Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osobnost řídících pracovníků v rámci středního odborného školství v rámci partnerství TTnet ČR Ing. Hana Čiháková, Ph.D. partnerství TTnet ČR Národní ústav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osobnost řídících pracovníků v rámci středního odborného školství v rámci partnerství TTnet ČR Ing. Hana Čiháková, Ph.D. partnerství TTnet ČR Národní ústav."— Transkript prezentace:

1 Osobnost řídících pracovníků v rámci středního odborného školství v rámci partnerství TTnet ČR Ing. Hana Čiháková, Ph.D. partnerství TTnet ČR Národní ústav odborného vzdělávání 30. – 31. 3. 2011 Konferenční centrum Školního lesního podniku ČZU, Kostelec nad Černými lesy

2 2 1998 – CEDEFOP, Soluň, Řecko EVROPSKÁ SÍŤ TTnet Training of Trainers Networks

3 3 NÁRODNÍ SÍTĚ AUSTRIA (AT) BELGIUM (BE) CYPRUS (CY) CZECH REPUBLIC (CZ) GERMANY (DE) DENMARK (DK) ESTONIA (EE) SPAIN (ES) FINLAND (FI) FRANCE (FR) UNITED KINGDOM (GB) GREECE (GR) HUNGARY (HU) IRELAND (IE) ITALY (IT) LITHUANIA (LT) LATVIA (LV) MALTA (MT) NETHERLANDS (NL) PORTUGAL (PT) SLOVENIA (SI) SLOVAKIA (SK)

4 4  platforma pro výměnu názorů a zkušeností odborníků v odborném vzdělávání  cílová skupina = učitelé, instruktoři, lektoři a trenéři působící v odborném vzděláváni  podpora zavádění evropských iniciativ týkajících se cílové skupiny do jednotlivých členských zemí EU EVROPSKÝ TTnet

5 TTnet ČR  neformální platforma pro výměnu názorů a zkušeností odborníků  Primární CS = vzdělavatelé   CS = učitelé, instruktoři, lektoři a trenéři působící v odborném vzděláváni (školy + firmy)  koordinován NÚOV, vznik leden 2005  podpora CEDEFOP a MŠMT 5

6 6  návrh systémového řešení vzdělávání učitelů OVP a lektorů  profesní standard učitele OVP a lektora  oborové a předmětové didaktiky  podpora projektů  národního fórum podporující výměnu informací, myšlenek a příkladů dobré praxe NÁRODNÍ RÁMEC PRO PARTNERSTVÍ

7 AKTIVITY ČESKÉ SÍTĚ TTnet  Mezinárodní spolupráce  České národní projekty  Výzkumy, šetření, návrhy  Publikace a sborníky  Expertní skupina  Konference a workshopy 7

8 8  Návrh koncepce KS učitele OVP ( Stanovisko NÚOV k návrhu profesního standardu kvality učitele zpracovaného pracovní skupinou MŠMT)  Databáze oborových didaktik a metodik  Program DVPP SOŠ a SOU pro koordinátory ŠVP  Dotazníkové šetření týkající se profesních kompetencí učitele odborné školy VÝSTUPY I

9 9  Evropské projekty Defining VET professions, Eurotrainer, Network to Support Trainers in Europe  Účast na evropských seminářích, workshopech a šetřeních  Publikace TTnet Parnerská síť vzdělavatelů v odborném vzdělávání  Sborníky z konferencí VÝSTUPY II

10 10  Pravidelná setkání členů expertní skupiny  8 národních konferencí  1 mezinárodní konference Crossing Boundaries: The multiple roles of trainers and teachers in vocational education and training  Mezinárodní kontaktní seminář LdV Developing Competences for professionals in VET VÝSTUPY III

11 11  Mentoring v odborném vzdělávání a přípravě Definice pozice mentora, příručka, která bude sloužit jako metodický materiál institucím zabývající se problematikou mentoringu.  Lektoři v organizacích Definice pozice lektorů v organizacích, jejich aktivity, kvalifikační profil a DV, leták Lektoři v organizacích TEMATICKÉ PRACOVNÍ SKUPINY

12 12  Vedoucí pracovníci v OVP Definice pozice vedoucích pracovníků, rozdíly mezi řídícími pracovníky ve všeobecném a odborném vzdělávání, potřeby vzdělávání řídících pracovníků, kritické momenty v práci řídícího pracovníka, zákonné stanovení povinnosti dalšího vzdělávání řídících pracovníků. Dotazníkové šetření ve všech evropských zemích. TEMATICKÉ PRACOVNÍ SKUPINY

