola 3.2 obsahuje převážně informace na úrovni II, tj. převážně pro studenty zaměřené na inženýrství

21 Učebnice věnovaná Průmyslu Kapitola 3.2 - Cíle Studenti by měli získat informace: •O hlavních spotřebitelích energie v průmyslových závodech – na příkladech •O potenciál dosažení vyšší účinnosti - je probírán na různých průmyslových zařízeních (kotle, elektromotory, atd.)

22 Učebnice věnovaná Průmyslu Kapitola 3.2 – Tipy pro výuku •Pročtěte důkladně se studenty všechny části továrny v Příručce (kotle, ventilátory, apod.), a zaměřte se zejména na potenciál jejich optimalizace •Popřemýšlejte o exkurzi do průmyslového závodu a pokuste se najít možné úspory energie v různých výrobních procesech

23 Učebnice věnovaná Průmyslu Kapitola 4: Energetický Management •Co je to Energetický Management? •Jaké jsou klíčové části Energetického Managementu? •Jaké jsou cíle systému hospodaření s energií? •Jak zavést takový systém doma/do školy/do výroby?

24 Učebnice věnovaná Průmyslu Kapitola 4 - Cíle •Seznámit studenty s přínosy EM pro společnost - značené různými příklady •Diskusí o energetické politice, by studenti měli pochopit, že opatření v oblasti energetické účinnosti mají vliv na celou společnost •Studenti by se měli dozvědět, že systematický přístup je nejlepší způsob, jak zvýšit energetickou účinnost

25 Učebnice věnovaná Průmyslu Kapitola 4 – Tipy pro výuku •Pokuste se vypracovat energetickou politiku pro vaší školu •Implementujte jednotlivé kroky EM na příkladu své vlastní školy •Pokuste se na vaší škole zřídit EM navržený studenty (s vaší pomocí)

26 Učebnice věnovaná Průmyslu Kapitola 5: Efektivní využití energie v papírenském průmyslu •Informace na Úrovni II o praktickém uplatňování opatření na úsporu energie •Případová studie pro efektivní využívání energie v papírenském průmyslu •Všeobecné informace o procesu výroby papíru •Různé možnosti úspor energie v papírenském průmyslu •Experimentální příručku "Jak vytvořit svůj vlastní papír"

27 Učebnice věnovaná Průmyslu Kapitola 5 – Tipy pro výuku •Zejména pro studenty zaměřené na inženýrství •Pokuste se najít všechny energetické toky ve velkých průmyslových procesech •Studenti by se měli naučit, jak jsou prováděna opatření na zvýšení energetické účinnosti v průmyslovém procesu •Na experimentu "Udělej si svůj vlastní papír" ukažte studentům, kde je ve velkém průmyslovém procesu energie zapotřebí (sušení, topení atd.)

28 Učebnice věnovaná Průmyslu Otázky? •Rádi zodpovíme vaše dotazy…


Stáhnout ppt "Učebnice věnovaná Průmyslu Efektivní užívání energie v průmyslu Petr Sopoliga, Vlasta Švejnohová, Lucie Kochová ENVIROS, s.r.o. Listopad 2009 Za obsah."

Podobné prezentace


Reklamy Google