Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veolia Voda Česká republika Program udržitelného rozvoje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veolia Voda Česká republika Program udržitelného rozvoje"— Transkript prezentace:

1 Veolia Voda Česká republika Program udržitelného rozvoje
31. května 2006, Praha

2 největší poskytovatel služeb ve prospěch životního prostředí na světě
Veolia Environnement největší poskytovatel služeb ve prospěch životního prostředí na světě Skupina Veolia Environnement působí v 64 zemích světa zaměstnanců jediná společnost na světě poskytující komplexní služby v oblasti: vodního hospodářství odpadového hospodářství energetiky dopravy Společnost Veolia Voda na českém vodárenském trhu od roku 1996 dnes provozuje infrastrukturu na 40% území ČR svým partnerům přináší vždycky něco navíc (nové technologie, podíl na investicích do infrastruktury, vysoká úroveň služeb pro zákazníky, udržitelný rozvoj …)

3 Udržitelný rozvoj a služby v oblasti životního prostředí
Blízká témata se společnou logikou

4 Naše závazky v oblasti udržitelného rozvoje
Firemní odpovědnost Program udržitelného rozvoje, Charta udržitelného rozvoje, program Etika, přesvědčení, odpovědnost, přistoupení ke světovým závazkům a dohodám Nástroje výkonnosti EMS, personální reporting, finanční reporting, dialog, výzkum a rozvoj (R&D) Ocenění našich výsledků Právo využívat mezinárodních referenčních značek výkonnosti a kvality (FTSE4 Good, DJSI, APSI Eurozone) Členství v sociálně zaměřených investičních fondech (ISR) (Innovest, Storebrand)

5 Udržitelný rozvoj Strategie VE Realita Veolia Voda ČR Koncepce
„Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích.“ Koncepce Strategie VE Hledání optimální rovnováhy výkonností ekonomickou, sociální a environmentální Realita Veolia Voda ČR Program udržitelného rozvoje VV ČR: Zahrnuje již existující postupy a aktivity v oblasti technické (EMS), personální, oblasti komunikace a zákaznických služeb Vytvoření programu celé firmy zajišťuje koherenci těchto aktivit Zhodnocuje naše výsledky Formálně a konkrétně formuluje náš závazek v duchu udržitelného rozvoje

6 Program udržitelného rozvoje
Obec Obyvatelstvo ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ přijatelný SOCIÁLNÍ SFÉRA UDRŽITELNÝ Zaměstnanci Prostředí životaschopný spravedlivý EKONOMIKA Zákazníci Dodavatelé Akcionáři

7 Ekonomická výkonnost Spokojenost zákazníků Spokojenost partnerů
Zákaznická centra, společné call centrum, zákaznický internet, elektronická komunikace. Standardizace a jednotná forma a postupy, ISO 9001, zákaznický manuál pro zaměstnance, vzdělávání. Průzkumy spokojenosti (1x ročně externí), komunikace Spokojenost zákazníků Spokojenost partnerů Jednání o úpravě smluv (Praha), investice do infrastruktury, podpora projektů z Fondu soudržnosti. Průzkumy spokojenosti Inovace a rozvoj Rozvoj ve východních Čechách a na Moravě, OTV, inženýrské služby, výběr technických řešení pro ČOV, nové informační systémy (NORIS, ZIS) Finanční výkonnost Potřeba pracovního kapitálu, centralizace, zvyšování hodnoty Rámcové smlouvy (50 smluv), sklady, jednotný číselník výrobků, hodnocení dodavatelů Dodavatelé

8 Sociální výkonnost Mobilizace a spokojenost zaměstnanců
Kolektivní smlouvy, sociální fondy (1% mzdových prostředků), širší uplatnění metody zvyšování hodnoty (2000 zaměstnanců), fluktuace, nemocnost, přesčasové hodiny Rozvoj schopností Náklady na vzdělávání (1,5% mzdových prostředků), přijímání mladých vedoucích pracovníků a rozvoj kompetencí Pracovní úrazy Stupeň vážnosti pracovních úrazů (snížení o 5%) Kvalita vody, zvyšování hodnoty u rozborů vody, zpětné záklopky, EMS Zdraví obyvatel Sociální angažovanost Nadační fond Veolia, projekty na pomoc dětem z dětských domovů, programy pro děti, kufřík Tajemství vody, dny otevřených dveří

