Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veolia Voda Česká republika Program udržitelného rozvoje 31. května 2006, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veolia Voda Česká republika Program udržitelného rozvoje 31. května 2006, Praha."— Transkript prezentace:

1 Veolia Voda Česká republika Program udržitelného rozvoje 31. května 2006, Praha

2 Veolia Environnement největší poskytovatel služeb ve prospěch životního prostředí na světě Skupina Veolia Environnement působí v 64 zemích světa 270 000 zaměstnanců jediná společnost na světě poskytující komplexní služby v oblasti: vodního hospodářství odpadového hospodářství energetiky dopravy Společnost Veolia Voda na českém vodárenském trhu od roku 1996 dnes provozuje infrastrukturu na 40% území ČR svým partnerům přináší vždycky něco navíc (nové technologie, podíl na investicích do infrastruktury, vysoká úroveň služeb pro zákazníky, udržitelný rozvoj …)

3 Blízká témata se společnou logikou Udržitelný rozvoj a služby v oblasti životního prostředí

4 Firemní odpovědnost –Program udržitelného rozvoje, Charta udržitelného rozvoje, program Etika, přesvědčení, odpovědnost, přistoupení ke světovým závazkům a dohodám Nástroje výkonnosti –EMS, personální reporting, finanční reporting, dialog, výzkum a rozvoj (R&D) Ocenění našich výsledků –Právo využívat mezinárodních referenčních značek výkonnosti a kvality (FTSE4 Good, DJSI, APSI Eurozone) –Členství v sociálně zaměřených investičních fondech (ISR) (Innovest, Storebrand) Naše závazky v oblasti udržitelného rozvoje

5 Udržitelný rozvoj „Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích.“ Hledání optimální rovnováhy výkonností ekonomickou, sociální a environmentální Program udržitelného rozvoje VV ČR: Zahrnuje již existující postupy a aktivity v oblasti technické (EMS), personální, oblasti komunikace a zákaznických služeb Vytvoření programu celé firmy zajišťuje koherenci těchto aktivit Zhodnocuje naše výsledky Formálně a konkrétně formuluje náš závazek v duchu udržitelného rozvoje Realita Veolia Voda ČR Koncepce Strategie VE

6 Program udržitelného rozvoje EKONOMIKA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍ SFÉRA přijatelný životaschopnýspravedlivý UDRŽITELNÝ Obyvatelstvo Zaměstnanci Akcionáři Zákazníci Obec Prostředí Dodavatelé

7 Ekonomická výkonnost Spokojenost zákazníků Spokojenost partnerů Inovace a rozvoj Finanční výkonnost Dodavatelé Zákaznická centra, společné call centrum, zákaznický internet, elektronická komunikace. Standardizace a jednotná forma a postupy, ISO 9001, zákaznický manuál pro zaměstnance, vzdělávání. Průzkumy spokojenosti (1x ročně externí), komunikace Jednání o úpravě smluv (Praha), investice do infrastruktury, podpora projektů z Fondu soudržnosti. Průzkumy spokojenosti Rozvoj ve východních Čechách a na Moravě, OTV, inženýrské služby, výběr technických řešení pro ČOV, nové informační systémy (NORIS, ZIS) Potřeba pracovního kapitálu, centralizace, zvyšování hodnoty Rámcové smlouvy (50 smluv), sklady, jednotný číselník výrobků, hodnocení dodavatelů

8 Sociální výkonnost Mobilizace a spokojenost zaměstnanců Rozvoj schopností Pracovní úrazy Zdraví obyvatel Sociální angažovanost Kolektivní smlouvy, sociální fondy (1% mzdových prostředků), širší uplatnění metody zvyšování hodnoty (2000 zaměstnanců), fluktuace, nemocnost, přesčasové hodiny Náklady na vzdělávání (1,5% mzdových prostředků), přijímání mladých vedoucích pracovníků a rozvoj kompetencí Stupeň vážnosti pracovních úrazů (snížení o 5%) Kvalita vody, zvyšování hodnoty u rozborů vody, zpětné záklopky, EMS Nadační fond Veolia, projekty na pomoc dětem z dětských domovů, programy pro děti, kufřík Tajemství vody, dny otevřených dveří