13 13  2007 - Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o zlepšování kvality vzdělávání učitelů – měnící se poptávka, nové role, úkoly a charakteristiky  2009 - Závěry Rady o profesním rozvoji učitelů a vedoucích pracovníků škol (z listopadu 2009) Efektivní vedení škol je hlavním faktorem v utváření celkového vzdělávacího prostředí, ve zvyšování úrovně a v poskytování podpory žákům, rodičům a učitelskému sboru, a tím i v podněcování lepších výsledků. Hledisko EU

14 14  měli, nebo byli schopni vytvořit, kapacity a kvality potřebné k realizaci většího počtu úkolů, s nimiž jsou konfrontováni  nebyli příliš zatěžování administrativními úkoly a soustřeďovali se na podstatné záležitosti: kvalitu vzdělávání, kurikulum, pedagogické problémy a výkon, motivaci a rozvoj učitelského sboru Velmi důležité je, aby vedoucí pracovníci:

15 15  byli povzbuzováni k využívání příležitostí nabízených systémy a sítěmi výměny a mobility jak na národní, tak na mezinárodní úrovni a mohli jich využívat  se podíleli na moderním profesionálním vzdělávání a rozvoji, angažovali se v pedagogickém výzkumu a využívali příležitosti k rozvíjení svých znalostí jiných sektorů Velmi důležité je, aby vedoucí pracovníci

16 16  Zvyšovat a podporovat evropskou politiku spolupráce v oblastech počátečního vzdělávání, dalšího profesionálního rozvoje a praxe: ustavováním platforem, sítí, pracovních skupin, peer-learningových činností pro výměnu znalostí, zkušeností a odbornosti mezi politickými činiteli a vyučujícími  Předkládat praktické informace politickým činitelům  - Co může dělat EK a CEDEFOP ?

17 17  Propagovat a podporovat větší účast učitelů, vedoucích pracovníků škol a vzdělavatelů učitelů v nadnárodních systémech mobility, partnerstvích a projektech ustavených v rámci evropských programů  Navrhovat rámce kompetencí Co může dělat EK a CEDEFOP?

18 18  Posuzovat pokrok a přinášet další návrhy  Podporovat další rozvoj databáze o učitelské profesi a profesi vedoucích pracovníků škol, na základě spolupráce s mezinárodními organizacemi  Přispívat k vytvoření a rozšiřování nových znalostí v oblasti vyučování a vzdělávání učitelů a podporovat členské státy v jejich efektivním využívání Co mohou dělat instituce EU?

19 19  Zajistit, aby učitelské povolání lákalo a udrželo lidi nejvyšších kvalit a aby tito lidé dostali dostatečnou přípravu a podporu, která by jim umožnila efektivně vykonávat jejich povinnosti  Vytvořit dostatečné příležitosti k dalšímu profesnímu rozvoji zaměřené na splnění těchto potřeb a tím zajistit pozitivní vliv na učební výsledky žáků -l Co mohou dělat jednotlivé státy?

20 20  Aktivně propagovat a podporovat příležitosti nabízené systémy výměny a mobility na národní i mezinárodní úrovni s cílem podstatně zvýšit počet učitelů a vedoucích pracovníků škol, kteří je využívají  Kontrolovat povinnosti vedoucích pracovníků škol a opatření na jejich podporu, zejména z hlediska ulehčení od administrativní zátěže tak, aby mohli zaměřit svou pozornost na utváření celkového vzdělávacího prostředí a na podporu dosahovaní lepších výsledků  Zajistit, aby existovala vysoce kvalitní opatření k vytváření znalostí, dovedností a postojů vyžadovaných k poskytování efektivního vedení škol Co mohou dělat jednotlivé státy?

21 21  Shromáždit národní experty se zkušenostmi v tomto oboru  Sdílet zkušenosti, úspěšné i neúspěšné  Vytvářet soubor konkrétních vzdělávacích cílů ve vztahu k tématům, na které je třeba se zaměřit  Pracovat na vybraných podtématech s použitím nejvhodnějších metod  Vybrat nejpříhodnější druh výstupů  Šířit výsledek skupinového strategického vzdělávání Co může udělat pracovní skupina?

22 22 KONTAKTY http://ttnet.nuov.cz hana.cihakova@nuov.cz


Stáhnout ppt "Osobnost řídících pracovníků v rámci středního odborného školství v rámci partnerství TTnet ČR Ing. Hana Čiháková, Ph.D. partnerství TTnet ČR Národní ústav."

Podobné prezentace


Reklamy Google