9 Výkonnost v oblasti životního prostředí
Dopad na okolní prostředí Účinnost odstraňování BSK 5 (<80% u ČOV > EO), kontrola odpadních vod u průmyslových producentů, kamerové průzkumy sítě, zpracování kalů, využití bioplynu (elektřina >30.000MWh, teplo >90.000MWh) Ochrana zdrojů Ztráty vody (účinnost sítě 75%), cíle zvyšování hodnoty zaměřené na spotřebu energie a chemikálií, využití mikroturbin na výrobu elektřiny Zapojení do života lokality Hluk a zápach (kaly v Praze), aktivity Nadačního fondu Veolia Dodržování předpisů Audit EMS EMS Rozvoj systému (60% obratu)

10 Od malého koloběhu vody
k velkému Z důvodu velkého čerpání vodních zdrojů je nutné dbát na: Kvalitu sítí Šetrné zacházení s vodními zdroji Rozvoj nových zdrojů zásobování vodou Zvyšování počtu spotřebitelů

11 Dopad na okolní prostředí
Využití obnovitelné energie Využití bioplynu, který vzniká během vyhnívání kalů na ČOV, při kogeneraci (výroba tepla a elektřiny) na 10 objektech provozovaných společnostmi Veolia Voda Maximální valorizace bioplynu Zvýšené sledování výkonnosti vodohosp.objektů, vyčíslené cíle Úprava podmínek fungování Ve spolupráci se společnostmi Veolia Voda v dalších zemích (Německo, Maďarsko) vytvořeno analytické středisko

12 Služby pro zákazníky Moderní zákaznická centra
široká nabídka služeb na jednom místě certifikace podle normy ISO 9001 Moderní zákaznická centra Telefonní centra (Call centra) březen 2002 – otevření 1. call centra ve vodárenství ve střední Evropě (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.) další call centra: Praha, Kladno-Mělník všechny ostatní spol. provozují zákaznické telefonní linky poskytují info o haváriích a výlukách, cenách, fakturaci atd.

13 Služby pro zákazníky Zákaznický internet Elektronická komunikace
internetové stránky jako bohatý zdroj informací o společnosti, kvalitě vody, poskytovaných službách a cenách spotřebitelské informace (barva a tvrdost vody, proč a jak šetřit vodu…) od r.2005 mají zákazníci v Praze a středních Čechách možnost prohlížení svých dat v ZIS přes internet (spotřeba vody, fakturace…) Elektronická komunikace nová služba pro zákazníky v Praze – zasílání faktur elektronickou poštou možnost zaslat em do vodárenské spol. hodnotu samoodečtu vodoměru

14 Nadační fond Veolia Vraťme přírodě, co jí patří – cílem projektu je navrátit do českých a moravských řek úhoře a lososy. projekt je realizován ve spolupráci s Českým rybářským svazem. ústřední myšlenka: přispíváme k větší čistotě našich řek, a tím zlepšujeme životní prostředí pro ryby a další vodní živočichy. Krok do života – hlavní sociálně zaměřený projekt nadace orientovaný na mladé lidi vstupující do života z dětských domovů. V rámci projektu nabízíme možnost vzdělávání, bydlení a zapojení do pracovního procesu integrace do společnosti a pomoc překonat náročné období po odchodu z dětského domova

15 Nadační fond Veolia Vymysli, jak zlepšit svět 2005/2006
3. ročník mezinárodní soutěže pro děti od 9 do 11 let na téma ochrana životního prostředí, pokrok a udržitelný rozvoj třídy měly za úkol vymyslet a vybrat konkrétní projekty realizovatelné ve svém okolí, jež představují určitý pokrok, a tyto projekty výtvarně ztvárnit a popsat Kufřík Tajemství vody učební pomůcka Tajemství vody seznamuje děti s vodou a jejími vlastnostmi distribuce zdarma základním školám a ekologickým sdružením v ČR rozdáno od roku 1998 více než kufříků


Stáhnout ppt "Veolia Voda Česká republika Program udržitelného rozvoje"

Podobné prezentace


Reklamy Google