9 Výkonnost v oblasti životního prostředí Dopad na okolní prostředí Dodržování předpisů Ochrana zdrojů Zapojení do života lokality EMS Účinnost odstraňování BSK 5 ( 50.000 EO), kontrola odpadních vod u průmyslových producentů, kamerové průzkumy sítě, zpracování kalů, využití bioplynu (elektřina >30.000MWh, teplo >90.000MWh) Audit EMS Ztráty vody (účinnost sítě 75%), cíle zvyšování hodnoty zaměřené na spotřebu energie a chemikálií, využití mikroturbin na výrobu elektřiny Hluk a zápach (kaly v Praze), aktivity Nadačního fondu Veolia Rozvoj systému (60% obratu)

10 Z důvodu velkého čerpání vodních zdrojů je nutné dbát na:  Kvalitu sítí  Šetrné zacházení s vodními zdroji  Rozvoj nových zdrojů zásobování vodou  Zvyšování počtu spotřebitelů Od malého koloběhu vody k velkému

11 Využití obnovitelné energie  Využití bioplynu, který vzniká během vyhnívání kalů na ČOV, při kogeneraci (výroba tepla a elektřiny)  na 10 objektech provozovaných společnostmi Veolia Voda Dopad na okolní prostředí Maximální valorizace bioplynu  Zvýšené sledování výkonnosti vodohosp.objektů, vyčíslené cíle  Úprava podmínek fungování  Ve spolupráci se společnostmi Veolia Voda v dalších zemích (Německo, Maďarsko) vytvořeno analytické středisko

12 široká nabídka služeb na jednom místě certifikace podle normy ISO 9001 Služby pro zákazníky Moderní zákaznická centra Telefonní centra (Call centra) březen 2002 – otevření 1. call centra ve vodárenství ve střední Evropě (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.) další call centra: Praha, Kladno-Mělník všechny ostatní spol. provozují zákaznické telefonní linky poskytují info o haváriích a výlukách, cenách, fakturaci atd.

13 Služby pro zákazníky Zákaznický internet Elektronická komunikace internetové stránky jako bohatý zdroj informací o společnosti, kvalitě vody, poskytovaných službách a cenách spotřebitelské informace (barva a tvrdost vody, proč a jak šetřit vodu…) od r.2005 mají zákazníci v Praze a středních Čechách možnost prohlížení svých dat v ZIS přes internet (spotřeba vody, fakturace…) nová služba pro zákazníky v Praze – zasílání faktur elektronickou poštou možnost zaslat emailem do vodárenské spol. hodnotu samoodečtu vodoměru

14 Nadační fond Veolia Krok do života – hlavní sociálně zaměřený projekt nadace orientovaný na mladé lidi vstupující do života z dětských domovů. V rámci projektu nabízíme možnost vzdělávání, bydlení a zapojení do pracovního procesu integrace do společnosti a pomoc překonat náročné období po odchodu z dětského domova Vraťme přírodě, co jí patří – cílem projektu je navrátit do českých a moravských řek úhoře a lososy. projekt je realizován ve spolupráci s Českým rybářským svazem. ústřední myšlenka: přispíváme k větší čistotě našich řek, a tím zlepšujeme životní prostředí pro ryby a další vodní živočichy.

15 Nadační fond Veolia Kufřík Tajemství vody učební pomůcka Tajemství vody seznamuje děti s vodou a jejími vlastnostmi distribuce zdarma základním školám a ekologickým sdružením v ČR rozdáno od roku 1998 více než 1 000 kufříků Vymysli, jak zlepšit svět 2005/2006 3. ročník mezinárodní soutěže pro děti od 9 do 11 let na téma ochrana životního prostředí, pokrok a udržitelný rozvoj třídy měly za úkol vymyslet a vybrat konkrétní projekty realizovatelné ve svém okolí, jež představují určitý pokrok, a tyto projekty výtvarně ztvárnit a popsat


Stáhnout ppt "Veolia Voda Česká republika Program udržitelného rozvoje 31. května 2006, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google